Nei, Nakstad, 1 million nordmenn får ikke korona før 17. mai

Antall smittede, innlagte og intensivpasienter går ned, men Espen Nakstad fortsetter å skremme og feilinformere.

Rolness svarer på Espen Rostrup Nakstads debattinnlegg «Svar til Kjetil Rolness sin kronikk».

I går skrev jeg en kronikk i M24 der jeg kritiserte Espen Nakstad for å skremme med ord og tall som ikke stemmer. Helsedirektoratets assisterende direktør var ikke sen om å svare, men forholder seg bare til det ene av mine to eksempler. Det kan være en grunn til at han velger å fortie det andre. Det kommer jeg tilbake til.

Nakstad sa altså til TV2 at «det er veldig mange i yngre aldersgrupper som også legges inn på sykehus.» En overraskende og urovekkende opplysning. I tilsvaret forklarer han at «det ofte oppstår forvirring i media når man bruker aldersbegreper fra medisinsk forskning». For på sykehusene bruker man begrepet «yngre» om de «under pensjonsalder».

Og han legger til: «I hele pandemien har jeg derfor i mine uttalelser presisert skillet mellom de «eldre aldersgruppene» med høy dødelighet av covid-19, typisk folk i 70-, 80- og 90-årene, og de «yngre aldersgruppene» – dem under 60 år.»

Hva skal man si? En venn av meg på noen og femti sier: «Nå føler jeg meg plutselig ung igjen.»

En lege jeg kjenner, sier: «Jeg har aldri sett medisinske forskningsartikler som omtaler folk i 50-årene som «younger people».»

Er mindre enn 1 av 10.000 «mange»?

Nakstad må gjerne late som om han taler fra forskningens høye tinder, ned til oss uforstående. Men skal man informere allmenheten om koronasmitten, må man holde seg til gjengs språkbruk. Nesten ingen kaller folk over 30 for «yngre». Og blant de under denne alderen er det ikke veldig mange, men veldig få som blir innlagt (og nesten alle er i den eldste gruppen, mellom 20 og 29).

Det Nakstad hevder om egen begrepspraksis stemmer heller ikke. I midten av mars slo han alarm om smittespredningen i «yngre aldersgrupper» i og rundt Oslo. Disse gruppene ser ut til å «bringe smitte hjem», påpekte han. «Og vi har mange innleggelser av pasienter fra områder der smitten er høyest blant de unge.»

Plutselig var «yngre aldersgrupper» blitt til «unge». Og personer som «bringer smitte hjem» høres ikke ut som noen under 60, men noen under 16.

Hvis du googler «Nakstad» og «yngre aldersgrupper», finner du knapt noen presisering, men derimot mye «forvirring i media» – skapt av han selv, i advarende ærend. Stor koronafare for yngre, i følge «assen». Men du må selv finne ut om han mener barn og unge, eller de som var barn og unge på 60- og 70-tallet.

Nakstad hevder å ha sine ord om «veldig mange» innleggelser av «yngre» i behold, bare han bare dropper «veldig» og klargjør – for oss som har litt tungt for det – at han mener «personer i alderen 50 – 59 år (7,2 per 100 000; 51 nye innleggelser, i uke 14) og 40 – 49 år (6,3 per 100 000; 45 nye innleggelser)».

Men hvor langt inne sitter det å bruke betegnelsen «middelaldrende», som enkelt og greit ville avgrenset mot både barn, unge og unge voksne? Og når ble en andel på langt under 1 av 10.000 «mange»?

Nakstads ordvalg er verken i tråd med «medisinsk forskning», eller noe man ville sagt om man var opptatt av presisjon, forståelighet – og det som viktigere er: Å unngå å skremme folk unødig.

Å vekke uro, framfor forståelse

Men forsiktighetshensyn ser ikke ut til å plage Helsedirektoratets drevne medietalsmann. Gang på gang sier han ting som er feil eller misvisende, og alltid får det koronasituasjonen til framstå som verre enn den er.

Et eksempel: Bare i løpet av ett radioprogram («Radiokontakten, NRK P1, 16.12) overdrev han grovt både antall innlagte og antall på intensiven, samtidig som han underdrev antall innleggelser under et toppår for influensa.

Og slik fortsetter han i tilsvaret – med formuleringer som er mer egnet til å vekke uro enn forståelse:

«Med de nye og mer smittsomme virusvariantene er det de siste månedene rapportert om en økende andel innleggelser blant yngre aldersgrupper. Dette gjelder også land der vaksinasjon av de eldste har kommet til kort, for eksempel i Brasil der det nå rapporteres om at flertallet av innlagte er under 40 år. I Norge har medianalderen blant innlagte under hele pandemien vært 52 år for pasienter født utenfor Norge, og 63 år blant pasienter født i Norge. Trenden for alder har vært nedadgående etter at den britiske virusvarianten begynte å dominere i landet vårt.»

Men dette har skjedd i et tidsrom der vi har vaksinert en stor andel av de over 60 i Norge. Nå de eldste blir beskyttet, er det ingen bombe at medianalderen på innlagte går ned.

Nakstad antyder – helt uten støtte i «medisinsk forskning» – at den britiske varianten skulle være ekstra smittsom eller farlig for de godt modne han kaller «yngre». Men mutanten gir flere innleggelser for alle ikke-vaksinerte aldersgrupper – unntatt de under 20.

Den nye virusvarianten gir altså ingen grunn til ekstra bekymring for de yngste. Men for å skjønne det, må du drive utstrakt faktasjekk og kildekritikk av Nakstads framstilling.

Og hvor relevant er skrekk-statistikk fra Brasil, landet som kanskje er hardest rammet av korona? Det har en president som fornekter pandemien, få eller ingen nasjonale tiltak, utbredt fattigdom, mangelfullt helsevesen og upålitelige covid-data. Hvis jeg, for å kritisere lockdown som koronastrategi, hadde henvist til Peru, et land med svært høye tall for smitte- og dødstall tross tidlige og strenge tiltak, ville Nakstad garantert sagt at Norge og Peru ikke kan sammenlignes.

Verre enn jeg trodde

Her vi inne på de nasjonale forutsetninger for smittebegrensning. Nettopp det som var helt fraværende da Nakstad skjenket Dagbladet denne overskriften 4. mars: «Risikerer 50-dobling [av smitten] innen 17. mai».

Dette var mitt andre eksempel på tvilsom informasjon fra assisterende helsedirektør, men han unnlater helt å kommentere det. Noe som kan skyldes at hans påstand var enda mer ekstrem enn det jeg beskrev.

Nakstad skrev i en SMS til avisen at antall smittede måtte ganges med 1,3 hver femte dag framover. Basert på påviste tilfeller (justert for FHIs anslag av mørketall) på tidspunktet utsagnet falt, kan vi tallfeste utviklingen han så for seg, slik:

Smitte-syklusDatoNye smittedeKumulativt antall smittede
4. mars4,735
19. mars6,15610,891
214. mars8,00218,893
319. mars10,40229,295
424. mars13,52342,818
529. mars17,58060,398
63. april22,85483,252
78. april29,711112,963
813. april38,624151,587
918. april50,212201,799
1023. april65,275267,074
1128. april84,858351,932
123. mai110,316462,248
138. mai143,411605,659
1413. mai186,434792,093
1518. mai242,3651,034,458
1623. mai315,0741,349,532
1728. mai409,5971,759,129
183. juni532,4752,291,604
198. juni692,2182,983,822

Det var altså ikke slik, som jeg hevdet i kronikken, at Nakstad fortalte det norske folk at nesten en kvart million kunne få korona før nasjonaldagen. 50-gangen impliserer at vi vil få en kvart million nye smittede bare de siste fem dagene før 17. mai. Alle de som var smittet før og etter 4. mars, kommer i tillegg.

I følge denne spådommen ville over 1 million nordmenn vært smittet av korona innen nasjonafeiringen. Nakstad nevnte ingen grunn til at ikke smitten skulle fortsette på samme måten etter 17. mai. I så fall ville smittetallene, før halve året er omme, langt overgå antall nordmenn.

Advar, men ikke nevn risikogruppen

Så kan Nakstad si, som han sa til Dagbladet, at han ikke trodde «dette scenarioet vil bli en realitet». Men det var likevel disse tallene han skremte med, om vi ikke fortsatte med strenge tiltak og smittevernregler.

Hvor mange av Dagbladet leserne har forutsetning for å skjønne at Nakstads ikke engang presenterte et seriøst scenario, men kun en regneøvelse? At han ikke tok hensyn til noen av de mange faktorene som FHI bruker i sine modeller for å beregne R-tallet, for eksempel effekten av TISK? At han så bort fra mesteparten av det epidemiologi handler om – bosetting, miljø, atferd, osv.?

Det er rett og slett uansvarlig av en myndighetsperson å bruke et ytterliggående, matematisk skrivebordeksempel for å informere folk om en mulig, faktisk smitteutvikling. Det er ikke folkeopplysning. Det er «fear mongering».

Da blir spørsmålet: Hvorfor sier Nakstad så mye som er egnet til å skape frykt? Hvorfor sier han så lite som er egnet til å berolige? Han uttalte til Dagbladet i går at utviklingen av R-tallet var «oppløftende». Men han kunne trukket fram mange positive fakta fra FHIs nye ukerapport: Nedgang i antall registrerte smittede, i alle aldersgrupper. Nedgang i andel positive tester. Nedgang i nye innleggelser på sykehus. Nedgang i nye innleggelser på intensiven. Nedgang i antall døde (riktignok fra et kortvarig høyt nivå).

Ukerapporten slår også fast at 60 prosent av de nye innlagte er personer født utenfor Norge. Innvandreres sterke overrepresentasjon i koronastatistikken er etter hvert vel kjent. Det er bare én mann som aldri snakker om den: Espen Rostup Nakstad, helsemyndighetenes mest taletrengte representant og medias hyppigst brukte ekspert i pandemiperioden.

Nakstad advarer uavlatelig om risikoen for innleggelse, men unnlater å nevne den største, dokumenterte risikogruppen. Skjevheten i fordelingen av smitte og sykdom i befolkningen er helt essensiell for å forstå utbredelsen av epidemien i Norge. Men blir ikke kommunisert av den store kommunikatøren.

Og som vi vet – mange advarer mot å gjøre «innvandrersmitten» til tema, for å ikke gi skylden på minoritetene. Kanskje Nakstad er enig: Det er greit å skape frykt, bare ikke fremmedfrykt?

Skrevet av Kjetil Rolness.

Innlegg lånt fra M24


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Ernas pressekonferanse 7.4.2021

Ja, da har Erna talt og flere tiltak vil bli lettere. Men en ting jeg reagerte på vår de med koronasertifikat vil det åpnes mer og raskere for utover i trinn 3 og 4 av planen.

Jeg vil gjøre oppmerksom på Europarådets vedtak om at ingen skal diskrimineres for å ikke ta vaksinen, så ingenting skal være forskjellig i rettighetene blant vaksinerte og uvaksinerte.

Disse lovene kom i januar i år, 2021, og bærer makt ved seg. Alle land i EU må følge de også da Norge, og vi var med på å danne rådet og er da knyttet til det.

Hvis du merker diskrimering mot deg fordi du ikke tar vaksinen så henvis til denne lenken med paragraf 7.3 som forløper.

Hvis du ønsker kan du lese om se den på denne lenken.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Pressekonferanse til onsdag!

Den 7.4.2021 skal visstnok Erna Solberg holde en ny pressekonferanse angående tiden fremover, i følge upday.

Det kan være hun kommer til snakke om vaksinetvang og pass.

Jeg håper på at hun vil snakke om at tiltakene blir oppløst, for hvorfor skulle det ikke det?

Se på Texas som oppløste alle restriksjoner for litt over en mnd siden. Der har dødskurven flatet ut og alt er som om korona aldri hadde skjedd, men dette nevnes lite om i MSM. Men du kan lese om det her.

Guvernøren i Florida sier forbyr vaksinepass da det strider mot grunnloven. Les saken her.

La oss snakke litt om tiltakene vi har her, som en liten påminnelse.

Maskebruk er langt ifra virkningsfullt og påfører mer skade. Her kan du lese 20 grunner for at maskebruk er usikkert, ineffektive og umoralske. Selv Fauci leverte inn et skriv om at flere dør av bakterielle skader ved maskebruk i 2008, som du kan se her. De har også påvist å samle opp parasitter som kan gi deg Morgellons syndrom.

Virus muterer hele tiden og myndighetene står fast ved å presse på med vaksinasjon, enda den nåværende vaksinen ikke hjelper mot mutasjoner. Vaksinen kan ikke garantert gi deg immunitet og stopper deg ikke fra å smitte andre, for ikke å snakke om alle potensielle bivirkninger den har vist å ha med seg. Blodpropp, nervekader og død for å nevne noen. I Norge begynte de med vaksinasjon i slutten av desember og til nå har det vært over 120 dødsfall. Og du kan til og med bli covid smittet som fullvaksinert og den lettet ingen av restriksjonene.

Og hva med WEF? Lese disse 2 artiklene og få en god oversikt over hva de gjør:

Og vet du hvem som også er i WEF? Jo, selveste Erna Solberg. Se det her.

Hvem i Norge tjener på tiltak og lockdown? Det er sikkert flere, men han her jo direktør for helsedirektoratet og har stilt seg i en veldig kinkig situasjon, nemlig Espen Nakstad. Han tjente seg rundt 330 millioner i 2020 fordi han har over 4000 aksjer i selskapet som selger munnbind, antibac og flere andre ting som brukes ved lockdown. Les denne artikkelen her og se det med egne øyne.

Og hva med Bent Høie? I 2009, under svineinfluensaen holdt han på med det samme som i dag, å få folk til å ta vaksine mot et virus som nesten ikke er dødelig. Se her.

Alle de tre nevnte har interessekonflikter i denne pandemien. Erna følger WEF og deres planer for fremtiden som gagner henne bra, Nakstad tjener grovt på å få flest folk til å måtte kjøpe midler under pandemien og Høie… Jeg er egentlig ikke helt sikker på hva han tjener på dette men siden han er kjent for å pushe unødvendige vaksiner på folket så ligger nok en pengesekk til han der, kan jeg tenke meg.

I disse tider kan det være kjekt å kunne regler og lover som gjelder for oss. De kan vi henvise til ved brudd. Så avslutningsvis til dette innlegget så legger jeg ved noen lenker til lover og regler som regjeringen og Stortinget må følge.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Regimet (ja, vi lever under et regime) manipulerer tall for å skaffe seg påskudd til å herje med oss.

Det er helt uvirkelig hvor uredelig og umoralsk de holder på. INGENTING av det de beslutter er basert på vitenskap eller fakta.

Hvordan skal vi få stoppet dem? Altså, hvordan kan NOEN tro på at NOE av det regimet driver på med handler om å beskytte helsen eller «helsevesenet»? TRETTEN måneder med psykologisk og økonomisk krig mot egen befolkning og folk tror på dem?

George K. Gooding skriver:

«De siste ukene har du hørt flere ganger om dagen at smitten eksploderer blant ungdommen i hele landet. Men er det sant?

Fra FHIs siste ukesrapport:
«Fordeling av meldte tilfeller etter kjønn, alder, smittested og fødeland er i stor grad et utrykk for hvor mange og hvem man tester. Det representerer derfor ikke nødvendigvis den reelle forekomsten og distribusjon av tilfeller med covid-19 i befolkningen.»

Jeg tror ikke dette forbeholdet er nevnt i et eneste presseoppslag som baserer seg på økningen i registrerte smittetall blant barn og ungdom nasjonalt, og spesielt i Oslo omegn. Hvorfor ikke?

I dag har jeg bedt Oslo kommune og FHI om å forklare hvorfor de ikke presenterer tall for andelen positive eller antall testede per aldersgruppe, som jo er den eneste måten man kan sammenligne aldersgrupper og utviklingen over tid. Ellers vil en sterk økning i testing påvirke tallene til å se ut som de øker når de bare måler en økning i tester.

Det begynte før vinterferien. Helsebyråden i Oslo ba alle som skulle reise bort på vinterferie teste seg før de dro, og fulgte opp senere og ba alle som hadde reist på vinterferie om å teste seg etter de kom hjem. Hvem har vinterferie? Jo, skoleelever og deres foresatte.

Samtidig som helsebyråden anmodet denne spesifikke gruppen om å teste seg mer, startet Oslo kommune med å masseteste skolene. Desto mer man testet denne store gruppen, desto fler smittetilfeller fant man, og man testet flere og flere kontakter som da igjen forsterket testingen ytterligere blant foresatte, venner, eldre og yngre søsken.

Det burde derfor ikke vært sjokkerende at de registrerte smittetallene blant ungdom og unge voksne begynte å eskalere kraftig. Men dette ble altså fremstilt som en reell økning i smitten, fremfor bare en økning i antall tester. Har smittenivået faktisk endret seg den siste tiden?

FHI har siden nyttår sluttet å oppdatere tallene om prevalens blant befolkningen, som de gjennomfører bl.a. gjennom NorFlu-undersøkelsen sin. Leser man derimot ukesrapportene, kan man se tallene og utviklingen den siste tiden.

Blant mødre og deres 10-åringer, et tilfeldig utvalg som testet blant denne gruppen på helsestasjoner, har andelen positive vært relativt stabil den siste måneden. Mellom uke 7–10 har andelen positive blant mødrene vært ca. 1 % og 2 % blant barna. (Det må her nevnes at ca. 10 % av mødrene har startet med vaksineringen, og at ca. like stor andel blant begge grupper har hatt positiv prøve siden starten av pandemien.)

La meg gjenta: siden midten av februar viser NorFlu-undersøkelsen ingen økning i prevalens blant et tilfeldig utvalg av barn og deres mødre.

MoBa-undersøkelsen (mor, far, og barn), viser at prevalens blant deres utvalg har hatt en nedadgående trend siden nyttår, og ingen vesentlig endring siden uke 3.

Det finnes med andre ord veldig gode grunner til å tvile på at den påståtte økningen blant ungdom og unge voksne egentlig er reell. På folkemunne kalles dette en «casedemic», at man skaper inntrykk av en voldsom smittesituasjon som egentlig bare er at man har testet flere og oppdaget flere som har vært smittet hele tiden.

Så lenge FHI og Oslo kommune skjuler tallene for antall testede eller andelen positive blant aldersgruppene, så har man faktisk ingen mulighet til å vite om «økningen» mediene maser om egentlig har funnet sted, eller om vi egentlig står overfor en ganske stabil smittesituasjon.

Massetestingen til Oslo kommune kan da også ha vært med på å påvirke de nasjonale tallene for andelen som har avlevert positiv prøve. Smittenivået i Oslo er, har vært og kommer alltid til å være høyere enn de fleste andre steder i landet. Desto mer man tester i Oslo, desto høyere vil den nasjonale prosenten krype, nærmere Oslos andelsprosent.

Opp i alt maset om en «smitteeksplosjon» så har det ikke vært registrert et eneste dødsfall forbundet med covid-19 i Oslo siden 7. februar, nesten to måneder siden, til tross for at antall innleggelser har økt betraktelig siden Oslo kommune innførte nye tiltak.

Hvor trygg er du på at de stadige kravene om å stenge ned skoler og barnehager er basert på en reell utvikling i smitten blant disse gruppene?»

Innlegg lånt fra Kari Jaquesson.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Erna har en beskjed til deg

Nå må dere være litt snille med Erna oppfordrer Bent Høie. «Hun er et menneske hun også», sier han unskyldene etter at nyheten sprakk om statsministerens nye utagerende sosiale liv. Alle kan jo begå en «feil». Det gikk bare litt surr i tellingen og hun invitere mer enn ti personer til hyggelig sosialt lag to kvelder på rad.

Folk rundt omkring i de tusen hjem er selvsagt i harnisk. Selv de mest servile av journalister har fått hvitt skum av fråde rundt munnen. I harmdirrende lederartikler tyr de til de aller sterkeste skjelsordene, så tett på ærekrenkelser at det må dobbelsjekkes med juridisk avdeling for sikkerhets skyld.

«In politics nothing happens by accident. If it does you can bet it was planned that way, » sa Franklin D. Roosevelt. Heller ikke dette. Ernas omgåelse av smittevernreglene som en elefant på sykkel var ingen tilfeldig glipp. Det var et planlagt hån, ydmykelse og demonstrasjon av vår makteløshet. For hva kan vi gjøre? Like lite som den fattige almuen under Ludvig den 14. overfor hans ekstravagante luksus.

Antakelig kommer Erna til å be Bent Høie om å skru opp antallet sykluser på PCR-testen når det nærmer Stortingvalget. Så eksploderer smitten og valget kan parkeres inntil videre og Erna sitt løp som landets første diktator siden Harald Hårfagre kan fortsette. Kan hun ikke bare si det rett ut at diktatur er innført? Makteliten gir vel en blaffen i reglene for folk flest. Det har de alltid gjort.

Erna sender deg bare en beskjed.

Innlegg lånt fra Christian Paaske

Flere innlegg

Erna Solberg har nå brutt smittereglene som er satt. og det eneste hun sa var beklager.

Les:
Erna Solberg og familien brøt smittereglene: – Jeg kan bare beklage

Så Erna samlet 14 stk på middag, i denne tiden hvor det er forbudt å arrangere eller delta på et arrangement.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norske folk burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og hadde dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sier Erna Solberg til NRK.

Greit nok, de skulle feire 60 årsdagen til Erna, men regler er regler. Hvor mange andre har ikke måttet stå over feiring av sin egen fødselsdag i løpet at alle disse restriksjonene? Hun sier hun ikke tenkte seg om, men den finner jeg vanskelig å tro når hun hver eneste dag forteller om smittevern som hun sier selv. Hva med at hun ignorerte smittevernet og visste at hun ville slippe unna uten bøter og slikt? en mistanke om det kan ikke helt unngå å komme til sinns..

NRK skrev i dag at ‘Politiet iverksetter etterforskning av statsminister Erna Solberg’

Les denne saken her.

Det er flere av oss som er lut lei alle disse tiltakene. Sannsynligheten er at munnbind heller ikke ble brukt under Ernas Fest og heller ikke avstands regelen på 2 meter.

Dette med tanke på at hvordan kan hun ikke tenke på alle smittevern tiltakene når det liksom huskes på noen. Hun driver med dette til daglig!

Og ikke bare en kveld, men to på rad? Det kan glatt tenkes at hun enten begynner å bli glemsk på sine gamle dager eller at du prøvde først en kveld for å se hvordan det gikk.

Hvis en politimann bryter loven så straffes vedkomne hardt, hardere enn hvis et vanlig menneske gjør det samme lovbruddet. Det samme vil folket skal skje med Erna. Hun gir lover som hun selv ikke opprettholder.

Les også: Advarte selv om corona-bøter.

Flere innlegg

Hva er det som skjer med verden….?

Vi sitter her på hver vår side av samme sak men ser den fullstendig forskjellig. Det i seg selv er selvfølgelig både logisk og greit det, men det jeg ikke forstår er hvorfor det har blitt både akseptert og nærmest forventet å snakke nedsettende i det offentlige om de som stiller kritiske spørsmål rundt håndteringen av denne trusselen vi står ovenfor. Det er vel viktig å huske på at det finnes andre meninger og syn på ting, akseptere det og ikke ty til drittslenging og respektløshet av den grunn?

Hvorfor står ikke tiltakene i kontrast til den reelle trusselen?

Hvorfor skal dokumenter holdes hemmelig i 60 eller 100 år?

Hvorfor får ikke landets innbyggere svar på helt logiske spørsmål, men blir heller stemplet som en konspirasjonsteoretiker, foliehatt, uansvarlig, egoistisk osv om man stiller disse spørsmålene.

Hvorfor gjelder ikke grunnloven lenger, men ting som ikke støtter myndighetenes bilde av saken blir sensurert (dvs ingen ytringsfrihet) og frihetsberøvelse er også plutselig akseptert, ikke bare det, men forventet og ettertraktet av mange.

Hvorfor er det helt greit at vår statsminister aldri har testet seg men andre forventes å teste seg gjevnlig uavhengig av om du kjenner symptomer eller ikke. (Hun sa selv i et intervju med p3 den 11 januar at hun aldri har testet seg for hun har ikke vært syk siden dette startet. Litt dobbeltmoral når jeg må testes for å dra til Norge, selv om jeg ikke føler meg syk..)

Hvorfor har helseministeren vendt om 180grader ift bruken av munnbind? I fjor sa han at det var uaktuelt å innføre bruk av munnbind i Norge fordi det var ingen vitenskapelige bevis på at det kunne hjelpe i hverdagen. Men nå er det plutselig livsviktig..

Hvorfor forespeiler de at så mange som mulig må ta denne nye injeksjonen for at samfunnet skal gå tilbake til normalen igjen, men I samme åndedrag sier de at selv om man tar vaksinen må man fremdeles holde avstand, bruke munnbind osv, for det er ingen bevis på at man ikke kan bli smittet eller smitte andre etter å ha tatt den..

Hvorfor er det slik at når eldre døde med korona var det fullstendig krise og samfunnet måtte stenges. Men når det dør folk av injeksjon får pipa en annen lyd, da var de plutselig gamle og vi må forvente at gamle dør.. Da er det liksom greit da…

Hvor mange ligger på sykehus pr dagens dato pga dette? Ikke mange, så hvorfor stenge ned hele samfunn og ødelegge hverdagen og livet til så mange pga noe som, faktisk, er relativt ufarlig for de fleste.

Hvorfor må man lete etter smitte? Hadde dette vært så ille og farlig som de hadde sagt hadde man ikke måttet lete I det hele tatt, da hadde det vært fullstendig åpenlyst hele veien.

Det er utrolig mange ting ved dette som ikke stemmer, derfor stiller endel kritiske spørsmål. Om det hjelper deg å kalle dem navn eller slenge dritt til dem fordi du evt ikke har noe mer saklig å komme med ønsker jeg deg lykke til med det, men det gjør i alle fall ikke at jeg respekterer verken deg eller din mening mer av den grunn.

Ønsker alle en fin framtid ❤

Markus Evensen

AKSJONSBREVET MOT MUNNBIND I SKOLEN

Kjære beslutnigstaker, og medansvarlig for våre barns helse

Det er med økende bekymring vi har sett våre barn bli utsatt for stadig nye restriksjoner med påfølgende negativ effekt på deres livskvalitet og psykiske helse. Når det nå drøftes innføring av munnbind i skoler, har smittevernet gått alt for langt.

Vi minner om Smittevernloven § 1-5. Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak: “Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.”
Å pålegge skoleelever å bruke munnbind på skolen vil være å iverksette tvangstiltak. Når det globalt er meldt om svært få dødsfall fra covid-19, er dette å anse som et uforholdsmessig inngrep.

245 psykologer og psykologspesialister publiserte 22.2.2021 en bekymringsmelding hos NRK. “De mest sårbare barna og ungdommene er i ferd med å bli de største taperne i koronaoppgjøret. De har mer alvorlige, omfattende og livstruende psykiske helseplager enn før koronapandemien.(…) Vi er nå vitne til at friske barn blir syke. Barn som kanskje ikke hadde blitt syke i en normal hverdag uten koronarestriksjoner.”

Overlege Halvor Næss ved Haukeland sykehus uttalte nylig: “Det er gjort en rekke randomiserte studier hvor munnbind er testet under influensaepidemier. Alle er negative. Munnbind hjelper ikke mot spredning av influensa i befolkningen. I fjor vår ble det gjort en randomisert munnbindstudie i Danmark. Det er den eneste av sitt slag under corona-epidemien og den var negativ. Det finnes altså ingen randomiserte studier (eller metaanalyse) som viser at munnbind hindrer smittespredning av luftveisvirus i den generelle befolkning. (På sykehus er situasjonen en annen). Instruksen fra Helsedirektoratet er at retningslinjene skal være kunnskapsbaserte og bygge på anerkjent metodikk som graderer kvaliteten av den tilgjengelige kunnskapen. Best kvalitet har kunnskap basert på metaanalyser og randomiserte studier. Dersom metaanalyser og randomiserte studier er negative (ingen forskjell mellom behandlingsgruppen og kontrollgruppen), skal behandlingen ikke anbefales. Helsedirektoratet bryter derfor med sine egne retningslinjer ved sin anbefaling av munnbind. “Et tysk studie fra oktober 2020 som omfattet nesten 26.000 barn, viser at 68% av barna hadde omfattende plager som følge av maskebruken. De vanligste bivirkningene var irritabilitet (60%), hodepine (53%), konsentrasjonsvansker (50%), mindre glede (49%), motvilje mot å gå på skolen/barnehagen (44%), ubehag (42%) nedsatt læringsevne (38%) tretthet/utmattelse (37%).

Norge har hatt lavere dødelighet og smitte sammenlignet med andre land som har hatt utstrakt bruk av masker på skoler. Flere stater i USA har nå droppet påbud om masker på skolen. I Norge har vi nå muligheten til å dra nytte av erfaringene som er gjort i andre land, og vi kan dermed unngå å utsette våre barn for dette smertefulle eksperimentet. Influensasesongen er snart over, la våre barn være i fred! Se vedlagte illustrasjon.

Munnbind dekker over vårt viktigste kommunikasjonsorgan; ansiktet. Ansiktsuttrykk formidler mye viktig informasjon når vi kommuniserer med hverandre, og barn er dessuten spesielt avhengig av å se ansiktet til sine omsorgspersoner og medmennesker for å ha en normal nevrologisk utvikling!
Tildekking av ansiktet vil dessuten forringe barns språkutvikling, hvilket vil være særdeles ugunstig for de 40% av elevene som ikke har norsk som morsmål i Oslos grunnskoler.

Post hoc ergo propter hoc har heller aldri vært vitenskapelig akseptert som konklusjon (“det at smitten gikk ned skyldtes at vi gikk ii Lockdown”), så hvordan gikk dette for seg, mot all vitenskapelig fornuft, i 2020? Vedlagt ligger en illustrasjon fra boken «the transmission of epidemic influenza» av J Edgar Hope- Simpson som gir et inntrykk av illusjonen bak lockdown og dens «effekt» i mars/april 2020, som tilfeldigvis markerer slutten på influensasesongen.

Det bør foreligge en positiv konsekvensutredning som ligger til bunn for beslutningen om å ta en slik diskusjon, i det offentlige rom. Hvor er den?

Vi stiller oss også undrende til hvordan bruk av maske vil påvirke undervisningens kvalitet. Alle som har vært i butikken i det siste vet hvor vanskelig det kan være å høre hva kassereren sier bak et munnbind, selv på en meters avstand. Er det forventet at barn som sitter i et støyete klasserom fylt med barn i bevegelse, skal få med seg hva som blir sagt av lærer eller andre? Det vil dessuten være særdeles anstrengende for et barns ufullstendig utviklede nervesystem. Vi vil kalle det direkte uansvarlig.
Spørsmålene omkring konsekvensen av dette er mange.

Hvor sannsynlig er det at barn skal klare å følge retningslinjene for bruk av et munnbind som i utgangspunktet er beregnet på bruk av voksne i operasjonssalen?

Både FHI og WHO har varslet at feil bruk kan øke smitten. Vil læreren kunne fange opp de barna som sliter psykisk, uten å se deres ansikter?

Barn som allerede har vanskeligheter med å uttrykke seg eller snakker lavt, vil de få det enda vanskeligere? Hva med barn med nedsatt hørsel? Barn med astma?

Hvordan vil bruken av munnbind gjennom skoledagen påvirke følelseslivet og den sosiale utviklingen barn skal ha?

Hvordan vil det påvirke lærernes arbeidsmiljø og arbeidskapasitet?

Skoler i Norge skal være gratis. Hvem skal betale? Hvordan vil dette påvirke mobbing og forebygging av dette?

Bivirkninger av maskebruk er dessuten forverret tannhelse, endrede pustevaner og dårlig ånde. Tannleger rapporterer at pasienter som tidligere har hatt god tannhelse får inflammasjon i tannkjøttet, og pasienter som aldri før har hatt hull, får hull, etter bruk av maske. Inflammasjon i tannkjøttet kan over tid gi økt risiko for hjerteinfarkt og slag. Hvordan vil dette påvirke våre barns helse, unge mennesker som er i utvikling? Forverret tannhelse gir forverret helse.

Nå som vi vet at Covid har en dødelighet på lavt promillenivå, er det lett å se at regjeringens håndtering har sprunget ut fra en overdrevet panikk.

At befolkningen har vært frarøvet en rekke viktige rettigheter i løpet av det siste året har medført en rekke negative konsekvenser, ikke minst for barn og unges psykiske helse. Det er derfor av aller største betydning at dere som sitter med beslutningsansvar og evne til å sette ned foten, tar dette ansvaret på alvor, NÅ!

Er det barna som skal få ansvaret for å “redde” risikogruppen og resten av samfunnet? På hvilket grunnlag vurderer dere å legge et slikt ansvar på deres skuldre? Vurderer dere virkelig å skyve barna foran dere, bruke dem som et skjold for å beskytte en begrenset risikogruppe?

Vi forlanger at vår bekymring tas på alvor, og at dere med en viss faglig integritet går imot dette eksperimentet. “Jeg fulgte bare ordre” er ikke svar godt nok. Vi forventer at dere tar beslutninger som er “til barnets beste”.

På vegne av Fakta for gjenåpning av Norge gruppen.

Referanser for dette brevet:
Illustrasjon som motbeviser regjeringens konklusjon om at lockdown virker:

https://www.researchsquare.com/article/…

https://www.nrk.no/ytring/…

https://www.researchgate.net/publication/…

covid-19-face-masks-community-first-update.pdf

https://www.rigshospitalet.dk/…

https://www.itromso.no/ntb/iriks/…

https://www.bmj.com/content/372/...

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/…

https://www.bmj.com/content/369/…

https://www.sciencedaily.com/releases/…

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/…

https://www.fhi.no/nyheter/2020/…

https://www.aftenposten.no/meninger/…

Innlegg lånt fra Hilde Maxwell, administrator av Facebook gruppen Fakta for Gjenåpning av Norge.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Når våknet du?

Da John f. Kennedy ble skutt i 1963 påvirket politikk mitt liv for første gang. Et av ukens TV-høydepunkter, Detektimen ble dermed avlyst. 9 år gammel betød fraværet av Perry Mason den kvelden mer. …

Her har du gjengen som skal «redde oss».

Gjengen som har innført lockdowns og andre vanvittige koronatiltak i ett år nå.
Gjengen som har rasert sosiale relasjoner og det limet som holder samfunnet sammen. Tiltak som ikke har skapt noe positivt, kun ødeleggelse.

En gjeng som vil fortsette galskapen til tross for allerede hundretalls millioner av ofre i form av massearbeidsløshet og sultedød. Fortsatt er 200 millioner barn uten skolegang og den kommende eksplosjonen i mentale helseproblemer har vi bare fått et forvarsel om.

En skandale uten sidestykke som får fortsette så lenge denne gjengen, i samarbeid med regjeringssjefer og byråkrater over hele verden, får bestemme.

«Ansvar er det motsatte av skam». – Lars Saabye Christensen

Kanskje er det på tide at vi tvinger denne gjengen til å stå ansvar for skammen?

Innlegg lånt av Aleksander Bjargo


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Vår fagre nye verden

Hovedmålet med pandemien er å få hele menneskeheten vaksinert. Ikke med en tradisjonell vaksine, men gjennom genetisk modifisering. Slik det allerede gjøres med tomater, mais, soyabønner og en rekke andre planter og dyr.…

Myndighetene har gjort en stor feilvurdering

Det er ikke gitt at nedstenging hindrer smittespredning og død.

Myndighetene bør åpne opp samfunnet igjen, mener lege Halvor Næss. Myndighetene er her representert ved assisterende helsedirektør Espen Nakstad, helseminister Bent Høie og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet. FOTO: BERIT ROALD, NTB

Før koronapandemien var karantene og nedstengninger ikke anbefalt ved influensapandemier. Grunnen til det var betydelige menneskelige og økonomiske kostnader ved nedstengninger og usikkerhet vedrørende effektiviteten til tiltakene.

Stikk i strid med disse anbefalingene valgte de fleste land i verden likevel å stenge ned i mars i fjor da koronapandemien var et faktum.

Teoretisk kunne det høres innlysende ut at dette vil stoppe eller i det minste bremse smittespredningen. Men mange fagpersoner var kritiske til nedstengninger. Mest kjent er initiativtakerne til The Great Barrington Declaration, hvor det ble argumentert for fokusert beskyttelse av gamle og sårbare, men hvor livet ellers burde fortsette mer eller mindre som før med enkle hygieniske tiltak. Disse profilerte initiativtakerne møtte massiv kritikk.

Noen land har nå åpnet opp, men fortsatt har de fleste land nedstengninger i varierende grad. Hindrer nedstengningene smittespredning og død? Det er gjort en rekke empiriske studier når det gjelder effekten av nedstengninger, og resultatene spriker – noen finner effekt, andre finner ikke effekt.

«Det finnes gode biologiske grunner for at nedstengninger ikke virker eller til og med kan ha paradoksal effekt», skriver Halvor Næss. FOTO: PRIVAT

Vi har en tendens til å sammenlikne Norge og Sverige, og da synes nedstengninger å ha spart mange liv. En annen mye brukt sammenlikning er California og Florida. California har hatt betydelige nedstengninger, mens Florida har vært åpen siden i fjor sommer. Dødelighetskurvene er nokså like i begge stater, hvilket kan tale for at nedstengningene i California ikke har hatt effekt.

Det finnes gode biologiske grunner for at nedstengninger ikke virker eller til og med kan ha paradoksal effekt.

At virus muterer, har vært kjent i mange år. De mutasjonene som lettest smitter andre, kommer etter hvert til å dominere i befolkningen. Dette er elementær darwinistisk kunnskap og har vært kjent lenge.

To faktorer som påvirker forekomsten av mutasjoner, er hvor lett de overføres andre og virulens (hvor syke pasientene blir). Nedstengninger og andre ikke-farmakologiske intervensjoner som håndhygiene, sosial avstand og munnbind kan påvirke disse faktorene.

Det er vanligvis en ulempe for virus at pasienter blir dårlige. Syke pasienter isoleres og har mindre kontakt med andre, og smittespredning begrenses. Virus har derfor en tendens til å bli mindre virulente med tiden. Men karantene, hvor alle holdes hjemme sammen med de syke, reduserer ulempen med virulens. I tillegg blir de sykeste innlagt på sykehus, og muligheten for å smitte andre øker.

Nedstengninger med karantene kan derfor ha den utilsiktede konsekvensen at mutasjoner blir mer virulente og derfor resulterer i økt dødelighet.

Munnbind, sosial distanse og håndhygiene kan ha ulik påvirkning på mutasjoners evne til å spre smitte, og de mutasjonene som er minst påvirkbare, spres i befolkningen. Dette har en viss parallell til antibiotikaresistens hos bakterier.

I land uten nedstengninger eller andre tiltak er det sannsynlig at de minst virulente mutasjonene kommer til å dominere, da pasienter med kun lette symptomer går på arbeid eller skole og smitter andre, som heller ikke blir særlig syke.

En slik mutasjon vil kunne spre seg raskt gjennom befolkningen med lav dødelighet. De lavvirulente mutasjonene sørger for at befolkningen blir immun, og de virulente mutasjonene forsvinner helt eller nesten helt.

De mest kjente antatt virulente mutasjonene i dag har oppstått i land med kraftige nedstengninger (England, Sør-Afrika, California) mens det ikke finnes kjente svenske eller indiske virulente mutasjoner. Dette er kanskje ikke tilfeldig.

Ovenstående betraktninger om mutasjoner fra et darwinistisk perspektiv kan forklare hvorfor det har vært vanskelig å vise i empiriske studier at nedstengninger virker.

Tradisjonell biologisk og medisinsk kunnskap har vært ofret på datamodellenes alter i kampen mot koronaen, mener innsenderen. ILLUSTRASJON: SHUTTERSTOCK/NTB

Mitt inntrykk er at myndighetenes beslutninger har vært basert på epidemiologiske datamodeller konstruert av statistikere, matematikere, fysikere og epidemiologer med beskjeden biologisk eller medisinsk kompetanse når det gjelder virus.

Datamodeller er alltid basert på mer eller mindre gode forutsetninger. En kompleks datamodell gjør ikke utdata objektive når forutsetningene er usikre. Å inkludere ulike mutasjoner i slike modeller er nok krevende og øker mangfoldet av mulige utfall. Usikkerheten blir stor og kan ikke forsvare nedstengninger. Tradisjonell biologisk og medisinsk kunnskap har vært ofret på datamodellenes alter.

Det er derfor min mening at myndighetene har gjort en stor feilvurdering ved å innføre nedstengninger med frihetsberøvelser vi ikke har sett siden andre verdenskrig – i strid med etablert biologisk og medisinsk kunnskap som var til stede før pandemien.

Særlig barn og unge lider, og etter min mening må samfunnet åpnes opp igjen så raskt som mulig.

publisert: 9. mars 2021

Skrevet av Halvor Næss, overlege, Bergen.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg