World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo.

Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og fremst mange folk langs ruta som aplauderte, smilte til oss og gav tommelen opp.

Flere ble også med oss på våre forskjellige stopper som ble en multikulturell frihetsfest og protest gjennom Oslos østkant.

Her er min tale, datra mi med diktopplesning av mitt dikt, Svein Østvik sin apell, doktor Heiko Santelman, sang av Grace, sang av to operasangere, dans og div andre appeller og taler! Fikk også til ett lite intervju på tampen av kvelden.

DEN PSYKOLOGISKE EFFEKTEN AV MUNNBIND BRUK HOS BARN SOM IKKE NEVNES MED ET ORD AV HELSEMYNDIGHETENE OG POLITIKERE

Hvorfor nevner ikke helsemyndighetene og politikerne disse beviselige skremmende virkningene ansiktmasker har på barn? Det blir påstått at tiltakene mot c 19 har blitt iverksatt for å beskytte de mest sårbare, så hvorfor er dette da et ikke tema? Finnes det ingen kompetente psykologer i Norge på dette området som er interessert i å kjempe for barnas rettigheter, dvs å ta kampen opp mot at myndighetene vil traumatisere en hel generasjon? 

“Utviklingsmessige og psykologiske konsekvenser for barn ble ikke vurdert av Health Protection Surveillance Center (HPSC) når de ga råd om maskebruk på skolene.

HPSC-veiledningen i forbindelse med masker i skolene ble utstedt utelukkende på grunnlag av internasjonal forskning på Covid-19-smittsomhet, uten konsultasjoner om potensielle effekter på barns utvikling og mental helse.” https://www.irishexaminer.com/

Og den samme mentaliteten som irske myndigheter har når det gjelder munnbindbruk for barn har jo norske myndigheter også når det gjelder munnbindbruk for barn her i Norge. Mildt sagt skremmende spør du meg.

“Vi er avhengige av å se ansiktsutrykkene til hverandre for å forstå hverandre. Med fysisk distansering, økende angst og forstyrrede rutiner pga c 19, så søker vi emosjonell kontakt via andres ansiktsytrykk.

Vi er avhengige av ikke verbal kommunikasjon, og da særlig ansiktsutrykk for å utrykke oss og kommunisere med med andre. Følelsene beskrevet ovenfor, og mange flere blir signalisert gjennom ansiktsutrykkene våre. I flere sammenhenger er ikke verbal kommunikasjon hovedårsaken til at vi forstår hverandre.

Når halve ansiktet vårt er tildekket, så forsvinner mye av den ikke verbale informasjonen og annen informasjon, som hevede øyenbryn og skuldertrekk som er åpenbare når munnen er synlig. Denne tapte informasjonen er som å snakke med noen i telefonen der det er dårlige signaler, der man bare får med seg hvert tredje ord som blir sagt, og signalene til slutt er så dårlige at samtalen blir avbrutt. Effekten etterlater oss med en følelse av å være i mindre stand til å forstå hverandre.

Hvorfor barn synes det er foruroligende med masker? 

Mange yngre barn blir redde og bryter ut i tårer når noen med en maske nærmer seg. Slike reaksjoner er så vanlige hos små barn at noen skoler har forbud mot Halloween parader. En grunn til dette er at utviklingen av ansiktsgjenkjenning er relativt svak hos yngre barn.

Ifølge psykolog Dr. Kang Lee som er psykolog ved Universitetet i Toronto er det ikke før barna er omtrent 14 år gamle at de når voksne ferdighetsnivåer i å gjenkjenne ansikter. Før det har barna en tendens til å se individuelle ansiktsegenskaper i stedet for å gjenkjenne personen som en helhet. Ved å ta på oss masker tar vi bort informasjon som gjør det spesielt vanskelig for barn å gjenkjenne andre og lese emosjonelle signaler, noe som er foruroligende og bekymringsfullt.”
https://www.cugmhp.org/

Still face experiment: Dr. Edward Tronick – 3 minutter spilletid https://www.youtube.com/

“Vi har i flere tiår kjent til at barns emosjonelle velvære delvis avhenger av nevrologisk utvikling, som kommer fra å se ansikter og gjenkjenne følelser. Hvordan alt dette fungerer er ikke helt klart, men som Catherine Herba og Mary Phillips ved London Institute of Psychiatry har forklart, er det nok bevis for at barn trenger å se folk uttrykke sine følelser for å utvikle seg normalt.

Konsekvensene av at vi nå skjuler ansiktene våre bak masker venter på oss i horisonten. Selv om det ikke er studier av denne dimensjonen i barns liv under denne pandemien (i det minste ikke ennå), antyder studier som den av Laurie Bayet og hennes kolleger fra Boston Children’s Hospital at barn mellom 2 og 4 år lærer om følelser ved å se på ansikter. 

Hva vil skje med våre barns utvikling hvis de i et år har langt færre muligheter til å se ansikter og finne ut hvilke følelser som vises? Ingen vet.” https://www.psychologytoday.com

Barn blir traumatisert når de må gå med ansiktsmasker – spilletid 3 minutter https://www.youtube.com/

“Munnbindbruken har allerede begynt å vise psykologiske konsekvenser for barn og voksne, og barn er den største bekymringen. Det er omfattende vitenskapelige bevis som støtter ideen om at ansiktsmasker er mentalt og fysisk skadelige, og viser at vedvarende bruk av ansiktsmasker skader barns kognitive utvikling. Bruk av munnbind begrenser ikke bare uttrykk for sosiale signaler sterkt, men enda viktigere er at regelmessig bruk av masker forårsaker ugunstig mentalt traume ved deindividualisering, frykt og angst som forstyrrer hjernens struktur og utvikling.

Følgene har allerede blitt tydelig i skolene, der lærere og omsorgspersoner har fått beskjed om å bruke klare ansiktsmasker for å forhindre at følelsesmessige traumer og begrenset kognitiv utvikling forverres hos små barn. Det at dette er implementert viser at fagpersoner er klar over den psykologiske skaden de påfører barn ved å bruke masker. Utviklingspsykologer uttaler at “masker kan forsinke læring”, og at denne avgjørende avhengigheten av ansikter og munner for språkutvikling er “et læringsverktøy på samme måte som bøker er.” Å fjerne barns evne til å analysere ansikter hindrer deres utvikling av sosiale signaler som er påviselig skadelig for dem.

Effektene av vedvarende bruk av ansiktsdekkende munnbind på menneskets psykologi har blitt studert i flere tiår og har vist seg å resultere i ugunstig psykisk traume.  Den amerikanske psykologen, Philip Zimbardo (1969) fant bevis på deindividualisering som et resultat av å ha på seg munnbind. Studiene hans viste “en redusert bekymring for sosial evaluering” og en reduksjon av en persons “terskel for å uttrykke hemmet atferd”. Noen observasjoner inkluderte “mulige hukommelsessvikt” og til og med forvrengninger av virkeligheten.

Når munnbindbruk forårsaker uønsket psykisk traume hos voksne, er det selvfølgelig også skadelig for barnas psyke, ikke bare på grunn av mangelen på individuell identitet som barna trenger for å blomstre, men også i betydningen av tilbakevendende fryktresponser knyttet til konstant daglig påminnelse om at deres venner og familie er vandrende “sykdomsfabrikker”. Barn trenger å sitte og leke med andre barn, og når de ikke er i stand til det på grunn av frykten voksne har, utgjør dette en risiko for barn som er langt mer alvorlig enn å få virus.

Det er data om utviklingen av en dypere forståelse av betingede fryktresponser hos mennesker i alle aldre; barn er imidlertid mest utsatt for drastisk kognitiv tilbakegang som et resultat av å være i en tilstand av frykt og angst. Hemming av riktig sosial interaksjon og ansiktsgjenkjenning har vist seg å gi frykt og angst hos babyer og barn. I følge John Hopkins Medicine, “opplever babyer fremmed angst og klamrer seg til foreldrene når de blir konfrontert med folk de ikke kjenner igjen,” slik at babyer som blir utsatt for å se foreldre og andre voksne med ansiktsmasker, hindrer babyene i å gjenkjenne ansiktene til menneskene rundt dem som forårsaker at babyene blir stresset. Dette støttes av annen forskning og har blitt studert og dokumentert i flere tiår.

I følge National Scientific Council on the Developing Child, “så viser vitenskapen at eksponering for omstendigheter som gir vedvarende frykt og kronisk angst kan få livslang konsekvenser ved å forstyrre hjernens utvikling”. Barns kognitive utvikling påvirker dem hele livet, så selv om samfunnet vil vokse fra denne pandemien, kan det hende at barna aldri vil gjøre det.

Denne fryktens pandemi når langt utover betingede fryktresponser. Noen få psykologer gir foreldre råd om hvordan de trygt kan bringe disse nyhetene til barn på en måte som er mindre traumatiserende; det faktum at slike drastiske tiltak må treffes for å lokke barn til å bære ansiktsmasker, bør være bevis nok til at fremgangsmåten er skadelig for dem.

I begynnelsen av juli (2020) fortalte barnepsykolog Dr. Joe Ackerson til MSNBCs WVTM13 News at foreldre bør begynne gradvis å tilpasse barna sine til ideen om å bruke masker ved å gjøre det “morsomt” og ved å legge maskene på bamser og leker, slik at de blir komfortable med ideen om å bære ansiktsmaske hver dag “til fordel for andre mennesker.” Denne ideologien er farlig fordi barna blir vant til ideen om at de må være ukomfortable for at andre skal ha det bra.

Det har blitt tydelig at munnbindmandatene ikke er forankret i vitenskapen, men snarere i det Kurt Riezler fra American Journal of Sociology kaller “kollektiv usikkerhet.” Han forklarer at dette er “marerittet i det moderne industrisamfunnet”, at det “er et psykologisk fenomen med litt kompleksitet. Det er ikke bare den økonomiske usikkerheten forårsaket av masseledighet. ” Dette kan lett beskrives som en tilstand som er uhyggelig lik det amerikanerne for øyeblikket er vitne til og opplever. Den håndgripelige tilsidesettelsen av utviklingen av barn, i tillegg til krenkelsen av amerikanernes gudgitte friheter, kan munnbindpåbud bare forklares som en unnskyldning for å undertrykke enkeltpersoner i det frie samfunnet.

Følgelig er effekten som disse uvitenskapelige mandatene foreslår for barn umålelig. Det er flere bevis som støtter den kortsiktige og langsiktige risikoen ved vanlig ansiktsmaskebruk for barn og voksne, så hvorfor er disse retningslinjene fortsatt på plass nesten 6 måneder inn i en pandemi? Å venne barn til ideen om å måtte dekke til ansiktene sine er ikke normalt, og barna vet det, så å fremstille det som det “nye normale” er emosjonelt, mentalt og fysisk skadelig for barn overalt. Det virker som om den virkelige pandemien er frykt, og den har vist seg å være mer destruktiv enn noen sykdom. I dag er det tydeligere enn noensinne at regjeringen aldri vil være på folkets sin side, så det er opp til alle borgere å beskytte barna i samfunnene sine mot tyranni som søker å begrense, plyndre og nedbryte det Gud har gitt hver enkelt.” https://floridacitizensalliance.com/

Bekymringsmelding fra barnepsykologer https://steigan.no

Forskning: barn har store plager ved bruk av munnbind https://steigan.no

Kan noen forklare meg hvordan denne ene studien som påstår at munnbind er effektivt mot c 19 https://www.nature.com/ trumfer disse 90 studiene du finner her som viser det motsatte? https://olehartattordet.blogg.no/

20 grunner til at obligatoriske ansiktsmasker er usikre, ineffektive og umoralske https://liberlysing.no/

“Barn sprer ikke corona smitte. I dette finske studiet ble 11.000 barn testet.” http://tt.omni.se/

“Ingen barn som ikke allerede var alvorlig syke, har dødd av Covid-19 i Storbritannia, har en stor studie indikert, med forskerne som sier at resultatene skal berolige foreldre når en ny skoleperiode begynner. Studien så på 260 sykehus i England, Wales og Skottland. Av de 69 500 pasientene som ble innlagt med påvist Covid-19 de første seks månedene av året, var 651 – eller 0,9 prosent – under 19 år.” https://www.thetimes.co.uk/

Denne australske rapporten som det vises til her kan jo IKKE myndighetene og pressen ha fått med seg nå de snakker om munnbindpåbud for skolebarn:

“Forsker på immunologi og virologi ved Instituttet for biomedisin ved Århus universitet, Christian Kanstrup Holm sier i et intervju med TV2ØstJylland (se fra 11:20):

«Vi vet faktisk veldig lite om akkurat hvordan koronaviruset sprer seg i samfunnet. Men akkurat rundt skolene vet vi faktisk mye. Jeg har en rapport her, som det ikke er tid til å lese gjennom her. Men den samler alle studiene som er gjort i verden og prøver å finne ut hva som er opp og ned i dette.

Konklusjonene i disse studiene er egentlig litt av noen vekkere: Elevene på skolen smitter ikke hverandre. Og de smitter faktisk ikke lærerne sine heller. Faktisk er barn i skolealder utrolig dårlige til å overføre smitte.»

Intervjueren: ′′ Så det finnes rett og slett ingen bevis eller, det finnes ingen bevis for at å stenge en skole selv hindrer virus i å spre seg – hvorfor gjør du det?»

Holm: – ′′ Ja, jeg vil faktisk gå lenger enn det, det finnes faktisk bevis for å si at det IKKE nytter. Så bevisbyrden er rimelig klar. Det nytter ikke å legge ned skoler, det er tydeligvis ikke der barn smitter, så hvorfor gjør man det? Vel, jeg synes du bør spørre politikerne. Jeg antar de har lest de samme rapportene jeg har, ellers har de sovet i klassen. Å legge ned skoler vil ikke påvirke smitten.» (…) ′′ Jeg forstår ikke hvorfor vi våger å gamble med unge menneskers psykiske helse.»

Vi kontaktet Christian Kanstrup Holm og spurte ham hvilken rapport han viste til i intervjuet. Han svarte raskt, sjøl om det var seint på kvelden, og viste til denne rapporten fra Australia:” https://steigan.no/ Report-summary-COVID-19-in-victorian schools https://www.dhhs.vic.gov.au/

Fra Tidsskriftet Den Norske Legeforening 28. januar 2021:

“Risikoen for at unge under 20 år er primær smittekilde er lavere enn for voksne (relativ risiko 0,56, 95 % konfidensintervall 0,37 til 0,85), viste en systematisk oversikt basert på 18 studier om smittespredning. Risikoen for å være primær smittekilde var dessuten lavere i yngre aldersgrupper sammenlignet med ungdom. I en ny stor studie var forekomst av antistoffer tre ganger høyere hos foreldre sammenlignet med deres barn (1–10 år). Dette taler imot at barn er en viktig smittekilde inn i familien.

Skolestenging har ofte blitt begrunnet med funn fra modelleringsstudier. Mange av modellene er imidlertid basert på en antagelse om at barn smitter i like stor grad som voksne – en antagelse som nå ser ut til å ikke være riktig.

Etter snart et år med pandemi vet vi at smittespredning kan skje i barnehager og skoler og at det skjer i større grad blant ungdom enn barn. Så langt utgjør dette imidlertid en liten andel av den totale smitten. Smitteøkningen i Europa høsten 2020 kan ikke tilskrives gjenåpning av skoler, og skolestenging alene har liten effekt på begrensning av smittespredningen. Svært få unge blir alvorlig syke, og indirekte følger av inngripende tiltak er mer bekymringsfulle.

Når historien om pandemien skal skrives, vil den ikke bare handle om smittetall, antall innleggelser og døde, men om hvordan samfunnet tok vare på barn og unge.” https://tidsskriftet.no Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann:  https://olehartattordet.blogg.

Et virus som er mye mere skremmende og farligere enn c 19 https://olehartattordet.blogg.no

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du fått med deg? https://olehartattordet.blogg.no/

Innlegg lånt fra https://olehartattordet.blogg.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Disse tallene er fra 1 sesong

Altså ca 12 til 18 uker. Uten restriksjoner og med over dobbelt så mange registrerte smittetilfeller uten at folk ble oppsøkt av ansatte med testpinner.

Uten at fok mistet jobben sin. Uten at barn mistet mulighet for å gå på skole og delta i aktiviteter.

Uten den konstante oppdateringen fra media om tall og sjebner.

Uten enormt stigning i psykiske lidelser.

Uten kollosal etterslep i medisinske behandlinger som koster mennesker både mulighet til et normalt liv eller å overleve i det hele tatt.

Uten at folk følte seg overvåket av naboen og alle man kunne treffe på handleturen.

Uten at de eldre ble satt alene uten mulighet for besøk av sine kjære den siste tiden sin her hos oss.

Uten at kirkegjengere ble avvist ved døra fordi myndighetene hadde bestemt at det kun var greit med 10 personer inne i en kirke med plass til flere hundre og til og med tusen.

Uten at foreldre ble stående å forklare barna hvorfor dem ikke kunne leke med bestekompisen over gata.

Uten at familier ble splittet.
Uten at folk følte seg tvunget til å «pick a side».

Uten signifikant økning i familievold.

Uten at all håpløshete følelser av at verden plutselig var blitt enormt kald og kynisk. Og med det, økning i selvmord og selvskading. Og en eksplosjon av henvendelser til hjelpetelefonen for barn og unge.

Barn, ja BARN, over hele verden forteller at de føler på håpløsheten og vil ikke leve mer!

Og hvem skal stå opp for alle som er «glemt» i dette rotet som foregår nå? Om ikke vi gjør det så blir dem glemt. Lukket inn i et skap, tilsidesatt for noe de aldri har fått være med på å vurdere sitt ståsted til.

Jeg mener oppriktig at vi ikke lengre lever i et demokrati der folket blir hørt. Vi blir overkjørt, terrorisert av media med skremselspropaganda, fremmedgjort fra hverandre og behandlet som annenrangs borgere.

Tyrrannisert med stadig nye tiltak som skaper engstelse og bekymringer for fremtiden.
Jeg vil ikke at mine barn skal vokse opp i denne «sosiale kulden» som skapes.

Og så sier selvsagt mange » det er bare til vi får stoppet dette viruset. Bare til alle er vaksinert». Da har jeg to fakta å komme med : virus kan ikke stoppes. De kommer og går konstant i støree eller mindre grad. Vi lever med ca 3 kg virus og bakterier i kroppen hele tiden. Og det er slik at ikke alle verken ønsker elle kan ta vaksine, og dette må respekteres.

Vi blir nødt til å finne en annen vei ut av dette, og jeg hadde foretrukket om vi gjorde det sammen 💗

Jeg har all respekt for at vi kan ha forskjellige synspunkt på ting, men jeg ønsker meg at vi alle prøver å se litt lengre enn skremselsoppslagene til aviser som Vg, dagbladet, tv2 og til og med aftenposten, adressa, osv. Prøv å hopp over ei uke med nyhetene på TV.

Ring opp noen du ikke har pratet med på ei stund og slå av en prat. Klem dem du tør å klemme og send en tanke til dem som ikke har noen å klemme.

Jeg håper inderlig at vi klarer å komme osd ut av dette som et mer samlet og omsorgsfullt folk 💗

Masse gode ønsker fra meg til deg.

Ps: vær grei å ikke gå til personangrep i kommentarfeltet. Jeg har respekt for at andre ser ting annerledes så vær så snill å repsekter mine synspunkter også.

Skrevet av Julia Utstrand


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Det Seneste Showet for Galleriet: Erna Solbergs Tale Søndag 07.03.2021

Hvis du ikke har fått med deg talen, vennligst trykk på lenken så kan du få se den: Aftenposten.no

Etter et år med lockdown har mye kommet på banen. Regjeringen har vist oss at vitenskap har ingenting med hva de velger å gjøre, kun synsing og hva de føler når de spiller kortspillet deres.

Denne talen forteller kun hva vi har vært igjennom på en mindre heldekkende måte i tillegg til at den bygger opp under det at «jo fler som vaksineres jo fortere kan vi gjenoppta livet våres».

La oss først gjenta det vi vet om vaksinen. Den gir ikke immunitet, du kan fortsatt smitte og bli smittet. Så hvordan kan den gjøre at vi kan gå tilbake til livene våres, når den ikke uskadeligjør viruset?

Vi kan allerede gjenoppta livene våres hvis vaksinen er kriteriet.

Hun sier at Norge har nok av penger, men si det til alle de folkene som så treigt fikk bistand fra NAV under lockdown, og har måttet stenge ned sin eneste inntektskilde eller har fått sparken pga lockdown. De ville nok tvilsomt vise en forstående kjake til det som sies om norsk økonomi.

Erna gir sin takknemlighet til oss folket, de eldre og de yngre. Hva mener hun? At atviklingen til flere yngre har blitt hemmet? Depresjonen og angst som har ledet flere til selvmord? Alle de folkene som ikke har fått gå på AN eller AA og har følt eller tydd tilbake til gamle vaner, som var avhengig av motivasjonen de fikk? Alle de som ikke fikk sine behandlinger fordi sykehusene m/pleiere var for opptatt med covid pasienter?

Så hvem takker hun? Takker hun de som ikke tør annet enn å følge helserådene som blir gitt eller de som motvillig må bruke munnbind eller bli omplassert?

Hva med å gi sykepleierne mer betalt for sitt slit? Eller hva med å bygge ut mer plass til intensivavdelingen så flere kan hjelpes? Kina bygde et helt sykehus på litt over en uke. Erna og co har nå hatt 52 uker på å lage større plass til pasienter, men har det i det hele tatt blitt iverksatt?

Nei!

Ja, hun hadde rett i noe hun sa. Vi er lei av disse restriksjonene. Men her er noe jeg håpet på at hun hadde nevnt i dypere detalj, propagandaen og løgnene. Det at media har holdt enkelte så redde at de så vidt har turt å gå utfor dørene sine. Men det hadde hun aldri villet si.

Men hva med det at hun har vært med å skape en enorm splid blant folket? Flere av de som er med på narrativet tør ikke å snakke med en som ikke har på maske, sjansen er heller for å skjelle de ut fordi «de er egoistiske» blant flere ting.

Hva med de som ikke kan bruke munnbind av helsemessige årsaker?

Jeg lukter en «svineinfluensa» situasjon i «grøten». Flere hundre tusener «kan» dø ble det sagt da, men kun et fåtall gjorde faktisk det.

Hørte at Erna snakket om «Sterkere Nasjonale Tiltak». Hva mener hun egentlig med det? Portforbud? Vaksinepass? La meg minne deg på Grunnloven i Norge (§100), Nuremberg Kodene og hva Europarådet har kommet frem til, da at ingen skal kunne diskrimineres for å ikke ta vaksine (7.3).

Alt det som står i de reglene gitt i lenkene over gjelder fortsatt, så hva mente hun med strengere tiltak?

Erna burde heller si noe om hvorfor dokumenter om covid skal hemmeligholdes i 60 år, og hvorfor hun prøvde å få til at de skjules i 100 år. Tenker hun at da har det gått så lang tid at ingen bryr seg lengre, og at da har hun og de fleste i den nåværende regjeringen som er nå sikkert kommet til en gammel alder eller døde? De står tvilsomt straffeansvarlig når den tid kommer. La meg igjen minne deg på Grunnloven §100.

Les også: 20 Grunner Obligatoriske Ansiktsmasker er Usikre, Ineffektive og Umoralske og Far ble vaksinert, men han er like innesperret. Hva var vitsen da?


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


-Kreft skyldes ikke genfeil og uflaks!

Da Terje fikk «uhelbredelig kreft», startet han på læringens vei. Nå er han svanger med bok, og spør: Hvorfor ble jeg syk? Hvorfor ble jeg frisk?

«Uflaks og genfeil» er den vanlige forklaringen på kreft. Terje Toftenes (70) har gått dypere. Til årsak, ikke til symptom. Han har sunket i kunnskapen om en annen forståelse av kreft. For dagens offisielle forklaring svikter i logikken: Dersom kreft skyldes «uflaks og genfeil» – hvorfor rammes da stadig flere, og stadig yngre? Har vi mer uflaks og genfeil nå?

Vi har to forklaringsmodeller på kreft. Den ene vant fram i behandlingsregimet, den andre hører vi lite om. Det var den Terje satte seg inn i, han er sikker på at det er den kunnskapen som gjorde ham frisk. På nyåret kommer Terjes bok på Gyldendal forlag.

Filmskaperen og «kreftoverleveren» har reist verden rundt og intervjuet forskere. De som forklarer kreft slik: Når en syk celle sprer seg vilt, er det ikke årsak til kreft, men et symptom.
I sin dokumentar «Fri fra kreft» viser Terje til bakenforliggende årsaker.
– Kreft oppstår som konsekvens av dårlig cellemiljø. Som vi får med livsstil, alt fra dårlig mat til stress og miljøgifter. Kreftcellen er ikke «slem», den prøver desperat å overleve i et dårlig miljø.

– Eksisterende regime er basert i troen på tilfeldige mutasjoner som årsak. Men ingen har klart å bevise teorien. Problemet med teorien er at den ikke sier hvorfor.  
– På 50-tallet oppdaget vi DNA-spiralen, og med The Cancer Genome Atlas skulle en kartlegge kreftcellers arvestoff, finne «kreftgenet». Ti år, mange hundre millioner dollar og analyser av over ti tusen kreftsvulster senere – hva fant en? Det rene kaos av ulike mutasjoner. James Watson ledet prosjektet, han var mer frustrert da det var ferdig enn da de begynte, sier Terje.
Men tenkningen, forskningen og behandlingen fortsatte i samme spor: Kreft skyldes genfeil.

«Uhelbredelig» kreft

Som legene sa da Terje ble diagnostisert med «uhelbredelig» lymfekreft i 2016.
– Er det noe i livsstil jeg kan gjøre for å bedre min prognose?
– Nei, lev som før. Det er ikke dokumentert noen sammenheng mellom din kreftform og livsstil.
Senere skulle Terje lære at slike studier aldri var blitt utført.

Professor Tom Seyfried: The standard of care should never have been written in granite.

Svarene fra Radiumhospitalet var ikke gode nok for Terje. Han leste, reiste, lyttet, lærte – ble overbevist: Kreft oppstår av toksisk cellemiljø.
– Alle kreftceller har én ting felles, sier en av de fremste forskerne innen denne forståelsen av kreft, professor Thomas Seyfried ved Boston College: skadede mitokondrier.
Mitokondriene er der energi skapes. En celle med skadede mitokondrier må søke en annen metode for å omsette energi. I stedet for vanlig energiomsetning med oksygen, bruker den fermentering (gjæring) av glukose som løsning. Det er starten på kreft, finner Seyfried og en rekke forskere med ham. De konkluderer: Kreft er en metabolsk sykdom, bare noen få former for kreft skyldes genfeil.

Otto Warburg

Terje:
– Allerede i 1924 oppdaget Otto Warburg at alle kreftceller hadde endret sin energiomsetning, senere kalt Warburg-effekten. Men i kreftlegenes «Bibel», boken «Kreftsykdommer» står ikke ett ord om Warburg-effekten. Eller alternative behandlingsmetoder. Det er utrolig merkelig. Jeg spurte en kreftlege, han hadde aldri hørt om Warburg.

2016: Etter diagnosen fra helvete – Sezary syndrom. – endrer Terje livsstil. Kreften er ikke akutt livstruende, før han takker ja til offentlig behandling vil Terje bedre kroppens cellemiljø.
I jobben som filmskaper hadde Terje sittet utallige netter ved redigeringsbordet med tyggis, kaffe og dårlig mat. Terje omtaler kreften som «et nødskrik fra kroppen».
– Knuter og svulster, enkelte store som hamburgere.

Eget regime mot kreft

Terjes komplementære regimet er strengt, men ufarlig: Faste, ketogen kost, tilskudd… Han fjerner det dårlige og tilfører det gode i parallelle tiltak med tre mål:

 • Å avgifte den kroppen som han i årevis hadde mishandlet.
 • Å reparere tarm og tarmflora.
 • Å bygge opp immunforsvaret, styrke cellene.

– Du kan ikke drepe kreftceller fullstendig med kostomlegging, men i mange tilfeller kan du svekke dem slik at immunforsvaret tar resten. Slik jeg gjorde. (Se lenger ned.)
Fire måneder senere var Terje mye bedre. For noen av de resterende svulstene takket han ja til strålebehandling.
– Da forsvant resten av kreften fra lymfesystemet av seg selv. Umulig, ifølge sykehuset. Men jeg takker min komplementære behandling.

Forskningsavdelingen ikke interessert

Det rare er kanskje ikke at Terje ble frisk fra «det uhelbredelige». Det rare er svaret han fikk på Radiumhospitalet etterpå, synes han. Terje hadde signert på at hans erfaring kunne brukes til forskning.
– Jeg regner med å få en telefon fra forskningsavdelingen?
– Nei, du skjønner det, Toftenes, at vi har ikke tid til å forske på de som blir friske, mer enn nok med å forske på dem som blir syke.
– Da takker jeg for kaffen.

– Siden har jeg ikke hatt mer kontakt med sykehuset. Legene sa det var mirakuløst at jeg var frisk, men de ville ikke vite hva jeg hadde gjort. Det trigget noe i meg.

Lege Øyvind Torp i video: – Prekært behov for annen type kost til kreftpasienter.

Blant Terjes store overraskelser i arbeidet med boken som snart kommer, er denne:
– Det er usant at kreftbehandlingen er blitt så mye bedre. En myte, godt hjulpet av industrien.
Særlig lærte Terje fra onkolog Azra Razas bok «The First Cell. Den rister i statistikken:
– Overlevelsen er bedret med kun fire prosent siste femti år. Forklaringen er først og fremst færre røykere, ikke bedre behandling. Total overlevelse i 30-års perspektiv er nesten ikke endret, ifølge Raza. I sterk kontrast til de «fantastiske overlevelseshistoriene.»
Videre viser Raza at 75 kreftmedisiner, godkjent og lansert 2009-14, i snitt ga forlenget overlevelse på 2,1 måned.


Kreftbehandling blir presentert som en suksess, men tall fra USA viser at dødsraten øker.

– Hva betyr det for norsk kreftbehandling?
– At statlige midler går via forskning til industri. Kreftpasienter behandles med ekstremt brutale metoder, de fleste får nedsatt livskvalitet, mange blir lemlestet. Og sannsynligheten er stor for at kreften kommer tilbake, da i mer aggressiv form. En tredjedel av alle kreftpasienter på norske sykehus dør innen fem år.

Terje mener det er paradoksalt:
– Om du forstår kreft som en konsekvens av at kroppen er forgiftet, er det mot all fornuft å behandle deg ved å pøse på med mer giftstoffer.

– Hvorfor skulle Staten og leger opprettholde en dyr behandling som fungerer så dårlig?
– Jeg har ingen enkel forklaring. Men innenfor legevitenskap ble det etablert systemer av de krefter som er sterkest. Legeutdanningen og behandlingene ble i stor grad styrt av den industri som produserer medisinene. Det startet med Rockefeller tidlig på 1900-tallet. Du utfordrer ikke systemet dersom du vil ha karriere.
– Kreftbehandling baseres på randomiserte dobbeltblinde studier, er ikke det bra?
– Jo, men det er ikke alt. Vi må åpne for klinisk erfaring og observasjonsstudier også. Omtrent halvparten av behandlingen ved norske sykehus er uansett basert i klinisk erfaring.
– Kost, avgiftning og andre komplementære former for behandling er nesten umulig å lage studier på som tilfredsstiller regelverket for legemidler. Vi trenger en ny forskningsmodell. Du kan ikke randomisere koststudier, putte bind for øynene til én gruppe, fortelle dem at de spiser brokkoli når de får karamellpudding. Du trenger flere tusen for å eliminere ulike personlige faktorer, og i et regime som alle strengt må følge. Innen kost og livsstil kan du vanskelig kontrollere det regimet.

Det medisinsk etablissement må endre holdning, slutte å beskytte seg og sine ved å si at kun evidensbasert medisin gjelder.

– Vestlig medisin baseres på ideen om at kroppen kun er biokjemisk, fysisk. Men vitenskap kan ikke forklare bevissthet, tankens kraft, eller hvordan liv oppstår i cellen. Mange av de subtile, selvregulerende prosessene styres av en intelligens uten navn. Vi kan observere dem, men ikke forklare hvorfor eller hvordan.
– Hva må til?
– Det medisinsk etablissement må endre holdning, slutte å beskytte seg og sine institusjoner ved å si at kun evidensbasert medisin gjelder. Jeg forstår at det ikke er lett, når en pasient dør av kreft må legen kunne si at hun «fulgte boka». Hver dag dør 35 kreftpasienter på norske sykehus med dagens kreftbehandling. Det snakker vi ikke høyt om, men når en som bruker «alternative» metoder dør, står det med krigstyper.
– Kreftbehandlingen er låst i sementerte forestillinger som berører mange posisjoner. Å endre dette vil rive ned hele systemet, og sykehus vil måtte legges om.  
– Hvor ligger håpet?
– I mange nok tilfeller som mine. Foreløpig er du en anekdote, Terje, sier professor Seyfried.
– Men når mange nok opplever det samme, kan det overbevise regimet om at finnes andre måter å forstå kreft på. Foreløpig er det som å pirke i en murvegg med synål, sier Terje.

Torstein: – Glad jeg takket nei til belastende behandling.

Kreft som resultat av en metabolsk tilstand på cellenivå

 • Kreftceller har til felles at mitokondriene (cellens «kraftsenter») er skadet.
  Da klarer ikke cellen å oppta nok oksygen, når nivået av oksygen synker til under 35%, tvinges cellen til å bruke urformen for energi: fermentering.
 • For å overleve, må cellen endre avlesingen av sentrale gener, den muterer enkelte av dem slik at disse endrer funksjon, det gir ukontrollert celledeling.
 • Altså er ikke mutasjoner «uflaks», men en konsekvens av ubalanser i cellemiljøet.
 • Mutasjoner er veldig forskjellige, selv i samme svulst, fordi cellemiljøet og de toksiske sammensetningene er det.
 • Derfor er kreft unik fra menneske til menneske, det finnes ikke to like kreftforløp.
  Det forklarer hvorfor det er så vanskelig å finne rett kreftmedisin.

Loven om alternativ behandling

 • Norsk lov om alternativ behandling sier at kun autorisert helsepersonell kan behandle alvorlige sykdommer.
 • Men også at om pasienten vil, og hennes lege godkjenner det, kan pasienten få alternativ behandling for kreft under legens overvåking.
 • Terje:
  – Hensikten med loven er god, den skulle hindre «mirakelpredikanter». Men den negative effekten er at dersom fastlegen er motstander av annen behandling, vil hun ikke tillate denne.
 • Sveits og Tyskland er eksempler der pasienten står fritt til å velge selv, uten legens tillatelse.
 • I blant annet USA, England, Tyrkia, Sveits, Tyskland og flere land i Østen finnes klinikker som behandler kreft komplementært og i tråd med Seyfrieds forskning: en kombinasjon av metabolsk terapi og eksisterende behandlinger.
 • – Klinikkene har fremragende resultater, for eksempel Care Oncology Clinic i London, Paracelsus Clinic i Sveits og ChemoThermia Oncology Center i Istanbul. Likevel blir de av mange beskyldt for kvakksalveri, sier Terje.

Dette gjorde Terje

Terje understreker at denne protokollen er tilpasset hans tilfelle. Den er ikke å betrakte som generell behandling. Om du vil gjøre tiltak, anbefaler han og hemali å gjøre det i samråd med ekspertise for å sikre riktige doseringer og persontilpassede kosttilskudd.

 • Fastet på vann, fiberhusk, knuste linfrø og litt salt i åtte dager.
 • Så grønnsakdiett av kokt suppe med ulike sorter løk, kål og rotfrukter. Tre ganger daglig med meierismør, olivenolje, avokado. Noe salater etter hvert, også litt kylling og fisk etter første måned.
 • Zeolitt-tabletter bidro til å rense ut tungmetaller. Omega 3 i tillegg.
 • Holdt dette strengt i tre-fire måneder.
 • Terje mener det bidro til å gjenopprette god tarmflora, og reparere lekk tarm.
 • Samt at faste ga leveren pause, og støtte til å rense seg selv.
 • Lavkarbo: Moderate mengder langkjedede karbohydrater fra rotfrukter. Samt mettet fett fra meierismør, olivenolje, kokosolje, avokado.
 • Tilskudd av en rekke mineraler, som sink, selen og magnesium, kalium kom fra rotgrønnsakene.
 • Og vitamin A, B12, C, D, K2 og E, pluss tilskudd av antioksidanter.
 • Isopatiske midler mot uønskede mikroorganismer som sopp, bakterier og virus.
 • Tarmskylling, og «Leverflush» med olivenolje, grapefruktsaft og Epsom-salt.
 • Terje erfarte at da lever og tarm gjenopprettet normal funksjon, styrket det immunforsvaret slik at det bedre kunne håndtere situasjonen.

Referanser

 • Doktor Otto Warburg oppdaget kreftcellers endrede metabolisme i 1924, og fikk Nobelpris i medisin i 1931 for forskningen på luftveisenzymer.
 • Ny forskning ved blant andre Thomas Seyfried ved Boston College bekrefter Warburgs teori om kreft som metabolsk sykdom: Publisert studie: Cancer as a metabolic disease.
 • Bøker:
 • Christofferson, Travis (2017), Tripping over the Thruth, Chelsea Green Publishing, Vermont
 • Know, Lee (2018), Mitochondria and the Future of Medicine, Chelsea Green Publishing, Vermont
 • McLelland, Jane (2018), How to Starve Cancer – without Starving Yourself, Agenor Publishing, London
 • Raza, Asra (2019), The First Cell – and the Human Cost of Persuing Cancer to the Last, Basic Books, New York
 • Terjes film kan strømmes eller kjøpes her.

Skrevet av Julia Schreiner Benito

Innlegg lånt fra hemali.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Hvis 1% av befolkningen

Det sies: «Hvis 1% av befolkningen mediterer vil det forandre verden».

Yogi Maharishi Mahesh var mannen som uttalte sitatet over og det tror jeg aldri har vært så nødvendig som nå.

I Norge er vi ca 5,7 millioner mennesker, så vil si at vi trenger et samlet antall av 57.000 mennesker til å meditere.

Allerede er det flere tusen som gjør det, men vi kan være bedre.

I dagens tid er vi et folk som er stort sett fordelt mellom pro-covid og con-covid. Hvis du tar en tur inn i Facebook så er sjansen stor for at du finner mange tåpelige og usaklige diskusjoner som taler både for og imot pandemien som vi har blitt påført. Det omtales «saueflokk» og «tinfoliehatt» om hverandre i hytt og pine uten at det gjør noen særlig forskjell.

Men midt oppi alle disse diskusjonene så er det mange tusen folk som lider av alle restriksjonene, nedstenging og frykt.

Hvem er til å beskylde for dette? Er det media? Regjeringen? Skolene? Ja, hvem vet?

En ting som er sikkert er at dette tyder på en dypere ubalanse i oss selv som kun vi selv kan rette ut.

«Som på innsiden, så på utsiden» er et gammelt ordtak som oftest brukes for å beskrive at vi skaper vår egen realitet. Til en hver tid så medføyer vi vår energi til det kollektive, spørsmålet er nok kanskje «hva slags energi tilføyer jeg?».

Er det noe de eldre sivilisasjonene visste så var det at mennesket innehaver en energi som opererer i det multidimensjonale og denne energien kobler alle mennesker sammen på et intimt nivå. Vi merker det oftest ikke, men dette kan være fordi vi fleste har bitt på illusjonen om seperasjon. Dette er kanskje den aller største illusjonen noen sinne og den gjør begrepet «divide & conquer» mulig. Dette vet den høyere «eliten» alt om og hvem enn de er så bruker de dette for alt det er verdt.

Ja, det finnes forskjeller i alle ting og dette kan anses å separere de forskjellige tingene men egentlig så er alle ting en del av en helhet. En helhet som formerer seg på en kontinuerlig basis. Som Yin og Yang.

«Eliten» har pushet og herset med folket lenge, folket vil bli de ledende organismene i menneskeheten over «eliten». En situasjon vil aldri vedvare for alltid uten et skifte og dette skifte er vi midt i nå.

Flere og flere folk våkner til en sannhet de sov på før, mest det at vår regjering er overhodet ikke til å stole på og de ønsker ikke oss folket vårt beste. Dette kan synes i hvordan de bruker massemedia til å manipulere oss. «80% av Oslo folk er positive til bomringen», «4 av 5 i Bergen vil ha det grønne skifte», «8 av 10 av befolkningen sier de vil ha covid vaksinen». Jeg har aldri blitt spurt om noe av dette, så hvordan kan de si det så bastant? De kan ikke det.

Det vi vet nå er at flere flytter ut fra Oslo enn noen gang før pga bomring, ingen biler og ingen parkeringsplasser. Regjeringen legger vår hovedstad øde mest for å innfri en «pariser lov» om klimaendringer, endringer som vi ikke styrer over – jorda gjør det.

Hvis separasjon er en illusjon og alt er energi som beveger seg i egne frekvenser så vil jo det også si at alt er en del av alt. Vi bor ikke bare på Jorda, vi er en del av den som den av oss. Det samme gjelder resten av Universet, men vi kan ikke be Jorda skifte retning eller slukke noen stjerner på himmelen på samme måte som at Saturn ikke kan slukke menneskers liv eller bytte plass med en annen planet. Vi alle utgjør vår individuelle oppgave(r) i eksistensen, som i en klokke.

Vet du din oppgave(r)?

For å minske denne spliden i mellom folket og føre oss nærmere en harmonisk helhet inviterer jeg deg til å inngå meditasjon på en daglig basis – for å oppvåkne deg selv og tenne ditt lys så den skinner utslettende for mørke.

Som Maharishi Mahesh også sa: «Hvis du er i et mørkt rom som er helt foruten lys så vil det se svært mørkt ut, men hvis du kobler til en lampe og slår på lyspæren så vil det opplyse store deler av rommet».

Hvor stor masse av rommet fyller lyspæren fremfor lyset det genererer?

Hvordan og Hvorfor meditere?

Helt siden tidens start for mennesker har meditasjon blitt praktisert og helt siden har det blitt utviklet utallige fremgangsmåter for å gjøre nettopp dette.

Av mange forskjellige grader av anvendelse har det blitt brukt. De første menneskene tenkte igjennom saker, kontemplerte saker og ting for å lage verktøy, finne/fange mat, bygge ly osv. Veldig lite skjedde uten at forskjellige ting ble tenkt og prøvd ut.

Meditasjon ble senere anvendt til å kommunisere med Universet for så å «nedlaste» viktig informasjon som resulterte i impulser og tankesett. I dag vet vi at vi kan kommunisere med vårt indre i tillegg til å danne tankebaner for å anvende i å forbedre livet vårt. Å tømme tankene for så å finne ro brukes det også til.

Vi kan influensere flyten av subtil energi i og rundt oss ved hvilken form av meditasjon vi velger å praktisere.

Så hvordan meditere?

Det er et hav av muligheter og oftest så initieres meditasjon via de følgende måtene

 • Finn en komfortabel posisjon av urørlighet, enten liggende, sittende eller stående.
 • følg med/fokuser på pusten din. Legg merke til hvor dypt du trekker pusten, hvor lang tid bruker du på en syklus av inn og ut?
 • si oppbyggende ord og setninger i ditt sinn, fokuser tankene på ingenting spesifikt eller bare la tankene flyte igjennom som luft igjennom en blåsebelg.

Hva enn du velger å fokusere på så anbefales det at fokuserer på aspekter av deg selv. Sann oppvakthet kan kunne stamme fra en selv.

Gjenta og hold din meditative tankbølge i en rekke minutter (10, 30, 60 f.eks) minst en gang om dagen og legg merke til forandringene som skjer både rundt og i deg.

Noen kjente virkninger ved meditasjon:

 • økt konsentrasjonsevne.
 • høyere kognitiv funksjon.
 • styrkende for nervesystemet.
 • forbedret immunforsvar.
 • balansert appetitt.
 • klarere hud.
 • opphøyde sanser.

Hjernen tenker…

… lager bilder av hukommelse og drømmer. Visste du at dine tanker kan påvirke andres tanker?

Alle hjerner er koblet til hverandre på en subtil måte, tankene du tenker kan da ha innflytelse over hva folk tenker i andre deler av verden.

Har du noen gang fått en negativ tanke du ikke klarte å pinpointe hvor egentlig kom fra, men du la merke til hvordan din tolkning av ting rundt deg ble filtrert igjennom et negativt filter? Det kan ha vært en tanke som landet i hodet ditt fra naboen, en ifra Kina eller kanskje fra Afrika.

Hvordan tror du da at en positiv tanke påvirker andre?

Bildene som hjernen lager, som du ser med ditt indre øye sendes ned til ditt hjerte. Hjertet konverterer bildene over til vibrasjoner og pulserer det utover i kroppen. Alle som er i nærheten av din følelsesmessige frekvens kan også dele denne følelsen med deg og jo flere som deler mye av det samme vil gjøre det sterkere.

Hvilket som er mye av grunnen for at enkelte samler seg i grupper for å meditere etter en guide. Jo flere, jo bedre.

Videre i dette innlegget kan du se eksempler på meditasjon i tillegg til noen ypperlige videoer som inneholder flott meditasjonsmusikk.

Det beste ønskes deg videre på din sti. Oppvakt og lys 🙏🔆❤👌

For å vite mer om meditasjon vennligst besøk meditation.mindinst.net

Meditasjons teknikker:

Øvelser i Qi gong
Yoga for en perfekt start på dagen☀️
Hypnoterapi ➤ GI SLIPP På Overtenking og Bekymringer | Rens og Styrk Energien | Guided Meditasjon

Lytt til flott meditasjons musikk!

«Boost Your Aura» Attract Positive Energy Meditation Music, 7 Chakra Balancing & Healing
Relaxing Sleep Music • Deep Sleeping Music, Relaxing Music, Stress Relief, Meditation Music (Flying)

Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

ETTER NYE ANBEFALINGER FRA HELSEDIREKTORATET SKAL DU IKKE LENGRE BLÅSE LIV I ANDRE

Nye HLR-anbefalinger: Redusere smitterisiko viktigere enn å redde menneskeliv.

Se for deg at på vei til butikken segner en kvinne om på fortauet. Hun er bevisstløs, og når du prøver å vekke henne ser du at hun ikke puster.

Du kan hjerte og lungeredning, og etter du har ringt ambulansen ville du normalt forsøke å redde livet hennes med brystkompresjoner og munn-til-munn. Men etter nye anbefalinger fra Helsedirektoratet skal du ikke lenger blåse liv i andre.

Nå skal ikke folk lengre utføre hjerte og lungeredning på medmennesker uten å først evaluere smitterisiko og vente på eksperthjelp i «disse korona-tider».Øyeblikkelig livredning skal nå igjennom en prosess som innebærer smitterisiko-evaluering og spesialopplæring i covid19-HLR.Lekfolk skal på egenhånd vurdere om det er nødvendig i en akuttsituasjon – og det er urovekkende at med anbefalingene er det legitimt å la være å gi HLR til små barn, selv om fagrådet mener at «- gevinsten ved vellykket gjenoppliving av barn langt overstiger den negative effekten av eventuelt å overføre smitte til hjelpere.»

Mens voksne som faller om på gata forstås fra anbefalingene som at i utgangspunktet behandles de som en smittekilde, som en risiko for andre, og dermed bør folk i nærheten som kan hjelpe faktisk unngå bruk av munn-til-munn-metoden. Til og med pustemaske er man ikke oppfordret til å bruke i en nødsituasjon på grunn av at det kan medføre «økt smitterisiko».Fra HLR-anbefalingen: «Som et minimum utføres brystkompresjoner. Akutthjelpere kan avstå fra munn-til-munn og bruk av munn-til-maske ventilasjon, men hvis sannsynligheten for smitte oppleves som lav og ventilasjoner anses som viktige, kan akutthjelpere likevel velge å utføre ventilasjoner.»

Dette er alvorligog bør få enhver av oss medmennesker til å gruble over hvilket samfunn vi vil ha. Ser vi på medmennesker som potensielle smittekilder som må unngås for enhver pris, selv livredning? Når det ikke lenger skal være automatikk i livreddende tiltak, men det skal gjennom en smittevernevaluering, om den bevistløse ser ut til å ha høy eller lav smitterisiko som må bedømmes først. Er det et livløst barn i dine armer, så kan du velge hvis du føler det er lav smitterisiko, å gi det munn-til-munn.

Vi er tross alt bare kommet til 2021, og menneskeverd-spørsmål ser ut til å være aktuelt den dag i dag selv om de fleste politikere går i dekning når det kommer til å ytre spørsmål om pandemihåndtering som HLR-anbefalingene er en del av. Akkurat nå kan det se ut til at vi aller er på vei vekk fra tillitssamfunn, og over i noe annet.

Hva det er lover ikke godt.Det er verdt å se på statens prioriteringer i korona-situasjonen, der mener jeg flere bør stille seg selv spørsmål når regjeringen har følgende prioritering 1) liv og helse2) barn og unge 3) arbeidsplasser. Hvorfor er ikke bruk av lungerespirasjon som livreddende tiltak prioritert da?Dersom du føler ubehag ved å lese om anbefalingene, da vet du at det er noe ikke stemmer. Nordmenn er lært opp til å ta vare på sine medmennesker, men nå kan en stille spørsmålstegn om ikke en rekke tiltak står i sterk kontrast til etikk, nestekjærlighet og omsorg.

Selv livreddende tiltak sees nå på som en stor smitterisiko, og smittefaren forstås som mulig mer alvorlig enn selv det å blåse liv inn i et livløst barn.

Dette er skrevet med mål om ettertanke på hva som er viktigst for et tillitssamfunn som setter menneskeverd høyt, og hvordan statlige anbefalinger og tiltak gjenspeiler det vi etterlater til de som kommer etter oss.

Frykten for smitte bør ikke overskygge behovet for livreddende førstehjelp, det er til og med imot regjeringens prioritering som setter liv og helse først, selv før barn og unge. For hva er igjen av menneskeverdet og samfunnslimet om man vurderer det som farligere å utføre HLR på et døende menneske enn å la være?

Truls Olufsen-Mehus, stortingskandidat, KrF Troms og Finnmark.

https://www.nordnorskdebatt.no/nye-hlr…/o/5-124-108645


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Hvor mange sjeer for en butikk tur?

«Min bestevenninne og jeg satt på cafè, og skravlet om løst og fast. Mens jeg tok medisinene mine, så venninnen min alvorlig på meg. Samtalen stoppet opp. Ut fra ingenting, sa hun: «Hvordan føles det å være syk?».

Jeg ble overrasket, både over spørsmålet hennes og det faktum at jeg trodde hun visste alt om sykdommen min. Vi hadde kjent hverandre i en årrekke, hun hadde vært med til legen og vi hadde bodd sammen. Hva mer ville hun vite?

Jeg bablet i vei om medisiner og smerter. Hun gransket meg nysgjerrig, men fortsatt ikke tilfredsstilt. «Men hvordan føles det å være syk, egentlig?»

Forvirret prøvde jeg å finne tilbake fatningen. Jeg lette etter de riktige ordene. Hvordan skulle jeg svare på et slikt spørsmål? Jeg kunne selvfølgelig vitse og le det bort, slik jeg pleide, og bringe samtalen over på noe annet. Men om jeg ikke kunne forklare det for henne, hvem skulle jeg da kunne forklare det til?

I det øyeblikket ble skje-teorien født.
Jeg samlet sammen hver skje som lå på bordet vårt. Jeg rasket deretter med meg skjeene som lå på bordene ved siden av. Jeg så på henne, og sa: «OK. Du er syk».

Hun så forvirret på meg.

Jeg ville at hun skulle holde i skjeene, slik at jeg kunne ta vekk en og en. Jeg ville demonstrere det tapet som syke mennesker ofte opplever. Jeg skulle hele tiden kontrollere hvor mange skjeer hun hadde. Akkurat som sykdom kontrollerer livet mitt, og ikke jeg.

Jeg forklarte henne at den største forskjellen i det å være frisk og syk, er at man må ta valg. Man må hele tiden ta hensyn til ting som friske ikke trenger tenke på. Friske mennesker er priviligerte i den forstand at de slipper å gjøre disse valgene. En gave mange tar for gitt.

Hun tok engasjert i mot skjeene jeg overrakte henne. Jeg ba henne telle dem. Jeg forklarte at en frisk person har en uutømmelig mengde skjeer. Men når man er syk, har man ikke lengre det. For å planlegge dagen, må man vite nøyaktig hvor mange skjeer man disponerer.

Hun telte 12 skjeer. Hun lo, og sa at hun ville ha flere. Hun så skuffet på meg da jeg sa: «Nei, ikke flere». Allerede nå kjente hun på noe jeg har følt i flere år. Jeg forklarte henne at det ikke fantes flere skjeer, og at hun hele tiden måtte være oppmerksom på hvor mange hun hadde i hånden. At hun måtte passe godt på dem, og aldri la noen gå til spille.

Jeg ba henne liste opp dagens oppgaver. Jeg forklarte henne at hver eneste ting hun valgte å gjøre, plikt eller moro, kostet henne en skje. «Jobb!» repliserte hun. Jeg korrigerte henne umiddelbart mens jeg nappet vekk en skje. «Nei. Du går ikke bare på jobb. Først må du vekke kroppen, du må gjøre helsemessige vurderinger, og du må våkne etter alt for få timers søvn. Du må spise, for uten mat kan du ikke ta medisinene dine. Og tar du ikke medisiner, kan du gi bort alle skjeene dine med en gang. Morgendagens inkludert». Jeg fjernet en skje til, og hun innså at hun ikke hadde fått på seg klærne enda. Dusjen kostet henne også en skje.

Jeg tror hun tok poenget mitt da hun bare satt igjen med 6 av de 12 skjeene, og fortsatt ikke var kommet seg ut av huset. Jeg ba henne tenke nøye over valgene for resten av dagen, siden tapte skjeer aldri kan fås tilbake. Noen ganger kan man låne en skje fra morgendagens bukett, men prøv å forestille deg hvor tøff morgendagen blir med en skje i manko.

Jeg forklarte henne også hvordan en syke alltid bærer med seg tanker og bekymringer for morgendagen. Blir man sykere? Møter man noen ekstra utfordringer? Mange ting å tenke på. Man vil ikke ha for få skjeer, i tilfelle man plutselig skulle trenge dem. Slik er realiteten. Man må være forberedt på alt.

Vi gikk gjennom resten av dagen, og hun lærte at å hoppe over lunsjen kostet henne en skje. Og å vente på toget. Med kun èn skje igjen etter jobb, fikk hun enten velge å gjøre litt husarbeid eller noe morsomt. Ikke begge deler. Hun ble tvunget til å ta valg og tenke konsekvenser på en ny måte.

Til sist satt hun med tårer i øynene. «Hvordan klarer du dette? Må du tenke slik hver eneste dag?» Jeg forklarte henne at noen dager har jeg flere skjeer, andre dager har jeg færre. Uansett hvor mange jeg har, må jeg alltid ta hensyn. Jeg har lært meg å leve et liv med en reserveskje i lomma. Så er jeg alltid beredt.

Det vanskeligste jeg har måttet lære meg, er å begrense aktivitetene mine. Jeg hater følelsen av å være på sidelinjen og å måtte velge å være hjemme istedenfor å gjøre noe jeg har lyst til.

Jeg ville at hun skulle kjenne på frustrasjonen. At alt må planlegges for å ikke gå tom for skjeer. Det som er den største selvfølge for friske, er en strategikamp for mange syke. Det er her forskjellen mellom frisk og syk er så tydelig. Jeg savner friheten. Jeg skulle ønske jeg slapp å telle skjeer.

Da vi forlot cafèen, var hun oppriktig lei seg. Jeg ga henne en klem, og stakk til henne en skje jeg hadde gjemt i hånden. «Jeg er heldig! Jeg ser på dette som et privilegium. Jeg må tenke gjennom hver eneste ting jeg gjør. Vet du hvor mange skjeer friske mennesker kaster bort hver eneste dag? Jeg har ikke kapasitet til å kaste bort dyrebare skjeer.

Men, jeg valgte å bruke skjeen min på å være sammen med deg».»

Innlegg lånt fra Christine Miserandino.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Når våknet du?

Da John f. Kennedy ble skutt i 1963 påvirket politikk mitt liv for første gang. Et av ukens TV-høydepunkter, Detektimen ble dermed avlyst. 9 år gammel betød fraværet av Perry Mason den kvelden mer. …

Skaper myndigheter og media mer korona-frykt enn det er grunnlag for?

Er korona den alvorligste trusselen menneskeslekten har stått ovenfor siden manns minne? Hvis du lytter ukritisk til de tradisjonelle mediene er det ikke usannsynlig at du sitter igjen med det inntrykket.

Det er lett å ta dårlig kvalifiserte valg når informasjon uteblir og ord og begreper brukes på en misvisende måte. Hvordan ting vektes- og hva som blir sagt og ikke sagt og skrevet i massemedia har stor påvirkning på samfunnets korona-strategier. En oppklaring av noen begreper kan være en god start.

Hva betyr det å være smittet

Det rapporteres titt og ofte om nye korona smittetilfeller i bygd og by. Før hadde ordet smitte en annen betydning skriver lege og professoren Dag Bratlid i et leserinnlegg i Aftenposten (1). Han sier:

Leger bruker ikke begrepet «smittet» om dem som ikke er syke, slik myndighetene gjør i forbindelse med korona. Smitte betyr «overføring av sykdom». Er man smittet, er man altså syk.

Bratlid viser til tidligere dødelige epidemier hvor mye tyder på at store deler av befolkningen har vært kolonisert av bakterien eller viruset som står bak. Likevel har antall dødsfall vært svært lave, selv uten strenge smitteverntiltak.

Stadige rapporter om hvor mange som har fått påvist smitte har ingen generell interesse, mener Bratlid. Det bidrar til frykt og engstelse i befolkningen. Frykt svekker immunforsvaret. Svært få av de som oppgis som smittet av korona blir syke. Dødeligheten er fortsatt mye lavere enn i en vanlig influensasesong i Norge.

Pandemi er ikke lenger det som en pandemi var

I juni 2009 erklærte Verdens Helseorganisasjon (WHO) at det forelå en pandemi da svineinfluensaen spredde seg i verden. Til sammen ble det registrert 29 dødsfall i Norge. Opp til 200 000 mennesker kan ha dødd på verdensbasis – 0,025 promille av verdens befolkning. (2,3).

Mange mener i ettertid at frykten var overdrevet, og at det ikke var nødvendig å anbefale massevaksinasjon da svineinfluensaen fikk pandemistatus.

«Enorme antall dødsfall og sykdom» var før kriteriet WHO brukte for å erklære pandemi. I 2009 fjernet de dette fra sin egen definisjon av pandemi. Europarådet reagerte på denne endringen av en nøkkeldefinisjon i det globale helsearbeidet, fordi svineinfluensa-viruset ikke var så aggressivt som det var blitt framstilt som. (4)

Det er naturlig å anta at god flokkimmunitet ble oppnådd i befolkningen under første bølge av svineinfluensaen. Vi har sett lite til viruset senere. Til tross skrives det lite om verdien av å bygge naturlig flokkimmunitet i befolkningen. En representant fra Folkehelseinstituttet (FHI) virket faktisk brydd da programleder Fredrik Solvang spurte om naturlig flokkummunitet i et av de mange koronasendingene på Debatten i 2020.

Hva er flokkimmunitet?

Store norske leksikon forteller at:

Flokkimmuniteten er høy når en stor andel av individene i befolkningen er immune mot sykdommen, og lav når det er få eller ingen individer som er immune, og at:

Immunitet oppnås enten ved å gjennomgå den smittsomme sykdommen eller ved å bli vaksinert mot den aktuelle sykdommen. I noen tilfeller kan man gjennomgå sykdommen uten å merke at man er syk.

Det har vært bred vitenskapelig enighet om dette. Det er i tråd med det som har vært Verdens Helseorganisasjons (WHO) egen definisjon av begrepet flokkimmunitet. I November 2020 tok de derimot bort den naturlige måten å oppnå flokkimmunitet på, fra sin egen definisjon. Det som nå gjelder i Verdens Helseorganisasjon er at flokkimmunitet er noe som kun kan oppnås gjennom vaksinasjon. (4).

Det er en god nyhet for vaksineprodusentene, men ikke for de som er tilhenger av mer naturlige metoder for å bygge immunitet for seg selv og flokken sin – med eller uten vaksine i tillegg.

Tid for opprydding

Lege og professor Dag Bratlid og statsviter og forfatter Odd Gunnar Skagestad er kritisk til medias og myndighetens håndtering av korona-epidemien. I en lengre artikkel i siste utgave av Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft (nr 7, 2020),skriver de:

Redaktører og myndigheter bør snarest rydde opp i feilaktig bruk av begrepet «smittet» for ikke å skape unødig engstelse i befolkningen

Det har vært liten interesse blant medier og myndigheter å sammenligne koronaepidemien med de årlige influensaepidemiene, som av Verdens Helseorganisasjon (WHO) ofte er blitt karakterisert av pandemier, senest i 2017/17, hvor antall døde i flere land var høyere enn under koronaepidemien.

I følge FHI dør det i Norge hvert år cirka 900 personer av influensa, selv om store deler av risikogruppen er vaksinert.

Kan vi håpe på en mer balansert dekning av korona i 2021

Hvor strenge smitteverntiltak og hvilke konsekvenser en epidemi/pandemi skal ha for samfunns- og næringsliv er politikerens ansvar. Men de er også avhengig av etterrettelig og balansert bruk av begreper og tall.

Etter koronaåret 2020 er det lett å sette spørsmål om helsetoppene og media skaper mer frykt og engstelse enn det bør være grunnlag for.

Det er også grunn til å spørre om den tradisjonelle gravejournalisten har førtidspensjonert seg eller ble permittert da koronaen inntok landet. Hvem påvirker hva når ord og begreper som definerer fare for sykdom og død skal bestemmes og fokus settes, på toppnivå i hierarkiske organisasjoner, nasjonalt som internasjonalt?

Mediene bør bli flinkere til å slippe til stemmer som Bratlids og Skagestads i 2021.

Caluna skal ha fokus på naturlig immunitet

Genene som styrer vårt immunforsvar har hatt god tid på å utvikles og perfeksjoneres i flere millioner år, i samspill med 3 kg virus og bakterier som vi til enhver tid bærer på.

Det betyr ikke at det er grunn til å være hovmodig, ei heller ta lett på virus som har smittet fra dyr til menneske som koronaviruset, og som kan ha vonde langtidseffekter for de som blir syke.

Vi er mer sårbare nå som vårt livsmiljø har blitt så unaturlig som det har blitt. Alt som belaster cellene våre, fra næringsfattig og dårlig mat, til stråling og forurensing i miljøet, svekker også vårt immunforsvar.

At snittalderen til de som dør av korona er godt over 80 år, og de fleste har underliggende sykdom, tyder likevel på at folk flest har mye å gå på før koronaviruset trekker det lengste strået.

Det øker også vår buffer mot sykdom hvis vi utnytter potensialet i vitaminer og mineraler, mat og naturlige substanser, fra naturens apotek. Studier mangler det ikke på, noen må bare viderebringe det glade budskap til folket, særlig under epidemier når vi trenger det som mest. Vitamin C, D og mineralet Zink, er tre gode eksempel på livreddende næringsstoffer.

I Caluna vil vi ha mye fokus på vår unike evne til å bygge naturlig immunitet mot sykdom. Utgangspunktet er det ingen ting å si på:

Vårt immunforsvar har hatt 3 millioner år på seg til å utvikle forsvarsmetoder mot usynlige fiender som kommer og går uten at verden går til grunne av den grunn – selv om man kan få inntrykk av det ved å lytte ukritisk til helsemyndigheter og massemedia.

Kilder

 • Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft, nr 7, 2019

Innlegg delt fra Caluna.no skrevet av Lars Ranes


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere Innlegg

Vår fagre nye verden

Hovedmålet med pandemien er å få hele menneskeheten vaksinert. Ikke med en tradisjonell vaksine, men gjennom genetisk modifisering. Slik det allerede gjøres med tomater, mais, soyabønner og en rekke andre planter og dyr.…

Jeg kan ikke ta vaksine

Er alvorlig syk fra før med kronisk Borrelia, Bartonella, clamydia pneunomale og mycoplasma.

Har mye smerter, høy puls, svimmelhet, tenner som klaprer, feberfølelese og kramper.. må ta mye smertestillende for å få sove.

Jeg vet at jeg aldri ville tålt en vaksine.

I tillegg er jeg helt avhengig av behandling på klinikk i utlandet.

Så om jeg blir nektet å dra utenlands fordi jeg ikke har tatt vaksine kan det bety slutten på mitt liv.

Den behandlingen jeg er avhengig av er ikke mulig i Norge pga retningslinjene vi har her.

Derfor er det urettferdig at folk skal dømme folk som ikke vaksinerer seg!

Det er urettferdig å kreve vaksinepass av folk når man skal krysse grenser!

Det kan føre til at folk ikke får livsnødvendig behandling og vil dø.

På grunn av regler i Norge kan jeg kun ta med medisiner for 3 måneder om gangen, derfor må jeg dra utenlands hver 3. måned.

Jeg har ikke noe valg!

Dette er noe å tenke på før dere dømmer oss som er kritiske til vaksiner og vaksinepass.

Når man først velger å dra utenlands for dyr behandling har mange opplevd at man føler seg døende.Man blir livredd, og det er en ekstrem krevende situasjon.

Man trenger ikke å føle at man må kjempe mot hele verden i tillegg til sykdommen!

Så, tenk dere om. Kjemp for vår vaksinasjonsfrihet, og friheten til å kunne krysse grensene uten vaksinepass.

En gang i fremtiden kan det være deres barn som trenger samme livreddende behandling som meg.

Da er det trist om man selv var med på å stenge grensene for de som ikke kan vaksinere seg!

Hjelp til med å kjempe for frihetene og rettighetene våre før lovene blir endret av myndighetene.

Delt fra Nina Nielsen


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?