Har fortfattere fått taushetsplikt?

Norske forfatteres selvpålagte taushetsplikt, selvsensur eller bind for både munn, ører og øyne i forbindelse med Corona er sjokkerende. Hvor er dere henne???? Hva gjør dere på under den største krisen siden annen verdenskrig? Sitter dere og drømmer om hva dere skal gjøre etter pandemien? Dag Solstad, Ingvar Ambjørnsen, Unni Lindell, Lars Saabye Christensen, Erlend Loe, Hans Olav Lalum, Jo Nesbø, Vigdis Hjort, Tore Renberg, Anne B. Ragde, Roy Jacobsen, Tom Egeland, Jan Kjærstad, Edvard Hoem, Helga Flatland, Ove Knausgård og hva dere nå heter alle sammen. Dere pleier å ha en mening om det meste, – hvor faen blir det av dere nå, – når det virkelig gjelder?

I mellomkrigstiden og gjennom hele annen verdenskrig var intellektuelle, kunstnere, studenter og forfattere blant de fremste kritikere av fascismen. Norske forfattere som tok pennen fatt og brukte ordets makt overfor mørket som senket seg over verden kan nevnes i fleng; Nordahl Grieg, Arnulf Øverland, Inger Hagerup, Johan Borgen, Sigrid Undset, Torborg Nedreaas, Rudolf Nilsen, Sigurd Hoel, Ronald Fangen og mange andre.

Det er tradisjon i Norge for å gjøre motstand når alle våre demokratiske friheter blir revet vekk. Det skjedde under nazismen, og det skjer i dag. Forfattere pleide å være de første på barrikadene til forsvar for ytringsfriheten. Men hva nå? Har dere gått i dvale, fått jernteppe eller gått inn i massepsykosen sammen med resten av samfunnet? Hypnotisert av tabloidpressen og klar for neste elektrosjokk fra TV-boksen eller spenntrøyen av frykten for å gå i utakt med resten av den intellektuelle saueflokken????

Må det virkelig skjæres ut i papp for dere? Dette handler ikke om et virus, men om en ny fascistisk verdensorden, eller omtalt som The Great Reset, The Fourth Industrial Revolution eller New World Order. Nei, ingen konspirasjonsteori. Det er offentlig tilgjengelige dokumenter fra FN, World Economic Forum og andre forbrytersyndikater.

En verdensomspennende oppvåkning og frihetsbevegelse er i gang, hvor dere som pleide å være spydspissen av samfunnskritikk glimrer med deres skammelige fravær. Kom dere ut av sofaen, få strustehodet opp av kvikksanden og meld dere under fanene på den største frihetskampen i verdenshistorien. Den skjer nå. Det er forløpig en informasjonskrig hvor kunnskap, fakta og ordets makt har aldri vært viktigere.

Innlegg lånt fra Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Journalister, – vår tids største landsforrædere!

Harde ord, – men dessverre den brutale sannhet. Fakta er at det er ingen pandemi. Hva vi opplever verden over er sesonginfluensa gitt et annet navn, og som myndigheter og media har ukritisk og hemningsløst blåst totalt ut av proporsjoner med uoverskuelige økonomiske, samfunnsmessige og menneskelige konsekvenser.

Dette er bare begynnelsen på å skyve hele samfunnet utfor stupet, med et snart forestående uunngåelig økonomisk sammenbrudd. Dette er en styrt utvikling og har aldri handlet om verken virus, helse eller om å redde liv, men er den totale dekonstruksjon av det samfunnet vi kjenner for innførelse av en ny verdensorden. Dette er åpent beskrevet i rapporter fra World Economic Forum, FN og andre og omtales som The Great Reset eller New World Order. Det er ingen konspirasjonsteori. Det er fakta hvem som helst kan undersøke.

Dette er en total krig mot alle våre demokratiske verdier og som ble avskaffet 11.mars i fjor. Det er en krig for dramatisk reduksjon av store deler av verdens befolkning. I tillegg til biologisk krigføring gjennom vaksinasjon og andre former for modifisering for overta hjernen, kontrollere biologiske funksjoner, gjøre oss stadig mer maskinlignende og fjerne vår menneskelighet til fordel for en syntetisk, patenterbar og programmerbar utgave i fremtidens «smart-samfunn».

Dette er det store bildet og det kan gjerne gås i detaljer om hvordan Covid-19 eller SARS-CoV-2 til dato aldri er blitt isolert og observert som er det medisinske kriteriet på at dette viruset overhodet finnes. I et over hundretalls obduksjoner av personer angivelig døde av Covid-19 er det ikke funnet noe virus av denne typen, men andre influensa-virus som er observerbare og klinisk forekommende. Videre kan ikke PCR-testen påvise virus og like lite såkalte muterte virus. De faller i samme kategori av uobserverbare virus og følgelig som Covid-19 er rene fantasifostre og løgner i skremselspropagandaen drevet fram av journalister og som fotsoldater i kriger flest bare følger ordre fra redaktører høyere oppe i maktpyramiden.

Journalister og media kaller seg Den fjerde statsmakt hvor en fri presse er ment å være demokratiets fremste forsvarer og beskytter. Aldri har vi sett et større forræderi mot dette samfunnsoppdraget i en presse hvor all ytringsfrihet når det gjelder pandemikritikk eller presentasjon av scenariet over, er ikke-eksisterende. Mediedekning av pandemien 24/7 er ikke journalistikk, men propaganda vi må tilbake til nazitiden for å finne tilsvarende.

Det må være ubehagelig å være journalist, vel vitende at å marsjere i utakt med den redaksjonelle hovedlinjen er ensbetydende med å være uten jobb og inntekt. Prestisjetapet fra myndigheter og media av å måtte innrømme at pandemien mangler et hvert grunnlag og er en ren løgn er uoverkommelig. Det er kanskje av sikkerhetsmessige hensyn at grunnlaget for regjeringens beslutning om lock-down er hemmelig i de neste 60 årene. Det norske folk bør få vite at landet for lengst blir styrt utenfra og har siden 2. verdenskrig vært en satellitt-stat av det amerikanske imperiet. Konsekvensene av i en slik sammenheng ikke å følge ordre er kanskje hva myndighetene vil beskytte oss mot?

I denne krigen mot det norske folk og mot verdens befolkning er journalister fotsoldatene og media denne krigsmaskinens fremste våpen. Dette er foreløpig en mediekrig og dem som kontrollerer media dikterer hva journalister skal skrive og formidle. En oppvåking skjer nå verden over. Leger, fagfolk, jurister og brede folkemasser mobiliserer fordi de forstår at vi er i krig. For øyeblikket står journalister på feil side. Det er ikke for sent å snu, skifte mening, stå på folkets side og kjempe for en ny og bedre verden og forhindre framtidens slavesamfunn hvis eneste mål er å bevare maurtuemodellen hvor en maktelite disponerer menneskeheten som en saueflokk. Dersom journalister ikke skifter kurs er de kontrollerte bjellesauer som fører resten av flokken utfor stupet. Avslør løgn og bedrag. Vær lojale overfor sannhet og frihet. Er ikke det journalisters oppgave?

PS. Send i mail til så mange journalister som mulig.

Innlegg lånt fra Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

10 spørsmål til en journalist

 1. Nå har media ropt ulv med krigstyper hver eneste dag i snart et år. Er dere ikke redd for at ingen tror på dere lenger?
 • Våre leser- og seertall viser at vi har monopol på å redigere nyhetsbildet. Vi vurderer nå situasjonen så alvorlig at vi stiller oss solidariske med myndighetene. Vi er til disposisjon for det offisielle synet fra regjeringen, helsedepartementet og folkehelseinstituttet. Når alle andre mediekanaler holder trykket oppe, gjør vår redaksjon det også.
 1. Så det finnes ingen selvstendig og fri presse, men alle formidler bare det samme fra et fåtall sentrale nyhetsbyråer?
 • Ja, du kan si det slik. Mediebransjen er nå så sentralisert at kun lokale nyheter har egne redaksjoner. Mediebransjen har gått gjennom en rasjonalisering som alt annet. Nyhetsbildet blir stadig mer sentralstyrt.
 1. Betyr det at andre syn enn det offisielle ikke slipper til i media?
 • Vi har en aktiv diskusjon om smitteverntiltakene er effektive nok, hva som kan gjøres for å redusere smitte, hvilke munnbind er best eller hvem skal få vaksinen først.
 1. Det er flott, men det forutsetter det grunnleggende premisset at det finnes en pandemi. Hva med dem som mener at det er ingen pandemi, men tallenes tydelige tale sier at dette er bare sesonginfluensa som har fått et annet navn i år? Dødeligheten flatet jo ut allerede i mai?
 • Det er en ikke-eksisterende problemstilling for oss. Et slikt syn har ingen plass i media. Alvorlig talt, følger du ikke med på dødstallene verden over og eksplosjonen av smittede etterhvert som stadig flere blir testet?
 1. Det er vel nettopp det kritikerne gjør. De hevder at dødeligheten er normal i Norge, Sverige og i verden over, men det skjer en systematisk overrapportering som er en grunn til at det er så store variasjoner i dødstallene i ulike land. Videre at PCR-testen er et totalt ugyldig diagnoseverktøy hvor resultatene er tilfeldige og fullstendig uvitenskapelige. Er ikke det noe å sette et kritisk søkelys på?
 • Vi forholder oss til myndighetene og de offisielle forklaringene. Og en slik diskusjon som denne er vi overhodet ikke interessert i.
 1. Så det du sier er at overfor Corona finnes det ingen fri presse og ingen ytringsfrihet for dem som vil bidra med et annet syn, selv om det kommer fra leger og fagfolk? De kan hevde sine kritiske meninger på nettet, inntil Facebook, Youtube og Twitter sensurerer og fjerner dem. Er ikke det bekymringsfullt med en slik begrensning av fri meningsytring?
 • Aviser og media har alltid redigert meninger fra publikum, og i en krise som denne er fakta-sjekking og sensur helt på sin plass. Vi er opptatt å drive saklig informasjon og ikke spre falske nyheter. Derfor er det viktig å holde fokus på myndighetenes anbefalinger og ikke skape tvil og spesielt viktig å få alle fullvaksinert slik at vi kan komme oss gjennom dette.
 1. Alle våre demokratiske rettigheter er nå fjernet. Det er ingen møte- og forsamlingsfrihet, begrenset reisefrihet, mange har ikke frihet til å drive næringsvirksomhet og nå den siste skansen av ytringsfrihet er også borte. Dette er vel teknisk sett et diktatur? Hvordan er det å være journalist under slike vilkår? Det er vel ikke journalistikk lenger, men propaganda?
 • Vel, dette er bare midlertidig. Snart vender alt tilbake til normalen igjen.
 1. Så midlertidig diktatur er greit?
 • Ja, i en krisetid ja.
 1. Men hva hvis det ikke er en pandemi, men snarere en krig mot menneskeheten for innførelse av diktatur på permanent basis også omtalt som The Great Reset eller en ny verdensorden? Hvordan er det å være de fremste pådriverne og ansvarlige for innførelse av diktatur og frihetsberøvelse?
 • Skulle jeg gi deg rett i dette, må jeg se meg om etter en annen jobb. Jeg følger bare ordre. Slike spørsmål har ikke plass i mitt hode. De fortrenger jeg og velger å betrakte som farlige konspirasjonsteorier og har ingen legitimitet i den offentlige debatten.
 1. Så hvis dette er en krig, som alle kriger, drevet av ukritiske ordrefølgere i media, helsevesenet og i alle ledd av maktapparatet, hvordan er det å være på diktaturets side i en krig mot ditt eget folk? Kalles ikke det å gå fiendens ærend og være en landsforræder? Kan du fortsatt se deg selv i speilet?
 • Jeg tenker vi slutter her. Ingen kommentar.

Innlegg lånt fra Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?