Skal vi alle danse rundt koronaviruset til evig tid?

Da har det gått ett år med inngripende tiltak. Nå fortsetter helsemyndighetene med opplevelsen, for å slå ned smitten, som det heter.

Det kommer varslinger om å varsle strengere tiltak. Utrolig. Skal vi alle danse rundt koronaviruset til evig tid? Skal vaksinene redde oss?

Dette har vært et rart år, og jeg er bekymret for den mentale folkehelsen, og media med sine politikerfigurers makt over mennesker og samfunn. Vi har vært belemret med inngripende tiltak og restriksjoner som har snudd opp ned på folks hverdag, og vi har fått vår frihet innskrenket.

Personlig har jeg gjort noen fiffige observasjoner: Folkemengder som står i klynger utenfor butikker, fordi butikken har restriksjoner på hvor mange som kan være inne av gangen. Securitasvakter som kommer inn i bussen og kommanderer og flytter folk rundt i bussen, slik at de sitter ved fremmede. Drikke kan ikke lenger bli servert over bardisken, servitøren må komme og levere til ditt bord. Man skal stå utenfor barnehagen og fryse med barnet sitt, fordi bare én voksen kan være i gangen samtidig. Barn i skolegården kan få anmerkning for å ikke «holde avstand». Jernbarrierer mellom avdelingene i barnehager. I svømmehallen, må alle sitte i et rom og vente sammen i timevis, fordi restriksjoner hindrer folk fra å bade samtidig.

Anbefaling eller påbud om munnbind, selv om fagdirektør i FHI fraråder det og gjør vondt verre, fordi folk ikke bruker det riktig. Men, det fungerer hvertfall som en velfungerende lydighetsindikator. Det liker mange.

Dette er noen få av mange inkonsekvente, småtotalitære, og veldig klønete tiltakene innført av myndighetene. Og det er ikke gitt at tiltakene blir fulgt i den grad helsemyndighetene vil ha det til heller.

Og ærlig talt, så virker mange av tiltakene til å virke mot sin hensikt, i praksis.

Det finnes ingen dokumentasjon på at nedstengning av skoler og barnehager skal virke i utgangspunktet. Det er ingen direkte sammenheng mellom smitte og stenging av skoler, barnehager, og kulturarrangementer og antall innleggelser eller smittede.

Skjermbilde:

Positive korona-tester er ekstremt marginal, selv om antall testede er mangedoblet. Viruset følger sesongen, ikke grad av tiltak.

Positiv PCR-test er ikke en diagnose.

Sverige er det eneste landet som har håndtert korona-viruset riktig i tråd med fagkunnskap, men Sverige har blitt svært negativt omtalt for koronahåndteringen, Sverige er et eksperiment blir det sagt hånlig av pressen.

De offisielle svenske koronadødstallene er nå rundt 9000 ( i 2020). Sverige hadde stor underdødelighet i 2019, den laveste siden 1977. Hvis vi tar med 2019 med årets beregning, er dødeligheten helt på snittet.

I 1988 døde uvanlig mange av influensa type A. 10500 mennesker, og befolkningen var ca 2 mill mindre.

Det er selvsagt trist at gamle og syke dør, men jeg kan ikke se en katastrofe i utfoldelse. Faktisk er Sverige et av landene som klarte seg best i Europa gjennom 2020.

Det er Norge som er eksperimentet

Det dør 21 mennesker av influensa-komplikasjoner i snitt daglig, i løpet av en influensasesong. 900 i året. Mennesker som dør med korona er litt under 1 person hver dag, gjennomsnittsalderen på de døde med korona er 85 år, gjennomsnittlig levealder for menn generelt er 81 år.

Skjermbilde

Vi må gange koronatallene fra 2020 med 5, for å få det til å likne influensasesongen 2016 – 2017.

Og det har vært merkelig stille fra de som siste året har heiet frem tiltak og nedstenging, når det gjelder harde influensasesonger. Eller andre sykdommer, det blir ganske rart.

96 prosent av de døde bodde på institusjon. Globalt har Covid-19 en dødsrate på 0,14, helt i tråd med sesonginfluensa og 24 ganger lavere enn først antatt av WHO. I perioden juni til desember i fjor, var dødeligheten 0,12 prosent i Norge, ifølge FHI rapport.

Det er trolig blitt brukt flere hundre milliarder på nedstenging og restriksjoner. Tenk hva disse resursene kunne betydd for opprustning av helsetjenesten i Norge. Det var 700 000 som registrere seg som arbeidssøkende hos NAV i 2020 og til nå.

Kanskje på tide med en kost/nytte vurdering? Er koronasmittede mer verd enn andre? Jeg håper folk forstår skjevheten her.

Dette er et mediesirkus, i en boble av politikerstrebere som vil være best i klassen, på bekostning av ungdommen rett og slett. Norsk presse driver ikke søkende journalistikk, og stiller ikke de riktige spørsmålene.

Vi hører om korona-smitte hver dag på radioen, vi hør det i salgsgimmicker i reklamer, og direkte falske nyheter, men vi hører ikke konkluderende fakta OM de smittete eller deres tilstand. Det må vi finne ut selv.

Jeg synes synd på de som nå lever med mediapåført angst. Og det begynner å bli ulidelig å leve i en hverdag, med inngripende og frihetsberøvende tiltak, og folk med moralpekefingre.

Har det sånn at det egentlig ikke handler om viruset, men den totalitære bakgrunnen? Kontrollen…

Man kan jo spekulere

Snufsete nese og rare blikk. Familier lar sine gamle dø alene på institusjoner, på grunn av smittevern, det er etisk tidsriktig. Men det er slik totalitær overformynderi virker, det snur opp ned på folks moral. Spesielt de godtroende og lettlurte, dem er det nok av. De bestemmer også hva som er sosialt akseptert å mene, deres tankegods kan man finne tilbake i tid, Tyskland på 30-tallet, de som anga naboene sine fordi de gjemte jøder i skapet.

Mediehusene og myndighetene med «sjokkerende» overskrifter har nesten total kontroll på hva folk tenker, og hva de skal bli redde for. Og det er skremmende.

Motivet? Frykt selger, og folkevalgte profitterer og det åpner for gjenvalg. Nasjonalt har håndteringen av koronakrisen gitt en gedigen popularitetsgevinst. Det også viktig å opptre solidarisk, i forhold til andre store land med innflytelse. Politikk er en karriere.

Spørsmålet er hvor lenge myndighetene skal drive med klovneriet, pågår det lenge nok blir kanskje levestandarden betydelig dårligere permanent. Bilder av folketomme gater streifer over netthinnen. Nå er vi på vei til å ta flere liv med nedstengning, og det rammer som vanlig de fattigste, med dårligst kår. Skikkelig god vestlig dugnadsånd, ikke sant? Analysene og dataene på dette står i kø, for å komme ut i lyset.

Nå ser jeg også det er ønskelig å gi vaksinerte privilegier. De skal få vaksinesertifikat, for å kunne delta på forsamlinger, for å benytte seg av offentlig transport, og reise utenlands, dra på konserter. Med andre ord, folk tar til ordet for segregering av ikke-vaksinerte. Det minner om et tankesett fra begynnelsen av 1900-tallet vi kan se i Tyskland pre-krigstid, og behandling av svarte i USA i sin tid.

Total tankeløshet og blindhet. Dette kan bare forkastes.

La oss mimre litt fra svineinfluensaen i 2010: «548 nordmenn har fått alvorlige bivirkinger av Pandemrix-vaksinen, viser nye tall.

– Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert Preben Aavitsland.

Så langt har 1449 nordmenn rapportert om bivirkinger av Pandemrix-vaksinen. 38 prosent av tilfellene er alvorlige, viser nye tall fra Legemiddelverket.»

2,2 milliner ble vaksinert mot svineinfluensa

Nå har 230 000 blitt fullvaksinert mot korona. Vi har 111 mistenkte dødsfall og rundt 1800 meldte bivirkninger. Det meldes om helsepersonell som legges inn med blodpropp, og sykemeldinger på grunn av bivirkninger, og friske folk som beskriver det som et anfall. Dette er ikke bare gamle svake, det er friske unge voksne.

« – Denne uken passerte antallet fullvaksinerte nordmenn 230.000, men det langt fra nok. Norge kan ikke gjenåpnes før alle over 45 år er vaksinert, tror FHI.»

Det er deprimerende. Den ideen kan bare forkastes med det samme

Husk at instruksjonene om korona, og håndteringen, kommer fra samme klubb som bevilger 25 000 millioner kroner til å suge ut naturgassen CO2 av lufta, og putte det på flaske og grave det ned i havbunnen. Samme gassen alle levende organismer puster ut. Follow the money. Elektrifisering av sokkelen til 50 000 millioner fortsetter. Den statlige sløserifesten fortsetter som før.

Det er ingen krise

Det er opp til folket å tenke selv, og bestemme seg for hva man skal være redde for i 2021. Det er mellommenneskelig adferd, propaganda, gruppementalitet, og totalitære regimer som tar flest liv, ikke trivielle virusoppblomstringer. Og nei, korona er ikke spanskesyken eller svartedauen. Det er heller ingen overdødelighet her til lands. Vi har aldri hatt lavere dødstall enn i 2020.

Vi må leve med noen år med mulig overdødelighet, noe annet er egentlig galskap. Vi stjeler tid, helse, velvære og muligheter fra de unge, og gir det til gamle som har levd livet. Det er ikke moral. Det er noe annet som ligger bak.

Norge må åpnes opp for fullt straks.

Innlegg lånt fra resett.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Bent’s Vanlige Historie

Bent Høie har tydeligvis ikke lært fra 2009s svineinfluensa pandremix. Han gjør det samme i dag bare at DE har lært at man må smi inn flere andre tiltak for å få konseptet å ta en vaksine til å fly rett hjem til folk flest.

Når skal folket lære å ikke høre på FHI og WHO? De fører kun en egen agenda i skyggene av hva de gjør offentlig. Det blir nesten som å be et barn gå å leke på motorveien, slik som FHI og WHO holder på.

Se videoen under fra NRK 2009.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Visste du at definisjonen på «pandemi» ble endret av WHO?

Definisjonen på pandemi ble endret i 2009, rett før svineinfluensaen. Nå handler definisjonen mer om geografi enn om dødelighet.

Bildet er tatt av Christo Anestev fra Pixabay

julia schreiner benito redaktør av Hemali
Av hemalis redaktør Julia Schreiner Benito

WHOs opprinnelige definisjon av en pandemi lød: (1,2)
«… når det dukker opp et nytt influensavirus som befolkningen ikke har immunitet mot, som resulterer i flere, samtidige epidemier over hele verden med enorme antall dødsfall og sykdommer.»
Definisjonen ble endret rett før svineinfluensaen. WHO fjernet kriteriene for alvorlighetsgrad og høy dødelighet, og etterlot definisjonen av en pandemi som «en verdensomspennende epidemi av en sykdom.» (3)
Hadde det ikke vært for den endringen, hadde vi altså ikke kalt Covid-19 en pandemi.

Svineinfluensa omtalt som pandemi

Fugleinfluensaen i 2005 og svineinfluensaen i 2009 er andre eksempler som ble omtalt som pandemier. En trodde disse skulle bli «globale drapsmenn».
Spådommer i midten av mars 2020 sa at Covid ville drepe 2,2 millioner amerikanere hvis viruset fikk smitte fritt. Ved utgangen av mars nedprioriterte Dr. Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, det forventede dødstallet, og anga 100.000 til 240.000.
Til nå rapporteres at ca. 300 000 amerikanere har dødd av, eller med, Covid.

Tallene fra FHI minner ikke om pandemi

 • FHI (Folkehelseinstituttet) anslår at risikoen for å dø av korona er 0,12 prosent for den norske befolkning i helhet.
 • For dem over 80 år er tallet fire prosent.
 • Gjennomsnittsalderen på de døde er 84 år.
 • FHI oppgir at «det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med Covid-19».
 • Der er ingen dødsfall i gruppen 0–19 år.
 • 87 prosent av de døde er registrert med minst én underliggende kronisk sykdom.

Overlege Halvor Næss skriver i Bergens Tidende at dødeligheten for friske menn i 60-årene som smittes av korona er en promille. Til sammenlikning døde en prosent av alle menn i 60-årene i løpet av 2019. Altså ti ganger så stor risiko for å dø av noe annet enn korona. Begrepet «pandemi» finnes i ord, ikke i dødstall. (4,5,6)

Dødelighet for Covid

Solide data viser at dødeligheten til Covid kan sammenlignes med sesonginfluensa. (7,8,9,10) Alvoret av mulige symptomer og komplikasjoner er større, men den faktiske dødeligheten er omtrent lik. Kapasitet på sykehus og sykehjem er en annen problemstilling, den tar jeg ikke opp her.
Advokat Reiner Fuellmich, grunnlegger av den tyske Corona Extra-Parliamentary Enquiry Committee, sier at Covid-pandemien «sannsynligvis er den største forbrytelsen mot menneskeheten noensinne.» (11,12,13,14)

Opprinnelsen til antivaksinebevegelsen

Vaksineprogrammet for svineinfluensa i 1976 er blitt omtalt som opprinnelsen til den amerikanske «antivaksinbevegelsen». Tusenvis ble alvorlig skadet og hundrevis døde etter å ha satt sin lit til forskere og regjering. Som rapportert av Smithsonian Magazine i 2017: (15)
«Noe av den amerikanske offentlighetens mistro til vaksiner – spesielt influensavaksinen – kan tilskrives de langvarige effektene av en mislykket kampanje fra 1976 for å massevaksinere publikum mot svineinfluensavirus», skriver Rebecca Kreston for Discover.
«Den regjeringsledede kampanjen førte til uopprettelig tillitsbrudd og skadet videre initiativ for folkehelsen.» (16)

Et annet eksempel: En antok at fugleinfluensaen i 2005 ville ta livet av mellom 2 og 150 millioner mennesker. Globalt endte dødstallet på 299. (17)
Dette fikk Dr. Joseph Mercola til å skrive New York Times bestselgeren «The Great Bird Flu Hoax.»
I 2009 kom den beryktede H1N1 svineinfluensaen.(18) CDC anslår at dødeligheten var 0,02%. Da, som nå, kom vaksinen raskt. I 2010 kom vaksinen Pandemrix til Europa. Siden fant en årsakssammenheng mellom vaksinen og narkolepsi. (19)
Det fikk Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) til å stille alvorlige spørsmål ved WHOs håndtering av pandemien og rollen legemiddelfirmaer kan ha spilt i sine legemiddel- og vaksineanbefalinger.

bortkastede, store summer av offentlige penger, uberettiget skremsel og frykt

I juni 2010 konkluderte PACE at «håndteringen av pandemien av WHO, EUs helsebyråer og nasjonale myndigheter førte til «bortkastede, store summer av offentlige penger, og uberettiget skremsel og frykt».
PACE konkluderte at det var «overveldende bevis for at alvoret i pandemien var overvurdert av WHO,» og at legemiddelindustrien hadde påvirket organisasjonens beslutninger. (20)

Zika også definert som pandemi

I 2014 ble Ebola-viruset en global utfordring ved at epidemier rammet i Liberia, Guinea og Sierra Leone, men dette fikk mindre oppmerksomhet. En FN-resolusjon ga ingen begrensninger på internasjonal reise til Ebola-rammet land.
To år senere fikk Zika-viruset pandemistatus, (21). Det ga reisevarsler og restriksjoner inn og ut av berørte regioner.
De nevnte pandemier trosset ekspertenes spådommer, ingen ble «globale mordere», og Covid er neppe annerledes.

Svaret ligger mer i vår adferd enn i laboratorier

Som bemerket av National Review (22), er menneskers adferd avgjørende for å komme til bunns av opprinnelsen til Covid. For å forhindre en lignende pandemi i fremtiden bør vi innse noen fakta om menneskers håndtering av ville dyr:
Hvis Covid-19 stammer fra en person som spiser flaggermus eller pangolin på et marked, må vi sikre at forbruk og handel med flaggermus og pangolin stopper. Flaggermus-guano (guano er avføring fra sjøfugler og flaggermus, inneholder mye nitrogen) brukes som gjødsel i mange land, og guano kan være full av virus. Hvis dette er kilden til viruset, må vi ikke bruke guano som gjødsel.
Sikre oss mot pandemier? Mye vil være gjort dersom vi slutter å rovdrifte klode og dyr. Svaret ligger heller her enn i kjemiske laboratorier.

Referanser
 1. https://www.bmj.com/
 2. http://whale.to/vaccine/WHO1.pdf
 3. http://whale.to/vaccine/WHO2.pdf
 4. https://www.youtube.com/
 5. https://www.researchgate.net/
 6. https://web.archive.org/
 7. https://archive.is/IWWCC
 8. https://www.acpjournals.org/
 9. https://www.breitbart.com/
 10. https://www.hsgac.senate.gov/
 11. https://www.hsgac.senate.gov/
 12. orwell1984366490226.wordpress.com/
 13. https://www.ageofautism.com/
 14. https://internationalfreepress.com/
 15. https://www.smithsonianmag.com/
 16. https://www.discovermagazine.com/
 17. https://www.aier.org/
 18. https://www.cdc.gov/
 19. https://www.eurosurveillance.org/
 20. https://pace.coe.int/en/news/
 21. https://www.cbsnews.com/
 22. https://archive.is/vHQ3x

Skrevet av Julia Schreiner Benito

Innlegg lånt fra Hemali.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Slik bygger de illusjonen om en pandemi

Det medisinske kartellet eier og kontrollerer legemiddelindustrien, og legemiddelindustrien kontrollerer i sin tur vår nasjonale helsepolitikk gjennom skolemedisinen. Dette kartellet har iscenesatt en hel vifte av virussvindler opp gjennom årenes løp, og de har stort sett forekommet med 2 års mellomrom. Jeg nevner i fleng sars, zika, svineinfluensa, fugleinfluensa, ebola osv. Den siste virussvindelen er den vi står midt oppi nå, nemlig koronakrisen. Denne gang har de gått særs langt, og lyktes å iverksette restriktive politiske restriksjoner som har tatt fra oss vår frihet og rettigheter. Dette har vært nøye synkronisert, og skjedde samtidig i en mengde land – på tvers av kontinenter. Men akkurat denne siste svindelen kan bli det som avslører dette kartellet og blir dets endelikt… Jeg tror det!

Medie-formidlingen, som også i stor grad styres av det mektige medisinske kartellet, har vært den samme ved disse svindlene. I alle fall i løpet av de siste tjue årene: «Vi kommer til å døøø! Alle mann!» Bare tenk tilbake på svineinfluensaen i 2009, da blod formelig rant av avisenes forsider. Etter at vaksinen hadde solgt ut — og Norge av uforståelige grunner hadde kjøpt dobbelt opp med brukerdoser — så viste dette viruset seg å være ganske mildt. Stikk i strid med all fryktporno som ble spredd via avisenes forsider. Status viser at det tungt vaksinerte Norge hadde prosentvis flere svineinfluensa-dødsfall enn det uvaksinerte Polen. 

Hvorfor dette ekstreme fokuset på smitte?

Har du lagt merke til hvordan riksmedia konstant bader oss i antall nye smittetilfeller? Når ble antall smittede det eneste interessante i en slik sammenheng? Hvorfor fokuseres det ikke lengre på alvorlighetsgraden til sykdommen og antall dødsfall? Det nye i forbindelse med koronakrisen er et altoppslukende fokus på antall smittede. Bare legg merke til dette når du leser fryktpornoen til den udugelige rikspressen — i den grad du holder ut å lese dette søppelet.

Slik skapes illusjonen om en alvorlig medisinsk krise, nemlig
ved å fokusere énsidig på antall smittetilfeller

Det absurde og énsidige fokuset på smitte er historisk, og det skyldes selvfølgelig at så få dør av viruset. Hvis folk fikk rede på denne «hemmeligheten», ville hele svindelen vært avslørt og krisen avblåst. Kjeltringen du ser på bildet over håper jeg snart må stå til rette for alle løgner han så glatt har servert til naive nordmenn. Og HAN ble kåret til fjorårets mann i Dagbladet… Verden vil bedras!

Nakstad, Høie, Solberg og en rekke andre skal bak lås og slå for det de har gjort mot egen befolkning!

Her er et representativt utvalg av avisartikler som viser hvordan media fokuserer utelukkende på smitte:

En fryktbasert Idiot-artikkel som fokuserer på smitte…

Enda en fryktbasert Idiot-artikkel som
fokuserer på smitte…

Smitte, smitte, smitte…

Enda mer søppel-journalistikk…

Det er BARE snakk om smitte

Erkekjeltringen Espen Nakstad legger ikke bånd på seg og ljuger så det renner av ham

Det var nok også ganske kalkulert da det industrifinansierte WHO redefinerte begrepet ‘pandemi’. Opprinnelig hadde definisjonen med stor alvorlighetsgrad og høy dødelighet å gjøre, men ble senere endret til kun å dreie seg om smittetall. Denne endringen skjedde i 2009, rett før svineinfluensaen var et faktum. Så beleilig, for da kunne svineinfluensaen bli karakterisert som en pandemi — noe den ikke ville kunne blitt etter den gamle definisjonen.

Den inkrementelle metodikk

Jeg har for så vidt skrevet om dette før, men altså: Arkitektene bak koronasvindelen strammer til grepet i små inkrementer. Ingen steg må bli for store og lett å avsløre på veien mot tyranniet, og man bruker gjerne strategien «to steg fram og ett tilbake». Nå ber Nakstad oss holde ut til over sommeren, og naive nordmenn velger sikkert å tro at restriksjonene blir hevet da. Det er selvfølgelig ikke planen til pakket som står bak svindelen. Planen er å fortsette i samme spor, med stadig flere og strengere smitteverntiltak. Nakstad er en skruppelløs lystløgner!

Nakstad formaner til solidaritet og det å forsøke holde ut til over sommeren

Bedraget med PCR-testen

En annen ting er at smittetallene bygger på målinger foretatt med en totalt ubrukelig test. PCR-testen ble laget av Kary Mullis i 1983, og Mullis har selv sagt at testen ikke kunne brukes til diagnostisering. Men testen har allikevel blitt brukt til nettopp det. Smittetallene er derfor fullstendig uten troverdighet. (Et «interessant» faktum er at Mullis døde 7. august 2019, rett før koronakrisen var et faktum. Hmmm, så beleilig for de som ikke ønsket berettiget kritikk mot bruken av denne testen i forbindelse med Covid-19…). I Tyskland driver topp-advokaten Rainer Fuellmich og forbereder søksmål hvor han forsøker avsløre at PCR-testen har blitt brukt til å skape kunstig høye smittetall. I en domstol i Lisboa ble PCR-testen dømt å være upålitelig og lockdown ulovlig.

Hvis du kjenner noen som fortsatt tror koronakrisen er en reell medisinsk krise, kan du stille dem følgende spørsmål:
1. Hvor er alle ambulanse-sirenene?
2. Hvor er alle de koronadøde – kjenner du noen selv?
3. Hvorfor opplever begravelsesbyråene mindre arbeidsmengde?
4. Hvor er alle overbelastede sykehus?
5. Hvorfor viser ikke 2020-statistikken langt større mortalitet (antall dødsfall) enn tidligere år?
6. Hvis Covid-19 ikke berører barn, hvorfor stenges skoler da?

Innlegg lånt fra NoNonsenseNews.org


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Tallknuseren som knuste hele verden! Bli kjent med Neil Ferguson.

FB_IMG_1613687911876.jpg

Få personer har større innflytelse på verdensbegivenhetene enn ham. Han er professor i matematisk biologi og holder til på Imperial College i London. Han er tallknuseren og spåmannen WHO og regjeringer i de fleste land baserer seg på når alarmen går og en ny pandemi truer verden.

Han har vært hyppig brukt som pandemivarsler gjennom årene på tross av en merittliste med så dårlig gangsyn at han burde gå med blindestokk. Like fullt er han verdens fremste fagmann på feltet og utrolig nok den WHO og regjeringer flest har størst tillit til når de fatter beslutninger med enorme konsekvenser for samfunnet og de flestes liv. Her er en liken smakebit på noen av hans spådommer gjennom årene.

I 2001 advarte han mot kugalskap som han mente ville kunne ta livet av 50 000 briter. Tallet ville kunne ytterlige stige til 150 000 hvis sau også ble smittet.
Fakta: 177 døde.

For å være på den sikre siden beordret britiske myndigheter derfor å slakte 6 millioner sauer, griser og kveg, til en kostnad på 10 milliarder pund, selv om det ikke forelå noen tegn på smitte.

I 2005 anslo han at 200 millioner mennesker verden over ville kunne dø av Fugleinfluensa.
Fakta: 282 døde.

I 2009 beregnet han at 65 000 briter ville kunne dø av Svineinfluensa.
Fakta: 457 døde.

Når WHO erklærte pandemi 11. mars 2020 var det igjen basert på beregningene fra Neil Ferguson. Han varslet av 3,4 % av dem smittet av Covid-19 vil kunne dø. Det ville bety at 2,2 millioner amerikanere, 500 000 briter og tilsvarende i alle land ville kunne stryke med.

Disse beregningene ble gjort på en 13 år gammel computer modell. De ble ikke fagfellevurdert slik at andre forskere kunne undersøke rapporten for mulige feil. Ved omgåelse av denne standardprosedyren ved all forskning var Neil Fergusons rapport WHOs mest sentrale kilde og faglige begrunnelse for å stenge ned verden.

Kilde: Covid Filmen 2020, – Historien om hvordan tall og ord lammet en hel verden.
Av Foreningen for Fritt Vaksinevalg

https://www.bitchute.com/video/..

Innlegg delt fra Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere Innlegg