Norske Dr. Astrid Stuckelberger avslører Bill Gates og WHO

Artikkel, tekst oversatt fra artikkel på engelsk, her og tysk, her.


I en forbløffende tilståelse avslørte WHO-varsleren Dr. Astrid Stueckelberger mistenkelige aktiviteter til Bill Gates og vaksinealliansen GAVI. På det 41. møtet i Coronavirus Committee of Enquiry i Berlin fortalte hun at reglene der land samarbeider med WHO, gjør WHO ansvarlig for praktisk talt alle regler og formelle forordninger og kunngjøringer. Som en del av WHOs Executive Council er Bill Gates tilstede som et uoffisielt medlemsland og tar avgjørelser som berører hele verden  (toppfoto hentet, her).

Tidlig i karrieren begynte hun å arbeide for Verdens helseorganisasjon, som hun kaller «vitenskap slik man bruker i politiske sammenheng». Som forfatter har hun publisert 10 bøker og mer enn 170 vitenskapelige artikler, policyoppgaver, rapporter til regjeringer, EU-kommisjon og FN. Etter hvert som karrieren utviklet seg, ble hun bedt av politikere om å organisere folkehelsearrangementer. Og i 1999, i sin rolle som forskningsetiker for WHO, ble hun bedt av Universitetet i Genève om å jobbe med internasjonale helseforskrifter. Hun jobbet også med Georgetown University og andre for å være forberedt på en pandemi og handle raskt i tilfelle en pandemi. Corona etterforskningskomité Foundation Corona Investigative Committee i Tyskland er en uavhengig plattform for medisinske spørsmål og etikk under ledelse av Dr. Reiner Fuellmich. Dr. Füllmich er en kjent advokat i Tyskland og California som spesialiserer seg i straffeforfølgelse av falske selskaper, inkludert det som muligens er den største globale søksmålet mot alle hovedpersonene i den såkalte «Covid-skandalen».

Det er takket være hans innsats at en tysk domstol felte en banebrytende dom som erklærte COVID-19-forbud som ble pålagt av regjeringen grunnlovsstridig. «Lockdown» i Thueringen var en «katastrofal feil politisk avgjørelse med dramatiske konsekvenser for nesten alle områder av livet,» begrunnet retten sin avgjørelse. På det 41. møtet i komiteen, avsløte den sveitsiske helseforsker Dr. Astrid Stueckelberger fra WHO, der hun hadde arbeidet i 20 år. Hun fortalte at Sveits er et sentrum for korrupsjon og at vaksinealliansen GAVI og Bill Gates har fullstendig immunitet uansett hva de gjør.

Den uavhengig Korona-undersøkelseskommisjon

Dr. Astrid Stueckelberger gir intervju til Dr. Reiner Fuellmich

Hun snakker om de «mistenkelige» aktivitetene til Bill Gates og de forbehold hun har til avgjørelser gjort av WHO, GAVI og Gates. Da pandemien begynte, kunne hun fastslå mange brudd på helsekoder og mer. De regler som gjelder samarbeid land imellom gir praktisk talt WHO avgjørende myndighet vedrørende forskrifter og formelle forordninger og uttalelser – med Gates, som er en en del av hovedstyret, og som fungerer som et uoffisielt medlemsland og tar beslutninger som berører hele verden. Tidligere hadde avisen GreatGameIndia rapportert hvordan GAVI kontrollerer nasjonenes koronavirus-respons og opptrer som et vaksinekartell.

Ifølge en ekspertvurdert forskningsrapport publisert i en respektert medisinsk fagjournal, drepte Bill Gates ‘DTP-vaksine 10 ganger flere afrikanske jenter enn selve sykdommen. Vaksinen hadde åpenbart svekket deres immunforsvar. Selv om et slikt studie aldri ble utført før 2017, presset Bill Gates og vaksinealliansen GAVI og WHO for bruk av vaksinene på intetanende afrikanske babyer.

GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), finansiert av Bill Gates og ledet av Storbritannia, har opprettet et system kalt prestasjonsbasert finansiering der de økonomisk straffer nasjoner basert på om de overholder eller ikke overholder vaksinasjonsprogrammer. Antallet vaksinerelaterte dødsfall fra GAVI er imidlertid mye høyere. Kritiske medikamenter produsert av Big Pharma har resultert i opptil 38 millioner for tidlige dødsfall, ifølge Madhav Nalpat, direktør for Institutt for geopolitikk og internasjonale relasjoner ved Manipal University. BMGF (Bill & Melinda Gates Foundation) finansierer internasjonale frivillige organisasjoner som GAVI og PATH, som følger deres politikk for å favorisere merkevarene til amerikanske EU-selskaper som Ely Lilly, Pfizer, GSK, Merck, Novartis og andre slike selskaper som ble beryktet for å selge livsnødvendige medikamenter til kriminellt høye priser.

Selv om nøyaktige tall er vanskelige å få tak i, hevdet en helseekspert at «de uhyggelig høye prisene på kritiske legemidler produsert av Big Pharma har resultert i opptil 38 millioner for tidlige dødsfall i underutviklede land det siste tiåret». Dette tallet ville vært «mye høyere hvis sivilsamfunnets grupper i Europa ikke hadde fått billigere erstatninger fra India for flere ekstremt kostbare medisiner mot dødelige sykdommer produsert av farmasøytiske konglomerater i den utviklede verden».

GAVI er også tilknyttet den britiske eugenikk-bevegelsen (reduksjon av befolkningen) så vel som andre eugenikkrelaterte institusjoner som Wellcome Trust og andre produsenter av COVID-19-vaksinen som AstraZeneca og Oxford University.

Innlegg lånt fra sveiningejohansen.no.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Vår fagre nye verden

Hovedmålet med pandemien er å få hele menneskeheten vaksinert. Ikke med en tradisjonell vaksine, men gjennom genetisk modifisering. Slik det allerede gjøres med tomater, mais, soyabønner og en rekke andre planter og dyr. Det kan motvirke sykdom, parasitter, øke holdbarhet og ikke minst gir det multi-nasjonale selskaper som Monsanto og andre patent-rettigheter til frøene. Det betyr at bønder må kjøpe lisens fra disse selskapene for å plante frø. Det er ikke lenger gratis slik naturen til nå har gitt av sin overflod.

Slik genteknologi overført på mennesker kan åpne for helt nye muligheter. Det vil kunne revolusjonere medisin på måter vi knapt kan forestille oss. Med alt fra fremstilling av nye organer, alle kan få barn, forandring av kjønn og utseende, kloning og muligens dramatisk livsforlengelse til et nivå som nesten avskaffer døden. Livslengde kan bli noe en må betale for, alt avhengig av hvor mye kreditt og bonus en har opparbeidet seg i systemet. Ny genteknologi kan medføre at kvinner i framtiden slipper tunge svangerskap og smertefulle fødsler. Barn vil komme fra kunstig befruktede celler bestilt og levert rett fra sædbanken eller eggsentralen med copyright og beskyttet under loven om opphavsrett. Barnet kjøpes på lisens, leasing eller andre leieavtaler og tilhører multinasjonale selskaper. Slaveri var i en kort historisk periode forbudt. Nå innføres fremtidens høyteknologiske slavesamfunn. Lenkene er ikke lenger av jern, men syntetiske kjeder i kroppens DNA-strenger.

Lenge var det planlagt å bruke en RFID-chip på et par centimeters størrelse operert inn i hånden. Denne formen for «Radio Frequency Identification», er allerede i bruk på katter, hunder, husdyr og en del svensker. Det er praktisk å betale med, nyttig for dem som ikke husker PIN-koden og gjør nøkler overflødige. Ny biologisk teknologi er nå klar til å erstatte denne chipen. Bill Gates uttrykker det slik:

«One final way that is new and promising is a mRNA vaccine. With mRNA and DNA instead of putting that chip in, we put instructions into the code, to make that chip.»

Vaksinen fjerner med andre ord en sekvens i DNA/mRNA-koden og erstatter den med en syntetisk kode. I datasammenheng tilsvarer dette å få installert et nytt program eller i verste fall få data-virus. Et fremmed dataprogram angriper da som en trojansk hest datamaskinens indre og skaper i de fleste tilfeller store problemer og i verste fall data-krasj. Med denne rette skremselspropagandaen og solid markedsføring stiller nå store deler av befolkningen seg i kø for paradoksalt nok å bli beskyttet mot virus, mens de i realiteten blir injisert med denne form biologisk data-virus.

Systemet kalles «Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System.» Fjernes ordet «Human», og regnes ut den alfabetiske gematria-koden på resten er tallet 666. Microsoft patenterte systemet i mars 2020 og fikk tildelt patentnummeret: 060606. For å aktivere systemet trengs et spesielt enzym med navnet: Luciferase.

Vaksinen vil etterlate mikroskopiske partikler som kan scannes som en strekk-kode eller QR-kode og kan i fremtiden inneholde alle personopplysninger, kredittkort, bank-konto, pensjon, pass og selvsagt vaksinehistorikk. Det er bare auto-brikken du har på bilvinduet som flytter inn i kroppen med et par ekstra tilleggsfunksjoner for tilpasning til fremtidens smartsamfunn, eller The Internet of Things. Det er den siste brikken til å bringe profetien fra Johannes Åpenbaring til virkelighet.

«Det utvirker at det ble gitt til alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn.»

Bill Gates er i fyr og flamme over dette nye systemet og kan ikke få det ut til befolkningen raskt nok. Eller med hans egne ord:

«So this is urgent. And it is going to require incredible collaboration. It is going to have to go to seven billion people.»

Velkommen til vår fagre nye verden!

Innlegg lånt fra Christian Paaske.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Men hva sier tallene?

Som sykepleier og tidligere analytiker i mikrobiologi vil jeg sette Corona og de ulike tallene i perspektiv. Først vil jeg si at jeg definitivt er for skolemedisin og vaksinasjon, men er tiltakene for å beskytte oss mot Corona for høy?

Personer i risikosonen skal selvsagt beskyttes og er en syk må en holde seg hjemme i likhet med andre infeksjoner. Jeg synes det er grunn til å å rope varsko når jeg ser hvor mange som har mistet arbeid, mange er permitterte, mange har gått konkurs og hvor redde/bekymret mange er.

Mange mennesker er virkelig bekymret for å bli syke av Corona, fremstillingen fra myndighetene som media viser til, virker til å være en infeksjon som en absolutt må slå ned på.

Men hva sier tallene?

Folketallet i Norge er 5 391 369 om vi ganger folketall med 0,012% finner vi tallet 647 (viser tilnærmet hvor stor prosent av Norges befolkning som er døde av eller med Corona) Pr 29. 03.21 iflg FHI er det 660 mennesker døde av Corona. Det som er viktig å merke seg er at tallet ikke skiller mellom dem som døde Av Corona og dem som døde Med Corona. Tidsperioden er 1 år fra mars 2020 til mars 2021. Dersom en regner ut antall mennesker som har fått påvist Corona 95 208 x 0,7% =666. Dette vil si at av dem som har fått påvist viruset er det 0,7 % risiko for å dø Av eller Med Corona.

Om en søker på Influensa på FHI sine sider kan en lese : «Influensa er sannsynligvis den infeksjonssykdommen i Norge som rammer flest og som gir størst sykdomsbyrde i form av sykehusinnleggelser og dødsfall. Hvert år smittes rundt 10 % av befolkningen og flere hundre dødsfall kan tilskrives influensainfeksjon.» (influensa årsrapport FHI)

Tallene viser derfor at av Norges befolkning er det 0,012 % som er døde AV eller MED Corona.

Av dem som har fått PÅVIST Corona og er døde AV eller MED Corona er det 0,7 %

Oppfordrer herved alle til å lese hva som står på sidene til FHI, MSIS og SSB

Å vite sikkert hvor mange som har dødd av Corona får vi heller ikke vite, det blir fremstilt som om at pr i dag er det 673 som har dødd AV Corona…..

Dette er jo faktisk helt feilaktig informasjon. Og fører til at mennesker blir ekstra bekymret. Så hvor mange har dødd av Corona? Om en ser på tallene som FHI opplyser om så kan en jo regne seg frem til et tall utifra alle dem som har vært eller er smittet.

Men som sagt et realistisk tall for hvor mange som faktisk har dødd av Corona får vi ikke på grunn av at i denne statistikken er det tatt med både dem som har dødd AV viruset og dem som har dødd MED viruset. Dersom et menneske har en brukket arm og faller fra på grunn av hjerteinfarkt, skal en da i statistikken føre opp brukket arm som dødsårsaken?

Innlegg lånt fra Tove Hallquist


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

De såkalte Covid19 «vaksinene» gir ingen slik immunitet

En vaksine er et produkt som stimulerer et menneskes immunsystem til å gi denne personen immunitet mot å bli syk av en helt bestemt definert sykdom.
Immunitet er beskyttelse for at en som blir smitta utvikler sykdommen
Hvis du har blitt immun mot en sykdom, kan du bli eksponert for denne smitten (fra en influensa epidemi), uten å bli syk og utvikle sykdomstegn.

De såkalte Covid19 «vaksinene» gir ingen slik immunitet for Covid for de som tar denne «vaksinen».

Heller ikke blir spredningen av epidemien hindra av å ha blitt «vaksinert». Om man blir Covid syk.
Den møter altså ikke CDC (eller FHI) sin egen definisjon av å være en vaksine.
Derfor er det en forkastelig og ulovlig, villedende brudd på markedsføringslova (i regi av både myndigheter, Helsemyndigheter, legestanden, helsearbeidere og Massemedia).

Legemiddelselskaper som produserer denne eksperimentelle gen terapien, begår straffbare forhold mot Produkt og Markeds-føringslovene ved å merke og markedsføre dette som vaksiner. Ved å lyve om dette til Folket.

Regjeringa og helsemyndighetene lyver også til folket når de kaller dette for vaksiner.
Denne gen terapien har en helt annen og begrenset funksjon til å redusere ditt sykdomsforløp om du skulle bli smitta av det opprinnelige Covid19 viruset.
La meg gjenta at denne Covid19 eksperimentelle gen terapien, oppfyller ikke CDCs egne definisjoner av hva en vaksine er.

De gir verken immunitet eller hindrer spredning av epidemien. (Kun lindrer)

Ved å omtale dette som vaksiner, så forsøker legemiddelselskapa å skjerme seg.
Fordi skade stand som død og bivirkninger av vaksiner er beskytta av vedtatte lover (av våre korrupte myndigheter har inngått, til tross for «do no harm» er legevitenskapens aller første etiske grunnlov), som altså skjermer legemiddel produsenten og distributøren fra søksmål mot skader p.g.a. vaksiner.

Amerikanske myndigheter tok initiativ til å starte prosjektet Warp Speed, for å haste utvikle Covid 19 vaksiner.

Den 11.12.2020, FDA, Federal Drug Administration, godkjente Pfizer «vaksinen» og en uke etterpå Moderna «vaksinen».

Vaksinene ble godkjent uten en eneste publisert studie etter uttesting på dyr. Og uten noen studier på virkning på mennesker for mulige langsiktige bivirkninger.

Dette betyr at de mennesker som får i seg denne eksperimentelle gen terapien, faktisk er forsøkskaniner.
Det er riktig. Mennesker blir brukt i stedet for forsøk på dyr.

De såkalte vaksinene som bruker celler som er tatt fra aborterte babyer, fra 1970-tallet, skulle derfor med rette kalles for eksperimentell gen terapi.

De er uprøvde, og ikke utprøvde eksperimentelle gen terapier, som utgjør en mye større risiko for din helse enn Covid19.

Innlegg lånt fra Ingebjørg Karlsen


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Pressekonferanse til onsdag!

Den 7.4.2021 skal visstnok Erna Solberg holde en ny pressekonferanse angående tiden fremover, i følge upday.

Det kan være hun kommer til snakke om vaksinetvang og pass.

Jeg håper på at hun vil snakke om at tiltakene blir oppløst, for hvorfor skulle det ikke det?

Se på Texas som oppløste alle restriksjoner for litt over en mnd siden. Der har dødskurven flatet ut og alt er som om korona aldri hadde skjedd, men dette nevnes lite om i MSM. Men du kan lese om det her.

Guvernøren i Florida sier forbyr vaksinepass da det strider mot grunnloven. Les saken her.

La oss snakke litt om tiltakene vi har her, som en liten påminnelse.

Maskebruk er langt ifra virkningsfullt og påfører mer skade. Her kan du lese 20 grunner for at maskebruk er usikkert, ineffektive og umoralske. Selv Fauci leverte inn et skriv om at flere dør av bakterielle skader ved maskebruk i 2008, som du kan se her. De har også påvist å samle opp parasitter som kan gi deg Morgellons syndrom.

Virus muterer hele tiden og myndighetene står fast ved å presse på med vaksinasjon, enda den nåværende vaksinen ikke hjelper mot mutasjoner. Vaksinen kan ikke garantert gi deg immunitet og stopper deg ikke fra å smitte andre, for ikke å snakke om alle potensielle bivirkninger den har vist å ha med seg. Blodpropp, nervekader og død for å nevne noen. I Norge begynte de med vaksinasjon i slutten av desember og til nå har det vært over 120 dødsfall. Og du kan til og med bli covid smittet som fullvaksinert og den lettet ingen av restriksjonene.

Og hva med WEF? Lese disse 2 artiklene og få en god oversikt over hva de gjør:

Og vet du hvem som også er i WEF? Jo, selveste Erna Solberg. Se det her.

Hvem i Norge tjener på tiltak og lockdown? Det er sikkert flere, men han her jo direktør for helsedirektoratet og har stilt seg i en veldig kinkig situasjon, nemlig Espen Nakstad. Han tjente seg rundt 330 millioner i 2020 fordi han har over 4000 aksjer i selskapet som selger munnbind, antibac og flere andre ting som brukes ved lockdown. Les denne artikkelen her og se det med egne øyne.

Og hva med Bent Høie? I 2009, under svineinfluensaen holdt han på med det samme som i dag, å få folk til å ta vaksine mot et virus som nesten ikke er dødelig. Se her.

Alle de tre nevnte har interessekonflikter i denne pandemien. Erna følger WEF og deres planer for fremtiden som gagner henne bra, Nakstad tjener grovt på å få flest folk til å måtte kjøpe midler under pandemien og Høie… Jeg er egentlig ikke helt sikker på hva han tjener på dette men siden han er kjent for å pushe unødvendige vaksiner på folket så ligger nok en pengesekk til han der, kan jeg tenke meg.

I disse tider kan det være kjekt å kunne regler og lover som gjelder for oss. De kan vi henvise til ved brudd. Så avslutningsvis til dette innlegget så legger jeg ved noen lenker til lover og regler som regjeringen og Stortinget må følge.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Nei. Det store problemet med mRNA-vaksiner

At den menneskelig biokjemi er utrolig kompleks, med titusenvis av ulike proteiner som er bemerkelsesverdig lett å kaste ut av balanse. Mange er ikke klar over dette, men proteiner er ikke bare strukturelle komponenter i kroppen (som muskelvev), de er også budbringere (som hormoner), transportkjøretøy, enzymer, antistoffer og mange andre typer molekyler som er nødvendig for god helse.

Å injisere kroppen med mRNA, er i hovedsak instruksjoner som teoretisk set kan slippe løs katastrofale utilsiktede konsekvenser i kroppen, som kan inkludere å forårsake destruktive selvforsterkende tilbakemeldingsløyfer som enten reduserer nødvendig proteinsyntese eller forårsaker løpende overdreven proteinsyntese. Disse bivirkningene kan potensielt føre til minst fem negative utfall:

1) Plutselig pågang av autoimmune lidelser som gjør at kroppens immunforsvar angriper sine egne celler.

2) Betennelse i kroppen, noe som resulterer i hyperinflammatorisk respons hos enkelte mennesker og kan fører til sekundærvirkninger som nevrologisk skade, organsvikt eller kreft. Dette kalles også noen ganger for ′′ forsterket ′′ betennelsesdempende respons.

3) En forsterket risiko for blodpropp som respons på mRNA-strands som sirkulerer i blodet utenfor kroppens celler. Dette kan føre til potensielt fatale episoder med slag eller alvorlige hjerte-og karhendelser.

4) Immunrespons på grunn av tilstedeværelsen av utilsiktede RNA-fragmenter, oversettes til uoversiktlige proteiner, noe som fører til et stort utvalg av negative mulige utfall, inkludert molekylærmangel som kan føre til ulike sykdommer og syndromer, inkludert hormonelle forstyrrelser, infertilitet (ufrivillig barnløshet), hjerte-og lunger sykdom, nevrologiske lidelser og mye annet.

5) I tilfelle selvreplikasjon (kopi av seg selv) av mRNA-vaksiner ved bruk av viruskomponenter, en manglende evne til å stoppe en løpsk prosess som repliserer ute av kontroll i kroppen. Dette kan teoretisk oppstå når mRNA-snuttene skyves inn i celler via virusreplicon-partikler (VRP), for eksempel eller ved hjelp av andre virale leveringsmetoder som er avhengig av viral replikasjonsmaskiner. På den andre siden tillater selvreplikasjon av mRNA-vaksiner at injeksjonsdoser er utrolig små, siden mRNA-kodingstoffet er selvreplikerende.

Se Dr Louise her i same sak


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Skal vi alle danse rundt koronaviruset til evig tid?

Da har det gått ett år med inngripende tiltak. Nå fortsetter helsemyndighetene med opplevelsen, for å slå ned smitten, som det heter.

Det kommer varslinger om å varsle strengere tiltak. Utrolig. Skal vi alle danse rundt koronaviruset til evig tid? Skal vaksinene redde oss?

Dette har vært et rart år, og jeg er bekymret for den mentale folkehelsen, og media med sine politikerfigurers makt over mennesker og samfunn. Vi har vært belemret med inngripende tiltak og restriksjoner som har snudd opp ned på folks hverdag, og vi har fått vår frihet innskrenket.

Personlig har jeg gjort noen fiffige observasjoner: Folkemengder som står i klynger utenfor butikker, fordi butikken har restriksjoner på hvor mange som kan være inne av gangen. Securitasvakter som kommer inn i bussen og kommanderer og flytter folk rundt i bussen, slik at de sitter ved fremmede. Drikke kan ikke lenger bli servert over bardisken, servitøren må komme og levere til ditt bord. Man skal stå utenfor barnehagen og fryse med barnet sitt, fordi bare én voksen kan være i gangen samtidig. Barn i skolegården kan få anmerkning for å ikke «holde avstand». Jernbarrierer mellom avdelingene i barnehager. I svømmehallen, må alle sitte i et rom og vente sammen i timevis, fordi restriksjoner hindrer folk fra å bade samtidig.

Anbefaling eller påbud om munnbind, selv om fagdirektør i FHI fraråder det og gjør vondt verre, fordi folk ikke bruker det riktig. Men, det fungerer hvertfall som en velfungerende lydighetsindikator. Det liker mange.

Dette er noen få av mange inkonsekvente, småtotalitære, og veldig klønete tiltakene innført av myndighetene. Og det er ikke gitt at tiltakene blir fulgt i den grad helsemyndighetene vil ha det til heller.

Og ærlig talt, så virker mange av tiltakene til å virke mot sin hensikt, i praksis.

Det finnes ingen dokumentasjon på at nedstengning av skoler og barnehager skal virke i utgangspunktet. Det er ingen direkte sammenheng mellom smitte og stenging av skoler, barnehager, og kulturarrangementer og antall innleggelser eller smittede.

Skjermbilde:

Positive korona-tester er ekstremt marginal, selv om antall testede er mangedoblet. Viruset følger sesongen, ikke grad av tiltak.

Positiv PCR-test er ikke en diagnose.

Sverige er det eneste landet som har håndtert korona-viruset riktig i tråd med fagkunnskap, men Sverige har blitt svært negativt omtalt for koronahåndteringen, Sverige er et eksperiment blir det sagt hånlig av pressen.

De offisielle svenske koronadødstallene er nå rundt 9000 ( i 2020). Sverige hadde stor underdødelighet i 2019, den laveste siden 1977. Hvis vi tar med 2019 med årets beregning, er dødeligheten helt på snittet.

I 1988 døde uvanlig mange av influensa type A. 10500 mennesker, og befolkningen var ca 2 mill mindre.

Det er selvsagt trist at gamle og syke dør, men jeg kan ikke se en katastrofe i utfoldelse. Faktisk er Sverige et av landene som klarte seg best i Europa gjennom 2020.

Det er Norge som er eksperimentet

Det dør 21 mennesker av influensa-komplikasjoner i snitt daglig, i løpet av en influensasesong. 900 i året. Mennesker som dør med korona er litt under 1 person hver dag, gjennomsnittsalderen på de døde med korona er 85 år, gjennomsnittlig levealder for menn generelt er 81 år.

Skjermbilde

Vi må gange koronatallene fra 2020 med 5, for å få det til å likne influensasesongen 2016 – 2017.

Og det har vært merkelig stille fra de som siste året har heiet frem tiltak og nedstenging, når det gjelder harde influensasesonger. Eller andre sykdommer, det blir ganske rart.

96 prosent av de døde bodde på institusjon. Globalt har Covid-19 en dødsrate på 0,14, helt i tråd med sesonginfluensa og 24 ganger lavere enn først antatt av WHO. I perioden juni til desember i fjor, var dødeligheten 0,12 prosent i Norge, ifølge FHI rapport.

Det er trolig blitt brukt flere hundre milliarder på nedstenging og restriksjoner. Tenk hva disse resursene kunne betydd for opprustning av helsetjenesten i Norge. Det var 700 000 som registrere seg som arbeidssøkende hos NAV i 2020 og til nå.

Kanskje på tide med en kost/nytte vurdering? Er koronasmittede mer verd enn andre? Jeg håper folk forstår skjevheten her.

Dette er et mediesirkus, i en boble av politikerstrebere som vil være best i klassen, på bekostning av ungdommen rett og slett. Norsk presse driver ikke søkende journalistikk, og stiller ikke de riktige spørsmålene.

Vi hører om korona-smitte hver dag på radioen, vi hør det i salgsgimmicker i reklamer, og direkte falske nyheter, men vi hører ikke konkluderende fakta OM de smittete eller deres tilstand. Det må vi finne ut selv.

Jeg synes synd på de som nå lever med mediapåført angst. Og det begynner å bli ulidelig å leve i en hverdag, med inngripende og frihetsberøvende tiltak, og folk med moralpekefingre.

Har det sånn at det egentlig ikke handler om viruset, men den totalitære bakgrunnen? Kontrollen…

Man kan jo spekulere

Snufsete nese og rare blikk. Familier lar sine gamle dø alene på institusjoner, på grunn av smittevern, det er etisk tidsriktig. Men det er slik totalitær overformynderi virker, det snur opp ned på folks moral. Spesielt de godtroende og lettlurte, dem er det nok av. De bestemmer også hva som er sosialt akseptert å mene, deres tankegods kan man finne tilbake i tid, Tyskland på 30-tallet, de som anga naboene sine fordi de gjemte jøder i skapet.

Mediehusene og myndighetene med «sjokkerende» overskrifter har nesten total kontroll på hva folk tenker, og hva de skal bli redde for. Og det er skremmende.

Motivet? Frykt selger, og folkevalgte profitterer og det åpner for gjenvalg. Nasjonalt har håndteringen av koronakrisen gitt en gedigen popularitetsgevinst. Det også viktig å opptre solidarisk, i forhold til andre store land med innflytelse. Politikk er en karriere.

Spørsmålet er hvor lenge myndighetene skal drive med klovneriet, pågår det lenge nok blir kanskje levestandarden betydelig dårligere permanent. Bilder av folketomme gater streifer over netthinnen. Nå er vi på vei til å ta flere liv med nedstengning, og det rammer som vanlig de fattigste, med dårligst kår. Skikkelig god vestlig dugnadsånd, ikke sant? Analysene og dataene på dette står i kø, for å komme ut i lyset.

Nå ser jeg også det er ønskelig å gi vaksinerte privilegier. De skal få vaksinesertifikat, for å kunne delta på forsamlinger, for å benytte seg av offentlig transport, og reise utenlands, dra på konserter. Med andre ord, folk tar til ordet for segregering av ikke-vaksinerte. Det minner om et tankesett fra begynnelsen av 1900-tallet vi kan se i Tyskland pre-krigstid, og behandling av svarte i USA i sin tid.

Total tankeløshet og blindhet. Dette kan bare forkastes.

La oss mimre litt fra svineinfluensaen i 2010: «548 nordmenn har fått alvorlige bivirkinger av Pandemrix-vaksinen, viser nye tall.

– Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert Preben Aavitsland.

Så langt har 1449 nordmenn rapportert om bivirkinger av Pandemrix-vaksinen. 38 prosent av tilfellene er alvorlige, viser nye tall fra Legemiddelverket.»

2,2 milliner ble vaksinert mot svineinfluensa

Nå har 230 000 blitt fullvaksinert mot korona. Vi har 111 mistenkte dødsfall og rundt 1800 meldte bivirkninger. Det meldes om helsepersonell som legges inn med blodpropp, og sykemeldinger på grunn av bivirkninger, og friske folk som beskriver det som et anfall. Dette er ikke bare gamle svake, det er friske unge voksne.

« – Denne uken passerte antallet fullvaksinerte nordmenn 230.000, men det langt fra nok. Norge kan ikke gjenåpnes før alle over 45 år er vaksinert, tror FHI.»

Det er deprimerende. Den ideen kan bare forkastes med det samme

Husk at instruksjonene om korona, og håndteringen, kommer fra samme klubb som bevilger 25 000 millioner kroner til å suge ut naturgassen CO2 av lufta, og putte det på flaske og grave det ned i havbunnen. Samme gassen alle levende organismer puster ut. Follow the money. Elektrifisering av sokkelen til 50 000 millioner fortsetter. Den statlige sløserifesten fortsetter som før.

Det er ingen krise

Det er opp til folket å tenke selv, og bestemme seg for hva man skal være redde for i 2021. Det er mellommenneskelig adferd, propaganda, gruppementalitet, og totalitære regimer som tar flest liv, ikke trivielle virusoppblomstringer. Og nei, korona er ikke spanskesyken eller svartedauen. Det er heller ingen overdødelighet her til lands. Vi har aldri hatt lavere dødstall enn i 2020.

Vi må leve med noen år med mulig overdødelighet, noe annet er egentlig galskap. Vi stjeler tid, helse, velvære og muligheter fra de unge, og gir det til gamle som har levd livet. Det er ikke moral. Det er noe annet som ligger bak.

Norge må åpnes opp for fullt straks.

Innlegg lånt fra resett.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Når våknet du?

Da John f. Kennedy ble skutt i 1963 påvirket politikk mitt liv for første gang. Et av ukens TV-høydepunkter, Detektimen ble dermed avlyst. 9 år gammel betød fraværet av Perry Mason den kvelden mer. …

Når sluttet du å tenke?

Stadig flere forstår at pandemien handler ikke om et virus. Det er kun et av flere virkemiddler for den totale dekonstruksjon av samfunnet for innførelse av en ny verdensorden. Åpent beskrevet av FN, World Economic Forum, Rockefeller Foundation og andre. Det omtales som The Great Reset, The Fourth Industrial Revolution eller New World Order. Flere av våre politikere bærer logoen for dette prosjektet på jakkekraven. Planen er et diktaorisk «smartsamfunn» hvor stadig flere funksjoner overtas av datamaskiner og roboter. Mennesker i det befolkningsantallet vi har i dag blir overflødig og må elimineres på en skånsom måte, – i den grad folkemord noen sinne har vært det. For de som forstår , i motsetning til største delen av befolkningen som tror pandemien snart går over, var 11.mars 2020 starten på 3. verdenkrig.

Alle kriger er forskjellige. Hver ny krig gjennom historien er et resultat av den teknologiske utviklingen. Den industrielle revolusjonen omfatter også krigsindustrien med en akslerende utvikling i stadig mer avanserte og ødeleggende våpen. Kvantesprangene i teknologisk utvikling fra den ene krigen gjennom historien til den neste er enorme. Spranget fra Napoleonskrigene til 1.verdenkrig var stort. Likedan spranget fra 1.verdenskrig til 2. verdenskrig. Med den teknologiske utviklingen fra 1945 til i dag er spranget til 3.verdenkrig så stort at det er vanskelig å forestille seg, – mange vil sikkert foretrekke å la være.

I takt med at krigene ble mer omfattende førte det også til at sivilbefolkningen ble stadig kraftigere rammet. Gjennom det meste av historien ble krigene utkjempet på slagmarken, langt utenfor byer og tettsteder, og de som hadde flest overlevende vant. Under 1.verdenskrig gravde de seg ned i gjørmete skyttergraver og skjøt på hverandre. Sivilbefolkningens nød begrenset seg til handelsblokkader og matmangel. Under 2. verdenskrig var ingen trygge og den tyske krigsmaskinen okkuperte like mye byene som resten av landet.

I 3.verdenskrig er det foreløpig ikke bombefly, krigsskip eller marsjerende soldater vi skal frykte, men et usynlig virus. Så usynlig at ikke en gang vitenskapsmenn har funnet det. Denne krigens nærvær rammer hele verdens befolkning på måter ingen tidligere kriger. Bokstavelig talt kommer krigen inn under huden i form av jevnlig vaksinering, – et biologisk våpen som går konsentrasjonsleirenes gassovner en høy gang. Vaksinering gir anledning til individuelt tilpassede vaksiner avhengig av den enkeltes kvalifikasjoner for deltakelse i framtidens «smartsamfunn».

Det første offeret i en krig er sannheten. Informasjon og propaganda er avgjørende i enhver krig og har økt i takt med graden krigene har involvert sivilbefolkningen. Nazistene utviklet et avansert propaganda-apparat. Siden den gang har metodene og mulighetene for påvirkning, massesuggesjon og indoktrinering økt eksplosivt i takt med den teknologiske utviklingen og er lysår foran hva nazistene kunne oppdrive. Nå er propagadaen og den psykologiske forberedelsen så effektiv at 3. verdenskrig kunne startes uten at den aller største delen av befolkningen oppfatter noe som helst.

Demoraliseringen av samfunnet gjennom systematisk forrråing av vold og sex i underholdningsindustrien har flyttet grenser og rasert grunnleggende verdier. Nedbygging av utdannelsesystemet og en generell tabloidisering og overfladiskhet i massemedia har bidratt til en dramtisk nedgang i evnen til kritisk og selvstendig tenkning. Sexrevolusjonen, kvinnerfrigjøring og fri abort var virkemidler til å oppløse familien i tillegg til normoppløsende aggressiv populærmusikk og en hel generasjon forført inn i opprør mot tradisjoner, selvopptatthet og individualisme. I tillegg til den kjemiske påvirkningen gjennom ødeleggelse av jordbruk og matvarekvalitet med stadig mer giftige tilsettingstoffer og forrrusernings av jordsmonnet, vann og luft og systematisk stadig mer usunnt kosthold.

Alt sammen en langsiktig styrt utvikling for å forberede grunnen til en totalkrig hvor mennesket er så bedøvet, indoktrinert, motstandsløs, ukritisk og medgjørlig at de vandrer frivillig til nærmeste vaksinestasjon og stiller seg i kø for å få sitt første skudd.

Innlegg lånt fra Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Vår fagre nye verden

Hovedmålet med pandemien er å få hele menneskeheten vaksinert. Ikke med en tradisjonell vaksine, men gjennom genetisk modifisering. Slik det allerede gjøres med tomater, mais, soyabønner og en rekke andre planter og dyr.…

#snøball Kopiert

Så nettopp på en video fra Israel hvor Icke intervjuer en som har valgt å ikke la seg vaksinere. Denne videoen er nå sensurert og kan ikke sees så her er en liten oppsummering:

Den unge israeleren som i videoen blir intervjuet forteller hvordan han med med skrekk og gru er vitne til hvordan de aller fleste israelere har latt seg påvirke av den enorme propaganda kampanjen som nå foregår, og sammenligner det med tilstandene i 1932-1936 i nazi Tyskland. Så langt har over 70% av befolkningen latt seg vaksinere og de venter nå på at Moderna skal begynne med barna. På barn som han forteller at ingen i Israel så langt har blitt alvorlig syke.

Han forteller om hvordan naboene blir satt opp i mot hverandre, hetset og sjikanert. Hvordan de som er skeptiske blir kalt for konspirasjonsteoretikere, og i verste tilfeller for potensielle mordere. De som jobber offentlig stilling eller for noen andre, forteller han videre … blir pålagt å vaksinere seg eller så mister de jobben – og kan ikke brødfø seg selv og sine barn. Han sier han er en av de heldige siden han selv er selvstendig næringsdrivende.

Men flere og flere unge våkner opp i Israel og det dannes undergrunnsbevegelser som med juridisk hjelp står sammen, og opp i mot tyraniet. De har også laget flere nettsider hvor de lar folk som har fått kraftige bivirkninger eller har familiemedlemmer som har dødd av sprøyten kan rapportere det.

Han fortalte hvordan en kvinne som var i tredje trimester nå nylig døde, med barnet. Han hadde hundrevis om ikke tusenvis av vitnesbyrd og tallene stiger…

De som blir vaksinert får dette i passet sitt og får sitte ved bordplasser hvor det står «kun for vaksinerte», og selv om snart alle i Israel er vaksinerte får de ikke fri reisetillatelse – og turister får heller ikke komme inn i landet. Dette var noe de var lovet tidligere men det har tydeligvis myndighetene endret.

Han ønsker å fortelle dette fordi det som skjer der – også ville komme til flere land.

Trodde du ikke det ville bli tvungen vaksinering må du kanskje tro om igjen… og synes du ikke det er greit så er det på tide å gjøre noe!!

Innlegg lånt fra Eric Johansen


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Hvordan få naboer, venner og familiemedlemmer til å skifte mening?

Hvordan nå ut over ekko-kammeret av meningsfeller?

Det er mye psykologi i dette fordi frykt og trygghet betyr mer enn fakta for de fleste. Mange er redde og makter ikke å forholde seg rasjonelt til det som skjer. Ingen kan overbevises mot sin vilje. Det finnes en voksende tviler-gruppe moden for å skifte mening dersom argumentene er overbevisende nok. Dette er en tekst for dem. Poenget er å se den offisielle forklaringen i kontrast til et alternativ syn. Det er mange andre tilnærminger. Her benyttes den sokratiske metoden av å stille spørsmål.

Kopier fritt eller last ned som en pdf-fil. (Link under) Dobbeltsidig A-4 format, lett å kopiere til papir. Kan benyttes for de ivrige som løpeseddel i postkasser eller deles på andre kreative måter. På forhånd takk !

Det er to forklaringer på pandemien.

Hvilken mener du er den riktige?

DEN OFFISIELLE FORKLARINGEN:

1. Covid-19 er en kraftig influensa-virus som har oppstått tilfeldig. Mange kan bli syke og smitte kan være livstruende spesielt for eldre.

2. Myndighetene gjør det eneste riktige i å stenge ned store deler av samfunnet. Disse begrensingene må vi tåle og er et nødvendig onde for å bekjempe et farlig virus.

3. Vaksinering er løsningen, og når samfunnet snart blir fullvaksinert vil det slå ned smitten og samfunnet vil gradvist venne tilbake til det normale, og alt vil bli bra.

DEN UOFFISIELLE FORKLARINGEN:

1. Covid-19 er sesonginfluensa med et nytt navn. Det dør vanligvis 1000 hvert år av sesonginfluensa. Dødeligheten knyttet til covid flatet ut i mai 2020, slik sesonginfluensa pleier. Litt over 600 dødsfall var covid-relatert i 2020 og gjennomsnittsalderen over 80 år. Svært få ble syke. I en engelsk studie med over 30 000 smittede hadde kun 14 prosent symptomer og ble etter kort tid friske. Dette er ikke en pandemi. Dødeligheten rapportert fra utlandet er systematisk overrapportert. I flere land vil en som har testet positivt bli registrert som et covid dødsfall, selv om det var en trafikkulykke. Det underslås at 90 prosent har underliggende sykdommer. Den generelle dødeligheten i 2020 var lavere i Norge enn tidligere år, og uendret både i Sverige, USA og flere andre land. Dødeligheten i Norge er snarere regelen enn unntaket. Smitteverntiltakene i andre land har vært strengere enn i Norge. Større rapportert dødelighet skyldes ikke at viruset er selektivt med ulike nasjoner, men forskjeller i kriterier for rapportering og følgelig svært ulike resultater.

2. Nedstegningen av samfunnet med gjennomgripende økonomiske, sosiale og helsemessige konsekvenser står på ingen måte i forhold til de som forsøkes å reddes. Dette er overgrep og alvorlig brudd på grunnlovfestede demokratiske rettigheter. Møte- og forsamlingsfrihet, reisefrihet og for mange frihet til å drive næringsvirksomhet. Også ytringsfrihet, fordi aviser og media presenterer slik vi kjenner det fra autoritære regimer, kun den offisielle forklaringen. Alle andre forklaringer slipper ikke til. Det er ingen garantier for at denne suspensjonen av demokratiske rettigheter kommer tilbake.

Tvert i mot gjør nedstegningen uoverskuelig skade. Det finnes foreløpig ikke statistikk på økning i depresjon, sykdom og dødelighet som følge av utsatt medisinsk behandling, inaktivitet, vold, barnemishandling, rusmisbruk, alkoholisme og selvmord. Det kan kun antas at det er omfattende og mye for Regjeringen Solberg å stå til ansvar for.

3. Verken medisinsk eller ut fra sunn fornuft gir det ingen mening å måle faregraden av pandemien i antall smittede. Det eneste relevante er antall syke og særlig døde. Begge er på et minimum og bekrefter at dette er ikke en pandemi. Smitte på bakgrunn av en feil testmetode brukes likevel hemningsløst som skremselspropaganda for å motivere flest mulig til å bli vaksinert. Det tar vanligvis 20-30 år å utvikle en vaksine. Denne tok det bare 9 måneder og så skal hele verden injiseres med en eksperimentell og hasteutviklet vaksine som ikke en gang er en vaksine i tradisjonell forstand. Dette er en GMO-vaksine fremstilt for å omprogrammere cellenes DNA/mRNA, slik det gjøres med tomater og er genmodifisering. I følge en av verdens fremste vaksineforskere Geert Vanden Bossche phd og andre, blir ikke immunforsvaret lenger multi-resistent, men enkelt-resistent. På sikt vil det svekke immunforsvaret dramatisk og få fatale konsekvenser i møte med framtidige muterte virus. Vi står overfor en global immun-katastrofe om ikke vaksineringen stanses umiddelbart i følge forskeren. Andre skadevirkninger og rapportering av høy dødelighet som følge av vaksinen rapporteres nå fra verden over. Foreløpig er vaksinering frivilling, men Smittevernloven gir anledning for både tvangsvaksinering og internering på ubestemt tid uten lov og dom. Visste du det?

4. Vaksinering, økonomisk kollaps, fjerning av demokratiske rettigheter og begrensinger som sosial distansering, ansiktsmasker, isolering og mulig portforbud er virkemidler i en større plan for den totale omstrukturering av samfunnet for innførelse av en ny verdensorden. Dette er åpent beskrevet i dokumenter fra FN, Rockefeller Foundation og World Economic Forum og omtales også som The Great Reset eller New World Order. Logoen har flere av våre politikere på jakkekraven.Målet er en avvikling av Det amerikanske imperiet og overføre verdensmakten til Kina som framtidens stormakt. Etter den kinesiske modellen kommer så et høyteknologisk kommunistisk «smartsamfunn». Data, roboter og maskiner vil gjøre det meste av arbeidet og gjøre store deler av verdens befolkning overflødig. Videre vil genteknologi i kombinasjon med vaksiner ta kontroll over hjernen og tankelivet på måter som også gjør mennesket til maskiner. Er dette framtiden du ønsker for deg, din familie og dine barn? Dette blir realitetene om ikke tilstrekkelig mange våkner opp. Svært mange gjør nå verden over. En folkelig bevegelse og mobilisering er i gang. Vi trenger også deg!

Innlegg lånt fra Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

EN KOMMENDE COVID KATASTROFE

Verdensberømt vaksinespesialist, Geert Vanden Bossche, ga et banebrytende intervju denne uken og risikerte hans rykte og karriere ved modig å tale mot administrasjon av # Covid19-vaksiner.…