Pandemi???

Covid-19 er ingen sykdoms pandemi men en korrupsjon pandemi!

Her deler jeg ett intervju fra Amerikansk TV med en av verdens fremste virus og infeksjons forskere. Hun som oppfant første effektive medisin mot HIV og som har over 40 år som virus forsker bak seg.

Hun advarer i sin nyeste bok mot korrupsjon pandemien Fauchi er en del av og sier Covid-19 ikke representerer noen sykdoms pandemi men en korrupsjon pandemi. Falske døds og smittetall, trilarder av dollar løgn narrativ og at vaksinen sprer virus og mest sannsynlig vil helle bensin på infeksjons bålet.

Åpne opp samfunnet igjen, slutt med masker og arrestert Fauchi og medsammensvorne for deres forbrytelser er hennes råd når hun blir spurt av programlederen hva presidenten i USA burde gjøre!