AKSJONSBREVET MOT MUNNBIND I SKOLEN

Kjære beslutnigstaker, og medansvarlig for våre barns helse

Det er med økende bekymring vi har sett våre barn bli utsatt for stadig nye restriksjoner med påfølgende negativ effekt på deres livskvalitet og psykiske helse. Når det nå drøftes innføring av munnbind i skoler, har smittevernet gått alt for langt.

Vi minner om Smittevernloven § 1-5. Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak: “Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.”
Å pålegge skoleelever å bruke munnbind på skolen vil være å iverksette tvangstiltak. Når det globalt er meldt om svært få dødsfall fra covid-19, er dette å anse som et uforholdsmessig inngrep.

245 psykologer og psykologspesialister publiserte 22.2.2021 en bekymringsmelding hos NRK. “De mest sårbare barna og ungdommene er i ferd med å bli de største taperne i koronaoppgjøret. De har mer alvorlige, omfattende og livstruende psykiske helseplager enn før koronapandemien.(…) Vi er nå vitne til at friske barn blir syke. Barn som kanskje ikke hadde blitt syke i en normal hverdag uten koronarestriksjoner.”

Overlege Halvor Næss ved Haukeland sykehus uttalte nylig: “Det er gjort en rekke randomiserte studier hvor munnbind er testet under influensaepidemier. Alle er negative. Munnbind hjelper ikke mot spredning av influensa i befolkningen. I fjor vår ble det gjort en randomisert munnbindstudie i Danmark. Det er den eneste av sitt slag under corona-epidemien og den var negativ. Det finnes altså ingen randomiserte studier (eller metaanalyse) som viser at munnbind hindrer smittespredning av luftveisvirus i den generelle befolkning. (På sykehus er situasjonen en annen). Instruksen fra Helsedirektoratet er at retningslinjene skal være kunnskapsbaserte og bygge på anerkjent metodikk som graderer kvaliteten av den tilgjengelige kunnskapen. Best kvalitet har kunnskap basert på metaanalyser og randomiserte studier. Dersom metaanalyser og randomiserte studier er negative (ingen forskjell mellom behandlingsgruppen og kontrollgruppen), skal behandlingen ikke anbefales. Helsedirektoratet bryter derfor med sine egne retningslinjer ved sin anbefaling av munnbind. “Et tysk studie fra oktober 2020 som omfattet nesten 26.000 barn, viser at 68% av barna hadde omfattende plager som følge av maskebruken. De vanligste bivirkningene var irritabilitet (60%), hodepine (53%), konsentrasjonsvansker (50%), mindre glede (49%), motvilje mot å gå på skolen/barnehagen (44%), ubehag (42%) nedsatt læringsevne (38%) tretthet/utmattelse (37%).

Norge har hatt lavere dødelighet og smitte sammenlignet med andre land som har hatt utstrakt bruk av masker på skoler. Flere stater i USA har nå droppet påbud om masker på skolen. I Norge har vi nå muligheten til å dra nytte av erfaringene som er gjort i andre land, og vi kan dermed unngå å utsette våre barn for dette smertefulle eksperimentet. Influensasesongen er snart over, la våre barn være i fred! Se vedlagte illustrasjon.

Munnbind dekker over vårt viktigste kommunikasjonsorgan; ansiktet. Ansiktsuttrykk formidler mye viktig informasjon når vi kommuniserer med hverandre, og barn er dessuten spesielt avhengig av å se ansiktet til sine omsorgspersoner og medmennesker for å ha en normal nevrologisk utvikling!
Tildekking av ansiktet vil dessuten forringe barns språkutvikling, hvilket vil være særdeles ugunstig for de 40% av elevene som ikke har norsk som morsmål i Oslos grunnskoler.

Post hoc ergo propter hoc har heller aldri vært vitenskapelig akseptert som konklusjon (“det at smitten gikk ned skyldtes at vi gikk ii Lockdown”), så hvordan gikk dette for seg, mot all vitenskapelig fornuft, i 2020? Vedlagt ligger en illustrasjon fra boken «the transmission of epidemic influenza» av J Edgar Hope- Simpson som gir et inntrykk av illusjonen bak lockdown og dens «effekt» i mars/april 2020, som tilfeldigvis markerer slutten på influensasesongen.

Det bør foreligge en positiv konsekvensutredning som ligger til bunn for beslutningen om å ta en slik diskusjon, i det offentlige rom. Hvor er den?

Vi stiller oss også undrende til hvordan bruk av maske vil påvirke undervisningens kvalitet. Alle som har vært i butikken i det siste vet hvor vanskelig det kan være å høre hva kassereren sier bak et munnbind, selv på en meters avstand. Er det forventet at barn som sitter i et støyete klasserom fylt med barn i bevegelse, skal få med seg hva som blir sagt av lærer eller andre? Det vil dessuten være særdeles anstrengende for et barns ufullstendig utviklede nervesystem. Vi vil kalle det direkte uansvarlig.
Spørsmålene omkring konsekvensen av dette er mange.

Hvor sannsynlig er det at barn skal klare å følge retningslinjene for bruk av et munnbind som i utgangspunktet er beregnet på bruk av voksne i operasjonssalen?

Både FHI og WHO har varslet at feil bruk kan øke smitten. Vil læreren kunne fange opp de barna som sliter psykisk, uten å se deres ansikter?

Barn som allerede har vanskeligheter med å uttrykke seg eller snakker lavt, vil de få det enda vanskeligere? Hva med barn med nedsatt hørsel? Barn med astma?

Hvordan vil bruken av munnbind gjennom skoledagen påvirke følelseslivet og den sosiale utviklingen barn skal ha?

Hvordan vil det påvirke lærernes arbeidsmiljø og arbeidskapasitet?

Skoler i Norge skal være gratis. Hvem skal betale? Hvordan vil dette påvirke mobbing og forebygging av dette?

Bivirkninger av maskebruk er dessuten forverret tannhelse, endrede pustevaner og dårlig ånde. Tannleger rapporterer at pasienter som tidligere har hatt god tannhelse får inflammasjon i tannkjøttet, og pasienter som aldri før har hatt hull, får hull, etter bruk av maske. Inflammasjon i tannkjøttet kan over tid gi økt risiko for hjerteinfarkt og slag. Hvordan vil dette påvirke våre barns helse, unge mennesker som er i utvikling? Forverret tannhelse gir forverret helse.

Nå som vi vet at Covid har en dødelighet på lavt promillenivå, er det lett å se at regjeringens håndtering har sprunget ut fra en overdrevet panikk.

At befolkningen har vært frarøvet en rekke viktige rettigheter i løpet av det siste året har medført en rekke negative konsekvenser, ikke minst for barn og unges psykiske helse. Det er derfor av aller største betydning at dere som sitter med beslutningsansvar og evne til å sette ned foten, tar dette ansvaret på alvor, NÅ!

Er det barna som skal få ansvaret for å “redde” risikogruppen og resten av samfunnet? På hvilket grunnlag vurderer dere å legge et slikt ansvar på deres skuldre? Vurderer dere virkelig å skyve barna foran dere, bruke dem som et skjold for å beskytte en begrenset risikogruppe?

Vi forlanger at vår bekymring tas på alvor, og at dere med en viss faglig integritet går imot dette eksperimentet. “Jeg fulgte bare ordre” er ikke svar godt nok. Vi forventer at dere tar beslutninger som er “til barnets beste”.

På vegne av Fakta for gjenåpning av Norge gruppen.

Referanser for dette brevet:
Illustrasjon som motbeviser regjeringens konklusjon om at lockdown virker:

https://www.researchsquare.com/article/…

https://www.nrk.no/ytring/…

https://www.researchgate.net/publication/…

covid-19-face-masks-community-first-update.pdf

https://www.rigshospitalet.dk/…

https://www.itromso.no/ntb/iriks/…

https://www.bmj.com/content/372/...

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/…

https://www.bmj.com/content/369/…

https://www.sciencedaily.com/releases/…

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/…

https://www.fhi.no/nyheter/2020/…

https://www.aftenposten.no/meninger/…

Innlegg lånt fra Hilde Maxwell, administrator av Facebook gruppen Fakta for Gjenåpning av Norge.


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s