Norges regjering tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten

Innlegg oversatt av Albert Fladby og lånt fra https://greatreject.org/…

Over hele verden er det en raskt voksende motstand mot koronapolitikken

Ulike etterforskere foretar etterforskning, i samarbeid med advokater og advokater. 2. Nürnberg-tribunal er et faktum. Handlingen har vært under forberedelse i flere måneder nå.

Dette er under ledelse av den tyske advokaten Dr. Reiner Fuellmich, som for øyeblikket anlegger en gruppesøksmål. Hva er en gruppesøksmål? En gruppesøksmål, også kalt et representativt søksmål eller gruppekrav, er en form for rettspraksis der en stor gruppe mennesker kollektivt bringer et krav for retten eller der en viss klasse tiltalte blir tiltalt.

Og nå gode nyheter fra Norge:

 • En gruppe forskere fra Norge har anlagt søksmål mot koronapolitikken.
 • Den norske regjeringen blir saksøkt for forbrytelser mot menneskeheten.
 • En rapport om dette er sendt til Ålesund politistasjon.En kopi av rapporten sendes for øyeblikket til Den internasjonale straffedomstolen og blir deretter utgitt på Internett.
 • Du kan se den norske versjonen av rapporten, sendt til politiet, oversatt nedenfor.
 • Du kan laste ned det offisielle dokumentet her.

Begynnende norsk rapport
Politirapport 19/03 2021

Hovedgjennomgangen gjelder alle de som er oppført her i dokumentet med organisasjoner som er direkte ansvarlige for disse: Erna Solberg og Bent Høye.

Hele regjeringen samt hele Stortinget og FHI, CEPI, WHO, GPMB og andre organisasjoner

assosiert med dette så vel som medansvarlige parter nevnt i varselet nedenfor, med unntak av Nürnberg. Meldingen sendes også med samme ordlyd Nürnberg og Haag. Kopier vil bli sendt for offentlig lesing og sendes til tunge organisasjoner, alle kommuner, leger, smittestillende leger, advokatforeninger og menneskerettighetsorganisasjoner. Det vil spre alle tenkelige sosiale medier og verdenspresser.

I ettertid burde det ikke være mulig å si … Jeg visste ikke det.

Husker at basert på lignende bevis i flere andre land, ble det startet en rettssak i Nürnberg, og rettssaken er nå godkjent og aktiv av Nürnberg-domstolen. Minner også om følgende Nürnberg-lovene har nå et viktig tillegg for de som får denne anmeldelsen.

Sitat, «Jeg har bare fulgt ordrer er ikke lenger gyldig»

Retningslinjer for Nürnberg 1947

Dermed er mottakeren av denne anmeldelsen ikke beskyttet av sine overordnede og plikter

til og med å gripe inn på uavhengig grunnlag og rapportere sin kunnskap. Jeg krever tilbakemelding

på gjennomgang så snart som mulig mottatt.

Høydepunkter:

 • Bevist med FHIs egne data / dokumenter og figurer som derved påviselig
 • Deltar i en internasjonalt planlagt falsk pandemi. (Se vedlagt dokument)
 • Brudd på folkeretten og menneskerettighetene
 • Brudd på EU-kommisjonens definisjon av menneskerettigheter ved tvangsregler
 • Brudd på Nürnberg og Haag regler om grunnleggende menneskerettigheter
 • Brudd på den norske grunnloven på flere punkter

Ovennevnte er også rapportert.

Endring av pandemidefinisjonen for å provosere Lock Down.

Sideanmerkning: spør deg selv, hvor gikk influensasesongen? Stikkordet er å endre kryptering med et annet navn. Så FASSE influensaregistreringen “Lighthouse”. Sideendring introduksjon av Covid 19 i tallene.

Se særlig kapittel 6-7 i vedlagte dokument der figurene ovenfor er vist og bevist med klarhet i egne ord. (Å samle inn bevis er viktig for å sikre raskt, da manipulerer de og endrer kontinuerlig sin egen dokumentasjon).

Brudd på menneskerettighetene i tillegg:

Sideanmerkning: obligatorisk vaksinering, obligatorisk helseøvelse, politi og misbruk av militærmakt og misbruk av disse kroppene ulovlig for Lock Down. Planer for tvangsinnføring av vaksinepass, vaksinasjon, siden bevegelsesfrihet og sysselsetting er begrenset sterk uten vaksinasjon og vaksinering. Er det frivillig da?

Viser til uttalelser fra farmasøytisk industri i media. Dette er en del av gjennomgangen og brudd på menneskerettighetene. Dette er et aktivt forsøk på diskriminering, bevegelsesbegrensning og friheten som enhver har rett til. Dette igjen for oppførsel av en falsk pandemi, samt tvangsvaksinering med en farlig vaksine. Medisinsk diktatur?

Nasjonale lovbrudd

Straffeloven kapittel 17

Vår regjering bryter flere lover i «Straffeloven, kapittel 17. Beskyttelse av Norges uavhengighet og andre grunnleggende nasjonale interesser», ved bevisst å skape en falsk pandemi med dens konsekvenser for mennesker, mental helse, helsevesen, menneskerettigheter og avstå suverenitet til utenlandsk makt som sluttmål. (Landets forræderi).

Vedlagt dokument beviser dette med VEKT og soliditet. Utenlandsk maktorganisasjon som FN-EU-WHO og WEF er helt klart noen av drivkreftene bak dette. Dette er vårt innskudd og både regjeringen og FHI, CEPI helhetlig involvert i og beviselig kjent med. Viser til dokumentet. Andre avsnitt som ikke er nevnt, mulige andre brudd på folkeretten, menneskerettigheter registrert ved lesing av et dokument av en politijurist, bør legges til automatisk som siktelse.

Graden av alvor indikerer, etter min mening, og ved å se på dette materialet som meg

mottatt, angi nivået i Nürnberg og høyesterett. Politi og militær oppfordres til å handle umiddelbart sikre bevis og stoppe en påviselig fiendtlig maktutøvelse av folket, så vel som Berge, live! Dette har store implikasjoner for suverenitet og folkehelse og undergangen av landets økonomi,

basert på en bevist falsk pandemi og Lock Down. (Se hoveddokument)

Litt om bevisene:

Bevisene er solide og kommer hovedsakelig fra offisielle kilder som FHI og WHO

som beviser en planlagt falsk pandemi med sine egne talldata, samt publikasjoner fra seg selv. (Kilder). Konteksten gjør bevisene generelt solide basert på egne kilder og materialer. Samtidig viser dette deres engasjement og helhetlige planlegging blant alle aktørene som er oppført ovenfor.

Kapittel 17 i straffeloven Beskyttelse av Norges uavhengighet og andre grunnleggende nasjonalitetsinteresser.

§111. Brudd på uavhengighet og fred i Norge.

Fengsel i opptil 15 år kan straffes ved bruk av makt, trusler eller andre ulovlige handlinger, noe som utgjør en fare for Norge eller en del av Norge

(a) er innlemmet i en annen stat,

(b) blir underlagt en fremmed stats styre,

(c) eller en stat som Norge er alliert med eller i en kampallianse, påføres krig eller fiendtligheter,

(d) bli påført betydelige begrensninger i deres rett til selvbestemmelse, eller

(e) løsrivelse.

§112. Alvorlig brudd på uavhengighet og fred i Norge

Alvorlig brudd på Norges uavhengighet og fred kan straffes med fengsel i opptil 21 år. Ved avgjørelsen om overtredelsen er alvorlig, vil det bli lagt særlig vekt på om

(a) det har hatt spesielt alvorlige konsekvenser for Norge,

(b) den har blitt utført av organisert væpnet aksjon, utnyttelse av frykt for inngrep fra en fremmed stat, eller av trussel om dette,

(c) gjerningsmannen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett, eller tilhører landets høyeste sivile eller militære ledelse,

(d) handlingen har ført til tap eller fare og tap av liv.

Det er nevnt lagt til i anmeldelsen.

Merk: konsekvenser for psykisk helse: selvmord skjedde under falsk pandemi og forårsaket låsing.

§113. Brudd på den norske grunnloven.

Enhver som ved bruk av makt, trusler eller på annen ulovlig måte setter norsk grunnlov i fare, endres, straffes med fengsel i opptil 15 år.

§114. Alvorlig brudd på den norske grunnloven

Alvorlig brudd på norsk grunnlov kan straffes med fengsel i opptil 21 år. Ved avgjørelsen om overtredelsen er alvorlig, vil det bli lagt særlig vekt på forhold som er oppført i artikkel 112 (a) – (d). Til slutt, på grunn av en bevist falsk pandemi, som fører til og har ført til selvmord, medisinske dødsfall på grunn av Astra Zenika-vaksinen (blodpropp). Viser til nyere media

Avsnitt. Hevdet at følgende avsnitt var brutt. Alt det ovennevnte i dokumentgjennomgang, enkeltpersoner og organisasjoner, samt ledelsen av organisasjonen, rapporteres til underordnet lovavsnitt:

Sitatloven.

Forsettlig drap etter straffeloven § 233 annet ledd har en fengselsperiode på 21 år.

Slutten av kommentaren:

Da jeg mottok dette dokumentet, og nå med en mye mer seriøs oppdatering, etter hvert som jeg har lest det, har jeg ikke annet valg enn å gi det videre og gjennomgå det. Min motivasjon for rapportering er å redde liv og helse til de som er mest berørt av denne historien. (Barn) Også som et resultat av at noen er redde, eller redde for å bli ydmyket.

Jeg antar ikke at gjennomgangen vil bli sendt inn av andre. Derfor føler jeg meg tvunget til å dra til dette trinnet, til tross for en enorm personlig risiko, ettersom det er meg og andres plikt å redde liv. Derav den innsendte gjennomgangen. Oppmuntring til alle i Norge. Vennligst gi uavhengig politietterforskning basert på bevisene i det sendte dokumentet. Nå står dette og faller på hver av dere, som tør å også stå foran ta ansvar og sende inn anmeldelsen selv. Dette gjelder spesielt for deg tjenestemenn. Tenk deg nøye om hvem du virkelig tjener, nemlig folket! Og hva blir konsekvensene nå for de nærmeste og kjære! Vend deg i tide!

Til slutt. “Ta vare på flokken din”

Vennlig hilsen,

Kenneth Otterlei

6260 Stette Skodje.

*** Slutt på norsk rapport

En alvorlig tiltale!

Det andre dokumentet som ble lagt til,

COVID19 EN PLANLAGT PANDEMI OG EN FORBRYTELSE MOT MENNESKEN,

kan lastes ned her.

Det er en 53-siders forskningsrapport med opprinnelse i Norge.

Vennligst besøk den nederlandske kilden: CommonSenseTV


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Charlie Ward opplyser: Den største Nürnberg-rettssaken gjennom tidene er på vei

Visa källbilden
Klaus Schwab         
Visa källbilden
               Bilde fra Nürnbergforsøkene

Akkurat nå forberedes en ny domstol i Nürnberg, med et gruppesøksmål under beskyttelse av tusenvis av advokater rundt om i verden bak den amerikansk-tyske advokaten Reiner Fuellmich, som straffeforfølger de ansvarlige for Covid-19-skandalen manipulert av Davos Forum.

I denne forbindelse er det verdt å huske at Reiner Fuellmich er advokaten som lyktes med å bedømme bilgiganten Volkswagen med hensyn til de manipulerte katalysatorene. Og det er den samme advokaten som klarte å dømme Deutsche Bank som et kriminelt selskap.

I følge Reiner Fuellmich er all svindel begått av tyske selskaper latterlig sammenlignet med skaden som Covid-19-krisen har forårsaket og fortsetter å forårsake. Denne Covid-19-krisen bør omdøpes til «Covid-19-skandalen», og alle de ansvarlige bør straffeforfølges for sivile skader på grunn av manipulasjoner og forfalskede testprotokoller. Derfor vil et internasjonalt nettverk av forretningsadvokater be om den største saken gjennom tidene, Covid-19-svindelskandalen, som i mellomtiden har blitt til den største forbrytelsen mot menneskeheten noensinne har begått.

En Covid-19-undersøkelseskommisjon er opprettet på initiativ av en gruppe tyske advokater med sikte på å bringe en internasjonal gruppesøksmål ved hjelp av angelsaksisk lov. Her er sammendraget av Dr. Fuellmichs siste kommunikasjon fra 15.02.2021

Høringen av rundt 100 internasjonalt anerkjente forskere, leger, økonomer og advokater, som har blitt gjennomført av Berlin-undersøkelseskommisjonen om Covid-19-affære siden 10.07.2020, har i all sannsynlighet vist med en viss sikkerhet at Covid-19 skandale var aldri et helseproblem. Snarere handlet det om å konsolidere den ulovlige makten (ulovlig fordi den ble oppnådd ved kriminelle metoder) til den korrupte «Davos-klikken» ved å overføre rikdommen til folket til medlemmene i Davos-klikken og ødelegge spesielt små og mellomstore bedrifter. . Plattformer som Amazon, Google, Uber, etc. kan dermed legge til sin markedsandel og formue. ”

Status for Covid-19 komiteens henvendelse

A. Covid-19 som en avledningstaktikk for bedrifts- og politiske «eliter» for å flytte markedsandeler og formue fra SMB til globale plattformer som Amazon, Google, Uber, etc.

B. bidraget til den audiovisuelle avgiften til gjenoppbyggingen av et nytt medielandskap som tilbyr virkelig uavhengig informasjon

C. Gjøre regionale landbruksstrukturer trygge

D. Å lage en sikker regional valuta for å forhindre at en ny valuta kommer «ovenfra» bør tildeles i tilfelle god oppførsel.

Psykologiske betraktninger om situasjonen: hvordan ble det til?
Søksmål om annullering av godkjenning av vaksinasjon, anlagt mot EU-kommisjonen, rettssak i New York angående status for PCR-tester, tyske rettssaker, kanadiske studier, australske rettssaker, østerrikske rettssaker, rettssaker for Den internasjonale domstolen og EU-domstolen av menneskerettigheter.

«Vi har sett hva som er bekreftet gang på gang: graden av fare for viruset er omtrent den samme som for sesonginfluensa, enten det er et nytt virus (helt eller delvis produsert) eller om vi bare har å gjøre med et influensa kalt «Covid-19 pandemi». I mellomtiden kan Drostens PCR-tester ikke engang fortelle noe om smittsomme infeksjoner. For å gjøre saken verre har helse- og økonomisk skade forårsaket av tiltak mot Covid-19 vært så ødeleggende at vi må snakke om et nivå av ødeleggelse som er historisk unikt. «

Det faktum at helse aldri har vært et problem er spesielt åpenbart, bortsett fra at injeksjoner av genetisk eksperimentelle stoffer forkledd som «vaksinasjoner» nå forårsaker alvorlig skade, inkludert fatale konsekvenser, i stor skala. Verdens befolkning har blitt brukt som marsvin for disse eksperimentelle geninjeksjonene både gradvis og ekstremt raskt. For å styrte befolkningen i panikk ble farlige og skadelige nedleggelsestiltak innført (også ifølge WHO) med obligatorisk, unødvendig og farlig maskering og sosial distansering, unødvendig og kontraproduktiv. Befolkningen var dermed «klar» for injeksjonene.

I mellomtiden krever flere og flere mennesker, ikke bare advokater – og med rette – i tillegg til en umiddelbar slutt på disse morderiske handlingene, en rettslig gjennomgang av en virkelig uavhengig internasjonal domstol etter modellen i Nürnberg-rettssakene. Et eksempel på et slikt krav og et rørende utdrag fra en tale av den engelske legen Dr. Vernon Coleman har vært på youtube, men er fjernet. Men her er en annen lignende.

I tillegg viser et intervju med en varsler på et sykehjem i Berlin at av de 31 menneskene som er vaksinert der, noen av dem med makt, i nærvær av Bundeswehr-soldater, og som testet negativt før vaksinasjon, er 8 nå døde og 11 er utsatt for alvorlige bivirkninger.. ” (Jag 2020news.de/whistleblower-aus-berliner-altenheim-das-schreckliche-sterben-nach-der-impfung/)
Ekstraordinært møte i Covid-komiteen i Berlin onsdag 17.02.2021

I denne sammenheng vil et ekstra møte med Berlin Covid Committee finne sted onsdag 17.02.2021, live og med mange gjester som deltar via Zoom.
Fra klokken 14:00 og utover vil situasjonen bli oppsummert. I tillegg vil det bli diskutert hvordan bidragene fra avgiften for audiovisuell lisensavgift kan beholdes og brukes til rekonstruksjon av et nytt medielandskap som virkelig tjener ytringsfrihet, og hvordan bidragene som allerede er betalt de siste elleve månedene med meningsløs propaganda. kan gjenopprettes gjennom en formell kunngjøring.

Det vil være tilskudd og diskusjoner om hvordan matsikkerhet kan sikres, særlig ved å styrke regionalt landbruk. Men også ved å opprette regionale valutaer, om nødvendig med EUs tilbakevending til EF, om hvordan man kan sikre at politikken til ‘Davos-klikken’, som er basert på å trykke penger ut av ingenting, kan stoppes og tilbake til stabile valutaer kan bli oppnådd.

Fremfor alt vil eksperter forklare hvordan det er mulig at vi er i denne utpressingssituasjonen utenkelig selv for et år siden.

I løpet av den andre delen av økten, som starter klokken 19.00, vil verdensberømte personligheter på høyt nivå kommentere tilstanden i den nåværende internasjonale rettssaken, inkludert de ulike kollektive handlingene, oppsummert ovenfor. Men det vil også bli diskutert hvordan de viktigste gjerningsmennene, særlig politiske gjerningsmenn, av forbrytelsene mot menneskeheten begått her kan og må bringes for retten under sivil- og strafferett innenfor rammen av en ny internasjonal domstol som skal opprettes i samsvar med retningslinjer for Nürnberg-prøvene. med internasjonal distribusjon. «

Lenken til covidkomiteens spesielle sesjon som er kunngjort her, vil være tilgjengelig 17.02.2021 via komiteens nettside (corona-ausschuss.de).

Kommentar:

For å forstå fullt ut hva som står på spill med denne nye domstolen i Nürnberg for å dømme tidenes største sak, er det ved å trekke tråden i Dr. Drostens løgn om å forfalske PCR-testprotokollen på vegne av Davos-klikken, som alt vil skje: sponsorene til det økonomiske oligarkiet, Klaus Schwab, den store arkitekten bak dette gigantiske giseltaket, politikerne som står som EU-ledere, de væpnede gren av implementeringen av Drostens og WHO-direktiver som førte alle vestlige regjeringer i går til å ta de ødeleggende beslutningene om nedleggelse, portforbud, obligatorisk maskering og sosial distansering, og i dag av dødelige vaksiner for de eldste blant oss.

«Det er disse sannhetene som vil ta ned maskene til de ansvarlige for forbrytelsene. Til politikerne som har hatt tillit til disse korrupte figurene, sier Dr. Fuellmich, “fakta som presenteres her er livline som vil hjelpe dem med å sette rekorden og starte den sårt tiltrengte vitenskapelige debatten for å unngå å gå sammen med disse kriminelle sjarlatanene.

For det andre er to forslag fra Covid-komiteens ekstraordinære møte i Berlin av spesiell interesse i lys av denne nylige kommunikasjonen fra Dr. Fuellmich:

For det første måten matsikkerhet kan sikres på, noe som virker noe surrealistisk med tanke på dagens situasjon. I følge Klaus Schwabs planlegging for Davos Forum er dette ikke tilfelle. Han har spådd en pause i næringskjeden fra slutten av andre halvdel av 2021 (nouveau-monde.ca/fr/la-quatrieme-phase-de-schwab/).

For det andre etableringen av regionale valutaer. Der er det klart at Covid-komiteen i Berlin allerede forventer verdensmarkedskrasj som er på vei, og at det økonomiske oligarkiet i Davos Forum har til hensikt å dra nytte av å sette opp den europeiske digitale valutaen i påvente av en verdensvaluta, å skape en kinesisk sosial kreditt som middelklassen til alle folk ble ødelagt av nedleggelsen av deres virksomheter, små og mellomstore næringer og bedrifter, kultur- og turistnæringer, idrettsanlegg osv.

Disse to aspektene ved giseltaking 2.0 alene, der den vestlige verden har vært et offer i nesten et år, burde logisk sett være motiverende nok til at vi definitivt forstår at vi står overfor et «populicid» som bare ber oss om å knuse oss selv hvis vi forblir passive, med armene krysset uten å gjøre noe.

Derfor bør hver av oss gjøre alt vi kan nå for å sikre at denne internasjonale rettskoalisjonen kan settes i drift så snart som mulig. Derfor bør alle vi som ønsker å delta i den franske advokatens kollektive handling for å delta i denne gjenfangelsen av våre friheter, allerede komme i kontakt med den kollektive handlingen innen 21. februar (francesoir.fr/opinions-entretiens/interview-me- virginie- de-araujo-recchia-avocate-au-barreau- de- paris). Vår overlevelse koster både vår og våre barns fremtid.

Skrevet av Jean-Michel Grau

Innlegg lånt ifra: bakomkulisserna.biz


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg