WEF som nå skal bli det som politikene kaller for «En FN-ledet verdensorden»

WEF som nå skal bli det som politikene kaller for «En FN-ledet verdensorden», har sin opprinnelse i en rikmannsklubb som heter The Club of Rome.

«The First Global Revolution» er en bok skrevet av Alexander King og Bertrand Schneider, og utgitt av Pantheon Books i 1991. Boken følger opp det tidligere arbeidsproduktet fra 1972 fra Club of Rome med tittelen «The Limits to Growth» .

Boken var ment som en plan for det 21. århundre og la frem en strategi for verdensoverlevelse ved begynnelsen av det disse kalte verdens første globale revolusjon. I dag kaller vi den for den grønne revolusjonen, eller som WEF sier… DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUSJON! Det er samme planen, samme innpakningen og samme sak. Nok om det!

Denne planen her begynner slik, begynner på side 70 i boken:

«På grunn av det plutselige fraværet av tradisjonelle fiender, må «nye fiender identifiseres.» «Når vi søkte etter en ny fiende for å forene oss, kom vi på ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vannmangel, hungersnød og lignende ville passe inn i denne planen.
(The First Global Revolution(The Club of Rome), 1993. p. 70)

Videre står det følgende: «Alle disse farene skyldes menneskelig inngripen, og det er bare gjennom endrede holdninger og atferd at de kan overvinnes. Den virkelige fienden er da menneskeheten selv. «

Ikke akkurat eventyret om de tre bukkene Bruse dette her, dette er mye mer reelt enn som så. Dette er det som vi kaller for COVID-19 i dag! Man har altså bestemt seg for at mennesket er fienden, menneskene har skylden for ALT, og de sier helt klart og tydelig at de fikk en ide og klekket ut en plan!

Når du så forteller verden at du har lest at disse har klekket ut en plan da blir man konspirasjonsteoretiker! Menneskene skal altså nå overvinnes, og de skal kontrolleres, noe som er tråd med dette lederen for disse går ut med i disse dager, at våre myndigheter kommer til å innføre MYE strengere regler for kontroll av befolkningen! DET er det Covid 19 er… en plan som skal resultere i EN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUSJON. Handler ikke om noe virus i det hele tatt! Merkelig nok så innbefatter dette at disse her skal erstatte alle verdens regjeringer og råde over kloden ved enevelde…. Skal ikke det bli flott?

Vi er fienden deres som de skriver, selv om de fleste av disse kaller seg for filantroper som betyr menneskets beste venn! Høyteknologi skal kontrollere oss, sier de selv. Ditt biologiske materiale og teknologi skal smeltes sammen, og de sier dette skal gi dem økt prifitt! Hurra!

Her innrømmer de selv at det hele bare var en ide… Global oppvarming var en ide… mennesket sin feil… Mennesket som de skriftlig har blitt erklært som fiende! Snakk om å være utakknemlig… Her går folk rundt med maske og greier og tar et slag for disse her for at de skal kunne presse igjennom disse ideene sine, og så kaller de oss for fiender? 😉

Det er en liten hjernecelle inne i hodet mitt som sier Covid – 19 også var en ide… Hadde ikke den vært så ville det være 100 % umulig å få gjennomført disse andre ideene som de skriver de har!

Innlegg lånt fra Helge Aspevik.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Desto mer jeg tenker over det, desto tåpeligere ser jeg at det er.

Multinasjonale selskaper, de største av de største har organisert seg i en klubb som skal hjelpe dem til å tjene enda mer penger. Klubben består av verdens rikeste folk, og kun 1 prosent av disse eier halve verdensøkonomien. World Economic Forum, heter klubben.

Klubben har gjort det meget bra, og medlemmene der tjener penger mer enn noen sinne, særlig de store multinasjonale selskapene som selger medisin og produserer varer. Nå har de ordnet seg slik at enkelte ildskjeler har satt seg i posisjoner og gjort det fullstendig mulig å selge produktene sine til ikke bare en masse med land, men til hvert eneste menneske i verden. 7.8 milliarder mennesker MÅ ha vaksine, en vaksine som varer kun et par måneder, ikke stopper smitte, ikke stopper spredning, ikke gjør noe som helst faktisk enn mulig å dempe symptomer i tilfelle du skulle få influansalignede symptomer. Influensa er da noe vi hadde før i gamle dager, helt til natta denne identiske «sykdommen» overtok» og influensaen forsvant. Du får ikke lov til å reise noen plass før du har kjøpt vaksinen av oss, sier denne klubben som også tilfeldigvis har klart kunstykket å bli FN sine rådgivere og som styrer FN fullstendig. Egentlig så får du ikke lov til å reise noen plasser etterpå heller, i og med at vaksinen ikke er en vaksine i det hele tatt på noen måte og virker ikke mot noe som helst faktisk.

Når da FN gir restriksjoner, så må selvfølgelig hele verden gjøre som de får beskjed på. Uheldigvis så har vi en statsminister som ikke vet bedre og som formidler alt WEF finner på for å få mer profitt ved å bruke tvang, løgner og falske tall for å fremme budskapet til disse store multinasjonale selskapene. Disse selskapene vil også ha bort alle konkurrenter fra Jordens overflate, så disse har også pålagt statsministeren vår å holde landet under lockdown, slik at disse småselskapene går konkurs og forsvinner for godt. Det er i alle fall planen, og dette fungerer, fordi vi har et folkelag som svelger alt det statministeren bringer videre fra disse store mulitinasjonale selskapene som hun adlyder blindt. Hun er jo tross alt fra et industiparti som skal kjempe for økt vekst innen industrien. Bare dumt at Norge ikke lenger har noen betydning for henne. Det er disse gutta i denne klubben hvor framtiden ligger for hennes vedkommende, ikke får vår, tvert om.

Disse store multinasjonale selskapene består som sagt av verdens rikeste og mektigste menn, og det eneste de tenker på er penger og økt fortjeneste. En rekke av lederne der bruker alle midler for å gi medlemmene der store fordeler som vil gi økt profitt.

Igjennom tiden har noen av disse store multinasjonale selskapene «gitt» bort forskningsinstanser til folket, slik at folket kan få satt seg inn i for eksempel den medisinske forskningen. Ingen ting er gratis, selvfølgelig, når forskerne kommer fram til noe som er nyttig for menneskeheten, så MÅ det også være nyttig verktøy for disse store multinasjonale selskapene også. Forskere som har forsket seg fram til konklusjoner som kolliderer med planene til disse store multinasjonale selskapene, de blir fjernet om de viser til forskning som ikke gir økte fortjenestemuligheter til disse selskapene. Mange hundrede tusner av forskere har måtte forsvinne fra jobbene sine, fordi forskningen ikke har vært i tråd med disse multinasjonale selskapenes ønske om et monopol der deres produkter er den enste sanne lære her på jord. Ja, disse er så redd for konkurranse at klubben har faktisk overtatt Google og fått de til å fjerne alle søkeresultater som kan ramme deres ønske om økt profitt. De har inngått avtale med Facebook, slik at mennesker som slipper sannheten ut gjennom dette mediaet ogå får slettet sine kontoer. Ingen ting skal få ødelegge fortjenestemulighetene til disse selskapene.

Disse store multinasjonale selskapene kjenner ingen grense for hvor det er stopp. Lederen for denne klubben har offentlig gått ut med, både muntlig og skriftlig, der han sier og forteller at all privat eiendom vil bli gitt til disse store multinasjonale selskapene. De skal forvalte din eiendom til det beste for menneskene. Ingen skal eie noe som helst, sier han, og han lover at alle skal være lykkelige. Disse i denne klubben skal eie din eiendom, og det er de som skal tjene penger på din eiendom også, du skal få lov å leie av dem, slik at de får profitt også her. Høres ikke det fantastisk ut?

Dag ut, dag inn så flyter radiosendingene over med budskapet til disse stor multinasjonale selskapene. Det går ikke fem minutter uten at du får høre om et Covid tilfelle. Ingen rapporterte noe som helst i det hele tatt den gang influensaen eksisterte. Det er de samme symptomene, de samme sykdomsforløpene, den samme dødeligheten og til og med viruset er 100 % idientisk med dette Covid-viruset. De store multinasjonale selskapene forsikrer at oppbyggen av viruset er helt annerledes. Forskere som er seriøse, hevder det motsatte, men de får hele karrieren ødelagt om de nevner det. Sannheten er at INGEN aner hvordan viruset ser ut innvendig og hva som er forskjellen. De vi vet er at forskjellene er antatt og beregnet ut i fra datamaskiner som har tippet hva det inneholder. I tilegg så har man basert innholdet av viruset på konsensus, det vil si hva flest mulig forskere tror at det inneholder. Jeg vet hva det inneholder… Akkurat det samme som et vanlig influensavirus inneholder. Grunnen er at Covid er ikke noe annet enn det vanlige influensaviruset, det har bare byttet navn for å gi profittmuligheter til disse store multinasjonale selskapene som har skapt en illusjon om at det pågår en pest, en epedemi som faktisk ikke eksisterer. Disse har forbered seg godt og planlagt dette i mange tiår, ved å endre på definisjoner av pandemi for eksempel, for å sikre seg et nettverk som luker bort fakta, for å sikre seg at media taler deres sak, og for å sikre seg at de får styre det hele igjennom FN som de allerede styrer nå.

I mellomtiden så går vi rundt på kjøpesentre proppet full i løgner om at en pest pågår, vi har hørt det på radioen til disse her, vi har hørt dette av statsministeren, vi har lest om hva leger og forskere sier, ikke disse latterlige forskerne som ikke en gang klarer å beholde jobbene eller facebookkontoen sin.

Sannheten er enkel, vi har blitt rundlurt hele gjengen. Regner som sagt ikke det vil bli mer skriking om det før den dagen du må levere fra deg bilden din, eiendommen din, for det er det som er den fremtidige planen om vi skal tro på lederen for disse multinasjonale selskapene i WEF, World Economic Forum som nå styrer FN og hele verden takket være noen gode sjakktrekk og en masse med penger, et godt opparbeidet sensurapparat, og takket være en haug med godtroende handlingslammede idioter som er livredde for å sette seg i mot disse grådige selskapene som sluker mennesket til fordel for profitt!

Innlegg lånt fra Helge Aspevik


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Din uvitenhet kan koste deg ditt liv

Det største problemet er ikke krigsmaskinen og dens propaganda-apparat som har gjort samfunnet til en konsentrasjonsleir. En fangeleir hvor de fleste sitter med fotlenker til TV-apparatet i sine egne stuer og venter på bølgen av masseutryddelse av store deler av menneskeheten.

Det virkelige problemet er at den største delen av befolkningen ikke forstår hva som skjer, – selv om diktaturet utspiller seg åpenlyst foran deres egne øyne. Selv om FN og World Economic Forum åpent eksponerer planen om framtidens høyteknologiske verdenskommunisme fortsetter de fleste som om ingenting har skjedd. De er som beboere ved foten av en vulkan. Kun et fåtall flytter når vulkanen begynner å røre på seg. De fleste blir boende inntil det er for sent, begravd og utslettet av glødende lava.

Folk flest tenker ikke lenger enn nesetippen. De vil ikke forstå fordi sannheten er for ubehagelig, skremmende og grusom. Frykten paralyserer. Reptilhjernen blokkerer sunn fornuft og evnen til å tenke. Tilbake er kun en instinktiv reaksjon for overlevelse. Når instinktene overtar blir mennesket like forutsigbart og kontrollerbart som dyr. Menneskeheten er blitt en maktesløs saueflokk gjennom indoktrinering av religion, skole, vitenskap og media. Det største problemet er å overbevise dem at de er blitt lurt, manipulert og tar feil. De må vekkes til å tenke og våge å se realitetene i øynene.

Fra skoletiden husker vi de få stakkars evneveike og mentalt tilbakestående med så store læringsvansker at de fikk spesialundervisning. De havnet i hjelpeklasser hvor spesiallærere forsøkte å nå inn til dem. Ofte var det barn fra ødelagte familier hvor vold, alkoholisme, fattigdom og religiøs fanatisme hadde kapslet dem inne i så mye frykt at alt de tenkte på var å overleve. I dag under Corona-krisen har største delen av samfunnet havnet i en lignende rolle og trenger intensiv spesialundervisning fra flinke pedagoger.

Metodene fra skolesystemets voldelige og autoritære fortid fungerer ikke. Det nytter ikke å skrike, ryste eller slå barn for å få dem til å lære. Det første disse barnene trenger er trygghet, medfølelse og medmenneskelighet. På samme måte nytter det ikke å skjelle ut, forakte og skrike til de redde øynene bak masken at han eller henne må ta seg sammen, våkne opp, kaste munnbleien og komme seg ut av sitt mentale fengsel. Det skaper bare en reaksjon. Veien fra frustrasjon og frykt til sinne, aggresjon og vold er kort. Isteden for å bekjempe overmakten og tyranniet ender folk med å sloss mot hverandre. Grupper settes opp mot hverandre i makthavernes klassiske taktikk av splitt og hersk. Kritikere og vaksinemotstandere og maske-nektere er allerede stigmatiserte hatobjekter, samfunnsfiender og de nye jødene.

Vårt største våpen er vår menneskelighet. Derfor angriper og knebler makthaverne alle aspekter av sosial kontakt. Munnbind, distansering, pleksiglassvegger, begrenset besøk, karantene, isolering, forsamlingsforbud og begrenset bevegelse-, reise- og ytringsfrihet. Det ypperste maktmiddelet er virus- og smittespøkelset hvor vi skal frykte friske medmennesker. Etter den sosiale kontrollen trer TV- og massemedia hetter over hodene som på dødsdømte fanger på vei til nærmeste vaksinestasjon hvor sprøyten venter.

«Menneskets største handikapp er å komme ansikt til ansikt med en konspirasjon så monster-aktig at det kan ikke tro at det er sant.» Ordene fra FBI sjef J. Edgar Hoover er gyldige den gang som nå. Folk flest er handikappet av frykt, autoritetstro og manglende evne til selvstendig tenkning. Det er et kommunikasjon-problem om å overbevise mentale krøplinger at de faktisk kan gå selv. Det sies at mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves. Det lover ikke godt. Men vi må vekke våre medmennesker ut av søvnen, hypnosen og frykten gjennom vår medfølelse og medmenneskelighet. Vi må komme nærmere hverandre. Rekke ut våre hjerter, stå sammen fordi vi er ikke fienden. Fienden er en overmakt med planer så monsteraktig at de færreste tror det er sant.

Har vi intet lært av historien? Hitlers skrekkvelde, Stalins terrorregime, Maos masseutryddelser, Pol Pots dødsleire? Under fernissen av frihet og demokrati ulmer et blodtørstig monster av død, destruksjon og voldsorgier som utsletter millioner på millioner hver eneste gang fascisme, kommunisme og diktatur tar over. Det har skjedd før. Det kommer til å skje igjen, fordi kraften bak dette monsteret er dem som bare følger ordre, marsjerer i takt og ikke våger å tenke, men reagerer instinktivt og forutsigbart og angriper og slakter hverandre for fote i blind lydighet. Aldri igjen sa, de etter 2. verdenskrig. Men det skjer igjen. Det skjer akkurat nå, – dersom ikke folk våkner og mobiliserer vår menneskelighet i kampen mot monsteret som nå igjen vil ha blod, destruksjon og ufattelig lidelse. Det kan stanses, men det er opp til oss. Din uvitenhet kan koste deg ditt liv.

Innlegg lånt fra Christian Paaske.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg