WEF som nå skal bli det som politikene kaller for «En FN-ledet verdensorden»

WEF som nå skal bli det som politikene kaller for «En FN-ledet verdensorden», har sin opprinnelse i en rikmannsklubb som heter The Club of Rome.

«The First Global Revolution» er en bok skrevet av Alexander King og Bertrand Schneider, og utgitt av Pantheon Books i 1991. Boken følger opp det tidligere arbeidsproduktet fra 1972 fra Club of Rome med tittelen «The Limits to Growth» .

Boken var ment som en plan for det 21. århundre og la frem en strategi for verdensoverlevelse ved begynnelsen av det disse kalte verdens første globale revolusjon. I dag kaller vi den for den grønne revolusjonen, eller som WEF sier… DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUSJON! Det er samme planen, samme innpakningen og samme sak. Nok om det!

Denne planen her begynner slik, begynner på side 70 i boken:

«På grunn av det plutselige fraværet av tradisjonelle fiender, må «nye fiender identifiseres.» «Når vi søkte etter en ny fiende for å forene oss, kom vi på ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vannmangel, hungersnød og lignende ville passe inn i denne planen.
(The First Global Revolution(The Club of Rome), 1993. p. 70)

Videre står det følgende: «Alle disse farene skyldes menneskelig inngripen, og det er bare gjennom endrede holdninger og atferd at de kan overvinnes. Den virkelige fienden er da menneskeheten selv. «

Ikke akkurat eventyret om de tre bukkene Bruse dette her, dette er mye mer reelt enn som så. Dette er det som vi kaller for COVID-19 i dag! Man har altså bestemt seg for at mennesket er fienden, menneskene har skylden for ALT, og de sier helt klart og tydelig at de fikk en ide og klekket ut en plan!

Når du så forteller verden at du har lest at disse har klekket ut en plan da blir man konspirasjonsteoretiker! Menneskene skal altså nå overvinnes, og de skal kontrolleres, noe som er tråd med dette lederen for disse går ut med i disse dager, at våre myndigheter kommer til å innføre MYE strengere regler for kontroll av befolkningen! DET er det Covid 19 er… en plan som skal resultere i EN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUSJON. Handler ikke om noe virus i det hele tatt! Merkelig nok så innbefatter dette at disse her skal erstatte alle verdens regjeringer og råde over kloden ved enevelde…. Skal ikke det bli flott?

Vi er fienden deres som de skriver, selv om de fleste av disse kaller seg for filantroper som betyr menneskets beste venn! Høyteknologi skal kontrollere oss, sier de selv. Ditt biologiske materiale og teknologi skal smeltes sammen, og de sier dette skal gi dem økt prifitt! Hurra!

Her innrømmer de selv at det hele bare var en ide… Global oppvarming var en ide… mennesket sin feil… Mennesket som de skriftlig har blitt erklært som fiende! Snakk om å være utakknemlig… Her går folk rundt med maske og greier og tar et slag for disse her for at de skal kunne presse igjennom disse ideene sine, og så kaller de oss for fiender? 😉

Det er en liten hjernecelle inne i hodet mitt som sier Covid – 19 også var en ide… Hadde ikke den vært så ville det være 100 % umulig å få gjennomført disse andre ideene som de skriver de har!

Innlegg lånt fra Helge Aspevik.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Tyrann Klaus Schwab erklærer uvaksinerte mennesker som en trussel mot menneskeheten

Flere titalls hoder for Verdens helseorganisasjon (WHO), World Economic Forum (WEF) og forskjellige andre globalistiske organer har erklært at «Great Reset» må inkludere etablering av en global «pandemi» -avtale for å sikre at alle mennesker blir “vaksinert” i samsvar med regjeringsdiktasjoner.

WEF-sjef Klaus Schwab, som ser veldig ut som en eldre Heinrich Himmler fra nazi-SS, sier at mennesker som nekter å følge planen er en trussel for alle andre. Han, Storbritannias statsminister Boris Johnson, den franske presidenten Emmanuel Macron, den tyske forbundskansleren Angela Merkel, og mange av de andre vanlige mistenkte er alle enige.

Disse internasjonale «lederne» signerte på et brev som sier at neste fase av plandemisk overgang til en ny verdensorden krever at verdens sosiale ingeniører og samfunnsarkitekter «bygger en mer robust internasjonal helsearkitektur som vil beskytte fremtidige generasjoner.»

Brevet fortsetter med å erklære Wuhan coronavirus (Covid-19) som den «største utfordringen for det globale samfunnet siden 1940-tallet,» og legger til at det definitivt vil være «andre pandemier og andre store helsetilfeller» i årene som kommer.

«Ingen enkelt regjering eller multilateralt byrå kan takle denne trusselen alene,» legger brevet til.

“Spørsmålet er ikke om, men når. Sammen må vi være bedre forberedt på å forutsi, forebygge, oppdage, vurdere og effektivt reagere på pandemier på en svært koordinert måte. Covid-19-pandemien har vært en sterk og smertefull påminnelse om at ingen er trygge før alle er trygge. «

Wuhan Virus “Vaksiner” er det første stykket av dyrets merke

Schwab uttalte for bare noen få uker siden at han tror «ingen vil være trygge» med mindre «alle er vaksinert.»

Det spiller ingen rolle om en «vaksine» er eksperimentell og fremdeles gjennomgår kliniske studier, noe som er tilfelle for alle Wuhan-virusvaksiner som for tiden distribueres. Hvis regjeringen sier at du skal få det, må du få det, hevder Schwab.

De andre underskriverne har i det vesentlige erklært at de tror det samme. Alle injeksjoner, uansett formål eller risiko, må tas av hele menneskeheten for at alle skal føle seg «trygge» mot skumle bakterier fra Kina eller andre steder.

Dette vil føre til et «offentlig gode» som vil oppfylle prinsippene i den nye verdensordenen så lenge planlagt av de hemmelige samfunn, og som avgrenset i Georgia Guidestones, i Noahide-lovene og i andre viktige dype statstekster som fungerer som tegninger for en fremtidig totalitær verden.

Wuhan coronavirus (Covid-19) -plandemien er bare en del av denne mye større agendaen, som innebærer å injisere hele menneskeheten med det første stykket av Dyrets merke.

Når vaksinen «programvare» er installert, vil flere komponenter legges til senere for å oppnå total og absolutt tilbedelse av «dyret».

Ingen vil kunne kjøpe eller selge noe uten å først være «vaksinert.» Ved å godta vaksinering gir folk sin tilbedelse og troskap til det nye verdensordensdyrsystemet kjent som vestlig «medisin», som for alltid er en slaver av dem gjennom løgner og bedrag.

«Hovedmålet med denne traktaten ville være å fremme en hel regjering og hele samfunnstilnærmingen, styrke nasjonal, regional og global kapasitet og motstandsdyktighet mot fremtidige pandemier,» heter det i brevet videre.

“Dette inkluderer sterkt forbedring av internasjonalt samarbeid for å forbedre, for eksempel varslingssystemer, datadeling, forskning og lokal, regional og global produksjon og distribusjon av medisinske og folkehelsemessige tiltak som vaksiner, medisiner, diagnostikk og personlig verneutstyr. utstyr.»

Skrevet av Ethan Huff, innlegg lånt fra humansarefree.com.

Oversatt av Albert Fladby.

#ps: Erna Solberg er altså en av de 24 som har undertegnet denne galskapen.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Det handler ikke om smitte lenger, eller håndtering av smitte på noen måte.

Det er et fantastisk kunstykke at man i det hele tatt klarer å definere og kalle noe som helst for en «pandemi», når dødeligheten er en femtedel av dødeligheten av en vanlig influensa.

Snittalderen er 85 år, og omtrent samtlige av disse hadde alvorlige bakenforliggende kroniske sykdommer fra før.

WHO var ment til å styre hele denne epidemien, men de har ingen ting de skulle ha sagt lenger i det hele tatt. De tusen aller rikeste og mektigste multinasjonale selskapene i verden som utgjør World Economic Forum har tatt fullstendig over kommandoen. Dette er selskaper som Coca-Cola, Pepsi, IBM osv.

WHO gav ut nye restriksjoner der man fortalte at man brukte PCR-testene fullstendig feil, slik at falske positiver ble skyhøye. Dette ble fullstendig ignorert, og WEF gav ordre om bare å øke denne praksisen ytterligere.

Deretter gikk WHO ut å fordømte disse lockdownene som tar mange flere liv enn hva viruset gjør, også her gikk WEF ut og ignorerte WHO og ba våre politikere bare kjøre på med disse nedstengingene. I stedet for skulle vi nå behandle Covid som vanlig influensa. WEF hadde sine egne planer!

Disse store multinasjonale selskapene ser helst at småbedriftene dør ut slik at de får mer markedsandeler når disse er borte, så de ønsker å opprettholde lockdown. Våre politikere fikk ordre fra WEF om å bare fortsette med disse tiltakene, uansett hva folk sa.

Det handler ikke om smitte lenger, eller håndtering av smitte på noen måte. Det er denne lockdownen som hele tiden har vært målet for disse i WEF. Dette er ikke annet enn en gedigen svindel, og mer enn dette burde være unødvendig for meg å si egentlig.

Lederen for WEF, Klaus Schwab har helt klart og tydelig sagt at vi aldri noensinne vil få hverdagen vår tilbake. Vi blir løyet for, om vi tar en vaksine, som egentlig ikke har noe som helst med en vaksine å gjøre, som ikke hindrer smitte, som ikke hindrer infeksjon, som ikke virker på noe som helst og som har en dødelighet som er mye høyere enn Covid…. så skal vi få lov til å reise, gå på konserter osv, samtidig som vi blir fortalt at vi ikke skal få lov da heller.

Skjønner du nå at dette handler ikke om noen pandemihåndtering lenger? Det handler kun om økonomiske fordeler for disse store multinasjonale selskapene som sorterer under WEF. Du er bare melkekuen deres og har ingen ting du skulle ha sagt eller ment i dette narrespillet!

Innlegg lånt fra Helge Aspevik.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Desto mer jeg tenker over det, desto tåpeligere ser jeg at det er.

Multinasjonale selskaper, de største av de største har organisert seg i en klubb som skal hjelpe dem til å tjene enda mer penger. Klubben består av verdens rikeste folk, og kun 1 prosent av disse eier halve verdensøkonomien. World Economic Forum, heter klubben.

Klubben har gjort det meget bra, og medlemmene der tjener penger mer enn noen sinne, særlig de store multinasjonale selskapene som selger medisin og produserer varer. Nå har de ordnet seg slik at enkelte ildskjeler har satt seg i posisjoner og gjort det fullstendig mulig å selge produktene sine til ikke bare en masse med land, men til hvert eneste menneske i verden. 7.8 milliarder mennesker MÅ ha vaksine, en vaksine som varer kun et par måneder, ikke stopper smitte, ikke stopper spredning, ikke gjør noe som helst faktisk enn mulig å dempe symptomer i tilfelle du skulle få influansalignede symptomer. Influensa er da noe vi hadde før i gamle dager, helt til natta denne identiske «sykdommen» overtok» og influensaen forsvant. Du får ikke lov til å reise noen plass før du har kjøpt vaksinen av oss, sier denne klubben som også tilfeldigvis har klart kunstykket å bli FN sine rådgivere og som styrer FN fullstendig. Egentlig så får du ikke lov til å reise noen plasser etterpå heller, i og med at vaksinen ikke er en vaksine i det hele tatt på noen måte og virker ikke mot noe som helst faktisk.

Når da FN gir restriksjoner, så må selvfølgelig hele verden gjøre som de får beskjed på. Uheldigvis så har vi en statsminister som ikke vet bedre og som formidler alt WEF finner på for å få mer profitt ved å bruke tvang, løgner og falske tall for å fremme budskapet til disse store multinasjonale selskapene. Disse selskapene vil også ha bort alle konkurrenter fra Jordens overflate, så disse har også pålagt statsministeren vår å holde landet under lockdown, slik at disse småselskapene går konkurs og forsvinner for godt. Det er i alle fall planen, og dette fungerer, fordi vi har et folkelag som svelger alt det statministeren bringer videre fra disse store mulitinasjonale selskapene som hun adlyder blindt. Hun er jo tross alt fra et industiparti som skal kjempe for økt vekst innen industrien. Bare dumt at Norge ikke lenger har noen betydning for henne. Det er disse gutta i denne klubben hvor framtiden ligger for hennes vedkommende, ikke får vår, tvert om.

Disse store multinasjonale selskapene består som sagt av verdens rikeste og mektigste menn, og det eneste de tenker på er penger og økt fortjeneste. En rekke av lederne der bruker alle midler for å gi medlemmene der store fordeler som vil gi økt profitt.

Igjennom tiden har noen av disse store multinasjonale selskapene «gitt» bort forskningsinstanser til folket, slik at folket kan få satt seg inn i for eksempel den medisinske forskningen. Ingen ting er gratis, selvfølgelig, når forskerne kommer fram til noe som er nyttig for menneskeheten, så MÅ det også være nyttig verktøy for disse store multinasjonale selskapene også. Forskere som har forsket seg fram til konklusjoner som kolliderer med planene til disse store multinasjonale selskapene, de blir fjernet om de viser til forskning som ikke gir økte fortjenestemuligheter til disse selskapene. Mange hundrede tusner av forskere har måtte forsvinne fra jobbene sine, fordi forskningen ikke har vært i tråd med disse multinasjonale selskapenes ønske om et monopol der deres produkter er den enste sanne lære her på jord. Ja, disse er så redd for konkurranse at klubben har faktisk overtatt Google og fått de til å fjerne alle søkeresultater som kan ramme deres ønske om økt profitt. De har inngått avtale med Facebook, slik at mennesker som slipper sannheten ut gjennom dette mediaet ogå får slettet sine kontoer. Ingen ting skal få ødelegge fortjenestemulighetene til disse selskapene.

Disse store multinasjonale selskapene kjenner ingen grense for hvor det er stopp. Lederen for denne klubben har offentlig gått ut med, både muntlig og skriftlig, der han sier og forteller at all privat eiendom vil bli gitt til disse store multinasjonale selskapene. De skal forvalte din eiendom til det beste for menneskene. Ingen skal eie noe som helst, sier han, og han lover at alle skal være lykkelige. Disse i denne klubben skal eie din eiendom, og det er de som skal tjene penger på din eiendom også, du skal få lov å leie av dem, slik at de får profitt også her. Høres ikke det fantastisk ut?

Dag ut, dag inn så flyter radiosendingene over med budskapet til disse stor multinasjonale selskapene. Det går ikke fem minutter uten at du får høre om et Covid tilfelle. Ingen rapporterte noe som helst i det hele tatt den gang influensaen eksisterte. Det er de samme symptomene, de samme sykdomsforløpene, den samme dødeligheten og til og med viruset er 100 % idientisk med dette Covid-viruset. De store multinasjonale selskapene forsikrer at oppbyggen av viruset er helt annerledes. Forskere som er seriøse, hevder det motsatte, men de får hele karrieren ødelagt om de nevner det. Sannheten er at INGEN aner hvordan viruset ser ut innvendig og hva som er forskjellen. De vi vet er at forskjellene er antatt og beregnet ut i fra datamaskiner som har tippet hva det inneholder. I tilegg så har man basert innholdet av viruset på konsensus, det vil si hva flest mulig forskere tror at det inneholder. Jeg vet hva det inneholder… Akkurat det samme som et vanlig influensavirus inneholder. Grunnen er at Covid er ikke noe annet enn det vanlige influensaviruset, det har bare byttet navn for å gi profittmuligheter til disse store multinasjonale selskapene som har skapt en illusjon om at det pågår en pest, en epedemi som faktisk ikke eksisterer. Disse har forbered seg godt og planlagt dette i mange tiår, ved å endre på definisjoner av pandemi for eksempel, for å sikre seg et nettverk som luker bort fakta, for å sikre seg at media taler deres sak, og for å sikre seg at de får styre det hele igjennom FN som de allerede styrer nå.

I mellomtiden så går vi rundt på kjøpesentre proppet full i løgner om at en pest pågår, vi har hørt det på radioen til disse her, vi har hørt dette av statsministeren, vi har lest om hva leger og forskere sier, ikke disse latterlige forskerne som ikke en gang klarer å beholde jobbene eller facebookkontoen sin.

Sannheten er enkel, vi har blitt rundlurt hele gjengen. Regner som sagt ikke det vil bli mer skriking om det før den dagen du må levere fra deg bilden din, eiendommen din, for det er det som er den fremtidige planen om vi skal tro på lederen for disse multinasjonale selskapene i WEF, World Economic Forum som nå styrer FN og hele verden takket være noen gode sjakktrekk og en masse med penger, et godt opparbeidet sensurapparat, og takket være en haug med godtroende handlingslammede idioter som er livredde for å sette seg i mot disse grådige selskapene som sluker mennesket til fordel for profitt!

Innlegg lånt fra Helge Aspevik


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Kan vi stole på myndighetene?

«Vi er midt inne i en alvorlig pandemi. Ellers hadde ikke regjeringen satt inn slike tiltak. I en pandemi er det selvsagt å være med på dugnaden.» Ordene kommer fra en rykende fersk kommentar på Facebook.

Er det tiltakene som beviser pandemien og ikke omvendt? Er det prisen på en vare som beviser kvaliteten? Er keiserens nye klær flotte, bare fordi prisen var høy og alle jubler og klapper?

Den underliggende forestillingen og grunnmuren i denne form for omvendt logikk er troen på at regjeringen, styresmakter og autoriteter handler for vårt eget beste. De fatter avgjørelser på våre vegne og deres redelige motiver er det farlig å trekke i tvil. Slik tenker barn i forhold til sine foreldre, fordi trygghet er viktigere enn sannhet. Tryggheten ved å tilhøre fellesskapet forsterker frykten for å være uten. Derfor er det bedre å gå i takt for å være på den sikre siden.

Men tjener myndighetene virkelig våre interesser? Viser ikke realitetene med all tydelighet at regjeringen handler på vegne av internasjonale utenom-demokratiske aktører som WHO, World Economic Forum, legemiddelindustrien og verdens finanselite? Hva hvis myndighetene bare mottar ordre fra ytre krefter og er på god vei til å innføre hva de samme aktørene åpent beskriver som framtidens høyteknologiske kommunistiske samfunn inn under en verdensregjering? Den samme agendaen om en ny verdensorden mange av våre politikere, kronprinsen inkludert, bærer symbolet av på jakkekraven.

Bare det økonomiske aspektet ved pandemien burde få varsellampene til å lyse selv blant de mest godtroende. Bill Gates og andre som tilfeldigvis har aksjer i legemiddelindustrien kan nå se fram til astronomiske fortjenester nå som ordrebøkene fylles opp med bestillinger på flere milliarder vaksiner og som kan knapt leveres raskt nok. Alt sammen tungt markedsført av media hvor de tilfeldigvis også er eiere og har full kontroll. Bukkene passer ikke bare havresekken, de eier hele åkeren.

Er det ikke etter et år med dugnad litt kjipt å oppdage at dem på toppen aldri har tjent mer penger? Og enda mer om en har gjort en rekke personlige forsakelser. Avlyst 17.mai, ingen russefeiring, brylluper, begravelser, konserter, fester og store deler av sitt sosiale liv satt på langtidsparkering. Eldre som ble nektet besøk av pårørende og døde alene. Næringsvirksomhet som opphørte. Alle de rapportere selvmordene.

Prisen vi har betalt for denne dugnaden begynner å bli svært høy. Er det slik at jo høyere denne prisen blir, så viser det bare hvor alvorlig pandemien er? Eller er det omvendt? Jo, høyrere pris vi betaler, – jo, større er bedraget?

Innlegg lånt fra Christian Paaske.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Koronaregimet skal være oppkalt etter riktig navn

Impressions from the World Economic Forum Annual Meeting 2020 in Davos-Klosters, Switzerland, 23 January. Copyright by World Economic Forum/Mattias Nutt.

Den nidkjære tilslutningen til mektige ultra-globalister som Klaus Schwab, den ledende figuren i World Economic Forum, er en uverdig politiker som hevder å være i tjeneste for sine respektive nasjoner. Det har blitt på høy tid å kalle den stadig mer totalitære regelen om koronar undertrykking med sine virkelige navn: regimer.

Den politiske styringen i den sovjetiske østblokken ble ofte referert til, og blir fortsatt omtalt i historiebøkene, som «kommunistiske regimer». I flere generasjoner har livet bak jernteppet i den offentlige bevisstheten vært noe av en absurd feberdrøm i Vesten, inkludert Norden. For de fleste har det virket som en fjern dystopi å leve i et samfunn med begrenset ytringsfrihet og et enhetlig medieapparat som systematisk forvrenger og holder tilbake viktig informasjon for innbyggerne. Det har vært like rart med en Big Brother-maskin som ignorerer den personlige integriteten til å registrere borgernes private korrespondanse og anser det som en politisk sak som møter hvem, hvor, når og hvorfor.

Enhver edru-tenkende person kan i dag samtidig konstatere at ingenting av dette lenger er så fjernt eller spesielt drømmende. Koronakrisen har markert et skifte der utallige politiske regjeringer, inkludert den svenske, på en helt ny og mer dyp måte slå ned på det som tidligere ble ansett som ukrenkelige sivile friheter – inkludert bevegelsesfrihet og forsamlingsfrihet. Til tross for konstante alarmer og fløyter om falsk infeksjonsstatistikk og villedende overdrivelser av pandemier, ser det ikke ut til at media og politiske maskiner anser noen tiltak for ekstreme – under påskudd av å stoppe spredningen av et mutasjonsvirus.

Nylig rapporterte Nya Dagbladet blant annet om Sidas vurdering at rundt 120 millioner mennesker har blitt kastet i ekstrem fattigdom som følge av koronapolitikk – noe som for makthavere ser ut til å være like ubetydelig som andre katastrofale folkehelseaspekter. Utsatt omsorg, psykisk sykdom på grunn av isolasjon og sosial distansering, hele bransjer går konkurs med økende arbeidsledighet som et resultat – ingenting ser ut til å være en pris som er for dyr å betale. Spørsmålet er – for hva?

For tiden er det en stor naivitet å holde på det bildet at den herskende makten setter folkehelsen og innbyggernes interesser først – med andre ord, det som skiller en regjering fra et regime.

Det nåværende utfallet etter et år med koronapolitikk viser at de heller har brukt frykten for smitte som er innpodet i befolkningen for å prøve å frata dem deres grunnleggende friheter og rettigheter.

I forkant av koronapolitikken er i stedet forgrunnsfiguren av World Economic Forum Klaus Schwab og hans visjon om den store omstart – «The Great Reset». Under koronakrisen har den beryktede ultraglobalisten nesten kommet til å korrespondere med en pamflett i nomenklaturen til det sovjetiske politbyrået for det stadig mer pseudo-demokratiske Vesten. Senest på årets Davos Agenda var The Great Reset hovedtemaet, med en liste over deltakere, inkludert FNs generalsekretær Gutérres, Verdens helseorganisasjons direktør Adhanom, International Monetary Fund Director Georgieva, US Federal Reserve Chief Fauci, European Central Bank President Lagarde og Von-president i EU Leyen.

Blant mange andre ting inkluderer den «store omstart» transformasjonen av det nåværende kapitalistiske systemet til en mer globalisert og teknokratisk regjering, med vidtgående digitalisering og robotisering ikke bare av samfunnet som helhet – men også av folket selv. Kombinert med fokus på økonomisk sentralisering for hans visjon generelt nærmest tankene til Lenins «New Economic Policy».

Den som hovedsakelig konkurrerte med Schwab som den mest profilerte globalisten under koronakrisen, er multimilliardæren og vaksinelobbyisten Bill Gates. I denne sammenhengen er det ikke overraskende at Bill & Melinda Gates Foundation og World Economic Forum var hovedarrangørene av den simulerte koronapandemiøvelsen Event 201 – som ble avholdt flere måneder før de første rapportene om infeksjon i Wuhan, Kina. Hvordan kan det være at disse to kraftige skuespillerne så nøyaktig kunne forutsi hva som skulle komme? Det eneste rimelige svaret er den vanlige ambisjonen som alltid har drevet politiske psykopater: makt og penger.

Den frittalende tilslutningen fra vestlige politikere til grå eminenser som Schwab og Gates er uverdig for politisk styre som hevder å være i tjeneste for sine respektive folkeslag – snarere enn som tjenestemenn for de globale institusjonene for økonomisk makt som World Economic Forum. I Sverige er et tydelig og beslektet eksempel Stefan Löfvens besøk på Bildberg-møtet i 2014 på invitasjon fra Jacob Wallenberg – noe som til og med det systemlojale Schibstedt-magasinet SvD overraskende la merke til.

Allerede før kroningen i 2020 var tilretteleggingen av vanlige medier i Vesten til å ta og føle på, med en finjustert konsensus om alle punkter av dyp betydning for samfunnsutviklingen. Disse inkluderer for eksempel klimaspørsmålet, politikk knyttet til migrasjon og demografi og pengepolitikk – der de store bankenes dominerende stilling aldri blir undersøkt i grunnlaget. Under koronakrisen har den propagandistiske tonen imidlertid blitt løftet til helt nye nivåer, der alle som har motet til å stille spørsmål ved koronapolitikk, reflekteres som bokstavelig talt livstruende fiender av systemet.

Når det gjelder ytringsfrihet, har politikere og internettgiganter i flere år åpent erkjent sitt samarbeid for å opprettholde en omfattende sensur av moderne digitale torg – noe Orwellian forsvarer som nødvendig for å «beskytte demokratiet». Et av mange talende eksempler på teknologigigantenes bidrag til mørklegging av koronar undertrykkelse er hvordan hydroksyklorokinbaserte covid-19 behandlingsmetoder har blitt stille. Nedstengninger og undertrykkelse i påvente av en ny uprøvd og kontroversiell vaksine er den eneste mulige linjen.

Hånd i hånd med dette er det digitale overvåkingssamfunnet, som stadig mer skamløst marsjerer mot en totalitær samfunnsmodell i den kinesiske varianten som det ultimate stoppestedet. Allerede tidligere har det i stor grad blitt ansett uproblematisk med et voksende Big Brother-apparat for å holde innbyggerne «trygge» mot farer som terrorister. Denne tendensen har nå eskalert når den skal utvides til å omfatte virus og alle mulige mutasjoner av disse.

Et annet syvende liv i samme retning er ambisjonen om å innføre et nytt apartheidlignende system som vil dele samfunnet i vaksinert og uvaksinert, der sistnevnte i praksis blir fratatt sine grunnleggende friheter og rettigheter.

Samtidig kan den sosialdemokratiske regjeringen i Sverige – til tross for sin dype dominans i byråkratiene til staten og dens marxistiske ideologiske røtter – ikke sammenlignes direkte med de tydelige kommunistiske diktaturene til den tidligere østblokken. Som mange andre vestlige politiske regimer, tar dette snarere form av en integrert del av et hybridregime, der den ultimate makten konsolideres i og rundt pengemakten. Det er med passende symbolikk at Sveriges sosialdemokratiske finansminister Magdalena Andersson på det kommende G20-møtet vil diskutere vaksinespørsmålet i sin egenskap av leder av Det internasjonale pengefondets høyeste rådgivende organ IMFC.

Med det gjeldsbaserte pengesystemet som et maktsgrunnlag, der individuelle borgere og hele stater blir plassert i en avhengighetsposisjon av store virksomheter, legger den virkelige herskende klassen fremfor alt et supplerende press på deres politiske vasaler med støtte fra mainstream-medias propaganda apparater. Med nettgigantenes sensurapparat som komplementær støtte, har det også blitt stadig vanskeligere for de brede deler av befolkningen å danne seg en mening som strider mot de utpekte retningslinjene for den store omstart.

Situasjonen blir veldig alvorlig. For litt over et år siden kunne få ha forestilt seg hvor raskt og metodisk grunnleggende rettigheter kunne avskaffes på en global front. Det er heller ingen indikasjoner for øyeblikket på at disse vil bli reprodusert for folket gratis.

Politiske regjeringer som støtter denne dypt forstyrrende utviklingen fortjener ikke å bli kalt «regjeringer», fordi de ikke lenger er det. Det er på høy tid å gi dem navn etter deres virkelige navn: regimer.

Innlegg skrevet av Isac Boman i nyadagbladet.se

Oversatt fra svensk til norsk av Albert Fladby


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

På tide å våkne, – det er ingen pandemi, men en krig

Fraværet av motstand og kritiske motforestillinger til det største maktovergrepet mot befolkningen siden 2. verdenskrig, er mer deprimerende enn alle begrensingene. Selv de mest åpenbare av fakta trenger ikke gjennom betongmuren av bedøvelse, indoktrinering og likegyldighet.

Problemet er ikke logikken, men konsekvensene. Folk flest kan bare ikke få inn i hodet at myndighetene lyver, er kriminelle og som en sauebonde vil sende store deler av saueflokken til slaktehuset fordi framtidens smartsamfunn har ikke bruk for så mange sauer lenger. Maskinene og kunstig intelligens tar over. Store deler av menneskeheten er blitt overflødige og unyttige.

Ansvarlige myndigheter har påtatt seg oppgaven å ta grep før overbefolkning fører verden ut i kaos. For folk flest er dette så usannsynlig og skremmende at de nekter å tro at det er sant. Selv om dette er hva FN, World Economic Forum, Rockefeller Foundation og andre skriver rett ut er deres framtidsplaner, er det langt mer komfortabelt å diskutere hva som skal skje etter pandemien. Folk har allerede begynt å planlegge og regner med at bare vaksinen får gjort jobben er alt tilbake til den grønne solskinnsfylte marken igjen.

Det er deprimerende å se denne krigsmaskinen okkupere hver eneste hjernecelle hos folk flest i det som til nå har vært en informasjonskrig av løgner. For det første at det er ikke isolert og bevist at det finnes et virus ved navn covid-19. For det andre at PCR-testen er totalt tilfeldig og kan ikke diagnostisere virus og enda mindre såkalte muterte virus. For det tredje løgnen om at en eksperimentell, hasteutviklet GMO-vaksine er løsningen på et problem som aldri har eksistert i første omgang.

I en krig må vi trekke lærdom av forrige krig. Under 2. verdenskrig tok tyskerne oss på sengen, men de fleste bråvåknet til synet av soldater i gatene og bombefly svevende over hustakene. I denne krigen sover befolkningen fortsatt og det hjelper ikke en gang å skrike til dem for å få dem til å våkne. Uten en oppvåkning til realitetene kan okkupasjonsmakten gjøre som de vil, med en befolkning helt uten motstand, men tvert i mot ser på sine overgripere som sine velgjørere og forsvarere.

Stockholmsyndromet hvor ofrene for kidnapping elsker sine overgripere er ikke helt sammenligningsbart, fordi de færreste forstår at de utsettes for et overgrep og en forbrytelse. De ser ikke problemet med at alle demokratiske rettigheter er fjernet og snart kommer tvangsvaksinering og internering uten lov og dom som er den rettsløsheten Smittevernloven i klartekst gir fullmakter til.

Dersom den største delen av den media-dominerte og kontrollerte befolkningen ikke snart våkner opp er dansen på dekk av Titanic snart over. Det er ennå tid. Men timeglasset renner ut. Det nytter ikke å sove lenger, – det er på tide å stå opp fordi huset brenner.

Innlegg lånt fra Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Når våknet du?

Da John f. Kennedy ble skutt i 1963 påvirket politikk mitt liv for første gang. Et av ukens TV-høydepunkter, Detektimen ble dermed avlyst. 9 år gammel betød fraværet av Perry Mason den kvelden mer. …