Uten moral er vi ikke mennesker Vår menneskelighet består i å kunne forholde oss rasjonelt til hverandre.

Barn er et unntak fordi å bli voksen må læres. Dyr modnes av seg selv styrt av sine instinkter og kan følgelig ikke holdes ansvarlig for sine handlinger. Et menneske er moralsk ansvarlig fordi det har fornuft og samvittighet til å vite forskjell på rett og galt. Vold, løgn og tyveri er galt fordi ingen liker å bli skadet, løyet til eller bestjålet. Dette er universelle, selvinnlysende verdier uavhengig av lover eller religion.

Et fellesskap uten denne form for fornuft er ikke menneskelig. Det er en form for ondskap for å legitimere urettferdighet, undertrykkelse og maktmisbruk. Når vi ikke kan forholde oss rasjonelt til hverandre bryter et menneskelig samfunnet sammen og degenerer til diktatur. Det har vært modellen gjennom det meste av historien hvor en maktelite har skapt et hierarki av makt og undertrykkelse, mens resten av menneskeheten er til deres disposisjon som slaver og arbeidere.

Religion er ondskap fordi det legitimerer å handle irrasjonelt. Med en lang rekke unaturlige ofte fysisk og mentalt skadelige skikker, tradisjoner og handlinger til følge uten annen forklaring enn at en imaginær guddom vil ha det slik. Utenom omskjæring, burka, hijab, kastesystem, steining og en rekke groteske handlinger kommer også konfliktene troende seg i mellom. I verste fall med religionskriger til følge. I tillegg til alle de andre krigene hvor guddommen alltid trør støttende til med sin velsignelse. Religionenes viktigste oppgave utenom splitt og hersk er å legitimere den grunnleggende samfunnsmodellen av en overmakt som kontrollerer massene.

Med opplysningstid, teknologi og høyere kunnskapsnivå er religions ideologiske rolle blitt erstattet med vitenskap, skolesystemet og massemedia. Under en fasade av å være fornuftens høyborg er dette i praksis svært langt fra virkeligheten. Vitenskapen som virkelighetsoppfatning er identisk med religion, og kun religion i en annen form. Presteskapet er eksperter, forskere og andre geistlige i templene av pseudovitenskap, tankepoliti og kunnskapstyranni.

Med pandemien utsettes vi for den totale sammenbrudd av rasjonalitet. I følge det amerikanske helsedepartementet CDC og WHO er dødeligheten til Corona 0,24 prosent. Det vil si på nivå med vanlig sesonginfluensa. Myndighetene innrømmer rett ut at viruset ikke er isolert, som betyr rent vitenskapelig at det ikke finnes. Disse krystallklare fakta overdøves av media som skriker tusen ganger høyere. Kun dem som kan tenke forstår dette like opplagt som at 2+2=4 eller at keiseren går uten klær. Alle andre forholder seg som religiøse og tror på myndighetene og media uansett hvor ulogisk, motsigende og himmelropende feil det enn er. Fornuft gjelder ikke. Når fornuft bryter sammen er det kun makt tilbake. Det er ikke menneskelig, – det er ondskap.

På et personlig plan er dette de-humaniserende, smertefullt og ytterligere isolerende i tillegg til oppvisningen av de sosialt, helsemessige og samfunnsmessige totalt nedbrytende såkalte smitteverntiltakene. Det splitter samfunnet mellom de troende og dem som kan tenke selv. Det fører til kontaktløshet hvor en ikke bare mister venner, men de dør moralsk fordi de oppgir sin menneskelighet ved av frykt og fortrengning nekter å tenke. Det ødelegger fellesskap, solidaritet og samholdet i samfunnet ved å knuse det moralske kompasset som er å vite forskjell på rett og galt, skille løgn fra sannhet og forholde oss til hverandre rasjonelt.

Innlegg skrevet av Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

ERNA SOLBERG BØR AVSETTES OG STILLES FOR RIKSRETT – VI FÅR IKKE TILBAKE ET NORMALT LIV UTEN KAMP!

Folk spør: Når tar denne koronasituasjonen slutt? Det korte svaret på det er : Aldri!

I hvert fall hvis de som har innført unntakstilstand i de fleste land i verden får bestemme.

Etter vanlige definisjoner av epidemi var denne epidemien over i mai-juni i de fleste land i Europa. Men unntakstilstanden fortsetter. Og den vil ikke ta slutt hvis det ikke kommer et folkelig opprør mot det.

Myndighetene har satt uakseptable begrensinger i retten til fredelige forsamlinger og demonstrasjoner, slike begrensinger som vi kjenner fra diktaturer.

For første gang i fredstid har vi ikke feiret 17 mai, og førstemaidemonstrasjonen ble forbudt. De kommer ikke til å bli tillatt neste år heller, hvis Solberg & co får det som de vil.

For hvis de kan opprettholde møte- og forsamlingsforbudet nå når det knapt legges inn folk på sjukehus på grunn av koronaviruset og knapt noen dør «av koronarelatert sjukdom», så vil de alltid kunne gjøre det.

Når myndighetene i dag, i oktober 2020, snakker om smittede personer, så bruker de ikke Smittevernlovens definisjon. De som kalles smittede er det ikke etter lovens bokstav – for de aller flestes vedkommende. De fleste har ingen sjukdom og det er ikke gjort noen faglig vurdering som tilsier at de er sjuke.

Det kan heller ikke med noen saklig og helsefaglig vurdering lagt til grunn hevdes at vi per i dag har et alvorlig utbrudd. Det betyr at regjeringas tilsidesettelse av Grunnloven med henvisning til Smittevernloven, er ulovlig og grunnlovsstridig.

Erna Solberg burde dermed avsettes og stilles for riksrett.

Mange tror nok at «bare koronaen er over» får vi tilbake det normale livet vårt. Det er dessverre en illusjon.

De som har makta har ikke tenkt at vi skal få tilbake noe som likner et normalt liv. De har brukt epidemien til å gjennomføre et globalt kupp, og de sier i klare ord hva de tar sikte på å erstatte den normale livet med.

De «hellige kyrne» som skal slaktes, er demokrati, slik vi har kjent det, den personlige friheten, den nasjonale sjølråderetten. I stedet skal vi få korporasjonenes diktatur, det digitale overvåkingssamfunnet, «den fjerde industrielle revolusjonen» og så videre.

Den globale unntakstilstanden som er innført med covid-19 som påskudd har kastet til side alle normale demokratiske prosedyrer og mye av de normale mellommenneskelige relasjonene til fordel for diktatoriske fullmakter.

Disse fullmaktene vil være på plass til The Great Reset kan rulles ut.

De som virkelig er blitt tatt på senga av koronadiktaturet er den tradisjonelle venstresida og arbeiderbevegelsen. Koronadiktaturet er helt i strid med alle de verdiene vi har kjempet for i generasjoner, og likevel er man blitt helt paralysert av Erna Solberg og Bent Høie. Nå er det på tide å våkne.

I det minste burde venstresida, fagbevegelsen og de demokratiske organisasjonene slutte opp om Den store Barrington-deklarasjonen, der det heter:

De som ikke er sårbare, bør umiddelbart få lov til å gjenoppta livet som normalt. Enkle hygienetiltak, som håndvask og å være hjemme når man er syk, bør praktiseres av alle for å redusere terskelen for flokkimmunitet. Skoler og universiteter bør være åpne for personlig undervisning. Fritidsaktiviteter, som sport, bør gjenopptas. Unge voksne med lav risiko bør jobbe normalt, snarere enn hjemmefra. Restauranter og andre virksomheter bør åpne. Kunst, musikk, sport og andre kulturelle aktiviteter bør gjenopptas.

Vi må innse at vi står overfor den største klassekampen i manns minne og at våre fiender har vunnet de første omgangene på walkover.

Nå er det på tide å reise motstandskampen.

http://barnasrett.no/

Innlegg lånt ifra Margrethe Salvesen


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Don’t let them Win