Forskning: Den globale dødeligheten i forhold til antall smittede er ca. 0,15%

Den anerkjente epidemiologen John Ioannidis har igjen publisert en fagfellvurdert studie om dødeligheten av covid-19 som viser at dødeligheten av viruset i forhold til alle smittede globalt ligger på ca. 0,15%. Artikkelen har tittelen Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: an overview of systematic evaluations og er publisert her.

Ioannidis er er en gresk-amerikansk medisinsk forsker, forfatter og professor ved Stanford University. Han har gitt bidrag til evidensbasert medisin, epidemiologi og klinisk forskning.

Han har mottatt en rekke priser og æretitler, og han er medlem av U.S.National Academy of Medicine, av European Academy of Sciences and Arts og er en Einstein-stipendiat. I 2019 ble Ioannidis tildelt NIHs Robert S. Gordon, Jr. forelesning i epidemiologi.

Ioannidis har gjennomgått den foreliggende forskninga og dataene knyttet til covid-19 og evaluert resultatene. Han peker på at rapporteringa inneholder mange usikkerheter, siden definisjonen på død av eller med covid-19 varierer. Han ser også at det er store forskjeller på infection fatality rates (IFR) fra land til land. I Europa og USA kan IFR ligge på 0,3% eller 0,4%, mens Afrika har 0,05%.

Men den beste vitenskapelige vurderinga per februar 2021 er en global IFR på 0,15 %. Dette stemmer veldig godt med den forrige studien til Ioannidis, som ble publisert på WHOs nettsider.

Artikkelen har tittelen: Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data og den er publisert i Bulletin of the World Health Organization. Der skrev han:

Ikke-korrigerte estimater av infeksjonsdødeligheten av COVID-19 varierte fra 0,01% til 0,67% (median 0,10%) over de 19 stedene med en befolkningsdødelighet for COVID-19 lavere enn det globale gjennomsnittet, fra 0,07% til 0,73% (median 0,20%) på 17 steder med befolkningsdødelighet høyere enn det globale gjennomsnittet, men lavere enn 500 COVID-19 dødsfall per million, og fra 0,20% til 1,63% (median 0,71%) på 15 steder med mer enn 500 COVID-19 dødsfall pr. million. De korrigerte estimatene for medianinfeksjonsdødeligheten var henholdsvis 0,09%, 0,20% og 0,57% for de tre lokaliseringsgruppene. (Vår uth. red.)

Og for aldersgruppene under 70 år fant Ioannidis at:

For personer <70 år var infeksjonsdødeligheten på COVId-19 på 40 steder med tilgjengelige data fra 0,00% til 0,31% (median 0,05%); de korrigerte verdiene var like.

WHO regnet høsten 2020 med en dødelighet av covid-19 på under 0,14 prosentDr. Margaret Harris, en talskvinne fra WHO, bekreftet seinere tallet og sa at det var basert på gjennomsnittsresultatene fra alle de brede seroprevalensstudiene som er gjort over hele verden.

WHO var alarmistisk i mars 2020

I mars 2020 gikk WHO ut med et varsel om at covid-19 ville ha en dødelighet blant de smittede på 3,4%. Det var med andre ord 24 ganger så høyt som det nivået på IFR som vi nå ser. Og det var på grunnlag av disse alarmistiske tallene at beslutningene om drakoniske tiltak med lockdown etc. ble tatt.

Blant dem som opponerte mot dette tallet den gangen var Dr. Anthony Fauci, som ellers har markert seg som en hardliner i lockdownpolitikken. Sammen med CDC direktør Robert Redfield skrev han i New England Journal of Medicine 26. mars 2020:

«Dette antyder at de generelle kliniske konsekvensene av Covid-19 til slutt kan være mer beslektet med de av en alvorlig sesonginfluensa (som har en dødsrate på ca. 0,1%) eller en pandemisk influensa (lik de i 1957 og 1968)»

Når fasiten nå viser seg å ligge på et globalt IFR på 0,15%, må man si at Fauci den gangen hadde nokså rett og at WHO tok katastrofalt feil. Også Dr, John Lee og John Ioannidis hadde liknende vurderinger av dødeligheten.

Men den politikken som føres er utformet som om WHOs ekstreme overdrivelser fra 5. mars 2020 er gyldige. Finnes det noe håp om at politikerne vil ta til vettet? Skal vi dømme etter utspillene fra Erna Solberg & co må svaret bli et deprimerende nei.

Innlegg lånt fra Steigan.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Unicef: Korona-kutt har kostet flere hundre tusen barn livet i Sør-Asia

Koronapandemien har hatt store indirekte konsekvenser i Sør-Asia. Kutt i helsetjenestene kan ha ført til en dramatisk økning i antall dødsfall blant barn under fem år, ifølge Unicef. – Reduksjonen rammer de mest sårbare, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

I en ny FN-rapport, laget på oppdrag fra Unicef, beskrives de indirekte konsekvensene av pandemien på helsetjenester i India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Afghanistan og Sri Lanka. Landene har til sammen 1,8 milliarder innbyggere.

I Sør-Asia har klinikker og andre helsetjenester blitt stengt og mange viktige helse- og ernæringsprogrammer stanset. Stengningen av grunnleggende helsetilbud begynte allerede før WHOs pandemierklæring 11 mars.

Mer bekymringsverdig enn selve pandemien

Kuttene i helsetilbud har sannsynligvis bidratt til en dramatisk økning i barnedødeligheten i de seks landene. Antall ekstra dødsfall blant barn under fem år økte med over 228.000 fra 2019 til 2020, heter det i rapporten.

Anslagene er basert på data fra Sør-Asia før og etter at pandemien inntraff og landene innførte strenge restriksjoner. Regionen hadde også før pandemien en høy dødelighet blant barn og nyfødte. I 2019 døde 1,4 millioner barn under 5 år.

Rapporten konkluderer også med at reduserte helsetilbud har ført til 11.000 dødsfall i forbindelse med graviditet og fødsel og 3,5 millioner uønskede graviditeter. Antall tenåringsgraviditeter økte med 400.000, noe som igjen bidro til økt barnedødelighet. De indirekte konsekvensene for kvinner, barn og tenåringer har vært mer bekymringsverdige enn selve pandemien, heter det i rapporten.

– Reduksjonen i kritiske helsetilbud har hatt ødeleggende effekter på helsen og ernæringen til de fattigste familiene, sier Unicefs regiondirektør George Laryea-Adjei.

– Tilbudet må åpnes

Selv der helsetjenestene ikke stengte, ble det registrert en nedgang i antallet som benyttet seg av tilbudet, ifølge rapporten. Antallet unge barn som fikk behandling for alvorlig underernæring i Bangladesh og Nepal, falt med over 80 prosent. I India og Pakistan ble det registrert en skarp nedgang i antallet barnevaksineringer.

Grunnleggende helsetilbud til gravide, tenåringer og spedbarn må gjøres til en prioritet, heter det i rapporten.

– Det er helt essensielt at tilbudet åpnes for fullt for barn og mødre som desperat trenger dem, og at man gjør sitt ytterste for at folk føler seg trygge nok til å ta dem i bruk, sier Laryea-Adjei.

Doktor Poonam Khetrapal Singh er regiondirektør for Sør-Øst-Asia i WHO. Hun forteller at det å opprettholde grunnleggende helsetjenester er et grunnleggende aspekt ved WHOs koronastrategi.

– Landene i regionen har vært opptatt av å gjenåpne og opprettholde grunnleggende helsetjenester da forstyrrelser kun vil føre til en større risiko for dødsfall som kunne vært forhindret, sier Singh.

Rapporten tar til orde for å innføre programmer der det overføres penger til de aller fattigste familiene. Den hilser de nasjonale programmene for sosiale sikkerhetsnett velkommen, men påpeker samtidig at virkningene av disse tiltakene fremdeles ikke har blitt evaluert.

Ulstein: – Blir en ekstra krise

Rapporten viser hvordan ringvirkningene av pandemien rammer de som hadde det vanskeligst i utgangspunktet, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en kommentar til Bistandsaktuelt.

– Den akutte situasjonen med pandemien stjeler ressurser som ellers skulle vært brukt til langsiktige prosjekter knyttet til ernæring, helse og utdanning. Samtidig er det et dilemma at så lenge pandemien herjer, blir det vanskeligere å jobbe med nettopp disse utfordringene, sier han.

Den reduserte kapasiteten og tilgjengeligheten rammer de mest sårbare, inkludert barn som lider av sykdommer som underernæring, forteller utviklingsministeren. 

– Dette viser også hvorfor det er så viktig å få vaksinert helsearbeidere i lavinntektsland. Når de som er i front står i fare for å bli syke, svekkes helsetilbudet.

De reduserte helsetilbudene blir en ekstra krise i de mange krisene, sier Ulstein.

– Land som kan må støtte de sårbare

Ulstein forteller at forebygging av sykdommer gjennom vaksinering har stått sentralt i Norges arbeid med global helse de siste 20 årene.

– Når vaksiner finnes, er det den mest kostnadseffektive måten å forebygge alvorlige smittsomme sykdommer på. Disse inkluderer blant annet lungebetennelse, kikhoste, hjernehinnebetennelse, difteri, hepatitt, meslinger, røde hunder og gulfeber.

Både helse og vaksinasjon spiller en avgjørende rolle for den økonomiske veksten i utviklingsland, forteller Ulstein. Han håper at så mange land som mulig klarer å prioritere et høyt nivå på den bistanden de gir i tiden som kommer.

– I fellesskap må de land som kan, støtte de aller fattigste og sårbare. Det er et humanitært imperativ og reflekterer selve grunnplanken i bærekraftsmålene, sier statsråden.

Skrevet av Eivind Lindboe / NTB / AFP

Innlegg lånt fra bistandsaktuelt.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Folkemord på gamle etter Covid vaksinering!

Advarer mot både sterke bilder og beskrivelser!

Se hele denne før du velger om du skal ta imot Covid vaksine genterapi sprøyta! For all del tenk før du som pårørende tillater denne på din gamle mamma, pappa eller besteforeldre! 🙏

Sjokkerende scener og raport fra tvangsvaksinering og døde på Tysk gamlehjem. Jeg bruker ordet tvang fordi, som filmen viser, kommer dem utenfra med soldater og myndighets vaksine personell og holder de gamle nede og sprøyter dem med makt.

Nå er 8 av 31 vaksinerte døde og 21 stk alvorlig syke som følge av vaksinen på bare det ene eldrehjemmet. Det samme rapporteres fra en rekke andre land.

Vaksinen – redning eller medisinsk skandale?

Med 29 dødsfall bare etter 21 dager er dette utvilsomt en hastevaksine. Selv om vaksiner flest tar flere årtider å utvikle og godkjenne ble dette komprimert til 9 måneder og satte trolig ny verdensrekord i vitenskapelig sprintløp.

De vanligvis obligatoriske dyreforsøkene ble droppet og ingen registrering av langtidsvirkninger, – i og med at det tar alt for lang tid. Når vaksinen var i mål gikk det ikke mange dagene før myndighetenes godkjennelse, – ikke spesielt overraskende. Vaksinen er nå klar for å bli gitt til hele verdens befolkning. Her skrives verdenshistorie. Her sprenges alle rekorder i forhold til andre vaksineprosjekter både i rask utvikling, men mest oppsiktsvekkende den nye rekorden i rask dødelighet.

I Norge startet vaksineringen 27. desember og fram til 17.januar har 25 000 personer fått sitt første skudd. Injeksjonene skal gjentas minst en gang og muligens to ganger i følge siste nytt fra FHI. Allerede er det oppnådd en dødsrate på 1,3 personer pr. dag. Alle de 29 døde var over 75 år og hadde underliggende sykdommer. På tross av munnbind, sosial isolering og god håndhygiene stod livet likevel ikke til å redde.

Det er nødvendigvis ikke en direkte sammenheng mellom vaksinen og dødelighet. Dødsfallene må derfor regnes som vaksinerelaterte. Det samme gjelder for korona. Der blir ofte underliggende sykdommer ved dødsfall underspilt og i mange tilfeller helt utelatt. Med vaksinerelaterte dødsfall spinner media det omvendt. Da fremheves underliggende sykdommer for ikke å ødelegge feststemningen og seiersrusen knyttet til den nye vaksinen. Med korona er det krisemaksimering. Med vaksinen er det brannslukking og kriseminimering. Krigsoverskriftene om dette hadde vært korona-dødsfall uteblir.

Siden det første koronarelaterte dødsfallet i Norge 12.mars har antallet fram til 17.januar økt til 517. Det er 305 dager siden og gir en dødsrate på 1,7 personer pr. dag, til sammenligning med 1,3 personer pr. dag blant de vaksinerte. Denne dødeligheten gjelder for hele befolkningen på 5,3 millioner. I motsetning til bare 25 000 personer som er vaksinert gir det en betraktelig høyere dødelighet blant de vaksinerte. Utvilsomt utgjør de vaksinerte som stort sett er eldre en langt mer sårbar og utsatt gruppe enn den generelle befolkningen. Trenden er likevel klar. Vaksinen har til nå i Norge langt høyere dødelighets-risiko enn korona. Det vekker oppsikt langt ut over landets grenser.

Slike fakta kommer neppe til å stanse det store flertallet til å stille opp i kø og la seg injisere med en eksperimentell modifisering av kroppens DNA/RNA. Tilliten til myndighetene og frykten for å gå i utakt med flokken overgår evnen til selvstendig tenkning, sunn fornuft og egne valg. Dugnaden går nå inn i neste fase med et par spennende runder med russisk rulett, – er du klar for ditt første skudd?

Innlegg lånt fra Magnus Mauritsen


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?