World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo.

Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og fremst mange folk langs ruta som aplauderte, smilte til oss og gav tommelen opp.

Flere ble også med oss på våre forskjellige stopper som ble en multikulturell frihetsfest og protest gjennom Oslos østkant.

Her er min tale, datra mi med diktopplesning av mitt dikt, Svein Østvik sin apell, doktor Heiko Santelman, sang av Grace, sang av to operasangere, dans og div andre appeller og taler! Fikk også til ett lite intervju på tampen av kvelden.

Folkemord på gamle etter Covid vaksinering!

Advarer mot både sterke bilder og beskrivelser!

Se hele denne før du velger om du skal ta imot Covid vaksine genterapi sprøyta! For all del tenk før du som pårørende tillater denne på din gamle mamma, pappa eller besteforeldre! 🙏

Sjokkerende scener og raport fra tvangsvaksinering og døde på Tysk gamlehjem. Jeg bruker ordet tvang fordi, som filmen viser, kommer dem utenfra med soldater og myndighets vaksine personell og holder de gamle nede og sprøyter dem med makt.

Nå er 8 av 31 vaksinerte døde og 21 stk alvorlig syke som følge av vaksinen på bare det ene eldrehjemmet. Det samme rapporteres fra en rekke andre land.

10 spørsmål til en journalist

 1. Nå har media ropt ulv med krigstyper hver eneste dag i snart et år. Er dere ikke redd for at ingen tror på dere lenger?
 • Våre leser- og seertall viser at vi har monopol på å redigere nyhetsbildet. Vi vurderer nå situasjonen så alvorlig at vi stiller oss solidariske med myndighetene. Vi er til disposisjon for det offisielle synet fra regjeringen, helsedepartementet og folkehelseinstituttet. Når alle andre mediekanaler holder trykket oppe, gjør vår redaksjon det også.
 1. Så det finnes ingen selvstendig og fri presse, men alle formidler bare det samme fra et fåtall sentrale nyhetsbyråer?
 • Ja, du kan si det slik. Mediebransjen er nå så sentralisert at kun lokale nyheter har egne redaksjoner. Mediebransjen har gått gjennom en rasjonalisering som alt annet. Nyhetsbildet blir stadig mer sentralstyrt.
 1. Betyr det at andre syn enn det offisielle ikke slipper til i media?
 • Vi har en aktiv diskusjon om smitteverntiltakene er effektive nok, hva som kan gjøres for å redusere smitte, hvilke munnbind er best eller hvem skal få vaksinen først.
 1. Det er flott, men det forutsetter det grunnleggende premisset at det finnes en pandemi. Hva med dem som mener at det er ingen pandemi, men tallenes tydelige tale sier at dette er bare sesonginfluensa som har fått et annet navn i år? Dødeligheten flatet jo ut allerede i mai?
 • Det er en ikke-eksisterende problemstilling for oss. Et slikt syn har ingen plass i media. Alvorlig talt, følger du ikke med på dødstallene verden over og eksplosjonen av smittede etterhvert som stadig flere blir testet?
 1. Det er vel nettopp det kritikerne gjør. De hevder at dødeligheten er normal i Norge, Sverige og i verden over, men det skjer en systematisk overrapportering som er en grunn til at det er så store variasjoner i dødstallene i ulike land. Videre at PCR-testen er et totalt ugyldig diagnoseverktøy hvor resultatene er tilfeldige og fullstendig uvitenskapelige. Er ikke det noe å sette et kritisk søkelys på?
 • Vi forholder oss til myndighetene og de offisielle forklaringene. Og en slik diskusjon som denne er vi overhodet ikke interessert i.
 1. Så det du sier er at overfor Corona finnes det ingen fri presse og ingen ytringsfrihet for dem som vil bidra med et annet syn, selv om det kommer fra leger og fagfolk? De kan hevde sine kritiske meninger på nettet, inntil Facebook, Youtube og Twitter sensurerer og fjerner dem. Er ikke det bekymringsfullt med en slik begrensning av fri meningsytring?
 • Aviser og media har alltid redigert meninger fra publikum, og i en krise som denne er fakta-sjekking og sensur helt på sin plass. Vi er opptatt å drive saklig informasjon og ikke spre falske nyheter. Derfor er det viktig å holde fokus på myndighetenes anbefalinger og ikke skape tvil og spesielt viktig å få alle fullvaksinert slik at vi kan komme oss gjennom dette.
 1. Alle våre demokratiske rettigheter er nå fjernet. Det er ingen møte- og forsamlingsfrihet, begrenset reisefrihet, mange har ikke frihet til å drive næringsvirksomhet og nå den siste skansen av ytringsfrihet er også borte. Dette er vel teknisk sett et diktatur? Hvordan er det å være journalist under slike vilkår? Det er vel ikke journalistikk lenger, men propaganda?
 • Vel, dette er bare midlertidig. Snart vender alt tilbake til normalen igjen.
 1. Så midlertidig diktatur er greit?
 • Ja, i en krisetid ja.
 1. Men hva hvis det ikke er en pandemi, men snarere en krig mot menneskeheten for innførelse av diktatur på permanent basis også omtalt som The Great Reset eller en ny verdensorden? Hvordan er det å være de fremste pådriverne og ansvarlige for innførelse av diktatur og frihetsberøvelse?
 • Skulle jeg gi deg rett i dette, må jeg se meg om etter en annen jobb. Jeg følger bare ordre. Slike spørsmål har ikke plass i mitt hode. De fortrenger jeg og velger å betrakte som farlige konspirasjonsteorier og har ingen legitimitet i den offentlige debatten.
 1. Så hvis dette er en krig, som alle kriger, drevet av ukritiske ordrefølgere i media, helsevesenet og i alle ledd av maktapparatet, hvordan er det å være på diktaturets side i en krig mot ditt eget folk? Kalles ikke det å gå fiendens ærend og være en landsforræder? Kan du fortsatt se deg selv i speilet?
 • Jeg tenker vi slutter her. Ingen kommentar.

Innlegg lånt fra Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Skaper myndigheter og media mer korona-frykt enn det er grunnlag for?

Er korona den alvorligste trusselen menneskeslekten har stått ovenfor siden manns minne? Hvis du lytter ukritisk til de tradisjonelle mediene er det ikke usannsynlig at du sitter igjen med det inntrykket.

Det er lett å ta dårlig kvalifiserte valg når informasjon uteblir og ord og begreper brukes på en misvisende måte. Hvordan ting vektes- og hva som blir sagt og ikke sagt og skrevet i massemedia har stor påvirkning på samfunnets korona-strategier. En oppklaring av noen begreper kan være en god start.

Hva betyr det å være smittet

Det rapporteres titt og ofte om nye korona smittetilfeller i bygd og by. Før hadde ordet smitte en annen betydning skriver lege og professoren Dag Bratlid i et leserinnlegg i Aftenposten (1). Han sier:

Leger bruker ikke begrepet «smittet» om dem som ikke er syke, slik myndighetene gjør i forbindelse med korona. Smitte betyr «overføring av sykdom». Er man smittet, er man altså syk.

Bratlid viser til tidligere dødelige epidemier hvor mye tyder på at store deler av befolkningen har vært kolonisert av bakterien eller viruset som står bak. Likevel har antall dødsfall vært svært lave, selv uten strenge smitteverntiltak.

Stadige rapporter om hvor mange som har fått påvist smitte har ingen generell interesse, mener Bratlid. Det bidrar til frykt og engstelse i befolkningen. Frykt svekker immunforsvaret. Svært få av de som oppgis som smittet av korona blir syke. Dødeligheten er fortsatt mye lavere enn i en vanlig influensasesong i Norge.

Pandemi er ikke lenger det som en pandemi var

I juni 2009 erklærte Verdens Helseorganisasjon (WHO) at det forelå en pandemi da svineinfluensaen spredde seg i verden. Til sammen ble det registrert 29 dødsfall i Norge. Opp til 200 000 mennesker kan ha dødd på verdensbasis – 0,025 promille av verdens befolkning. (2,3).

Mange mener i ettertid at frykten var overdrevet, og at det ikke var nødvendig å anbefale massevaksinasjon da svineinfluensaen fikk pandemistatus.

«Enorme antall dødsfall og sykdom» var før kriteriet WHO brukte for å erklære pandemi. I 2009 fjernet de dette fra sin egen definisjon av pandemi. Europarådet reagerte på denne endringen av en nøkkeldefinisjon i det globale helsearbeidet, fordi svineinfluensa-viruset ikke var så aggressivt som det var blitt framstilt som. (4)

Det er naturlig å anta at god flokkimmunitet ble oppnådd i befolkningen under første bølge av svineinfluensaen. Vi har sett lite til viruset senere. Til tross skrives det lite om verdien av å bygge naturlig flokkimmunitet i befolkningen. En representant fra Folkehelseinstituttet (FHI) virket faktisk brydd da programleder Fredrik Solvang spurte om naturlig flokkummunitet i et av de mange koronasendingene på Debatten i 2020.

Hva er flokkimmunitet?

Store norske leksikon forteller at:

Flokkimmuniteten er høy når en stor andel av individene i befolkningen er immune mot sykdommen, og lav når det er få eller ingen individer som er immune, og at:

Immunitet oppnås enten ved å gjennomgå den smittsomme sykdommen eller ved å bli vaksinert mot den aktuelle sykdommen. I noen tilfeller kan man gjennomgå sykdommen uten å merke at man er syk.

Det har vært bred vitenskapelig enighet om dette. Det er i tråd med det som har vært Verdens Helseorganisasjons (WHO) egen definisjon av begrepet flokkimmunitet. I November 2020 tok de derimot bort den naturlige måten å oppnå flokkimmunitet på, fra sin egen definisjon. Det som nå gjelder i Verdens Helseorganisasjon er at flokkimmunitet er noe som kun kan oppnås gjennom vaksinasjon. (4).

Det er en god nyhet for vaksineprodusentene, men ikke for de som er tilhenger av mer naturlige metoder for å bygge immunitet for seg selv og flokken sin – med eller uten vaksine i tillegg.

Tid for opprydding

Lege og professor Dag Bratlid og statsviter og forfatter Odd Gunnar Skagestad er kritisk til medias og myndighetens håndtering av korona-epidemien. I en lengre artikkel i siste utgave av Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft (nr 7, 2020),skriver de:

Redaktører og myndigheter bør snarest rydde opp i feilaktig bruk av begrepet «smittet» for ikke å skape unødig engstelse i befolkningen

Det har vært liten interesse blant medier og myndigheter å sammenligne koronaepidemien med de årlige influensaepidemiene, som av Verdens Helseorganisasjon (WHO) ofte er blitt karakterisert av pandemier, senest i 2017/17, hvor antall døde i flere land var høyere enn under koronaepidemien.

I følge FHI dør det i Norge hvert år cirka 900 personer av influensa, selv om store deler av risikogruppen er vaksinert.

Kan vi håpe på en mer balansert dekning av korona i 2021

Hvor strenge smitteverntiltak og hvilke konsekvenser en epidemi/pandemi skal ha for samfunns- og næringsliv er politikerens ansvar. Men de er også avhengig av etterrettelig og balansert bruk av begreper og tall.

Etter koronaåret 2020 er det lett å sette spørsmål om helsetoppene og media skaper mer frykt og engstelse enn det bør være grunnlag for.

Det er også grunn til å spørre om den tradisjonelle gravejournalisten har førtidspensjonert seg eller ble permittert da koronaen inntok landet. Hvem påvirker hva når ord og begreper som definerer fare for sykdom og død skal bestemmes og fokus settes, på toppnivå i hierarkiske organisasjoner, nasjonalt som internasjonalt?

Mediene bør bli flinkere til å slippe til stemmer som Bratlids og Skagestads i 2021.

Caluna skal ha fokus på naturlig immunitet

Genene som styrer vårt immunforsvar har hatt god tid på å utvikles og perfeksjoneres i flere millioner år, i samspill med 3 kg virus og bakterier som vi til enhver tid bærer på.

Det betyr ikke at det er grunn til å være hovmodig, ei heller ta lett på virus som har smittet fra dyr til menneske som koronaviruset, og som kan ha vonde langtidseffekter for de som blir syke.

Vi er mer sårbare nå som vårt livsmiljø har blitt så unaturlig som det har blitt. Alt som belaster cellene våre, fra næringsfattig og dårlig mat, til stråling og forurensing i miljøet, svekker også vårt immunforsvar.

At snittalderen til de som dør av korona er godt over 80 år, og de fleste har underliggende sykdom, tyder likevel på at folk flest har mye å gå på før koronaviruset trekker det lengste strået.

Det øker også vår buffer mot sykdom hvis vi utnytter potensialet i vitaminer og mineraler, mat og naturlige substanser, fra naturens apotek. Studier mangler det ikke på, noen må bare viderebringe det glade budskap til folket, særlig under epidemier når vi trenger det som mest. Vitamin C, D og mineralet Zink, er tre gode eksempel på livreddende næringsstoffer.

I Caluna vil vi ha mye fokus på vår unike evne til å bygge naturlig immunitet mot sykdom. Utgangspunktet er det ingen ting å si på:

Vårt immunforsvar har hatt 3 millioner år på seg til å utvikle forsvarsmetoder mot usynlige fiender som kommer og går uten at verden går til grunne av den grunn – selv om man kan få inntrykk av det ved å lytte ukritisk til helsemyndigheter og massemedia.

Kilder

 • Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft, nr 7, 2019

Innlegg delt fra Caluna.no skrevet av Lars Ranes


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere Innlegg