Regimet (ja, vi lever under et regime) manipulerer tall for å skaffe seg påskudd til å herje med oss.

Det er helt uvirkelig hvor uredelig og umoralsk de holder på. INGENTING av det de beslutter er basert på vitenskap eller fakta.

Hvordan skal vi få stoppet dem? Altså, hvordan kan NOEN tro på at NOE av det regimet driver på med handler om å beskytte helsen eller «helsevesenet»? TRETTEN måneder med psykologisk og økonomisk krig mot egen befolkning og folk tror på dem?

George K. Gooding skriver:

«De siste ukene har du hørt flere ganger om dagen at smitten eksploderer blant ungdommen i hele landet. Men er det sant?

Fra FHIs siste ukesrapport:
«Fordeling av meldte tilfeller etter kjønn, alder, smittested og fødeland er i stor grad et utrykk for hvor mange og hvem man tester. Det representerer derfor ikke nødvendigvis den reelle forekomsten og distribusjon av tilfeller med covid-19 i befolkningen.»

Jeg tror ikke dette forbeholdet er nevnt i et eneste presseoppslag som baserer seg på økningen i registrerte smittetall blant barn og ungdom nasjonalt, og spesielt i Oslo omegn. Hvorfor ikke?

I dag har jeg bedt Oslo kommune og FHI om å forklare hvorfor de ikke presenterer tall for andelen positive eller antall testede per aldersgruppe, som jo er den eneste måten man kan sammenligne aldersgrupper og utviklingen over tid. Ellers vil en sterk økning i testing påvirke tallene til å se ut som de øker når de bare måler en økning i tester.

Det begynte før vinterferien. Helsebyråden i Oslo ba alle som skulle reise bort på vinterferie teste seg før de dro, og fulgte opp senere og ba alle som hadde reist på vinterferie om å teste seg etter de kom hjem. Hvem har vinterferie? Jo, skoleelever og deres foresatte.

Samtidig som helsebyråden anmodet denne spesifikke gruppen om å teste seg mer, startet Oslo kommune med å masseteste skolene. Desto mer man testet denne store gruppen, desto fler smittetilfeller fant man, og man testet flere og flere kontakter som da igjen forsterket testingen ytterligere blant foresatte, venner, eldre og yngre søsken.

Det burde derfor ikke vært sjokkerende at de registrerte smittetallene blant ungdom og unge voksne begynte å eskalere kraftig. Men dette ble altså fremstilt som en reell økning i smitten, fremfor bare en økning i antall tester. Har smittenivået faktisk endret seg den siste tiden?

FHI har siden nyttår sluttet å oppdatere tallene om prevalens blant befolkningen, som de gjennomfører bl.a. gjennom NorFlu-undersøkelsen sin. Leser man derimot ukesrapportene, kan man se tallene og utviklingen den siste tiden.

Blant mødre og deres 10-åringer, et tilfeldig utvalg som testet blant denne gruppen på helsestasjoner, har andelen positive vært relativt stabil den siste måneden. Mellom uke 7–10 har andelen positive blant mødrene vært ca. 1 % og 2 % blant barna. (Det må her nevnes at ca. 10 % av mødrene har startet med vaksineringen, og at ca. like stor andel blant begge grupper har hatt positiv prøve siden starten av pandemien.)

La meg gjenta: siden midten av februar viser NorFlu-undersøkelsen ingen økning i prevalens blant et tilfeldig utvalg av barn og deres mødre.

MoBa-undersøkelsen (mor, far, og barn), viser at prevalens blant deres utvalg har hatt en nedadgående trend siden nyttår, og ingen vesentlig endring siden uke 3.

Det finnes med andre ord veldig gode grunner til å tvile på at den påståtte økningen blant ungdom og unge voksne egentlig er reell. På folkemunne kalles dette en «casedemic», at man skaper inntrykk av en voldsom smittesituasjon som egentlig bare er at man har testet flere og oppdaget flere som har vært smittet hele tiden.

Så lenge FHI og Oslo kommune skjuler tallene for antall testede eller andelen positive blant aldersgruppene, så har man faktisk ingen mulighet til å vite om «økningen» mediene maser om egentlig har funnet sted, eller om vi egentlig står overfor en ganske stabil smittesituasjon.

Massetestingen til Oslo kommune kan da også ha vært med på å påvirke de nasjonale tallene for andelen som har avlevert positiv prøve. Smittenivået i Oslo er, har vært og kommer alltid til å være høyere enn de fleste andre steder i landet. Desto mer man tester i Oslo, desto høyere vil den nasjonale prosenten krype, nærmere Oslos andelsprosent.

Opp i alt maset om en «smitteeksplosjon» så har det ikke vært registrert et eneste dødsfall forbundet med covid-19 i Oslo siden 7. februar, nesten to måneder siden, til tross for at antall innleggelser har økt betraktelig siden Oslo kommune innførte nye tiltak.

Hvor trygg er du på at de stadige kravene om å stenge ned skoler og barnehager er basert på en reell utvikling i smitten blant disse gruppene?»

Innlegg lånt fra Kari Jaquesson.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Forsker fengslet etter å ha oppdaget at dødelige virus leveres gjennom vaksiner

Molekylær bioloist Dr. Judy A. Mikovits  ble kastet i fengsel etter å ha oppdaget bevis for at dødelige retrovirus smitter gjennom vaksiner gitt til mennesker. 

I en urovekkende sann historie først publisert av  Natural News , fant Dr. Mikovits bevis «for at dødelige retrovirus har blitt overført til 25 millioner amerikanere gjennom vaksiner.»

Dr. Mikovits jobbet med humane retrovirus og fokuserte på immunterapiforskning og HIV. I 2009 forsket hun på nevrologiske sykdommer, inkludert autisme, da hun oppdaget at mange av hennes undersøkelsespersoner led av alvorlige medisinske problemer. Disse problemene inkluderte kreft, sykdommer i motorneuroner og kronisk utmattelsessyndrom (CFS).

Collective-evolution.com  rapporterer: Hun trodde at et virus kan ha vært ansvarlig for disse symptomene, og gjennom sin forskning isolerte hun virusene som viste seg å komme fra mus.

Det så ut som et virus, det luktet som et virus, et retrovirus, for det er typene virus som forstyrrer immunforsvaret. Og flere andre etterforskere på 90-tallet hadde faktisk isolert retrovirus fra disse menneskene, men regjeringen kalte dem ‘forurensninger’, at de ikke var ekte og at de ikke hadde noe med sykdommen å gjøre. Vel, vi isolerte en ny familie av virus som ble kalt xenotropic murine leukemia virus-related virus. Så disse virusene var murine leukemivirus, musevirus.

Så spinn fremover to år, vår artikkel ble publisert i en av de beste vitenskapelige tidsskriftene i verden i Science, 8. oktober 2009. Vanligvis gjør det en karriere, i mitt tilfelle endte det mitt liv som forsker slik jeg kjente det.

Virus levert gjennom vaksiner

Dr. Mikovits ‘papir, i seg selv, brakte ikke umiddelbart vreden til den kraftige farmasøytiske industrien. Men når et papir som ble publisert to år senere, gjorde sammenhengen mellom dette nye viruset og vaksiner, ble Mikovits forskningsresultater for farlige for dypstaten. Slik forklarer Mikovits det i videoen:

Så i 2011 skrev en annen AIDS-forsker i et tidsskrift kalt Frontiers in Microbiology et papir som virkelig kostet meg mye; Jeg visste ikke at han kom til å skrive denne artikkelen, men den sa i utgangspunktet at den mest sannsynlige måten at disse murine leukemivirusrelaterte virusene, denne typen virus, kom inn i mennesker, var gjennom vaksiner.

Så når startet vi vaksiner? 1953, 1934, rett på 30-tallet med polio, og det vi gjorde for å dempe, for å gjøre viruset mindre patogent, mindre giftig, er at vi passerte dem gjennom musens hjerne, så vi passerte dem gjennom hjernen til mus, og alle forskere som arbeider med disse virusene, og jobbet ved National Cancer Institute, anerkjente muligheten for at hvis du setter menneskevev og musevev sammen, er muligheten at du kommer til å plukke opp et virus som er stille, i musen, det er at det ikke skader musen, men det dreper mennesket, eller forårsaker alvorlig sykdom hos mennesket.

Deep State kommer bankende

Det varte ikke lenge etter at konsekvensene fra papiret ble tydelige og Deep State så trusselen som ble utgjort for vaksineindustrien at deres kraftige mekanismer for tildekking, forvirring og bedrag ble aktivert:

Jeg ble sparket, fengslet, uten grunn, uten å høre, uten noen sivile rettigheter i det hele tatt, bare narkotika ut av huset mitt i bånd en dag, den 18. november 2011, nektet jeg å fordømme dataene, jeg nektet å si at det var en feil, vi har dataene, jeg viste dataene, jeg viste alle dataene, og jeg nektet bare, de sa i utgangspunktet at alle skulle gjøre alt, og du kan dra hjem. Hvis du ikke gjør det, vil vi ødelegge deg. Og det gjorde de.

Hun ble arrestert uten en tiltale og holdt i fengsel i 5 dager uten mulighet for kausjon som en flyktning fra rettferdighet, og fikk en 4-årig knebleordre. Karrieren hennes ble ødelagt. Historien hennes er dokumentert i boken  Pest: En forskers fryktløse søk etter sannheten om menneskelige retrovirus og kronisk utmattelsessyndrom, autisme og andre sykdommer .

Ironisk nok har FDA nå godkjent en testprotokoll for å oppdage retrovirus i USAs blodforsyning som er verdt millioner av dollar, og som i stor grad er basert på Dr. Mikovits ‘forskning, men den administreres av Big Pharma. Så mens denne fremtredende forskeren nå er konkurs og uten arbeid, utnytter andre angivelig forskningen hennes for å tjene millioner av dollar for å rydde opp i USAs blodforsyning.

Innlegg lånt fra Geoengineering Norway


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Hvor ble det av immunforsvaret?

Virus har eksistert siden tidenes morgen, de har alltid mutert og det kommer nye varianter. Dette er en del av naturen og må anses som naturlig.

Jeg har et immunforsvar og derfor er jeg allerede beskyttet mot virus gjennom det. Så kom ikke her og hold meg for narr, ved å påstå at staten må beskytte meg.

Jeg vil derfor med dette be om å få ta ansvar for mitt eget liv, og med det frabe meg om at noen skal sitte som et overformynderi og frarøve meg mine grunnleggende rettigheter.

Min rett til å tenke selvstendig og bestemme over meg selv, er en menneskerett som er beskyttet av grunnloven og internasjonale menneskerettigheter.

Den som forsøker å undertrykke meg, ente det å forsøke å ta fra meg rettigheter fordi jeg ikke vil underkaste meg industrioligarkenes kvakksalveri, eller det er å begrense min bevegelsesfrihet, skal jeg stille vedkommende til doms for forbrytelse mot menneskeheten.

Nå er nok nok!

Mvh Jan-Magne ⚡❤⚡


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?