Covid 19 er et DARPA prosjekt

Defense Advanced Research Projects Agency DARPA

På det amerikanske 60 minutes skryter de militære vitenskapsmennene av hvordan de har utviklet all teknologi bak alt som har med covid å gjøre. Alt fra selve viruset til vaksinene som nå blir injisert med makt i alle mennesker til en micro chip.

DARPA har lenge forsket på dødeligheten av spanskesyken. De har tatt vevsprøver fra lik og blodprøver fra overlevende som har hatt spanskesyken. Fra disse prøvene har de utviklet antibodies som de i samarbeide med bla a AstraZeneca har fått implementert i deres mRNA vaksine. De samme antibodiene som norske forskere har blitt forskrekket over å finne i enorme mengder i denne vaksinen og som de sier er livsfarlig å injisere i mennesker.

Det er også DARPA som har utviklet hele mRNA vaksinen. Den offisielle planen er å utrydde all pandemi for all framtid, men er i realiteten noe som endrer det menneskelige DNA for alltid.

DARPA planlegger å injisere en microchip som kan oppdage covid smitte i hele jordas befolkning. De sier den vil fungere som «en varsellampe i bilen din, som gir signal når du er smittsom» og understreker at DETTE IKKE VIL VÆRE EN OVERVÅKNING AV ALLE MENNESKER, for det vil de selvsagt aldri gjøre.

For noen år siden advarte Putin om at amerikanerne hadde utviklet genetiske bio våpen som kan utslette utvalgte mennesker og raser.
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/vladimir-putin-russia-genetic-resarch-16807240

Putin forteller også at de har oppdaget at amerikanske agenter har drevet og samlet inn genetiske materialer i hemmelighet i Russland. Han er med rette bekymret for at dette skal brukes selektivt mot den russiske befolkningen gjennom biologiske våpen utviklet fra genetiske registre som er blitt laget.

I 2017 ble det frigitt dokumenter gjenno FOIA,(freedom of information act), som viser at DARPA har lenge drevet å utvikle genetiske utryddelses våpen. Flere NATO land har sagt de er bekymret for hva dette kan brukes til i nær framtid. Denne artikkelen er fra 2017 og forteller hvordan DARPA forsvarer denne teknologien og sier de aldri vil misbruke den.

https://www.theguardian.com/science/2017/dec/04/us-military-agency-invests-100m-in-genetic-extinction-technologies

Så kom Covid 19

Den massive mengden med tvungen PCR testing av alle mennesker på jorda burde sees i denne sammenhengen; DARPA samler inn genetisk materialer fra ALLE mennesker på hele jorda. Dette er genetisk informasjon helt ned på individuelt nivå. Samlet inn av verdens største utvikler av biologiske våpen. Hva vi ser nå i forbindelse med Covid er en global militær PSYOP som skal sikre at alle lar seg teste og dermed avgir sin individuelle genetiske informasjon. Ting tyder på at testen også planter teknologiske parasitter i kroppen til alle som lar seg teste, parasitter som fungerer som antenne for elektromagnetiske signaler og som er i stand til å gjøre mye av det samme som vaksinene, endre det menneskelige DNA. Hva endringene skal være vil kunne bli individuelt programmert gjennom eksterne signaler som 4+1G (forbudt å nevne så dere får gjøre matematikken selv).

https://bigthink.com/surprising-science/scientists-create-a-lifelike-material-that-has-metabolism-and-can-self-reproduce?rebelltitem=2#rebelltitem2

Morgellons; teknologiske parasitter?

Funnet i

  • Nedfall fra chemtrails (regn, snø)
  • Ansiktsmasker
  • Testpinner for covid 19
  • Genmodifisert mat
  • Huden og blodet til mennesker som er diagnostisert med Morgellons sykdom

Stadig flere over hele verden blir syke av en mystisk sykdom som har herjet siden 2006. Sykdommen minner om Lupus, schizofreni, Borealis, narkotika og alkohol problemer. De som får dette opplever det som om noe kravler under huden deres, biter og stikker. Etter en stund kommer det ofte fibre ut av huden og lager stygge sår. Mange leger tror at dette er noe pasienten selv forårsaker og gir medisiner mot schizofreni til pasientene.

Studier har vist at trådene minner om både mycelium fra sopp (mycelium er «røttene» til soppen) og en bestemt bakterie, Chlamydia pneumonia. Chlamydia pneumonia (https://www.std-gov.org/blog/chlamydia-pneumoniae/) fører til bakterielle luftveisinfeksjoner og lungebetennelser. Den er veldig smittsom og er vanskelig å bli kvitt. Minner om hva Covid 19 blir påstått å ha som symptom?

99% av befolkningen merker ikke noe til dette fordi kroppens immunsystem holder parasitten i sjakk. Siden vi bombarderes av dette ustanselig, blir vi hele tiden infisert og aldri helt kvitt denne. Om vårt immunsystem blir svekket av en eller annen grunn vil vi kunne utvikle Morgellons. De fleste vil tro at det er noe helt annet som f.eks Borealis eller schizofreni.

Denne parasitten ligner veldig på nanopartikler og har ofte et metallisk utseende.

Enkelte ganger er den i form av et hexagon som gløder.

I denne filmen fra 2015:

forteller den tyske forskeren Harald Kautz Vella at krigen i Irak ble startet for å teste ut «smart dust» bestående av disse fibrene. Dette ble sprayet på de irakiske soldatene for deretter å utsette dem for elektromagnetisk stråling som gav dem en følelse av at huden brente. Det var ikke strålingen som gjorde det, men genetisk modifiseringen av soldatenes RNA og firbre som virket som antenner for denne strålingen via smart dust. Amerikanerne var også i stand til å programmere de irakiske soldatene til «overgi seg», «bli forelsket i de amerikanske soldatene», «bli syke», «falle død om», «utvikle kreft» osv. Alt dette gjennom RNA programmering, smart dust og elektromagnetiske signaler (5G?).

Det som er spesielt med disse fibrene som vokser i kroppen til folk er at det er funnet insekt deler i dette. Dvs disse fibrene gror insektdeler inne i mennesker!

Han forteller også at han har fått tak i dokumenter som viser at dette er det CIA som står bak. Dette er langt fra bare en psyop eller makt grabb, men veldig mørk okkultisme bak. Flere grener i den amerikanske etterretningen prøver å motarbeide det CIA, NASA og militær etterretning holder på med, bla a NSA og Pentagon. Dette betyr igjen at det kan være en viss sannhet i at Trump jobbet for nettopp dem og at dette er grunnen til at de var så redd ham.

Filmen er laget i 2015 og Harald Kautz forteller at om de ikke blir stoppet vil USA bli ødelagt innen 6 år, dvs i 2021! Han sier videre at befolkningen i USA vil bli redusert med 80% innen ti år, dvs 2025.

I Silicon Walley ligger tre bygninger ved siden av hverandre som er i sentrum for det som skjer i verden i dag: Singularyt University, grunnlagt av Ray Curzweil som forsker på Transhumanisme og nano teknologi. Neste bygg er Google hvor Ray Curzweil nå er sjefs utvikler og på andre siden av universitetet er NASA hovedkvarteret. Dette er hvor flyene som sprayer nanopartikler blir sertifisert.

Alt dette henger sammen med hva som skjer nå rundt Covid. Disse AI nanopartiklene og trådene som stadig flere mennesker har i seg sikter seg inn på det menneskelige RNA og gir tilgang til elektromagnetiske signaler i å reprogrammere dette, som et operativsystem. Noe vaksineprodusentene kaller covid vaksinen, et operativsystem.

Man kan jo spekulere på ting som nå begynner å komme fram rundt disse «eksperimentelle» injeksjonene som nå tvinges på hele menneskeheten. Det viser seg jo bla a at PCR testen IKKE søker etter noe virale genetiske materialer men etter det 8. kromosom i mennesket. Hvorfor akkurat det 8. kromosom? Holder de på å kartlegge hvem som skal overleve og hvem som skal dø?

Diskusjon om covid med en professor i matematikk

La meg bare først begynne med en praktisk observasjon; Jeg kjenner ingen som er døde av covid og ingen jeg snakker med kjenner noen. De fleste er døde MED covid, dvs de dør av noe etter at de har blitt testet positiv. Over 90% av disse er minst en co morbid tilstand, de fleste flere. Nå har langt over 111 dødd av vaksinen i løpet av 3 måneder og 145 har fått alvorlige bivirkninger. De fleste med alvorlige bivirkninger er unge mennesker. I tillegg har nesten 2000 fått det som blir beskrevet som mildere bivirkninger. Ref Ukesrapporten fra FHI.

Jeg og mange med meg merker også at når noen dør med covid så er de døde av covid. Når noen dør av vaksinen så er det fordi de har mange underliggende sykdommer og de ville dødd uansett. Gjennomsnitts alderen for covid døde er 84 år, gjennomsnitts levealder i Norge er 82 år.

Om ingen av vaksine selskapene har erklært at vaksinene ikke beskytter mot noe så har ikke politikerne fått dette med seg. De har nemlig varslet at INGEN TING VIL ENDRE SEG ETTER AT ALLE ER VAKSINERT, da smittefaren er like stor. Nedstengingene vil fortsette og friheten til alle i verden vil bli enda mer innskrenket. Siden viruset dessuten muterer ustanselig plutselig og alle mutasjonene er stadig mer dødelig så vil jo ikke vaksinene ha noen betydning uansett.

En annen personlig observasjon er at plutselig plutselig har viruset blitt så farlig og ondsinnet? Noe som i bunn og grunn er livløse partikler har begynt å komme med stadig flere smarte planer. Regjeringen har dessuten erklært at immunsystemet ikke har noen som helst betydning når det gjelder covid.

Når du sier at «alt tyder på at vaksinen reduserer transmisjonen» så må jeg bare spørre; hvordan er dette mulig å observere etter så kort tid? Spesielt siden «smitte tallene» bare blir stadig høyere, selv etter vaksinasjonene.

Når det gjelder nedbyggingen av helsevesenet;

Utvalgte sitat fra tv2 Meninger og Analyse:

I mars for et år siden kom det varsler om at hundretusener kunne dø av en ny utgave av koronaviruset. Umiddelbart erklærte regjeringen at dens store bekymring var sammenbrudd i helsevesenet.

Ifølge Statistisk sentralbyrå hadde landet 3,5 sykehussenger pr. 1000 innbyggere, nesten nederst på listen i hele OECD (tilsvarende tall var 4,9 i 1945). Og det kunne også bli mangel på sykepleiere og sykehuspersonell.

Mediene viste bilder fra overfylte lasaretter under spanskesyken for å visualisere norsk fremtid. Regjeringen sa de var nødt til stenge ned – hvis ikke ville helsevesenet kollapse.

Samfunnet ble ikke gitt annet valg enn å underkaste seg naturens uforutsigbarhet og luner.

I de neste ti månedene tok regjeringen radikale grep for å begrense virusets bevegelser ved å begrense folks bevegelsesfrihet. Denne strategiens språk har vært dominert av «nasjonal dugnad», vis «solidaritet» ved å leve isolert.

«Vi må alle beskytte oss selv, for å beskytte andre», sa Solberg under pressekonferansen i mars 2020.

I et debattinnlegg i Aftenposten skrev hun, sammen med finansminister Jan Tore Sanner og helseminister Bent Høie: «Vi må slå ned smitten. Vi må unngå at for mange blir syke samtidig». Det var nemlig forutsetningen «for å sikre at vi har kapasitet til å redde de som trenger livsviktig behandling.»

Det som alle for ett år siden ville ha beskrevet som en utenkelig, ekstremistisk organisering av samfunnet, omtales nå som rimelig, men først og fremst uunngåelig. For det er slik viruset, det vil si naturen, må nedkjempes.

Men i stedet for å starte byggingen av et fleksibelt helsevesen tilpasset pandemier – og som kan aktiviseres neste gang behovet oppstår og som ville gjort det utenkelig at helsevesenet nådde «knekkpunktet» – har regjeringen utstedt stadig mer kortsiktige og detaljerte dekreter om hvordan befolkningen skal «slå ned viruset» ved å stenge seg selv inne.

Virus har vært overalt på kloden i 3,8 milliarder år og vil være her etter at vi alle er døde.

Ref: https://www.tv2.no/mening

Det er gjort lite eller ingenting for å øke akuttsykeplasser eller få inn flere pleiere. For noen dager siden var det et stort oppslag i NRK om at det nå var krise fordi alle akuttplassene på Akershus var fulle. Dette høres jo enormt ut, men det de glemte å nevne er at det kun finnes 12 slike sengeplasser som betjener 600 000 innbyggere. NRK måtte ut å dementere kort tid etter, men med mye lavere stemme.

Når det gjelder «smittsomheten» og mutasjonene så er det kun snakk om positive testresultater, ikke unormalt mange syke eller døde.

Dette med en test som overhode ikke kan brukes for å teste for noen som helst mikrober og som dessuten IKKE tester for noen som helst virus, her er dokumentasjon på dette;

Hva de tester for og bruker i WHO sin primer er denne sekvensen; 

ctccctttgt tgtgttgt
https://www.who.int/docs/default...

Det som er spesielt med denne sekvensen er at den er identisk med en sekvens fra det menneskelige 8. kromosom;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Det du kaller for smitte er kun PCR testresultater som er absolutt ubrukelig for det formålet denne har. PCR-metoden som brukes er laget av Drosden&co. Metoden ble slaktet i november av en gruppe på 20 forskere, blant annet ei fra Norge.

Når det gjelder påstanden om at smitten sprer seg som ild i tørt gress så er forklaringen enkel; De tester mange fler og jo flere de tester jo flere positive får de. Det er som å begynne å lete etter folk med blå øyne, det blir ikke flere med blå øyne om man begynner å telle dem.

Du viser til en artikkel fra Lancet som viser at dødeligheten for covid er ti ganger høyere for ungdom mellom 11-17 år som innlegges på sykehus med covid enn av influensa. Ungdom som legges inn blir ikke innlagt pga covid, men av andre underliggende sykdommer. Om de dør samtidig som de har influensa i fortiden så vil veldig få leger si at de døde av influensa om de har kreft i fjerde stadiet. Med covid så er det en helt annen sak; WHO har sendt ut beskjed om at alle som blir testet positiv for covid, som senere dør, skal regnes som covid død. Statistikken kan da i ettertid si at dødeligheten er 10 ganger så høy for covid som for influensa.

WHO kom for noen måneder ut med et skriv som fortalte at 94% av de som er registrert som covid døde hadde minst en co morbid sykdom.

Jeg har sett på statistikken du viser til på middelverdier fra 2015-2019.

Denne statistikken blander sammen middelverdier og sesongsvingninger, noe som gjør grafen ubrukelig. Dette ser ut som en gjennomgående trend når det offentlige og deres løpegutter ønsker å dokumentere covid.

La oss ta Sverige, UK, Finland og Norge slik ser statistikken ut for 2014- 2020

Sammenligner man Sverige med Storbritannia så ser det vel ikke ut til at all nedstengningen i England hadde noen effekt?

Så, hvorfor har Sverige hatt høyere dødelighet enn Norge?

Flere forskere har funnet ut at dette kan komme av noe som i forskningpapirer har blitt omtalt som «dry tinder».
Sverige har ligget langt under sitt eget gjennomsnitt i dødelighet rett FØR corona, dermed har de hatt mange eldre personer som dessverre har vært ekstra sårbare/i risikogruppe/døden nær. I Norge har vi hatt normal dødelighet for Norge, før corona, derfor har vi «vert heldige» og ikke blitt like hardt rammet, siden vi ikke har hatt like mange som har vært ekstra sårbare/i risiko. Man kunne også sagt at de har vært mer heldige i Sverige, med at de hadde eldre som fikk leve litt lengre enn de normalt ville gjort, før corona.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…