Pandemi???

Et år med Corona

Verdenshistoriens største bedrageri,
skjedde når WHO erklærte pandemi.

De sier at på pandemi og virus er det vanskelig å bli klok, alt du trenger er å være politiker, journalist eller komplett idiot.

For de som ennå kan tenke er dette lett, fordi dette er et virus ingen har sett.

Det er som å bli knivstukket uten en kniv, eller skutt uten at det finnes et prosjektil.

Det er en mordgåte uten våpen og bare noen gamle lik, men godt nok for media og for folk flest i dette gigantiske svik.

Når dette viruset til dato er verken isolert eller observert, har det medisinsk for lengst krepert eller aldri eksistert.

Dette er fakta verken WHO, myndigheter eller vitenskapens eksperter benekter, men media skyter med de største kanonene og fortsatt pandemien forfekter.

Å oppdage virus som ikke finnes er ganske avansert, derfor ble PCR-testen straks lansert.

En test som kan oppdage selv den minste mikrobe, bakterie eller stafylokokk, bare syklusene og fortynningene blir høye nok.

Med disse to løgnene ble verden stengt ned og parkert, alle grunnlovfestede rettigheter fjernet og folket trakassert.

Hold avstand, vask hender, bruk munnbind, steng døren og hold deg hjemme, skru på TV-en, følg med på nyhetene og hør på Bent Høies monotone stemme.

For å holde media-trykket oppe har de funnet på noe nytt, for å puste ild til det som driver pandemien, nemlig frykt.

Det gjør at folk slutter å tenke og mister vett og forstand, og er den eneste grunnen til at dette bedraget går an.

Det nye er at det ikke er sykdom som teller, men om du er smittet er det som gjelder.

Selv om leger er helt i mot en slik definisjon, er det i denne krigen den beste ammunisjon.

Nå testes friske personer i tusentall og millioner, og erklæres smittede selv om de ikke har symptomer.

Når alle blir tilstrekkelig paralysert, er det lett å få alle vaksinert.

Vaksinemotstandere og andre ikke fullt så interessert, vil Smittevernloven sørge for blir tvangsbehandlet eller internert.

Dette er bare begynnelsen på den totale destruksjon av samfunnet vi kjenner, for innførelse av en ny verdensorden for makteliten og deres venner.

Dette er ingen fantasier fra en James Bond film eller andre visjoner, men er FN og World Economic Forums åpne konklusjoner.

Det eneste håp er at tilstrekkelig mange snart våkner opp, mobiliserer, gjennomskuer løgnene og sier tydelig stopp.

Selv om tyranner med frykt og løgner kan verden temme,
undervurder likevel aldri sannhetens stemme.

Dette er som skredderne som kom til kongens slott,
og laget klær alle syntes var så storslagent og flott.

Inntil barnet ropte ut at det hele var et bedrag, og var stemmen som våget å si fra.

Men hvor er du i dette skue?
Har du latt deg av frykten kue?

Drar du dynen over hodet og er fortsatt blant dem som sover? Og drømmer om pandemien som snart forsvinner og går over?

Til deg har jeg en god og en dårlig nyhet du gjerne vil høre. Huset brenner, men det er heldigvis noe du kan gjøre.

Våkn opp og kom deg på over på sannhetens side før det er for sent, før motsetningene og splittelsen mellom folk får alle broer pulverisert.

Tyranner, løgnere og bedragere styrer alltid mot sin egen undergang, fordi lyset seirer alltid over mørke, – også denne gang.

De vil vinne mange slag og på kort sikt få mye å feire, men i det lange løp vil sannhet, kjærlighet og godhet alltid seire.

Innlegg lånt fra Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Covid-19 er ingen sykdoms pandemi men en korrupsjon pandemi!

Her deler jeg ett intervju fra Amerikansk TV med en av verdens fremste virus og infeksjons forskere. Hun som oppfant første effektive medisin mot HIV og som har over 40 år som virus forsker bak seg.

Hun advarer i sin nyeste bok mot korrupsjon pandemien Fauchi er en del av og sier Covid-19 ikke representerer noen sykdoms pandemi men en korrupsjon pandemi. Falske døds og smittetall, trilarder av dollar løgn narrativ og at vaksinen sprer virus og mest sannsynlig vil helle bensin på infeksjons bålet.

Åpne opp samfunnet igjen, slutt med masker og arrestert Fauchi og medsammensvorne for deres forbrytelser er hennes råd når hun blir spurt av programlederen hva presidenten i USA burde gjøre!

Visste du at definisjonen på «pandemi» ble endret av WHO?

Definisjonen på pandemi ble endret i 2009, rett før svineinfluensaen. Nå handler definisjonen mer om geografi enn om dødelighet.

Bildet er tatt av Christo Anestev fra Pixabay

julia schreiner benito redaktør av Hemali
Av hemalis redaktør Julia Schreiner Benito

WHOs opprinnelige definisjon av en pandemi lød: (1,2)
«… når det dukker opp et nytt influensavirus som befolkningen ikke har immunitet mot, som resulterer i flere, samtidige epidemier over hele verden med enorme antall dødsfall og sykdommer.»
Definisjonen ble endret rett før svineinfluensaen. WHO fjernet kriteriene for alvorlighetsgrad og høy dødelighet, og etterlot definisjonen av en pandemi som «en verdensomspennende epidemi av en sykdom.» (3)
Hadde det ikke vært for den endringen, hadde vi altså ikke kalt Covid-19 en pandemi.

Svineinfluensa omtalt som pandemi

Fugleinfluensaen i 2005 og svineinfluensaen i 2009 er andre eksempler som ble omtalt som pandemier. En trodde disse skulle bli «globale drapsmenn».
Spådommer i midten av mars 2020 sa at Covid ville drepe 2,2 millioner amerikanere hvis viruset fikk smitte fritt. Ved utgangen av mars nedprioriterte Dr. Anthony Fauci, direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases, det forventede dødstallet, og anga 100.000 til 240.000.
Til nå rapporteres at ca. 300 000 amerikanere har dødd av, eller med, Covid.

Tallene fra FHI minner ikke om pandemi

 • FHI (Folkehelseinstituttet) anslår at risikoen for å dø av korona er 0,12 prosent for den norske befolkning i helhet.
 • For dem over 80 år er tallet fire prosent.
 • Gjennomsnittsalderen på de døde er 84 år.
 • FHI oppgir at «det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med Covid-19».
 • Der er ingen dødsfall i gruppen 0–19 år.
 • 87 prosent av de døde er registrert med minst én underliggende kronisk sykdom.

Overlege Halvor Næss skriver i Bergens Tidende at dødeligheten for friske menn i 60-årene som smittes av korona er en promille. Til sammenlikning døde en prosent av alle menn i 60-årene i løpet av 2019. Altså ti ganger så stor risiko for å dø av noe annet enn korona. Begrepet «pandemi» finnes i ord, ikke i dødstall. (4,5,6)

Dødelighet for Covid

Solide data viser at dødeligheten til Covid kan sammenlignes med sesonginfluensa. (7,8,9,10) Alvoret av mulige symptomer og komplikasjoner er større, men den faktiske dødeligheten er omtrent lik. Kapasitet på sykehus og sykehjem er en annen problemstilling, den tar jeg ikke opp her.
Advokat Reiner Fuellmich, grunnlegger av den tyske Corona Extra-Parliamentary Enquiry Committee, sier at Covid-pandemien «sannsynligvis er den største forbrytelsen mot menneskeheten noensinne.» (11,12,13,14)

Opprinnelsen til antivaksinebevegelsen

Vaksineprogrammet for svineinfluensa i 1976 er blitt omtalt som opprinnelsen til den amerikanske «antivaksinbevegelsen». Tusenvis ble alvorlig skadet og hundrevis døde etter å ha satt sin lit til forskere og regjering. Som rapportert av Smithsonian Magazine i 2017: (15)
«Noe av den amerikanske offentlighetens mistro til vaksiner – spesielt influensavaksinen – kan tilskrives de langvarige effektene av en mislykket kampanje fra 1976 for å massevaksinere publikum mot svineinfluensavirus», skriver Rebecca Kreston for Discover.
«Den regjeringsledede kampanjen førte til uopprettelig tillitsbrudd og skadet videre initiativ for folkehelsen.» (16)

Et annet eksempel: En antok at fugleinfluensaen i 2005 ville ta livet av mellom 2 og 150 millioner mennesker. Globalt endte dødstallet på 299. (17)
Dette fikk Dr. Joseph Mercola til å skrive New York Times bestselgeren «The Great Bird Flu Hoax.»
I 2009 kom den beryktede H1N1 svineinfluensaen.(18) CDC anslår at dødeligheten var 0,02%. Da, som nå, kom vaksinen raskt. I 2010 kom vaksinen Pandemrix til Europa. Siden fant en årsakssammenheng mellom vaksinen og narkolepsi. (19)
Det fikk Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) til å stille alvorlige spørsmål ved WHOs håndtering av pandemien og rollen legemiddelfirmaer kan ha spilt i sine legemiddel- og vaksineanbefalinger.

bortkastede, store summer av offentlige penger, uberettiget skremsel og frykt

I juni 2010 konkluderte PACE at «håndteringen av pandemien av WHO, EUs helsebyråer og nasjonale myndigheter førte til «bortkastede, store summer av offentlige penger, og uberettiget skremsel og frykt».
PACE konkluderte at det var «overveldende bevis for at alvoret i pandemien var overvurdert av WHO,» og at legemiddelindustrien hadde påvirket organisasjonens beslutninger. (20)

Zika også definert som pandemi

I 2014 ble Ebola-viruset en global utfordring ved at epidemier rammet i Liberia, Guinea og Sierra Leone, men dette fikk mindre oppmerksomhet. En FN-resolusjon ga ingen begrensninger på internasjonal reise til Ebola-rammet land.
To år senere fikk Zika-viruset pandemistatus, (21). Det ga reisevarsler og restriksjoner inn og ut av berørte regioner.
De nevnte pandemier trosset ekspertenes spådommer, ingen ble «globale mordere», og Covid er neppe annerledes.

Svaret ligger mer i vår adferd enn i laboratorier

Som bemerket av National Review (22), er menneskers adferd avgjørende for å komme til bunns av opprinnelsen til Covid. For å forhindre en lignende pandemi i fremtiden bør vi innse noen fakta om menneskers håndtering av ville dyr:
Hvis Covid-19 stammer fra en person som spiser flaggermus eller pangolin på et marked, må vi sikre at forbruk og handel med flaggermus og pangolin stopper. Flaggermus-guano (guano er avføring fra sjøfugler og flaggermus, inneholder mye nitrogen) brukes som gjødsel i mange land, og guano kan være full av virus. Hvis dette er kilden til viruset, må vi ikke bruke guano som gjødsel.
Sikre oss mot pandemier? Mye vil være gjort dersom vi slutter å rovdrifte klode og dyr. Svaret ligger heller her enn i kjemiske laboratorier.

Referanser
 1. https://www.bmj.com/
 2. http://whale.to/vaccine/WHO1.pdf
 3. http://whale.to/vaccine/WHO2.pdf
 4. https://www.youtube.com/
 5. https://www.researchgate.net/
 6. https://web.archive.org/
 7. https://archive.is/IWWCC
 8. https://www.acpjournals.org/
 9. https://www.breitbart.com/
 10. https://www.hsgac.senate.gov/
 11. https://www.hsgac.senate.gov/
 12. orwell1984366490226.wordpress.com/
 13. https://www.ageofautism.com/
 14. https://internationalfreepress.com/
 15. https://www.smithsonianmag.com/
 16. https://www.discovermagazine.com/
 17. https://www.aier.org/
 18. https://www.cdc.gov/
 19. https://www.eurosurveillance.org/
 20. https://pace.coe.int/en/news/
 21. https://www.cbsnews.com/
 22. https://archive.is/vHQ3x

Skrevet av Julia Schreiner Benito

Innlegg lånt fra Hemali.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg