Nei, Nakstad, 1 million nordmenn får ikke korona før 17. mai

Antall smittede, innlagte og intensivpasienter går ned, men Espen Nakstad fortsetter å skremme og feilinformere.

Rolness svarer på Espen Rostrup Nakstads debattinnlegg «Svar til Kjetil Rolness sin kronikk».

I går skrev jeg en kronikk i M24 der jeg kritiserte Espen Nakstad for å skremme med ord og tall som ikke stemmer. Helsedirektoratets assisterende direktør var ikke sen om å svare, men forholder seg bare til det ene av mine to eksempler. Det kan være en grunn til at han velger å fortie det andre. Det kommer jeg tilbake til.

Nakstad sa altså til TV2 at «det er veldig mange i yngre aldersgrupper som også legges inn på sykehus.» En overraskende og urovekkende opplysning. I tilsvaret forklarer han at «det ofte oppstår forvirring i media når man bruker aldersbegreper fra medisinsk forskning». For på sykehusene bruker man begrepet «yngre» om de «under pensjonsalder».

Og han legger til: «I hele pandemien har jeg derfor i mine uttalelser presisert skillet mellom de «eldre aldersgruppene» med høy dødelighet av covid-19, typisk folk i 70-, 80- og 90-årene, og de «yngre aldersgruppene» – dem under 60 år.»

Hva skal man si? En venn av meg på noen og femti sier: «Nå føler jeg meg plutselig ung igjen.»

En lege jeg kjenner, sier: «Jeg har aldri sett medisinske forskningsartikler som omtaler folk i 50-årene som «younger people».»

Er mindre enn 1 av 10.000 «mange»?

Nakstad må gjerne late som om han taler fra forskningens høye tinder, ned til oss uforstående. Men skal man informere allmenheten om koronasmitten, må man holde seg til gjengs språkbruk. Nesten ingen kaller folk over 30 for «yngre». Og blant de under denne alderen er det ikke veldig mange, men veldig få som blir innlagt (og nesten alle er i den eldste gruppen, mellom 20 og 29).

Det Nakstad hevder om egen begrepspraksis stemmer heller ikke. I midten av mars slo han alarm om smittespredningen i «yngre aldersgrupper» i og rundt Oslo. Disse gruppene ser ut til å «bringe smitte hjem», påpekte han. «Og vi har mange innleggelser av pasienter fra områder der smitten er høyest blant de unge.»

Plutselig var «yngre aldersgrupper» blitt til «unge». Og personer som «bringer smitte hjem» høres ikke ut som noen under 60, men noen under 16.

Hvis du googler «Nakstad» og «yngre aldersgrupper», finner du knapt noen presisering, men derimot mye «forvirring i media» – skapt av han selv, i advarende ærend. Stor koronafare for yngre, i følge «assen». Men du må selv finne ut om han mener barn og unge, eller de som var barn og unge på 60- og 70-tallet.

Nakstad hevder å ha sine ord om «veldig mange» innleggelser av «yngre» i behold, bare han bare dropper «veldig» og klargjør – for oss som har litt tungt for det – at han mener «personer i alderen 50 – 59 år (7,2 per 100 000; 51 nye innleggelser, i uke 14) og 40 – 49 år (6,3 per 100 000; 45 nye innleggelser)».

Men hvor langt inne sitter det å bruke betegnelsen «middelaldrende», som enkelt og greit ville avgrenset mot både barn, unge og unge voksne? Og når ble en andel på langt under 1 av 10.000 «mange»?

Nakstads ordvalg er verken i tråd med «medisinsk forskning», eller noe man ville sagt om man var opptatt av presisjon, forståelighet – og det som viktigere er: Å unngå å skremme folk unødig.

Å vekke uro, framfor forståelse

Men forsiktighetshensyn ser ikke ut til å plage Helsedirektoratets drevne medietalsmann. Gang på gang sier han ting som er feil eller misvisende, og alltid får det koronasituasjonen til framstå som verre enn den er.

Et eksempel: Bare i løpet av ett radioprogram («Radiokontakten, NRK P1, 16.12) overdrev han grovt både antall innlagte og antall på intensiven, samtidig som han underdrev antall innleggelser under et toppår for influensa.

Og slik fortsetter han i tilsvaret – med formuleringer som er mer egnet til å vekke uro enn forståelse:

«Med de nye og mer smittsomme virusvariantene er det de siste månedene rapportert om en økende andel innleggelser blant yngre aldersgrupper. Dette gjelder også land der vaksinasjon av de eldste har kommet til kort, for eksempel i Brasil der det nå rapporteres om at flertallet av innlagte er under 40 år. I Norge har medianalderen blant innlagte under hele pandemien vært 52 år for pasienter født utenfor Norge, og 63 år blant pasienter født i Norge. Trenden for alder har vært nedadgående etter at den britiske virusvarianten begynte å dominere i landet vårt.»

Men dette har skjedd i et tidsrom der vi har vaksinert en stor andel av de over 60 i Norge. Nå de eldste blir beskyttet, er det ingen bombe at medianalderen på innlagte går ned.

Nakstad antyder – helt uten støtte i «medisinsk forskning» – at den britiske varianten skulle være ekstra smittsom eller farlig for de godt modne han kaller «yngre». Men mutanten gir flere innleggelser for alle ikke-vaksinerte aldersgrupper – unntatt de under 20.

Den nye virusvarianten gir altså ingen grunn til ekstra bekymring for de yngste. Men for å skjønne det, må du drive utstrakt faktasjekk og kildekritikk av Nakstads framstilling.

Og hvor relevant er skrekk-statistikk fra Brasil, landet som kanskje er hardest rammet av korona? Det har en president som fornekter pandemien, få eller ingen nasjonale tiltak, utbredt fattigdom, mangelfullt helsevesen og upålitelige covid-data. Hvis jeg, for å kritisere lockdown som koronastrategi, hadde henvist til Peru, et land med svært høye tall for smitte- og dødstall tross tidlige og strenge tiltak, ville Nakstad garantert sagt at Norge og Peru ikke kan sammenlignes.

Verre enn jeg trodde

Her vi inne på de nasjonale forutsetninger for smittebegrensning. Nettopp det som var helt fraværende da Nakstad skjenket Dagbladet denne overskriften 4. mars: «Risikerer 50-dobling [av smitten] innen 17. mai».

Dette var mitt andre eksempel på tvilsom informasjon fra assisterende helsedirektør, men han unnlater helt å kommentere det. Noe som kan skyldes at hans påstand var enda mer ekstrem enn det jeg beskrev.

Nakstad skrev i en SMS til avisen at antall smittede måtte ganges med 1,3 hver femte dag framover. Basert på påviste tilfeller (justert for FHIs anslag av mørketall) på tidspunktet utsagnet falt, kan vi tallfeste utviklingen han så for seg, slik:

Smitte-syklusDatoNye smittedeKumulativt antall smittede
4. mars4,735
19. mars6,15610,891
214. mars8,00218,893
319. mars10,40229,295
424. mars13,52342,818
529. mars17,58060,398
63. april22,85483,252
78. april29,711112,963
813. april38,624151,587
918. april50,212201,799
1023. april65,275267,074
1128. april84,858351,932
123. mai110,316462,248
138. mai143,411605,659
1413. mai186,434792,093
1518. mai242,3651,034,458
1623. mai315,0741,349,532
1728. mai409,5971,759,129
183. juni532,4752,291,604
198. juni692,2182,983,822

Det var altså ikke slik, som jeg hevdet i kronikken, at Nakstad fortalte det norske folk at nesten en kvart million kunne få korona før nasjonaldagen. 50-gangen impliserer at vi vil få en kvart million nye smittede bare de siste fem dagene før 17. mai. Alle de som var smittet før og etter 4. mars, kommer i tillegg.

I følge denne spådommen ville over 1 million nordmenn vært smittet av korona innen nasjonafeiringen. Nakstad nevnte ingen grunn til at ikke smitten skulle fortsette på samme måten etter 17. mai. I så fall ville smittetallene, før halve året er omme, langt overgå antall nordmenn.

Advar, men ikke nevn risikogruppen

Så kan Nakstad si, som han sa til Dagbladet, at han ikke trodde «dette scenarioet vil bli en realitet». Men det var likevel disse tallene han skremte med, om vi ikke fortsatte med strenge tiltak og smittevernregler.

Hvor mange av Dagbladet leserne har forutsetning for å skjønne at Nakstads ikke engang presenterte et seriøst scenario, men kun en regneøvelse? At han ikke tok hensyn til noen av de mange faktorene som FHI bruker i sine modeller for å beregne R-tallet, for eksempel effekten av TISK? At han så bort fra mesteparten av det epidemiologi handler om – bosetting, miljø, atferd, osv.?

Det er rett og slett uansvarlig av en myndighetsperson å bruke et ytterliggående, matematisk skrivebordeksempel for å informere folk om en mulig, faktisk smitteutvikling. Det er ikke folkeopplysning. Det er «fear mongering».

Da blir spørsmålet: Hvorfor sier Nakstad så mye som er egnet til å skape frykt? Hvorfor sier han så lite som er egnet til å berolige? Han uttalte til Dagbladet i går at utviklingen av R-tallet var «oppløftende». Men han kunne trukket fram mange positive fakta fra FHIs nye ukerapport: Nedgang i antall registrerte smittede, i alle aldersgrupper. Nedgang i andel positive tester. Nedgang i nye innleggelser på sykehus. Nedgang i nye innleggelser på intensiven. Nedgang i antall døde (riktignok fra et kortvarig høyt nivå).

Ukerapporten slår også fast at 60 prosent av de nye innlagte er personer født utenfor Norge. Innvandreres sterke overrepresentasjon i koronastatistikken er etter hvert vel kjent. Det er bare én mann som aldri snakker om den: Espen Rostup Nakstad, helsemyndighetenes mest taletrengte representant og medias hyppigst brukte ekspert i pandemiperioden.

Nakstad advarer uavlatelig om risikoen for innleggelse, men unnlater å nevne den største, dokumenterte risikogruppen. Skjevheten i fordelingen av smitte og sykdom i befolkningen er helt essensiell for å forstå utbredelsen av epidemien i Norge. Men blir ikke kommunisert av den store kommunikatøren.

Og som vi vet – mange advarer mot å gjøre «innvandrersmitten» til tema, for å ikke gi skylden på minoritetene. Kanskje Nakstad er enig: Det er greit å skape frykt, bare ikke fremmedfrykt?

Skrevet av Kjetil Rolness.

Innlegg lånt fra M24


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Slik fungerer propagandaen

Alle er så forferdet over situasjonen som media fremstiller i Brasil. 6000 mennesker får diagnosen covid som dødsårsak hver dag. Høres forferdelig ut, og de som har hostet fram dette og funnet ut at dette er flott skremselspropaganda nevner ikke med et ord at det bor 211 millioner mennesker der. 0,002 prosent, 20 prosent av en promille har altså testet positivt og har avgått med døden….. og man har utelatt at de skal ha både symptomer og riktig testsyklus ved testing. Kan ikke bli annet en hakkande gale. 99,998 % av befolkningen har ikke Covid om man tror på tallene, selv med 97 prosent falske positiver… Slik fungerer altså propaganda, og folk sluker dette rått!

Med den feilaktige testpraksisen som er standard, så er det over 97 prosent falske positiver. Testingen har bare økt enormt i omfang, og at WHO har gitt ut rettningslinjer slik at testene kan foretaes riktig, blir ignorert over hele verden. Man skal ikke overstige 17 sykluser. Ved 35 sykluser blir 80 prosent av disse falske svar. Når vi her i landet og over hele verden praktiserer 40 og 45 sykluser, da blir alt gale.

Det stopper ikke der. WHO har gitt ut retningslinjer om man skal ha en positiv PCR test tatt på riktig måte, altså ikke overstige 17 sykluser, og man skal ha symptomene i tillegg for å påstå at man har Covid på grunn av at PCR testene fanger opp fragmenter av Coronaviruset som kan ha ligget i kroppen i mange år, lenge før Covid ble oppfunnet i det hele tatt. Har man altså en positiv Coronatest men ikke symptomene, så har man heller ikke Covid i følge WHO. Problemet er at tallene du hører om på radio og TV er tall der man kun baserer seg på testingen stort sett. Tester man positivt, så har du Covid, noe som ikke er tilfelle dersom du ikke har symptomene som er identiske med influensaen. Skjønn det den som kan… 😉

Ikke stopper det der heller, de 18 markørene («CTCCCTTTGTTGTGTTGT», tatt fra 18-karakterers primersekvens som finnes i WHO coronavirus PCR-testprotokolldokument) man plukker ut i PCR testen finnes naturlig i alle kromosom 8 hos menneskene enten de er syke eller friske, så dette kan ikke bli annet enn gale.

Den dagen våre helsemyndigheter lytter til WHO, tester riktig, med riktig antall sykluser, setter diagnosen på folk som har avleverert riktig test… Den dagen har du fått friheten din tilbake, for den dagen eksisterer ikke Covid lenger omtrent i det hele tatt. Vi vil ikke ha et eneste tilfelle omtrent faktisk. Den dagen har WEF tap kampen om å bli verdens herskende organ som nok er den egentlige agendaen bak det hele…. Den dagen får du beholde kongehus og regjering slik du har det i dag og som disse vil ha vekk. Den dagen blir verden normal igjen, ikke før.

Lånt innlegg.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Flere tilfeller av Covid-19 på «fullvaksinerte» sykehjem – nå også i Sandnes

Onsdag ble det meldt om flere tilfeller av at fullvaksinerte ved et sykehjem i Ullensaker hadde fått påvist Covid-19 i løpet av påsken. Nå er det samme skjedd i Rogaland.

En person er død og ytterligere fem fullvaksinerte pasienter har fått påvist Covid-19 ved Rovik bo- og aktivitetssenter i Sandnes.

– Han var over 85 år med ein alvorleg grunnsjukdom. Kva ein person døyr av går under teieplikta, men han var smitta av covid-19, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes til NRK.

Rovik Boas er nå stengt for besøk med unntak av pårørende til de alvorlig syke, som kan komme på besøk under strenge smittevernregler.

Det er en veldig bekymret stemning på Rovik nå. Det er snakk om beboere som er alle er fullvaksinert som nå er smittet. De er smittet av den sørafrikanske varianten, som er mer smittsom, sier direktør for helse og velferd i Sandnes kommune, Elin Selvikvåg til Jærbladet.

– Dersom det viser seg at vaksinen ikke er like effektiv mot denne mutasjonen er det grunn til bekymring, sier hun.

– Vi jobber med å begrense smitten, noe som i seg selv er utfordrende ettersom mange allerede er i karantene. Vi må omdirigere ansatte så godt som det lar seg gjøre for å opprettholde driften på en forsvarlig måte, sier Selvikvåg.

Torvik sier forklaring på smitten kan være at vaksineringen gir 90–95 prosent beskyttelse mot alvorlig sykdom og død.

– Det vil seie at 5–10 prosent ikkje har den effekten. Og blant dei aller eldste er immunresponsen og vaksineringa svekka i forhold til dei som er yngre med sterkare immunrespons.

I tillegg er det usikkert hvor god effekt Pfizer har på det sørafrikanske viruset. Situasjonen er meldt inn til Folkehelseinstituttet (FHI), melder NRK.

les også: Syv vaksinerte sykehjemsbeboere i Ullensaker har fått påvist coronavirus.

Innlegg lånt fra Resett.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Koronaviruset – kryssimmunitet, flokkimmunitet og vaksineutvikling

Det har vært uklart hvorfor det nye sarsviruset (sars-CoV-2) rammer et lite mindretall hardt, mens de aller fleste synes å være beskyttet og utvikler mild eller ingen sykdom. En forklaring kan være kryssimmunitet grunnet tidligere eksponering for sesongkoronavirus.

En immunreaksjon mot et virusantigen gir opphav til hukommelses-B-celler, antistoffutskillende plasmaceller og hukommelses-T-celler. Slike celler og antistoff kan potensielt kryssreagere mot andre antigener. Dette kalles en immunologisk kryssreaksjon og gir kryssimmunitet mot smitte. I det følgende omtales først det nye og det forrige sarsviruset, reseptoren de benytter for opptak og et eksempel på kryssimmunitet. Deretter introduseres sesongkoronavirus som forårsaker luftveissykdom, og som kanskje kan være årsaken til en delvis beskyttelse i befolkningen. Til slutt forklares hvordan antistoff kan hjelpe covid-19-pasienter med alvorlig sykdom og hvorfor det er godt håp om en effektiv vaksine.

Det første sarsviruset (sars-CoV-1) kom til Sør-Kina i 2002, trolig via flaggermus, og ble oppdaget i 2003 (ramme 1). Tidlig i mars 2020 gjorde en tysk forskergruppe i Göttingen et spennende funn. Det viste seg at sars-CoV-2 binder seg til samme opptaksreseptor som sarsviruset benytter for å ta seg inn i epitelcellene. Viruset benytter spike (S)-protein i virusmembranen for å binde seg til angiotensinkonverterende enzym 2 (ACE2) på epitelcellene (figur 1) (1). ACE2 uttrykkes på i) apikal side av lungeepitelceller og enterocytter i tynntarmen, ii) på endotelceller i blodkar, iii) i nyrene og i hjertet (24). Fordelingen av opptaksreseptoren forklarer lunge- og gastrointestinalsymptomer og muligheten for nyre- og hjertemuskelskade sent i den siste sykdomsfasen (58).

Ramme 1 Historien om humane koronavirus (11)

Fra 1960-årene og frem til årtusenskiftet var det beskrevet bare to sesongkoronavirus som ga relativt milde luftveissymptomer (HCoV-229E og HCoV-OC63).

Sars-CoV (severe acute respiratory syndrome coronavirus) kom til Guangdong (Kanton)-provinsen nord for Hongkong, Kina i 2002. Det var antagelig overført fra et dyrereservoar og smitte fra dyr til menneske. Viruset ble først beskrevet året etter. Sars var aktivt i 26 land og smittet 8 000 mennesker i 2003. Viruset har ACE2 som reseptor.

I 2004 fikk vi HCoV-NL63, som ble oppdaget i Nederland. Sammen med HCoV-OC63 gir antagelig dette viruset mest sykdom globalt. Se teksten og referansene.

Sesongkoronaviruset HCoV-HKU1 ble oppdaget i Hongkong i 2005, men har antagelig lenge hatt global sirkulasjon og bidratt til den samme bredden av symptomer som NL63 og OC43, dvs. lette luftveisinfeksjoner, sjelden med sykeinnleggelser, hos små barn, eldre og hos pasienter med trekk av immunsvikt.

I 2012 fikk vi mers-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus), som ble beskrevet i Saudi-Arabia. Viruset stammer trolig fra dromedarer (Camelus dromedarius, ofte kalt arabiske kameler) og forårsaker akutt alvorlig respirasjonssvikt og diaré. Sykdommen var dødelig hos hele 35 % av de smittede. Viruset smittet heldigvis lite mellom mennesker, men rammet mennesker i en rekke land i Midtøsten. Pasientene ble som regel smittet av dromedarer, som igjen er smittet av flaggermus. Personer i rammede land som har risiko for smitte, bes om å avstå fra å drikke dromedarmelk eller spise dromedarkjøtt som ikke er godt stekt.FIGUR 1

Figur 1

Sars-CoV-2 har en overflate med spike (S)-proteiner som tillater binding til epitelceller som uttrykker ACE2. Sars-CoV-2-viruset kan nøytraliseres av antistoff som blokkerer S-proteinets binding til ACE2. Pasienter som har blitt friske fra covid-19, har langlivete antistoffer som kan nøytralisere sars-CoV-2, såkalte kryssreaktive antistoffer som gir kryssimmunitet (1). DPP-4 = dipeptidylpeptidase-4.

Langvarig immunitet og kryssimmunitet

Pasienter som overlevde sarsvirussykdom i 2003 dannet nøytraliserende antistoffer mot S-proteinet. Slike antistoffer var til stede i minst to år etter at pasientene hadde blitt friske. Dette var den første indikasjonen på at sarspasienter kunne utvikle langvarig immunitet mot sarsvirus (9). Det viste seg for noen uker siden at konvalesentserum fra pasienter som overlevde sarssykdom, kunne nøytralisere binding av det nye sarsviruset til ACE2 (figur 1) og dermed blokkere opptak av sars-CoV-2 i cellene (1). Serumet blokkerte imidlertid ikke mers-CoV, det tredje av de dødelige koronavirusene. Mers-CoV benytter en helt annen opptaksreseptor (1011) (se ramme 1 for gjennomgang av humane koronavirus). En annen forskningsgruppe viste at sarsserum også blokkerte et koronavirus fra flaggermus (1213). Dette var gode nyheter, fordi det betyr at vi har en situasjon med kryssimmunitet, altså at immunitet og antistoffsvar mot ett virus kan ha betydning for et helt annet.

Et av de fire sesongkoronavirusene, HCoV-NL63 (humant koronavirus NL63), benytter også ACE2 til opptaksreseptor (1415). Dette viruset ble oppdaget i Nederland i 2004 og forårsaker smitte i influensasesongen. Det er estimert at 5 % av influensalignende sykdom skyldes NL63 (1114). Viruset rammer spesielt barn og kan forårsake sykehusinnleggelse med bronkiolitt (1621) og respirasjonssvikt hos eldre og immunsupprimerte (1114). Beskyttende antistoffer fra mor forekommer frem til tremånedersalderen, og de fleste barn serokonverterer innen de første 20 levemånedene (1116).

Det er ikke tidligere undersøkt systematisk, men en studie viste at sarspasienter utviklet stigende titer av antistoff som kryssreagerte mot sesongkoronavirusene. Antistoffer mot HCoV-NL63 økte ca. ti ganger (22). Dette kan kanskje forklares av at S-proteinet på NL63 binder på de samme tre stedene på ACE2 (23). S-proteinene er riktignok forskjellige, men antistoffer som etterligner bindingsstedene på ACE2, vil kunne tenkes å blokkere opptak.

Hvis det er tilfelle at antistoffer eller T-celler mot sesongkoronavirus delvis beskytter mot sars-CoV-2, så er det allerede en flokkimmunitet i befolkningen som kan forklare at de fleste (tilsynelatende) ikke lar seg smitte i særlig grad

T-celler har også avgjørende betydning for immunitet mot koronavirus (2426). Finnes det T-celler mot sesongkoronavirus som kryssreagerer med sars-CoV-2- peptider? Foreløpig upubliserte resultater fra C. Myklebust, J. York og L.A. Munthe (manuskript under utarbeiding) tyder på at dette kan være tilfellet. Vi finner nemlig at det er rikelig med fellesantigener mellom virusene. Et eksempel er sars-CoV-2-replikaseproteinet som inneholder en aminosyresekvens, ALGGSVAIK, som bindes med høy affinitet og stabilitet til HLA-A*1101. Dette er identisk (9/9 aminosyrer) til det som finnes i HCoV-OC43, det nest vanligste sesongkoronaviruset, mens de tre andre sesongkoronavirusene har aminosekvenser som har 8/9-likhet. Dette og mange flere eksempler kan ha gitt langlivete hukommelses-T-celler som først reagerte på sesongkoronavirus i barndommen og som nå kan kryssreagere mot lignende sars-CoV-2-peptidantigener.

Flokkimmunitet og konvalesentserum

Hvis det er tilfelle at antistoffer eller T-celler mot sesongkoronavirus delvis beskytter mot sars-CoV-2, så er det allerede en flokkimmunitet i befolkningen som kan forklare at de fleste (tilsynelatende) ikke lar seg smitte i særlig grad. De fleste slipper unna med litt hoste, hodepine og magesmerter. For å finne ut om dette stemmer, må man undersøke serum for kryssimmunitet fra f.eks. HCoV-NL63 mot sars-CoV-2, og undersøke T-celleimmuniteten i befolkningen. Det må da også gjøres undersøkelser av serum på et utsnitt av befolkningen. Slike undersøkelser planlegges allerede.

Hvordan kan vi utnytte slike resultater, og hva kan gjøres for å hjelpe de med alvorlig respirasjonssvikt? Det åpenbare og enkle ble foreslått i covid-19-arbeidsdokumentet til WHO allerede i februar: Blodbanker satser på å lage et nytt blodprodukt som kan gis til alvorlig syke covid-19-pasienter, nemlig konvalesentplasma fra blodbankgivere som har gjennomgått sars-CoV-2-infeksjon (2728). Plasma med vellykkede nøytraliserende antistoffer som blokkerer binding til ACE2, vil deretter overføres til covid-19-pasienter. En slik passiv immunisering vil gi nøytraliserende antistoff som kan blokkere opptak og videre smitte via ACE2.

Det arbeides nå intenst med å tilrettelegge for at vi her i Norge kan hente beskyttende antistoffer fra pasienter som har gjennomgått covid-19-infeksjon

Hvorfor rammer sykdommen de eldste hardest? Den mest nærliggende forklaringen er at noen pasienter antagelig har aldersmessig svekket immunsystem, de har lite beskyttende kryssimmunitet, få T-celler og dessuten liten immunrespons på infeksjonen. Det arbeides nå intenst med å tilrettelegge for at vi her i Norge kan hente beskyttende antistoffer fra pasienter som har gjennomgått covid-19-infeksjon. Slike antistoffer kan være nydannede antistoffer mot sars-CoV-2, videre affinitetsmodnete antistoffer fra hukommelses-B-celler som tidligere hadde antistoffer som allerede bandt sesongkoronavirus, eller kryssreagerende og nøytraliserende antistoffer mot sesongkoronavirus. I Oslo er det kjøpt inn nye plasmafereseapparater. Målet er å kunne tilby slik konvalesentplasma til behandling av de sykeste. Internasjonalt er det nettopp startet et knippe studier, og mange flere forventes i løpet av de neste ukene.

Vaksiner

Arbeidet med eksperimentelle vaksiner ble avsluttet når sarsvirusepidemien forsvant, og da ble også finansieringen borte. Det ble likevel funnet ut at komponentvaksiner med S-proteinet fungerte ved at mottagermus lagde nøytraliserende antistoffer mot S-proteinet (29). Videre ble inaktivert virus benyttet til en vaksine på 68 frivillige. Alle utviklet antistoffresponser innen seks uker etter vaksinering (30). Tilsvarende resultater ble funnet i mus med en annen inaktivert vaksine (31). Alt dette er gode nyheter for vaksineutviklingen. Denne vil ta tid, men det er håp om vedvarende og gode beskyttende immunresponser.

Smittespredning

Dersom det viser seg at det er en kryssimmunitet i store deler av befolkningen, endrer det i så fall forutsetningene for covid-19-situasjonen og tiltakene som er igangsatt i Norge? Svaret er helt klart nei. Immuniteten er ikke tilstrekkelig til å forhindre at folk blir smittebærere og sprer viruset. Dugnaden som dreier seg om å beskytte våre medmennesker som ikke har tilstrekkelig nøytraliserende antistoffer og T-celleimmunitet, må derfor fortsette.

Skrevet av Ludvig A. Munthe.

Innlegg lånt fra tidsskriftet.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Det finnes ingen «smitteeksplosjon» blant barn og unge

– Den mye omtalte smitteøkningen blant barn og unge i Oslo har ikke skjedd, det er en statistisk luftspeiling, skriver spaltist George Gooding. Foto: Berit Roald / NTB

Ungdommen har fått skylden for en ny runde med strenge tiltak – til tross for at smitten ikke har økt blant dem.

Du har hørt det utallige ganger den siste måneden, en historie om en voldsom økning i smitte blant barn og unge i hele landet, men først og fremst Oslo-området.

Det skisseres et narrativ om at mutantvirus sprer seg «nærmest i forbifarten», og spesielt i skolene og barnehagene.

«Derfor øker andelen smittede mest blant barn» sier Nrk, basert på nasjonale tall om utviklingen i andelen positive tester blant aldersgruppen 0–19 år.

Akkurat som i dagene før 12. mars 2020 slipper den ene og andre til i media for å kreve at myndighetene stenger barnehagene og skolene, fordi smitten visstnok er ute av kontroll der, og man må få kontroll før man åpner opp igjen.

Men hva om ingenting av dette egentlig stemmer? Hadde du blitt sjokkert da?

For det har seg nemlig slik at smittenivået blant barn og unge i Oslo har vært helt stabil den siste måneden, det finnes ingen tegn til en reell økning i utbredelsen av viruset blant ungdommen.

Nå blir du kanskje forvirret, du har jo sett tallene fra FHI og alle grafene som viser at smittetallene har økt, både totalt sett i samfunnet, men også blant barn og unge på nasjonalt nivå.

Det hele beror på en statistisk misforståelse. Og, det skyldes Oslo kommunes TISK-strategi siden uken før vinterferien, en kraftig opptrapping i testingen av barn og unge i kommunen, som ble kopiert videre andre deler av landet.

Helsedirektoratet og FHI har ikke offentliggjort tall for andelen positive prøver per aldersgruppe fordelt på fylker eller kommuner, til tross for at disse tallene finnes. Det gjør at det kun er de nasjonale tallene som er tilgjengelig i mediene.

Problemet med de nasjonale tallene er at de ikke er justert for mengden tester som utføres i hver kommune eller hvert fylke. De nasjonale tallene forutsetter at testingen som gjøres er noenlunde jevn og stabil overalt i landet, spesielt gitt at smittenivået er veldig forskjellige rundt om i landet.

La meg forsøke å illustrere hvordan smittenivået i landet kan forbli helt stabilt samtidig som det nasjonale tallet for antall positive prøver, slik det fremstilles per i dag, går opp.

La oss si at det er fem prosent smittede i Oslo, og én prosent i resten av landet. La oss si at det utføres 50.000 prøver i Oslo, og 100.000 i resten av landet.

Fem prosent av de 50.000 i Oslo er 2500, én prosent av 100.000 i resten av landet er 1000. Antall positive prøver nasjonalt regnes derfor ut til 2500 + 1000 = 3500. Delt på 150.000 blir den nasjonale andelen positive prøver dermed 2,3 prosent.

Uken etter sier vi at smittenivået fortsatt er fem prosent i Oslo og én prosent i resten av landet.

Men nå bestemmer byrådet i Oslo seg for å oppfordre barnefamilier om å teste seg i forbindelse med vinterferien, og setter i gang massetesting av skoleelever. Hvordan påvirker dette tallene?

Testingen i resten av landet øker til 120.000 prøver. Oslo øker derimot sitt antall prøver til 80.000, totalt 200.000 prøver. Oslo har økt sin andel av prøvene fra 33 prosent til 40 prosent.

Fem prosent av de 80.000 i Oslo er 4000, én prosent av 120.000 i resten av landet er 1200. Antall positive prøver nasjonalt regnes derfor ut til 4000 + 1200 = 5200. Delt på 200.000 gir det en ny nasjonal andel positive på 2,6 prosent.

Det nasjonale tallet for andelen positive prøver har da vokst med 0,3 prosentpoeng på bare én uke – til tross for at smittenivået i Oslo og resten av landet altså ikke har endret seg. 0,3 prosentpoeng av befolkningen tilsvarer cirka 16.000 mennesker.

Har man da i realiteten fått en økning på 16.000 fler smittede i landet? Nei, for smittenivået er fortsatt helt likt. Det eneste som har endret seg er hvilken del av befolkningen vi har testet mer.

Man kan altså lures til å tro at andelen som tester positivt i landet har økt nasjonalt når områder som har mer smitte tester mer og øker sin andel av prøvene nasjonalt – akkurat som Oslo kommune har gjort de siste par ukene.

Måten å fikse dette på er å justere tallene slik at det er antall positive prøver per innbygger som brukes, fremfor det totale antallet prøver.

Akkurat det samme problemet melder seg innenfor en kommune hvis man systematisk endrer sammensetningen av hvem som har testet seg.

La oss si at smittenivået blant 0-19 år i Oslo er fire prosent, og nivået blant resten av befolkningen er én prosent. Man tester 30.000 blant de som er 0-19 år, og 70.000 blant resten av befolkningen i en gitt uke. Antall positive prøver i kommunen er da fire prosent av 30.000 (1200) og én prosent av 70.000 (700), som gir en andelsprosent på 1900 delt på 100.000: 1,9 prosent.

Den neste uken er det fortsatt fire prosent smitte blant 0-19 årige, og én prosent blant resten av befolkningen – men nå bestemmer kommunen seg for å masseteste skoleelever.

Antall prøver for 0-19 år øker fra 30.000 til 80.000 mens øvrige øker fra 70.000 til 80.000 (vi sier at noen ekstra foreldre og lærere blir testet i tillegg til elevene). Hva er andel positive i kommunen nå?

Fire prosent av 80.000 er 3200 og én prosent av 80.000 er 800, totalt 4000 av 160.000 positive prøver, som gir en andelsprosent på 2,5 prosent.

Andel positive i denne kommunen har nå steget med 0,6 prosentpoeng på en uke, til tross for at smittenivået blant hver aldersgruppe er helt lik som den var forrige uke.

Når man har en ujevn spredning blant befolkningen, både aldersmessig og geografisk, så må man justere for dette når man skal presentere andel positive for helheten, ellers vil kun en økning i testing blant en aldersgruppe eller et geografisk område gi utslag på tallene, som lurer en til å tro at det har skjedd en endring.

Det er akkurat dette som har skjedd siden midten av februar på grunn av Oslo kommunes systematiske endringer i hvem og hvor mange som har blitt testet i kommunen.

Tall som jeg har fått tilgang på fra Oslo kommune viser at det ikke har skjedd noen vesentlig økning i smittenivået blant de 0-19 år, og heller ikke hvis man bryter denne gruppen ned i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående.

Den mye omtalte smitteøkningen blant barn og unge i Oslo har ikke skjedd, det er en statistisk luftspeiling.

(Dette er også i tråd med funnene fra vitenskapelige målinger av utbredelsen av viruset i befolkningen gjennom MoBa- og NorFlu-undersøkelsene, som viser en flat utvikling de siste ukene.)

Jeg sitter med ingen informasjon som tilsier at Oslo kommune har gjort dette med vilje, ei heller at Helsedirektoratet eller FHI har gjort det med vilje. Man kan derimot stusse over at ingen blant disse tre har skjønt eller fanget opp at statistikken de publiserer er misvisende og at den påvirkes lett av hvem og hvor mange som har blitt testet.

FHI spesielt burde vite at disse beregningene av andelen positive nasjonalt og i Oslo kommune har denne metodiske svakheten, og burde for lengst ha publisert andel positive per aldersgruppe per fylke eller kommune. Gjør de det, vil man straks se at smittenivået blant barn og unge i Oslo har en nedadgående trend hittil i år og en stabil, flat kurve den siste måneden.

Når Oslo kommune har systematisk endret hvem de tester i kommunen, og da blant en gruppe som i snitt har et høyere smittenivå, økes andel positive for hele kommunen, selv om hver gruppe har en flat utvikling i smitten.

Kombinerer man dette med at Oslo øker sin andel av testene nasjonalt, drar dette det nasjonale tallet for andelen positive enda mer opp – selv om smittenivået har stått helt i ro.

Man sitter dermed igjen med en situasjon hvor tusenvis av elever er sendt hjem fra skolen, skoler stenges, barnehager stenges, en rekke tiltak innført mot dem og mot befolkningen forøvrig – alt sammen basert på en statistisk misforståelse.

Kommuneoverleger, kommunepolitikere, regjeringen og mediene sprer altså panikk basert på en ukritisk tilnærming til et sett med tall som ingen tilsynelatende har statistisk kompetanse til å forstå eller ettergå.

En etter en har de alle sammen bestemt seg for å ofre barn og unge til koronagudene i tro om at det løser et reelt problem: en økning i antall innleggelser den siste tiden.

Men når det ikke har skjedd en økning i smitten blant ungdommen, så må man kanskje lete etter en ny syndebu… forklaring… på hvorfor antall innleggelser øker og hvordan man kan sikre at det ikke fortsetter.

Nå er det mange som burde legge seg flate for ungdommen og beklage at de har rettet pekefingeren mot dem de siste ukene. Smitten blant skoleelever er lavere enn tidligere i år, så det finnes ingen grunn til å stenge skolene eller sende elevene hjem.

For ungdommen er dette kanskje et godt eksempel på hvor viktig det er å kunne statistikk.

* Nettavisen har bedt både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoraet om kommentar på George Goodings regnestykker, og kommer tilbake til saken.

Skrevet av George Goodings.

Innlegg lånt fra Nettavisen.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Marerittet er ikke over!

Tok en tur på byens lokale storsenter i dag. Også her bare to butikker åpne, apoteket og polet.

Men det som fanget blikket , var ei tavle der teksten rulla og gikk: Det britiske mutantviruset er langt mer alvorlig enn først antatt. En betydelig mengde av befolkningen innlagt på sykehus. Tilgi meg, husker ikke ordlyden bokstavelig, men følgende husker jeg, som siste linje:

» Marerittet er ikke over!»

Denne teksten snurret saaakte rundt. Skrekkscenariet slo til, midt i trynet.

» Marerittet er ikke over»………..Nei, vi vet det.

Men hvilken nytte gjør denne teksten? Annet enn å skape angst og uro?

Jeg mener, det er så mye uvisst. Noen, kanskje de fleste, har klokkertro på vaksinen. På myndighetene. Og de er redde.

Andre blant oss er angstfylte fordi vi mener å ha oppdaget så mange brister i logikken at vi ser en helt annen virkelighet. En helt ny agenda. Og vi er også redde. Men av andre grunner.

Uansett: Den tavla som ruller og går, i min lille by med sitt eneste storsenter, den lover oss at » Marerittet er ikke over».

Jammen, vi vet det! Både de med sykdomsangsten, og vi med samfunnsangsten. Samt de midt i mellom.

Og vi vil ikke høre NOE, ikke en forbanna ting, om den angsten som lurer hos oss alle, samme hva slags grunn!

Vi er bare oss, med alt vårt, som vil kjøpe en tre-liter til påske, eller Ibux, kanskje nesedråper og.
La oss! Vi trenger ikke høre mer om mareritt nå. Vi trenger sol og en kaffekopp. Hestehov.

Så , vær så snill: HOLD KJEFT!

Innlegg lånt fra Mette Berge


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Stopp verden !!!! Jeg vil av!!!

Har folket fått med seg at vi blir manipulert og trigget til vår nye religion «Corona»?

Gjennom reklameinnslag på tv hvor en mann snakker rolig og med dyp behagelig stemme om hvor farlig / dødelig viruset og smitten er, om oppmålinger på hvor stor avstand vi skal ha mellom oss mennesker alle steder vi beveger oss, oppslag om å huske å skjule vårt smil, tenner og karisma med munnbleie, på «barnetegninger» på Qmelk kartonger som viser våre nye liv og samfunn fremover med testestasjoner og folk med munnbleie, Osv..

Sakte men sikkert blir vi trigget til å «tro» på korona religionen og til å slutte å tenke selv . Tro på at dette er «livet» og at medmennesker og samfunnet rundt oss er vår største fiende, vår «drapsmenn» , vi blir trigget til å tro at dersom man blir smittet av dette «livsfarlige» virus, blir vi alvorlig syke og kommer til å dø! Ingen fokuserer på de faktiske tallene om sykdom og dødelighet om man er smittet… Veldig få som er smittet blir syke og nesten ingen dør .. de sies det ingenting om!!!
Dette kvernes inn i vår hjerne og til slutt finnes det ingen annen sannhet ! Makten og overgrepene er er faktum og vi sitter igjen med å se livredde menneskers øyner som beveger seg fort vekk fra livsfarlige situasjoner ( som å komme for nær et annet menneske eksempelvis i handlesituasjon og kø), vi kan ikke vise hvem vi er og vi skal skjule det eneste bevis på det som smilet vårt , munnen, ansiktet generelt , karisma osv..

Det er grusomt det som skjer nå. Det ER ingen spøk dette corona «viruset» .. det er kommet for å bli og vi har latt de ta over vår frihet på absolutt Alle områder i livet vårt! Vi har ingen makt eller bestemmelsesrett lengre over vårt eget liv ! Vi er alle på vei til å bli «umyndiggjort» og samfunnet generelt ser det ikke. Det er alvorlig ! Ikke fordi det er noen farlig , dødelig virus der ute… men Pga alle som bare nikker og bukker foran eliten og makten.. og på toppen av det hele ROPER etter mer… roper etter enda flere restriksjoner og nedleggelser .. herregud … 😱

Var engang en sang med en tekst som dette : «They Got the Hole world in their hand» .. Ja …makten og evigheten har vunnet … de har klart det! De få som overlever dette nye regimet ( vaksineringen) i verden vil merke det på kropp og sjel… og tro meg … de som støttet denne galskapen i dag vil angre bittert om ikke så alt foe lenge til. … !! De vil si høyt til seg selv «hvorfor så jeg ikke dette komme???»
Vell .. da er der jo for sent .. ikke sant ..😱😈

Stopp verden !!!! Jeg vil av!!!

Innlegg lånt fra Helen Anita


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Når våknet du?

Da John f. Kennedy ble skutt i 1963 påvirket politikk mitt liv for første gang. Et av ukens TV-høydepunkter, Detektimen ble dermed avlyst. 9 år gammel betød fraværet av Perry Mason den kvelden mer. …

Regimet (ja, vi lever under et regime) manipulerer tall for å skaffe seg påskudd til å herje med oss.

Det er helt uvirkelig hvor uredelig og umoralsk de holder på. INGENTING av det de beslutter er basert på vitenskap eller fakta.

Hvordan skal vi få stoppet dem? Altså, hvordan kan NOEN tro på at NOE av det regimet driver på med handler om å beskytte helsen eller «helsevesenet»? TRETTEN måneder med psykologisk og økonomisk krig mot egen befolkning og folk tror på dem?

George K. Gooding skriver:

«De siste ukene har du hørt flere ganger om dagen at smitten eksploderer blant ungdommen i hele landet. Men er det sant?

Fra FHIs siste ukesrapport:
«Fordeling av meldte tilfeller etter kjønn, alder, smittested og fødeland er i stor grad et utrykk for hvor mange og hvem man tester. Det representerer derfor ikke nødvendigvis den reelle forekomsten og distribusjon av tilfeller med covid-19 i befolkningen.»

Jeg tror ikke dette forbeholdet er nevnt i et eneste presseoppslag som baserer seg på økningen i registrerte smittetall blant barn og ungdom nasjonalt, og spesielt i Oslo omegn. Hvorfor ikke?

I dag har jeg bedt Oslo kommune og FHI om å forklare hvorfor de ikke presenterer tall for andelen positive eller antall testede per aldersgruppe, som jo er den eneste måten man kan sammenligne aldersgrupper og utviklingen over tid. Ellers vil en sterk økning i testing påvirke tallene til å se ut som de øker når de bare måler en økning i tester.

Det begynte før vinterferien. Helsebyråden i Oslo ba alle som skulle reise bort på vinterferie teste seg før de dro, og fulgte opp senere og ba alle som hadde reist på vinterferie om å teste seg etter de kom hjem. Hvem har vinterferie? Jo, skoleelever og deres foresatte.

Samtidig som helsebyråden anmodet denne spesifikke gruppen om å teste seg mer, startet Oslo kommune med å masseteste skolene. Desto mer man testet denne store gruppen, desto fler smittetilfeller fant man, og man testet flere og flere kontakter som da igjen forsterket testingen ytterligere blant foresatte, venner, eldre og yngre søsken.

Det burde derfor ikke vært sjokkerende at de registrerte smittetallene blant ungdom og unge voksne begynte å eskalere kraftig. Men dette ble altså fremstilt som en reell økning i smitten, fremfor bare en økning i antall tester. Har smittenivået faktisk endret seg den siste tiden?

FHI har siden nyttår sluttet å oppdatere tallene om prevalens blant befolkningen, som de gjennomfører bl.a. gjennom NorFlu-undersøkelsen sin. Leser man derimot ukesrapportene, kan man se tallene og utviklingen den siste tiden.

Blant mødre og deres 10-åringer, et tilfeldig utvalg som testet blant denne gruppen på helsestasjoner, har andelen positive vært relativt stabil den siste måneden. Mellom uke 7–10 har andelen positive blant mødrene vært ca. 1 % og 2 % blant barna. (Det må her nevnes at ca. 10 % av mødrene har startet med vaksineringen, og at ca. like stor andel blant begge grupper har hatt positiv prøve siden starten av pandemien.)

La meg gjenta: siden midten av februar viser NorFlu-undersøkelsen ingen økning i prevalens blant et tilfeldig utvalg av barn og deres mødre.

MoBa-undersøkelsen (mor, far, og barn), viser at prevalens blant deres utvalg har hatt en nedadgående trend siden nyttår, og ingen vesentlig endring siden uke 3.

Det finnes med andre ord veldig gode grunner til å tvile på at den påståtte økningen blant ungdom og unge voksne egentlig er reell. På folkemunne kalles dette en «casedemic», at man skaper inntrykk av en voldsom smittesituasjon som egentlig bare er at man har testet flere og oppdaget flere som har vært smittet hele tiden.

Så lenge FHI og Oslo kommune skjuler tallene for antall testede eller andelen positive blant aldersgruppene, så har man faktisk ingen mulighet til å vite om «økningen» mediene maser om egentlig har funnet sted, eller om vi egentlig står overfor en ganske stabil smittesituasjon.

Massetestingen til Oslo kommune kan da også ha vært med på å påvirke de nasjonale tallene for andelen som har avlevert positiv prøve. Smittenivået i Oslo er, har vært og kommer alltid til å være høyere enn de fleste andre steder i landet. Desto mer man tester i Oslo, desto høyere vil den nasjonale prosenten krype, nærmere Oslos andelsprosent.

Opp i alt maset om en «smitteeksplosjon» så har det ikke vært registrert et eneste dødsfall forbundet med covid-19 i Oslo siden 7. februar, nesten to måneder siden, til tross for at antall innleggelser har økt betraktelig siden Oslo kommune innførte nye tiltak.

Hvor trygg er du på at de stadige kravene om å stenge ned skoler og barnehager er basert på en reell utvikling i smitten blant disse gruppene?»

Innlegg lånt fra Kari Jaquesson.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Vår fagre nye verden

Hovedmålet med pandemien er å få hele menneskeheten vaksinert. Ikke med en tradisjonell vaksine, men gjennom genetisk modifisering. Slik det allerede gjøres med tomater, mais, soyabønner og en rekke andre planter og dyr.…

Stans smitte-løgnen

Myndigheter og media lyver når de stikk i strid med medisinske definsjoner, erklærer friske personer smittede. Det er sykeliggjøring av livet. Det er en løgn at det er livsfarlig å leve og den aller største trusselen er dine medmennesker. Bak hvert eneste munnbind ser du en livredd person som har akseptert denne løgnen.

Målet er å skape mest mulig frykt. Fordi med frykt slutter folk å tenke. Reptilhjernen går i aksjon og utløser de mest primitive og instinktive reaksjonene for overlevelse. Når instinktene tar over blir mennesker like forutsigbare som dyr og kan kontrolleres som andre husdyr. Noen aggressive gjeterhunder er nok for å holde styr på flokken. Etter en stund kontrollerer menneskene hverandre.

Den store skremselen som sender frykt og terror inn i befolkningen er smitte. Ved hjelp av PCR-testen justeres smittenivået opp eller ned avhengig av antall sykluser og frykt-nivået kan kontrolleres tilsvarende. PCR-testen kan ikke diagnostisere verken virus eller muterte virus og er nok en løgn for å styre farebarometeret.

Smitte er den store løgnen. Det er et totalt brudd på den medisinske definisjonen hvor smitte er ensbytende med sykdom. Ingen sykdom, ingen smitte. Ferdig. Likevel overkjører myndigheter og media all vitenskap og sunn fornuft og følger Goebbels propagandaoppskrift; gjenta en løgn mange nok ganger, så blir det en sannhet.

Det er lettere å narre folk enn å forklare dem at de er blitt lurt. Tilliten til myndighetene og media sitter så dypt at for folk flest er det utenkelig at de ikke er våre beskyttere og vil vårt eget beste. I en tilstand av frykt og i en krisetid er det desto viktigere å slutte opp om myndighetene og aktivt bekjempe «forrædere» som ikke gjør. Kritikere er allerede de nye jødene stemplet og stigmatisert som illojale, provoserende og farlige.

Dette har skjedd i historien før. Vil du forstå hvordan 1930-årenes nazi-regime var mulig, ser du det nå. Vil du forstå hvordan det tyske folk stilltiende aksepterte stigmateringen, forfølgelsen og utryddelsen av jødene, ser du det nå. Vil du forstå hvordan norsk politi kunne arresterte jødene under krigen og sende dem til tyske konsentrasjonsleirer, ser du det nå.

Arnulf Øverlands berømte dikt fra 1937, Du må ikke sove, er like aktuelt den gang som nå. Våkn opp. Du blir løyet til. Det store løgnen er smitte, smitte, smitte. Det er et maktmiddel for kontroll. Det inngår i en større plan av å styre samfunnet i en retning svært langt fra deg, din familie og dine barns eget beste. Dersom du fortsetter å sove kommer det til å skje.

Lånt fra Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

La oss umiddelbart få alle tilbake på skolen, kutt ut smittesporing og karantene – og la oss reise så mye vi vil

KUTT UT: Så hvorfor fortsetter nedstengning og smittesporing? Styres Norge av gamle politikere med underliggende sykdommer? Tiltakene er høyst sannsynlig et brudd på Norges grunnlov, mener Jan Håkon Håkonsen. Foto: NTB/ Privat

Pengene er borte, vi har reddet de eldste – så la oss få livene våre tilbake. Nå!

Nå er det ganske nøyaktig ett år siden covid-19 ble tatt på alvor og Norge stengte ned, med et føre-var prinsipp lagt til grunn. Det står seg som en god beslutning.

En snau måned senere ble det publisert en studie i e24 som viste at en «slå-ned strategi» til en beregnet kostnad på 186 milliarder kroner ville spare snaue 85.000 leveår, sammenlignet med en «brems strategi» hvor vi var forsiktige uten å kreve nedstengning. Det verdsatte dermed hvert sparte leveår til 2,2 millioner kroner.

At myndighetene likevel valgte «slå-ned» strategien, vel vitende om de finansielle kostnadene, overrasket og irriterte meg. Det er våre penger. Hvis hvert leveår virkelig var verdt 2,2 millioner kroner, ville mitt gjennomsnittlige liv være verdsatt til rundt 175 millioner kroner.

Samfunnskostnader

Jeg hadde ingen anelse om at jeg var verdt så mye. I Norge er jo alle like mye verdt så med forbehold om regnefeil er vi sammen verdt rundt 1.000.000 milliarder? Det er 100 oljefond! Det er hinsides verdifastsettelse og burde være en skandale.

Studien ble omtalt den 7. april 2020. Den nevnte ikke i detalj om samfunnskostnadene som var inkludert, men jeg er usikker på om de fikk med seg alle.

Hva er for eksempel kostnaden av at min 22 år gamle sønn som studerer i Oslo, og som ikke bare er nedfor og lei seg for at livet er kjipt, men fordi han trolig må ta året om igjen?

Det store praktiske innslaget av studiet er kraftig redusert som resultat av det nedstengte Oslo, og med marginal tilgang til praktisk hjelp når han trenger det. Hans sosiale liv er langt på vei lagt på is, for ikke å snakke om studentmiljøet som er ikkeeksisterende.

Eller hva er kostnaden for et bekjent par som begge jobbet i SAS og som i løpet av høsten 2020 har måttet selge innbo og hytte for å få penger til det mest nødvendige? De har fortsatt ikke fått seg nye jobber.

Livskvalitet ignoreres

FHI og Helsedirektoratet er fullt opp av leger, andre helsearbeidere og ellers folk som er spesielt opptatt av å holde folk i live. Det er et godt mål å ha. Det ligger også dypt i legeutdannelsen og legekulturen, for å etablere det som «en ryggmargsrefleks» å redde liv, koste hva det koste vil.

Det er derfor andre som bør vurdere ressursbruken i offentlig helsesektor, og det gjøres jevnlig av våre politikere. I sykehussystemet er det heldigvis lettere, for de trenger ikke å hensyn til «skadevirkningene» og tap for øvrige borgere og samfunn i sine regnestykker, for de er normalt svært begrenset.

Jeg er bekymret for at de har gjort den forenklingen også ved vurderingen av Covid-19, hvor dårligere livskvalitet i livene til alle oss som ikke dør av det, ignoreres med godt snakk.

Lave tall

La oss se litt på tallene rundt Covid-19. 85 prosent av oss merker ikke at vi er smittet eller får et mildt sykdomsforløp. Rundt 10 prosent går ned for telling og må holde sengen og 5 prosent blir skikkelig syke. De finner du i hovedsak blant de som er 80 år eller eldre med underliggende sykdommer, samt innvandrere som er langt fra sine breddegrader og derfor har svekket immunsystem som resultat av blant annet manglende sol.

Når smittebølge 2 var på topp i desember lå det opp mot 150 på sykehus. Jeg har latt meg fortelle at under den kraftige influensasesongen 2016 var det over 3000 syke på norske sykehus.

Dødsregnskapet i Norge viser at de under 50 år har en risiko for å dø med Covid-19 på om lag 0,001 prosent. Er du allerede i 50-årene er risikoen øket til rundt 0,2 prosent. Det er forsvinnende lave tall uansett hvordan man ser på det.

Først etter at du er godt opp i 60-årene utgjør dette en nevneverdig risiko. Argumentet som ble brukt ved første nedstengning og begynnelsen på «sirkus Covid-19» var for å redde de aller eldste av oss, og det viser statistikken tydelig. Nå som de aller eldste er vaksinerte er det derfor ikke lenger noe argument for å fortsette.

Så, hvorfor fortsetter det?

Styres Norge av gamle politikere med underliggende sykdommer? Tiltakene er høyst sannsynlig et brudd på Norges grunnlov. Mutanter er en vanlig utvikling av virus, og typisk mindre farlig og mer smittsomme enn originalviruset. De fleste som har fått det aner jo ikke engang at de har hatt det.

Vi vil ikke få sikre svar på flere år, naturlig nok, men med historien i hånd er det liten grunn til bekymring.

La oss derfor umiddelbart få alle tilbake på skolen på full tid, kutt ut all smittesporing og karantene med øyeblikkelig virkning og la oss reise så mye vi vil. Pengene er borte, vi har reddet de eldste så la oss få livene våre tilbake. Nå!

Innlegg lånt fra Nettavisen.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

EN KOMMENDE COVID KATASTROFE

Verdensberømt vaksinespesialist, Geert Vanden Bossche, ga et banebrytende intervju denne uken og risikerte hans rykte og karriere ved modig å tale mot administrasjon av # Covid19-vaksiner.…