Regelverk

 1. Vilkår
  Ved å få tilgang til dette nettstedet, tilgjengelig fra https://liberlysing.no/, samtykker du i å være bundet av disse nettstedets vilkår og betingelser for bruk og godtar at du er ansvarlig for avtalen med gjeldende lokale lover. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene, har du ikke adgang til dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av lov om opphavsrett og varemerke.
 1. Bruker lisens
  Det gis tillatelse til midlertidig å laste ned en kopi av materialet på Liber Lysings nettsted for kun personlig, ikke-kommersiell forbigående visning. Dette er tildeling av lisens, ikke overføring av tittel, og under denne lisensen kan du ikke: endre eller kopiere materialene; bruke materialene til kommersielt formål eller til offentlig visning; forsøke å reversere all programvare som finnes på Liber Lysings nettsted; fjerne copyright eller andre proprietære notasjoner fra materialet; eller overføre materialene til en annen person eller «speile» materialene på en hvilken som helst annen server. Dette vil la Liber Lysing avslutte ved brudd på noen av disse begrensningene. Ved oppsigelse vil visningsretten din også bli avsluttet, og du bør ødelegge alt nedlastet materiale i din besittelse, enten det er trykt eller elektronisk. Disse tjenestevilkårene er opprettet ved hjelp av vilkårene for tjenesten og generatoren for personvernregler.
 1. Ansvarsfraskrivelse
  Alt materialet på Liber Lysings nettsted leveres «som det er». Liber Lysing gir ingen garantier, kan det være uttrykt eller underforstått, derfor negerer alle andre garantier. Videre gir Liber Lysing ingen uttalelser om nøyaktigheten eller påliteligheten av bruken av materialene på nettstedet eller på annen måte relatert til slikt materiale eller noen sider knyttet til dette nettstedet.
 1. Begrensninger
  Liber Lysing eller dets leverandører vil ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader som oppstår ved bruk eller manglende evne til å bruke materialet på Liber Lysings nettsted, selv om Liber Lysing eller en autorisasjonsrepresentant for dette nettstedet er varslet, muntlig eller skriftlig, om muligheten for slik skade. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier eller begrensninger av ansvar for tilfeldige skader, disse begrensningene gjelder kanskje ikke for deg. De som poster innlegg i Liber Lysing får under ingen omstendigheter ytre rasistiske og/eller hatfult materiale, de samme retningslinjene settes for besøkende også.
 1. Revisjoner og Errata
  Materialet som vises på Liber Lysings nettsted, kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Liber Lysing vil ikke love at noe av materialet på dette nettstedet er nøyaktig, komplett eller aktuelt. Liber Lysing kan når som helst endre materialet på nettstedet sitt uten varsel. Liber Lysing forplikter seg ikke til å oppdatere materialene.
 1. Lenker
  Liber Lysing har ikke gjennomgått alle nettstedene som er koblet til nettstedet, og er ikke ansvarlig for innholdet på et slikt koblet nettsted. Tilstedeværelsen av noen link innebærer ikke godkjennelse fra Liber Lysing av nettstedet. Bruken av et koblet nettsted er på brukerens egen risiko.
 1. Modifikasjoner av vilkår for bruk
  Liber Lysing kan når som helst revidere disse bruksvilkårene for nettstedet sitt uten forvarsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse vilkårene.
 1. Ditt personvern
  Les personvernreglene våre.
 1. Gjeldende lov
  Ethvert krav relatert til Liber Lysings nettsted skal styres av lovene uten hensyn til dets lovkonfliktbestemmelser.