DEN PSYKOLOGISKE EFFEKTEN AV MUNNBIND BRUK HOS BARN SOM IKKE NEVNES MED ET ORD AV HELSEMYNDIGHETENE OG POLITIKERE

Hvorfor nevner ikke helsemyndighetene og politikerne disse beviselige skremmende virkningene ansiktmasker har på barn? Det blir påstått at tiltakene mot c 19 har blitt iverksatt for å beskytte de mest sårbare, så hvorfor er dette da et ikke tema? Finnes det ingen kompetente psykologer i Norge på dette området som er interessert i å kjempe for barnas rettigheter, dvs å ta kampen opp mot at myndighetene vil traumatisere en hel generasjon? 

“Utviklingsmessige og psykologiske konsekvenser for barn ble ikke vurdert av Health Protection Surveillance Center (HPSC) når de ga råd om maskebruk på skolene.

HPSC-veiledningen i forbindelse med masker i skolene ble utstedt utelukkende på grunnlag av internasjonal forskning på Covid-19-smittsomhet, uten konsultasjoner om potensielle effekter på barns utvikling og mental helse.” https://www.irishexaminer.com/

Og den samme mentaliteten som irske myndigheter har når det gjelder munnbindbruk for barn har jo norske myndigheter også når det gjelder munnbindbruk for barn her i Norge. Mildt sagt skremmende spør du meg.

“Vi er avhengige av å se ansiktsutrykkene til hverandre for å forstå hverandre. Med fysisk distansering, økende angst og forstyrrede rutiner pga c 19, så søker vi emosjonell kontakt via andres ansiktsytrykk.

Vi er avhengige av ikke verbal kommunikasjon, og da særlig ansiktsutrykk for å utrykke oss og kommunisere med med andre. Følelsene beskrevet ovenfor, og mange flere blir signalisert gjennom ansiktsutrykkene våre. I flere sammenhenger er ikke verbal kommunikasjon hovedårsaken til at vi forstår hverandre.

Når halve ansiktet vårt er tildekket, så forsvinner mye av den ikke verbale informasjonen og annen informasjon, som hevede øyenbryn og skuldertrekk som er åpenbare når munnen er synlig. Denne tapte informasjonen er som å snakke med noen i telefonen der det er dårlige signaler, der man bare får med seg hvert tredje ord som blir sagt, og signalene til slutt er så dårlige at samtalen blir avbrutt. Effekten etterlater oss med en følelse av å være i mindre stand til å forstå hverandre.

Hvorfor barn synes det er foruroligende med masker? 

Mange yngre barn blir redde og bryter ut i tårer når noen med en maske nærmer seg. Slike reaksjoner er så vanlige hos små barn at noen skoler har forbud mot Halloween parader. En grunn til dette er at utviklingen av ansiktsgjenkjenning er relativt svak hos yngre barn.

Ifølge psykolog Dr. Kang Lee som er psykolog ved Universitetet i Toronto er det ikke før barna er omtrent 14 år gamle at de når voksne ferdighetsnivåer i å gjenkjenne ansikter. Før det har barna en tendens til å se individuelle ansiktsegenskaper i stedet for å gjenkjenne personen som en helhet. Ved å ta på oss masker tar vi bort informasjon som gjør det spesielt vanskelig for barn å gjenkjenne andre og lese emosjonelle signaler, noe som er foruroligende og bekymringsfullt.”
https://www.cugmhp.org/

Still face experiment: Dr. Edward Tronick – 3 minutter spilletid https://www.youtube.com/

“Vi har i flere tiår kjent til at barns emosjonelle velvære delvis avhenger av nevrologisk utvikling, som kommer fra å se ansikter og gjenkjenne følelser. Hvordan alt dette fungerer er ikke helt klart, men som Catherine Herba og Mary Phillips ved London Institute of Psychiatry har forklart, er det nok bevis for at barn trenger å se folk uttrykke sine følelser for å utvikle seg normalt.

Konsekvensene av at vi nå skjuler ansiktene våre bak masker venter på oss i horisonten. Selv om det ikke er studier av denne dimensjonen i barns liv under denne pandemien (i det minste ikke ennå), antyder studier som den av Laurie Bayet og hennes kolleger fra Boston Children’s Hospital at barn mellom 2 og 4 år lærer om følelser ved å se på ansikter. 

Hva vil skje med våre barns utvikling hvis de i et år har langt færre muligheter til å se ansikter og finne ut hvilke følelser som vises? Ingen vet.” https://www.psychologytoday.com

Barn blir traumatisert når de må gå med ansiktsmasker – spilletid 3 minutter https://www.youtube.com/

“Munnbindbruken har allerede begynt å vise psykologiske konsekvenser for barn og voksne, og barn er den største bekymringen. Det er omfattende vitenskapelige bevis som støtter ideen om at ansiktsmasker er mentalt og fysisk skadelige, og viser at vedvarende bruk av ansiktsmasker skader barns kognitive utvikling. Bruk av munnbind begrenser ikke bare uttrykk for sosiale signaler sterkt, men enda viktigere er at regelmessig bruk av masker forårsaker ugunstig mentalt traume ved deindividualisering, frykt og angst som forstyrrer hjernens struktur og utvikling.

Følgene har allerede blitt tydelig i skolene, der lærere og omsorgspersoner har fått beskjed om å bruke klare ansiktsmasker for å forhindre at følelsesmessige traumer og begrenset kognitiv utvikling forverres hos små barn. Det at dette er implementert viser at fagpersoner er klar over den psykologiske skaden de påfører barn ved å bruke masker. Utviklingspsykologer uttaler at “masker kan forsinke læring”, og at denne avgjørende avhengigheten av ansikter og munner for språkutvikling er “et læringsverktøy på samme måte som bøker er.” Å fjerne barns evne til å analysere ansikter hindrer deres utvikling av sosiale signaler som er påviselig skadelig for dem.

Effektene av vedvarende bruk av ansiktsdekkende munnbind på menneskets psykologi har blitt studert i flere tiår og har vist seg å resultere i ugunstig psykisk traume.  Den amerikanske psykologen, Philip Zimbardo (1969) fant bevis på deindividualisering som et resultat av å ha på seg munnbind. Studiene hans viste “en redusert bekymring for sosial evaluering” og en reduksjon av en persons “terskel for å uttrykke hemmet atferd”. Noen observasjoner inkluderte “mulige hukommelsessvikt” og til og med forvrengninger av virkeligheten.

Når munnbindbruk forårsaker uønsket psykisk traume hos voksne, er det selvfølgelig også skadelig for barnas psyke, ikke bare på grunn av mangelen på individuell identitet som barna trenger for å blomstre, men også i betydningen av tilbakevendende fryktresponser knyttet til konstant daglig påminnelse om at deres venner og familie er vandrende “sykdomsfabrikker”. Barn trenger å sitte og leke med andre barn, og når de ikke er i stand til det på grunn av frykten voksne har, utgjør dette en risiko for barn som er langt mer alvorlig enn å få virus.

Det er data om utviklingen av en dypere forståelse av betingede fryktresponser hos mennesker i alle aldre; barn er imidlertid mest utsatt for drastisk kognitiv tilbakegang som et resultat av å være i en tilstand av frykt og angst. Hemming av riktig sosial interaksjon og ansiktsgjenkjenning har vist seg å gi frykt og angst hos babyer og barn. I følge John Hopkins Medicine, “opplever babyer fremmed angst og klamrer seg til foreldrene når de blir konfrontert med folk de ikke kjenner igjen,” slik at babyer som blir utsatt for å se foreldre og andre voksne med ansiktsmasker, hindrer babyene i å gjenkjenne ansiktene til menneskene rundt dem som forårsaker at babyene blir stresset. Dette støttes av annen forskning og har blitt studert og dokumentert i flere tiår.

I følge National Scientific Council on the Developing Child, “så viser vitenskapen at eksponering for omstendigheter som gir vedvarende frykt og kronisk angst kan få livslang konsekvenser ved å forstyrre hjernens utvikling”. Barns kognitive utvikling påvirker dem hele livet, så selv om samfunnet vil vokse fra denne pandemien, kan det hende at barna aldri vil gjøre det.

Denne fryktens pandemi når langt utover betingede fryktresponser. Noen få psykologer gir foreldre råd om hvordan de trygt kan bringe disse nyhetene til barn på en måte som er mindre traumatiserende; det faktum at slike drastiske tiltak må treffes for å lokke barn til å bære ansiktsmasker, bør være bevis nok til at fremgangsmåten er skadelig for dem.

I begynnelsen av juli (2020) fortalte barnepsykolog Dr. Joe Ackerson til MSNBCs WVTM13 News at foreldre bør begynne gradvis å tilpasse barna sine til ideen om å bruke masker ved å gjøre det “morsomt” og ved å legge maskene på bamser og leker, slik at de blir komfortable med ideen om å bære ansiktsmaske hver dag “til fordel for andre mennesker.” Denne ideologien er farlig fordi barna blir vant til ideen om at de må være ukomfortable for at andre skal ha det bra.

Det har blitt tydelig at munnbindmandatene ikke er forankret i vitenskapen, men snarere i det Kurt Riezler fra American Journal of Sociology kaller “kollektiv usikkerhet.” Han forklarer at dette er “marerittet i det moderne industrisamfunnet”, at det “er et psykologisk fenomen med litt kompleksitet. Det er ikke bare den økonomiske usikkerheten forårsaket av masseledighet. ” Dette kan lett beskrives som en tilstand som er uhyggelig lik det amerikanerne for øyeblikket er vitne til og opplever. Den håndgripelige tilsidesettelsen av utviklingen av barn, i tillegg til krenkelsen av amerikanernes gudgitte friheter, kan munnbindpåbud bare forklares som en unnskyldning for å undertrykke enkeltpersoner i det frie samfunnet.

Følgelig er effekten som disse uvitenskapelige mandatene foreslår for barn umålelig. Det er flere bevis som støtter den kortsiktige og langsiktige risikoen ved vanlig ansiktsmaskebruk for barn og voksne, så hvorfor er disse retningslinjene fortsatt på plass nesten 6 måneder inn i en pandemi? Å venne barn til ideen om å måtte dekke til ansiktene sine er ikke normalt, og barna vet det, så å fremstille det som det “nye normale” er emosjonelt, mentalt og fysisk skadelig for barn overalt. Det virker som om den virkelige pandemien er frykt, og den har vist seg å være mer destruktiv enn noen sykdom. I dag er det tydeligere enn noensinne at regjeringen aldri vil være på folkets sin side, så det er opp til alle borgere å beskytte barna i samfunnene sine mot tyranni som søker å begrense, plyndre og nedbryte det Gud har gitt hver enkelt.” https://floridacitizensalliance.com/

Bekymringsmelding fra barnepsykologer https://steigan.no

Forskning: barn har store plager ved bruk av munnbind https://steigan.no

Kan noen forklare meg hvordan denne ene studien som påstår at munnbind er effektivt mot c 19 https://www.nature.com/ trumfer disse 90 studiene du finner her som viser det motsatte? https://olehartattordet.blogg.no/

20 grunner til at obligatoriske ansiktsmasker er usikre, ineffektive og umoralske https://liberlysing.no/

“Barn sprer ikke corona smitte. I dette finske studiet ble 11.000 barn testet.” http://tt.omni.se/

“Ingen barn som ikke allerede var alvorlig syke, har dødd av Covid-19 i Storbritannia, har en stor studie indikert, med forskerne som sier at resultatene skal berolige foreldre når en ny skoleperiode begynner. Studien så på 260 sykehus i England, Wales og Skottland. Av de 69 500 pasientene som ble innlagt med påvist Covid-19 de første seks månedene av året, var 651 – eller 0,9 prosent – under 19 år.” https://www.thetimes.co.uk/

Denne australske rapporten som det vises til her kan jo IKKE myndighetene og pressen ha fått med seg nå de snakker om munnbindpåbud for skolebarn:

“Forsker på immunologi og virologi ved Instituttet for biomedisin ved Århus universitet, Christian Kanstrup Holm sier i et intervju med TV2ØstJylland (se fra 11:20):

«Vi vet faktisk veldig lite om akkurat hvordan koronaviruset sprer seg i samfunnet. Men akkurat rundt skolene vet vi faktisk mye. Jeg har en rapport her, som det ikke er tid til å lese gjennom her. Men den samler alle studiene som er gjort i verden og prøver å finne ut hva som er opp og ned i dette.

Konklusjonene i disse studiene er egentlig litt av noen vekkere: Elevene på skolen smitter ikke hverandre. Og de smitter faktisk ikke lærerne sine heller. Faktisk er barn i skolealder utrolig dårlige til å overføre smitte.»

Intervjueren: ′′ Så det finnes rett og slett ingen bevis eller, det finnes ingen bevis for at å stenge en skole selv hindrer virus i å spre seg – hvorfor gjør du det?»

Holm: – ′′ Ja, jeg vil faktisk gå lenger enn det, det finnes faktisk bevis for å si at det IKKE nytter. Så bevisbyrden er rimelig klar. Det nytter ikke å legge ned skoler, det er tydeligvis ikke der barn smitter, så hvorfor gjør man det? Vel, jeg synes du bør spørre politikerne. Jeg antar de har lest de samme rapportene jeg har, ellers har de sovet i klassen. Å legge ned skoler vil ikke påvirke smitten.» (…) ′′ Jeg forstår ikke hvorfor vi våger å gamble med unge menneskers psykiske helse.»

Vi kontaktet Christian Kanstrup Holm og spurte ham hvilken rapport han viste til i intervjuet. Han svarte raskt, sjøl om det var seint på kvelden, og viste til denne rapporten fra Australia:” https://steigan.no/ Report-summary-COVID-19-in-victorian schools https://www.dhhs.vic.gov.au/

Fra Tidsskriftet Den Norske Legeforening 28. januar 2021:

“Risikoen for at unge under 20 år er primær smittekilde er lavere enn for voksne (relativ risiko 0,56, 95 % konfidensintervall 0,37 til 0,85), viste en systematisk oversikt basert på 18 studier om smittespredning. Risikoen for å være primær smittekilde var dessuten lavere i yngre aldersgrupper sammenlignet med ungdom. I en ny stor studie var forekomst av antistoffer tre ganger høyere hos foreldre sammenlignet med deres barn (1–10 år). Dette taler imot at barn er en viktig smittekilde inn i familien.

Skolestenging har ofte blitt begrunnet med funn fra modelleringsstudier. Mange av modellene er imidlertid basert på en antagelse om at barn smitter i like stor grad som voksne – en antagelse som nå ser ut til å ikke være riktig.

Etter snart et år med pandemi vet vi at smittespredning kan skje i barnehager og skoler og at det skjer i større grad blant ungdom enn barn. Så langt utgjør dette imidlertid en liten andel av den totale smitten. Smitteøkningen i Europa høsten 2020 kan ikke tilskrives gjenåpning av skoler, og skolestenging alene har liten effekt på begrensning av smittespredningen. Svært få unge blir alvorlig syke, og indirekte følger av inngripende tiltak er mer bekymringsfulle.

Når historien om pandemien skal skrives, vil den ikke bare handle om smittetall, antall innleggelser og døde, men om hvordan samfunnet tok vare på barn og unge.” https://tidsskriftet.no Vitenskapen er det beste verktøyet vi har til å finne sannheten med, men hvis de som bruker dette verktøyet ikke har rent mel i posen, så vil dette verktøyet bli deretter, i verste fall så kan det brukes til å fremme usannheter og propaganda. Vitenskapen vil være særlig utsatt for dette når økonomien sitter i førersetet, og når vitenskapsmenn og kvinner vet at de kan miste jobben hvis de ikke viser til resultater som støtter det oppdragsgiveren forventer seg. Og at forskningen mere og mere har blitt et verktøy for politisk og økonomisk vinning og ikke et verktøy for å finne sannheten, det finnes det dokumentasjon på i bøtter og spann:  https://olehartattordet.blogg.

Et virus som er mye mere skremmende og farligere enn c 19 https://olehartattordet.blogg.no

Korona kavalkade – hvor mye av dette har du fått med deg? https://olehartattordet.blogg.no/

Innlegg lånt fra https://olehartattordet.blogg.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s