World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo.

Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og fremst mange folk langs ruta som aplauderte, smilte til oss og gav tommelen opp.

Flere ble også med oss på våre forskjellige stopper som ble en multikulturell frihetsfest og protest gjennom Oslos østkant.

Her er min tale, datra mi med diktopplesning av mitt dikt, Svein Østvik sin apell, doktor Heiko Santelman, sang av Grace, sang av to operasangere, dans og div andre appeller og taler! Fikk også til ett lite intervju på tampen av kvelden.

Alarm fra India!

Det strømmer på med meldinger fra India om at bildet vi blir presantert om Covid epidemi ikke stemmer.

Både falske diagnoser og at myndighetene sulter ihjel deler av befolkningen. I tillegg er det avslørt at enkelte bilder i Europeiske medier av Covid døde er bilder som ble tatt av døde etter gass explosjonen våren 2020.

Her kommer en sterk videohilsen fra en Indisk mann om hva som er den virkelige situasjonen i India nå! I tillegg til min egen hilsen om hva valg du står ovenfor og at tiden renner ut!

Det pågår ett folkemord i India. Folk dør ikke av Covid i India. Men dødstallene steg rett opp etter at de begynte med masse Covid genvaksinering av en allerede sykelig befolkning. I tillegg ødelegger myndighetene avlingene til bønder, tømmer butikker for matvarer og sulter til døde de fattigste i befolkningen.

Det har også kommet meldinger fra Indere om at myndighetene bruker politi til å samle sammen hjemløse de senere setter som covid døde.

Slik brukes India, som Whuhan i 2020, til å spre ubegrunnet frykt og tvinge etternølerne av verdens befolkning til å godta tyranny, slaveri og experimentell genterapinjeksjon.

USA advokater som snakker med det internasjonale juridiske offensiv teamet

Talere:
Leslie Manookian – President for Health Freedom Defense Fund, USA
Ana Garner – advokat, USA
Tom Renz – Advokat, USA
Reiner Fuellmich – Advokat, Tyskland
Viviane Fischer – Advokat – Tyskland

Kilde:
https://rumble.com/vgeafp-usa-lawyers-speaking-to-the-international-legal-offensive-team.html

Livsfarlige merkelapper

Av Miriam Ekelund , Samfunnsviter og forfatter av boken «Du skal lide for fellesskapet»


De siste årene har vi sett en sterk polarisering i samfunnet.

Man setter harde merkelapper på de som ikke er enig i ens egen syn på verden, skriver Miriam Ekelund.

Har du reflektert over hvordan et folkemord starter?

Hvordan en folkemengde kan bli så grusom mot andre mennesker, at de mister sin menneskelighet? Hvordan vanlige mennesker kan hakke naboen sin i mange biter med en machete?

Selv har jeg opplevd en betydelig svakere, men likevel knusende, form for dette gjennom mobbing i oppveksten.

Jeg undret meg alltid over hvorfor de fleste barna hev seg med og hvordan dette ble så massivt. Jeg undret meg over hvorfor ingen prøvde å stoppe det, og hvordan selv nære venninner lot meg i stikken for å redde sitt eget skinn.

Denne undringen har fulgt meg videre gjennom livet, og jeg tok derfor en mastergrad i fredsstudier. Jeg har reist til land som Kambodsja, Vietnam, Israel, Rwanda, Uganda og Sør-Sudan, blant annet for å forstå hva som foregikk mellom mennesker da helvete brøt løs. Jeg har også vært interessert i forsoning, altså hvordan mennesker kan komme overens igjen etter voldsomme konflikter.

Dynamikkene er ofte de samme.

Det er knappe ressurser eller en form for krise i samfunnet. En gruppering blir utpekt som syndere. Disse får gjerne merkelapper som dehumaniserer dem, som for eksempel «rotte» eller «kakerlakk». Motsetningene spilles på av aktører som har interesse av å øke konflikten. Denne taktikken kalles gjerne for «divide and rule», og ble blant annet brukt av britene under kolonitiden.

Den «lite flatterende» gruppetilhørigheten blir på et tidspunkt tatt inn i identitetspapirer, som må fremvises for å kunne bevege seg fritt i samfunnet. Systematisk materiell og sosial diskriminering øker konflikten, og til slutt er det uutholdelig for alle involverte parter. På dette tidspunktet vil man i de verste tilfellene se at folk begynner å gå løs på hverandre fysisk, og at man gjennom dette vil fjerne en gruppe man opplever som veldig brysom.

De som dreper er vanlige mennesker, som deg og meg.

De siste årene har vi sett en sterk polarisering i samfunnet. Vi ser at for stadig flere blir virkeligheten veldig svart-hvit, og man setter harde merkelapper på de som ikke er enig i ens eget syn på verden.

Flere har måttet lære seg å utvise forsiktighet på sosiale medier, på jobben og blant venner, fordi folk med en «ytterpunktstenkning» prøver å klassifisere en, uten å ha lyttet til hva man faktisk prøver å si. I dette debattklimaet har mange mistet evnen til å forstå nyanser og synspunkter som ligger mer på midten.

Det er en voldsomhet i hvordan nye problemstillinger blir presentert, enten det er flyktningkrisen, klimakrisen eller koronakrisen. Filosof Einar Øverenget har påpekt at man har fått et «en-sak-samfunn», der man ikke greier å veie komplekse hensyn opp mot hverandre. Det blir ikke rom for en debatt som kan balansere av bastante løsninger.

Når vi nordmenn snakker åpent og ærlig med hverandre på tomannshånd, vil man se at oppslutningen rundt koronatiltakene varierer sterkt. Noen mener at en nedstenging av samfunnet er nødvendig, mens mange befinner seg langs skalaen «kritisk» til «sterkt uenig» i nedstenging.

Selv om uenigheten reelt sett er stor, ser vi likevel at folk som ikke støtter den grad av nedstenging vi har i Norge, blir marginalisert i mediedekningen. De får merkelappene «konspirasjonsteoretiker», «høyreekstrem», «smittespredere», ja de har til og med blitt beskrevet som drapsmenn, som noen som vil at sårbare mennesker skal dø.

I Israel har man allerede innført et «green pass» som må fremvises før man kan slippe inn på en restaurant, treningssenter eller større kulturelle arrangementer. Også Danmark planlegger å innføre et vaksinepass, som må fremvises for å slippe inn på konferanser, restauranter, konserter, musikkfestivaler og sportsarrangementer. Etter all sannsynlighet blir vaksinepass innført i hele EU innen få måneder, til tross for at flere menneskerettighetsorganisasjoner advarer mot at dette medfører menneskerettighetsbrudd.

Vi i Norge er veldig stolt av å være at vestlig demokrati, der det er lov til å være uenig, og der meninger kan brytes uten trusler om fengsel eller vold. Der man kan protestere uten å interneres av staten. Der vi kan bestemme over egen kropp, reise hvor vi vil, møte hvem vi vil, delta på ulike aktiviteter i samfunnet og så videre. Vi har hørt fra tidlig barndom at det er nettopp disse verdiene vårt samfunn hviler på, likevel fremstilles man i dag som ekstremist for å tro på dem.

Retorikken som brukes i dagens samfunn er eksplosiv, og det kan dessverre komme ut av kontroll hvis vi ikke snart gjør noen forsøk på å forstå hverandre, fremfor å bruke livsfarlige merkelapper.

Innlegg lånt fra Dagsavisen.no.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Forskning viser at mennesker trenger luft.

Foreslår å ta pustepauser.

«Vi har også folk som har problemer med smerte i nakke og hode. Men så lenge årsaken er verneutstyret, er det vanskelig å unngå det.»

Så det kan være lurt med pustepauser?

«Ingun Grimstad Klepp beskriver det siste året som et kjempeeksperiment, som på den positive siden har bidratt til mye kunnskap og erfaringer som kan komme godt med senere.»

Et kjempeeksperiement, positiv læring. Så det kan være lurt med pustepauser?

«Puster du luft med litt for lite oksygen og for mye CO2 er det lett å bli sliten og oppleve en del ubehag.»

Så det kan være lurt med pustepauser?

«Øvrevik mener det først og fremst er snakk om ubehag som ikke fører til alvorlige langtidskonsekvenser. Han er opptatt av å få frem at ubehaget er rapportert i forbindelse med langvarig og utstrakt munnbind-bruk hos helsepersonell.»

Det er altså ingen alvorlige langtidskonsekvenser, selv om det er et kjempeeksperiment. Så det kan være lurt med pustepauser?

«Han tror ikke selv at kjemikalierester i munnbindene er en viktig årsak til disse helseplagene ved maskebruk, men utelukker ikke at det finnes enkeltprodukter på markedet som kan være problematiske.»

Han tror ikke, men utelukker ikke. Så det kan være lurt med pustepauser?

«Formaldehyd har en skarp, stikkende lukt, og at de fleste lukter formaldehyd allerede ved konsentrasjoner som er lavere enn det som gir helsefare ved inhalasjon, sier Øvrevik.
Formaldehyd er imidlertid et kjent kontaktallergen som kan gi eksemreaksjoner.»

Så det kan være lurt med pustepauser?

«Det er veldig mye fuktighet i utpust. Hvis du går lenge med en slik maske, blir det fuktig. At man kan få noen hudreaksjoner, er ikke så veldig overraskende.»

Så det kan være lurt med pustepauser?

«Johan Øvrevik henviser til en studie på helsearbeidere i New York, publisert i tidsskriftet Journal of Infectious Diseases and Epidemiology, tok for seg 343 sykehusansatte. 314 av deltakerne rapporterte om plager de mente var knyttet til munnbindbruken.
Hodepine ble hyppigst rapportert, med 245 deltakere. Deretter fulgte hudplager. 175 deltakere svarte at de hadde opplevd å få utslett, mens akne forekom hos 182 personer.
81 deltakere svarte at de hadde nedsatt konsentrasjon.»

Så det kan være lurt med pustepauser?

«Pål Brenno viser til en annen amerikansk studie. Den er publisert i tidsskriftet Journal of the American Academy of Dermatology.
Forskerne tok utgangspunkt i 16 vitenskapelige artikler som rapporterte om yrkesrelaterte hudplager hos helsearbeidere. I artiklene var allergisk kontakteksem knyttet til elastiske stropper, lim og formaldehyd rapportert.»

Så det kan være lurt med pustepauser?

Innlegg lånt fra Julian Rockhard.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Leana Wen sier sannheten på CNN

Leana Sheryle Wen (født 27. januar 1983) er en kinesiskfødt lege, en op-ed spaltist med The Washington Post og en medisinsk analytiker fra CNN.  Hun er en praktiserende lege, en tidligere helsekommisjonær for byen Baltimore, og forfatter av boken Når leger ikke lytter: Hvordan unngå feildiagnoser og unødvendige tester.  For tiden er hun gjesteprofessor i helsepolitikk og ledelse ved George Washington University, hvor hun er en fremtredende stipendiat i Fitzhugh Mullan Institute for Health Workforce Equity. Hun er også ikke-bosatt seniorstipendiat ved Brookings Institution. Kilde: CNN

Hør hva hun sier her:

Innlegg lånt fra DetNorskeNettverket.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

SKAL VI LE ELLER GRÅTE OTTO?

Kjære Otto.

Jeg kaller deg Lotto, så kan du kalle meg bingo, for enkelhets skyld.

Sjansen for å vinne i lotto, er ubetydelig.

Sjansen for å le av en satiriker som retter satiren mot folket og nylig mot en enkelt sjel som benytter sin ytringsfrihet, i stedet for mot maktapparatet, er også ubetydelig.

Begrepet ubetydelig er så vagt.

Tillatt meg å definere hva ubetydelig betyr for meg i denne konteksten.

Se for deg at du tar en stor fårikål-kjele og fyller den til randen med vann. Når vannet fosskoker, slipper du oppi en mygg. Så lar du myggen koke i 10-15 minutter og tømmer deretter kjelen for både vann og mygg.

Den fettranden som nå sitter igjen på innsiden av kjelen, er ubetydelig.

Det er altså ubetydelig morsomt å høre en satiriker som driter ut et enkelt medmenneske for å ha tatt i bruk sin ytringsfrihet.

Det har ingen forløsende effekt eller satirisk funksjon, å være vitne til slakting av borgere som står opp mot makta.

Ingen jackpot etterfulgt av den gode befriende latteren. Bare en pinlig og ubehagelig klam følelse, som trigger noen dype hulk fra solar plexus.

Og muligens en stille gråt, over erkjennelsen av at en stor satiriker bør pensjonere seg.

Det er ikke Svein jeg gråter for.

Han er en fri mann med sjelen i godt behold.

Han tok sin ytringsfrihet i bruk og den har vært vår helligste rett siden 1945 og frem til mars 2020.

At han så blir utsatt for et offentlig karakterdrap, ikke bare av pressen, men også fra satirisk hold, fjerner herved all tvil om at ytringsfriheten er erklært død.

En corona-relatert død.

Jeg gråter over satirens død i det norske samfunn. Norske komikere har tatt en kollektiv beta-backslide.

For hva er komedie og satire når den blir konform og politisk korrekt?

Ubetydelig.

Hvordan kan man le av satirikere som er myndighetstro og unnvikende?

Hvordan kan dere unnlate å spøke om den store rosa elefanten i rommet, og heller mobbe og drite ut folket?

Deres egne.

Hvilket bidrag har satiren til det kollektive, når satiren ikke tør å harselere med maktapparatet?

Et ubetydelig bidrag.

Jeg kjenner igjen den følelsen fra barneskolen.

Den følelsen når du står i en ring og bevitner at en stakkars tilfeldig utvalgt blir mobbet, ydmyket og trakassert av en feiging som egentlig burde rette sin krenkelse mot sin egen overgriper eller undertrykkere.

Tilskuerne ler.

Men ikke fordi mobberen er en eminent satiriker.

De ler i frykt for at de skal bli kastet ut i ydmykelsens ring selv.

Det har aldri vært så farlig som det er nå å bli utstøtt fra flokken i Norge.

Eller jo, det samme fenomenet opptrådte under 2. verdenskrig, men det har vi lagt bak oss og glemt.

Vi har blitt et splittet folk.

Polariseringen øker.

Vi blir holdt som gisler i hverandres frykt.

Vår emosjonelle intelligens blir satt på prøve.

Hatefulle perspektiver og ytringer ødelegger samhold og relasjoner. Barn og ungdom lider i stillhet.

De kan ikke ytre seg i fare for å bli sett på som egoister og “beste-mordere”.

Bohovet for at satirikere og komikere bidrar til å dempe denne polariseringen er svært betydelig.

Behovet for å høre en satiriker drite ut en som står opp mot polarisering og munnkurv, er særdeles ubetydelig.

Vi trenger kritiske røster som bruker sitt indre kompass nå, når vi lider av en kollektiv hjertestans.

Kongeskipet Norge synker.

Det sitter en stor rosa elefant i styrhuset og tar i mot kommandoer fra Europa.

På dekk holdes pressekonferanse på pressekonferanse, av folk som ikke nødvendigvis har så mye mer utdannelse enn Charter Svein.

En av dem skal visstnok være utdannet kelner.

Burde ikke han egentlig jobbet på en av de restaurantene under dekk, som har gått konkurs?

Hva tenker du om det Lotto?

Du som er satiriker.

Hva med Gullvåg og Nakstad. Her kan man leke med tanken om at noen må gå planken..

Folk har vært innelåst på lugarene sine i over et år. Og skipet tar inn vann. Men øvre middelklasse med fem-stjernes lugar og havutsikt, har ikke begynt å bli våte på bena enda.

Omtrent 300 passasjerer ligger på sykestua.

Det er selvfølgelig alvorlig. Men den sykestua går også ned, hvis skipet forliser. Det er alvorlig-alvorlig.

Mayday, mayday. Bare nevner det. Med mindre du allerede har gått av med pensjon, da.

I så fall runder jeg av med et lite avskjedsdikt som heter;

Når folk slutter å le – søk AAP

Jeg har alltid ledd meg skakk av din skarpe tunge.

Nå engstes jeg for hvordan den kan påvirke de unge.

Når satiriske røster blir statsslaveri

Hvordan skal ungdom kunne føle seg fri?

Jeg har alltid sett frem til en jackpot med Lotto.

Men jeg innser nå, at det blir ikke Otto.

I løpet av koronaåret 2020

Har jeg håpet å se deg med knall rød lue

Så trist at du tok den konforme vei

Slik runder jeg av denne hyllest fra meg

Hilsen Bingo

Freelambi

Innlegg lånt fra Margrethe Salvesen.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Når våknet du?

Da John f. Kennedy ble skutt i 1963 påvirket politikk mitt liv for første gang. Et av ukens TV-høydepunkter, Detektimen ble dermed avlyst. 9 år gammel betød fraværet av Perry Mason den kvelden mer. Noen år senere flagget de på halv stang på skolen når Robert Kennedy ble skutt. Da Sovjet invaderte Tsjekkoslovakia i 1968 så jeg mitt første demonstrasjonstog. Fraværet av 17.maitogenes muntre stemning signaliserte at noe var galt ute i verden. I min verden betød politikk lite og ingenting.

Oppdagelsen av at myndighetene ikke alltid er til å stole på kom senere. For de fleste er det et viktig vendepunkt. Mange oppdager dette kanskje aldri, mens andre kan spore dette tilbake til et bestemt tidspunkt da tilliten til den generelt aksepterte virkelighetsoppfatningen fikk sitt første skudd for baugen.

For mange av min generasjon var Vietnamkrigen et vendepunkt som introduserte en svært fremmed tanke, nemlig at USA kunne ta feil. For mange ble det et vendepunkt, mest fordi det introduserte muligheten av at det gikk an å ha et annet syn enn foreldrene, media og den generelle folkemeningen hvor USA etter krigen var det nærmeste man kunne komme himmelen. Min avskjed med politisk korrekthet kan jeg mest takke Jens Bjørneboe for. Særlig hans samfunnskritiske artikkelsamlinger som jeg og en venn leste og diskuterte flittig i det tenårene sang på siste verset.

Så fulgte radikaliseringen som skyllet inn over universiteter og høyskoler på 1970-tallet. Store deler av studentgenerasjonen ble hypnotisert inn i en massepsykose hvor grensene mellom en politisk og religiøs vekkelsesbevegelse fløt over i hverandre. Da den kommunistiske revolusjonen uteble fløt den store elven av glødende samfunnsengasjement gradvist ut i små sideelver i mange ulike retninger. Noen fant veien inn i miljøbevegelsen. Andre flyttet på landet og overtok nedlagte gårdsbruk. Ruskulturen og hippiebevegelsen blomstret og en mer avpolitisert og søtladet musikk som ABBA inntok musikkscenen. Finne-seg-selv-bølgen skjøt fart og sendte meg og andre inn i yoga, meditasjon, terapi, helsekost, naturmedisin, astrologi og østlig mystikk med liten interesse for samfunnsmessig engasjement.

11.september 2001 ble en stein i skoen som ikke ville gå vekk. Selv feide jeg den inn under teppet i flere år inntil en helsides kronikk i en av landets ledende aviser snek seg inn under radaren og presenterte alt som gikk galt den dagen. Den offisielle forklaringen ble revet ned og pulverisert like dramatisk som bygningene selv. Det ble ilddåpen inn i konspirasjonenes verden.

Etter det skulle en tro at etter det er det ingen vei tilbake. Men ettersom normalitetens uutholdelige letthet sniker seg tilbake kan selv de mest grensesprengende hendelser skyves stille i bakgrunnen i det livet går rolig videre.

Så kom oppdagelsen av at jorden er flat. En glimrende test på din personlige hjernevask. Tror du fortsatt at du bor på en spinnende kule, at vann ikke er vannrett og solen står stille og er 149 millioner km vekke, er det tid for en realitetssjekk. Men også dette kunne passere. Fordi livet går videre i og med at ingen faller utfor kanten siden det er en 30 m høy isvegg rundt Antarktis, og ingen blåser av kulen som spinner i 1500 km/t timen eller får vind i håret.

Inntil Corona kunne det mest av konspirasjoner settes på langtidsparkering fordi påvirkningene på mitt liv spilte ikke den helt store rollen fra eller til. Med Corona står vi overfor hva J. Edgar Hoover med rette kalte en konspirasjon så monster-aktig at individet er sterkt handikappet fordi det kan ikke tro det er sant. Der er de fleste når det kommer til Corona. En kan legge så mye fakta en vil på bordet og alt en vil få tilbake er hoderysting og noen som holder seg desperat for øyne og ører. Eller overgår selv strutsen i å stikke hodet i sandet.

For dem som enda ikke har våknet og er totalt fremmed for at myndighetene ikke alltid er til å stole på vil fortsette som før. For andre som har skjønt at det er noe alvorlig galt, er tiden inne for denne oppvåkningen mange har gjort for mange år siden. De har en bratt læringskurve foran seg, men de kan fortsatt våkne.

Så når våknet du eller sover du fortsatt?

Innlegg lånt fra Christian Paaske.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Advokat Dr Reiner Fuellmich forklarer historien bak Covid-19-skandalen

I denne 49-minutters videoen oppsummerer advokat Dr Reiner Fuellmich bakgrunnen, studieresultatene og hendelsene til Corona Pandemic 2020. Foredraget er på engelsk. Mr. Fuellmich forklarer i detalj hvorfor PCR-testen IKKE er egnet som bevis for en Covid-19-infeksjon og gir dermed falske tall angående forekomsten av infeksjon. Imidlertid har disse saksnumrene blitt brukt av regjeringer for å rettferdiggjøre låsing, yrkesforbud og begrensninger av borgernes personlige friheter.

Innlegg lånt fra CoronaCasso.com.

Tekst oversatt av Albert Fladby via Google Translate.

WEF som nå skal bli det som politikene kaller for «En FN-ledet verdensorden»

WEF som nå skal bli det som politikene kaller for «En FN-ledet verdensorden», har sin opprinnelse i en rikmannsklubb som heter The Club of Rome.

«The First Global Revolution» er en bok skrevet av Alexander King og Bertrand Schneider, og utgitt av Pantheon Books i 1991. Boken følger opp det tidligere arbeidsproduktet fra 1972 fra Club of Rome med tittelen «The Limits to Growth» .

Boken var ment som en plan for det 21. århundre og la frem en strategi for verdensoverlevelse ved begynnelsen av det disse kalte verdens første globale revolusjon. I dag kaller vi den for den grønne revolusjonen, eller som WEF sier… DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUSJON! Det er samme planen, samme innpakningen og samme sak. Nok om det!

Denne planen her begynner slik, begynner på side 70 i boken:

«På grunn av det plutselige fraværet av tradisjonelle fiender, må «nye fiender identifiseres.» «Når vi søkte etter en ny fiende for å forene oss, kom vi på ideen om at forurensning, trusselen om global oppvarming, vannmangel, hungersnød og lignende ville passe inn i denne planen.
(The First Global Revolution(The Club of Rome), 1993. p. 70)

Videre står det følgende: «Alle disse farene skyldes menneskelig inngripen, og det er bare gjennom endrede holdninger og atferd at de kan overvinnes. Den virkelige fienden er da menneskeheten selv. «

Ikke akkurat eventyret om de tre bukkene Bruse dette her, dette er mye mer reelt enn som så. Dette er det som vi kaller for COVID-19 i dag! Man har altså bestemt seg for at mennesket er fienden, menneskene har skylden for ALT, og de sier helt klart og tydelig at de fikk en ide og klekket ut en plan!

Når du så forteller verden at du har lest at disse har klekket ut en plan da blir man konspirasjonsteoretiker! Menneskene skal altså nå overvinnes, og de skal kontrolleres, noe som er tråd med dette lederen for disse går ut med i disse dager, at våre myndigheter kommer til å innføre MYE strengere regler for kontroll av befolkningen! DET er det Covid 19 er… en plan som skal resultere i EN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUSJON. Handler ikke om noe virus i det hele tatt! Merkelig nok så innbefatter dette at disse her skal erstatte alle verdens regjeringer og råde over kloden ved enevelde…. Skal ikke det bli flott?

Vi er fienden deres som de skriver, selv om de fleste av disse kaller seg for filantroper som betyr menneskets beste venn! Høyteknologi skal kontrollere oss, sier de selv. Ditt biologiske materiale og teknologi skal smeltes sammen, og de sier dette skal gi dem økt prifitt! Hurra!

Her innrømmer de selv at det hele bare var en ide… Global oppvarming var en ide… mennesket sin feil… Mennesket som de skriftlig har blitt erklært som fiende! Snakk om å være utakknemlig… Her går folk rundt med maske og greier og tar et slag for disse her for at de skal kunne presse igjennom disse ideene sine, og så kaller de oss for fiender? 😉

Det er en liten hjernecelle inne i hodet mitt som sier Covid – 19 også var en ide… Hadde ikke den vært så ville det være 100 % umulig å få gjennomført disse andre ideene som de skriver de har!

Innlegg lånt fra Helge Aspevik.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg