Når sannheten er tabu

På tross av ytringsfrihet vil ingen avis eller nyhetsredaksjon tillate noen å hevde at verken pandemien eller viruset ikke finnes. Det hjelper ikke å være lege, professor eller blant verdens fremste spesialist på virus, infeksjoner og smitte. Det hjelper ikke om det kommer fra World Doctors Alliance med 80 000 leger og helsepersonell med et slikt syn.

Det blir refusert uansett. Det er tabu. Det fremkaller en mental sperre og et betongarmert jernteppe tykkere enn Berlinmuren. Ikke fordi det ikke er sant, – men en uskreven lov i enhver redaksjon gjør et slikt syn strengt forbudt. Paradoksalt blir ikke et sterkt nok ord, når de eneste som tillates å hevde et slikt syn er myndighetene selv.

Det amerikanske helsedepartementet CDC og WHO sier rett ut at dødeligheten til viruset er 0,24%. Det betyr at dødeligheten er på nivå med vanlig sesonginfluensa og ikke en pandemi. Videre har helsedepartementene i både USA og Canada og i de mest prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftene heller ingen problemer med å innrømme at viruset ikke er isolert. Hvilket i vitenskapelig klartekst betyr at viruset ikke finnes.

CDC i en rapport i juli 2020: «No qualified samples of the 2019 coronavirus are currently available.» European Surveilliance, Christian Drosden et.al: «The ongoing outbreak of the recently emerged coronavirus, poses a challenge for public health laboratories as virus isolates are unavailable.» Dette forskerteamet fikk i oppdrag å videreutvikle PCR-testen for diagnostisering uten å ha et isolert virus å ta utgangspunkt i. De skriver derfor videre: «We aim to develop a robust diagnostic methodology for use in public health laboratories settings without having virus material available». Så PCR-testen og senere vaksinene er laget på grunnlag av et virus som ikke eksisterer eller til dato ikke er oppdaget verken i levende eller døde.

Media eller folk flest klarer ikke å forholde seg til denne form for dobbel-kommunikasjon. Forvirringen og usikkerheten kobler ut evnen til å tenke. Det mentale jerngitteret går ned, muren reiser seg og en befinner seg på feil side i Øst-Berlin. Der gjelder kun partilinjen, den offisielle forklaringen og alle overvåker alle i et diktatur hvor sannheten er tabu.

Det er grotesk å oppleve at dette diktaturet er dagens situasjon. Og enda mer grotesk at det er journalister som til de grader svikter sitt kritiske samfunnsoppdrag, men er de fremste pådriverne for å innføre det. De leder informasjonskrigen og slår hardt ned på enhver fiende som bryter tabuet av å si sannheten.

Som i diktaturer flest er det pressens oppgave å skjønnmale, forherlige og spre en sukkerglasur av håp, trygghet og varme for å opprettholde normalitetsfølelsen og forsterke tilliten til myndighetene. Mediebildet preges nå av denne form for falsk optimisme med en gulerot om at snart er pandemien over og alt blir normalt igjen. Mediebildet har vel aldri vært lenger fra sannheten.

Journalister, – vår tids største landsforrædere!

Harde ord, – men dessverre den brutale sannhet. Fakta er at det er ingen pandemi. Hva vi opplever verden over er sesonginfluensa gitt et annet navn, og som myndigheter og media har ukritisk og hemningsløst blåst totalt ut av proporsjoner med uoverskuelige økonomiske, samfunnsmessige og menneskelige konsekvenser.

Dette er bare begynnelsen på å skyve hele samfunnet utfor stupet, med et snart forestående uunngåelig økonomisk sammenbrudd. Dette er en styrt utvikling og har aldri handlet om verken virus, helse eller om å redde liv, men er den totale dekonstruksjon av det samfunnet vi kjenner for innførelse av en ny verdensorden. Dette er åpent beskrevet i rapporter fra World Economic Forum, FN og andre og omtales som The Great Reset eller New World Order. Det er ingen konspirasjonsteori. Det er fakta hvem som helst kan undersøke.

Dette er en total krig mot alle våre demokratiske verdier og som ble avskaffet 11.mars i fjor. Det er en krig for dramatisk reduksjon av store deler av verdens befolkning. I tillegg til biologisk krigføring gjennom vaksinasjon og andre former for modifisering for overta hjernen, kontrollere biologiske funksjoner, gjøre oss stadig mer maskinlignende og fjerne vår menneskelighet til fordel for en syntetisk, patenterbar og programmerbar utgave i fremtidens «smart-samfunn».

Dette er det store bildet og det kan gjerne gås i detaljer om hvordan Covid-19 eller SARS-CoV-2 til dato aldri er blitt isolert og observert som er det medisinske kriteriet på at dette viruset overhodet finnes. I et over hundretalls obduksjoner av personer angivelig døde av Covid-19 er det ikke funnet noe virus av denne typen, men andre influensa-virus som er observerbare og klinisk forekommende. Videre kan ikke PCR-testen påvise virus og like lite såkalte muterte virus. De faller i samme kategori av uobserverbare virus og følgelig som Covid-19 er rene fantasifostre og løgner i skremselspropagandaen drevet fram av journalister og som fotsoldater i kriger flest bare følger ordre fra redaktører høyere oppe i maktpyramiden.

Journalister og media kaller seg Den fjerde statsmakt hvor en fri presse er ment å være demokratiets fremste forsvarer og beskytter. Aldri har vi sett et større forræderi mot dette samfunnsoppdraget i en presse hvor all ytringsfrihet når det gjelder pandemikritikk eller presentasjon av scenariet over, er ikke-eksisterende. Mediedekning av pandemien 24/7 er ikke journalistikk, men propaganda vi må tilbake til nazitiden for å finne tilsvarende.

Det må være ubehagelig å være journalist, vel vitende at å marsjere i utakt med den redaksjonelle hovedlinjen er ensbetydende med å være uten jobb og inntekt. Prestisjetapet fra myndigheter og media av å måtte innrømme at pandemien mangler et hvert grunnlag og er en ren løgn er uoverkommelig. Det er kanskje av sikkerhetsmessige hensyn at grunnlaget for regjeringens beslutning om lock-down er hemmelig i de neste 60 årene. Det norske folk bør få vite at landet for lengst blir styrt utenfra og har siden 2. verdenskrig vært en satellitt-stat av det amerikanske imperiet. Konsekvensene av i en slik sammenheng ikke å følge ordre er kanskje hva myndighetene vil beskytte oss mot?

I denne krigen mot det norske folk og mot verdens befolkning er journalister fotsoldatene og media denne krigsmaskinens fremste våpen. Dette er foreløpig en mediekrig og dem som kontrollerer media dikterer hva journalister skal skrive og formidle. En oppvåking skjer nå verden over. Leger, fagfolk, jurister og brede folkemasser mobiliserer fordi de forstår at vi er i krig. For øyeblikket står journalister på feil side. Det er ikke for sent å snu, skifte mening, stå på folkets side og kjempe for en ny og bedre verden og forhindre framtidens slavesamfunn hvis eneste mål er å bevare maurtuemodellen hvor en maktelite disponerer menneskeheten som en saueflokk. Dersom journalister ikke skifter kurs er de kontrollerte bjellesauer som fører resten av flokken utfor stupet. Avslør løgn og bedrag. Vær lojale overfor sannhet og frihet. Er ikke det journalisters oppgave?

PS. Send i mail til så mange journalister som mulig.

Innlegg lånt fra Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…