Ungdomen skrev epost til eleveråd som vil støtte maskepåbud. Hun er tøff 👌🤣💗

Heisann.

Jeg så at du/dere var positiv til munnbind i skoler i VG. Nå kommer jeg med flere andre om vår side.
Nei! Vi stiller oss absolutt ikke bak at Norge skal bli en autoritær stat, og at vi skal adlyde den norske stat. Munnbind er helseskadelig. Et eksempel er at dersom du bruker munnbind i 2 timer i strekk kan du utvikle hjerneskader.

Kroppen din puster ut giftstoffer o.l ved hvert utdrag, men med maske går dette rett inn igjen, samt som du får lite oksygen. Det som skjer da er at lungene dine blir ødelagt.

I utlandet er det masketvang helt ned til barnehagen. For det første, INGEN barn skal bruke maske, og for det andre, INGEN skal bli tvunget til å bruke det.

Munnbind er ikke annet enn et symbol. Det er en trend nå til dags. Munnbind hjelper ikke mot virus, KUN mot bakterier. Dette ble sagt hele veien, regjeringen sa også at munnbind aldri skjer i Norge. Men, de løy jo?

Når man bruker munnbind, så er det tre grunner til det. Enten, så er man livredd for corona og tenker ikke lengre selv fordi man blir et offer for propagandaen til media og regjeringen. Eller så ser du på deg selv som et godt menneske om du bruker det, eller så vet du at det er tull men du er redd bot.
Masker er som sagt ingenting annet enn et symbol. Og visste du at maske tvang var noe en brukte før i tiden feks ved krig…? Slik at vedkommende ikke gjorde annet enn å adlyde. Idag: adlyde den norske regjeringen som sprer frykt og propaganda.

Samme med lockdown. Lockdown er ikke lov det heller, med mindre det er krig. Men dette er jo ikke krig, er det?

Jeg stilker meg ikke bak hverken til maske eller tvang. Nürnbergloven: ingen skal få deg til å gjøre noe du ikke vil.

Hvis masker blir innført som påbud, fordi enkelte TROR blindt på at det hjelper, da får vi et problem. Først og fremst vil fraværet skyte til værs. Både pga sykdom som skyldes maske, men også at mange nekter å gå på skole hvis det blir påbudt. Pga masker har det oppstått vanvittig mange dødsfall, spesielt blant barn. Men dette er ikke noe media skriver om, Norge stiller seg enkelt og greit bak dette.
For det andre, læring! Læringen kommer til å synke, barn med allerede eksisterende vansker kommer til å slite enda mer.

For det tredje. Polarisering og diskriminering. Når folk som meg har grunner til å ikke bruke munnbind, ikke da går med munnbind, så får vi et problem. Når du ikke adlyder den norske stat, blir du sett ned på. Kanskje i verste fall også mobbet. Disse tiltakene og maske bruk skiller samfunnet. Folk har ikke lengre respekt, og dette kan jeg bekrefte. Flere ganger har jeg blitt utsatt for noe som faktisk kan sammenlignes med rasisme.

Nei til masker!
Masker er ikke annet enn er symbol.
At Nakstad ønsker å innføre munnbind påbudt er ikke rart. Han har aksjer i både munnbind og antibac «bransjen», som vil si han tjener seg rik på dette.

Alle har rett å nekte maske tvang, og annen tvang. Alle har rett å bestemme over egen kropp. Støtter dere munnbind spesielt i skoler, må jeg ærlig si at dere støtter at Norge blir et diktaturstat, med en regjering som allerede oppfører seg som Gud.

I tilfelle du ikke visste det, Danmark har innført ny lov som gjør det mulig at Danmark blir en diktatur stat. Og vi vet at Norge følger etter Danmark. Dette stopper ikke før vi sier nei!

Mvh,
Kiara G. Jula
Vg3 elev ved Amalie Skram vgs i Bergen

Lånt fra Alena Jula

Munnbind er psykisk terror

Bruken av ansiktsmasker har langt flere skadevirkninger enn faren de er ment å beskytte mot. Redusert oksygentilførsel og oppsamling av bakterier er bare begynnelsen. Den mentale og psykologiske effekten er mye mer dyptgående og destruktiv. Maskebruk har ingenting med helse å gjøre. Det er bare ett av mange virkemidler i psykologisk undertrykkelse.

Maskebruk blant helsepersonell i medisinsk sammenheng er kortvarig. Permanent bruk av ansiktstildekning er et maktmiddel for kontroll. Slaveeiere har brukt og religion bruker det til undertrykking og frihetsberøvelse av kvinner. Ansiktstildekning er et symbol på underkastelse. Følelsen av ikke å kunne puste er som mentale håndjern og lenker, og en konstant påminnelse om ufrihet og begrensning i hvert eneste åndedrett.

Spesielt er ansiktstildekning overfor barn er ekstremt skadelig for deres utvikling. Fra nazistenes eksperimentering på mennesker var noe av det mest fryktinngytende et barn kunne utsettes for var en mors ansikt med det totale fravær av ansiktsuttrykk. Denne form for kontaktløshet, følelseskulde og isolasjon har en destruktiv effekt på et hvert barnesinn. Videre å frata barn fysisk kontakt, holde avstand til venner, hemme naturlig lek og samvær og plassere dem foran en TV eller dataskjerm store deler av dagen kan sammenlignes med dyr i bur, med intelligensnedbrytende, passiv, underkastende, selvdestruktiv, aggressiv og apatisk adferd til følge. Videre å stenge fritidsklubber, forby barneselskaper, fester og begrense sport og idrett er ytterligere forsterkende på isolasjon og stigmatisering. En viktig del av fysisk, psykologisk, sosial og moralsk utvikling for barn er lek og samvær med andre barn. Å frata eller sterkt begrense denne livsutfoldelsen er ikke bare et overgrep, det er barnemishandling helsemyndighetene og politikere bør stilles til ansvar for.

Voksne går på ingen måte fri. Ingenting forsterker isolasjonsfølelsen mer enn både karantene, sosial distansering, håndvask, hjemmekontor, pleksiglassvegger, stengte butikker eller arbeidsledighet mer enn maskebruk. I et selvbedrag av å være solidarisk, beskytte andre og vise samfunnsansvar ligger det under en dyp frykt for ikke å stole på myndighetene og aller mest ikke å skille seg ut fra andre. En frykt myndighetene vet å utnytte og manipulere i en konstant strøm av motstridene restriksjoner, regler, råd og advarsler i en kaotisk og uoversiktelig informasjonsstrøm. Det er en klassisk ingrediens av dobbel-kommunikasjon i all psykisk terror fra barnemishandling til tortur designet for medgjørlighet, underkastelse og mentalt sammenbrudd.

Under påskudd av et helsefremmende tiltak for å skape trygghet, er effekten det stikk motsatte av ekstrem utrygghet. Maskebruk er et våpen i psykologisk krigføring for å tvinge folk til lydighet og slaveri og frivillig gi fra seg all frihet av frykt for et virus med en dødelighet på 0,24 prosent. Enhver med den minste rest av logisk tenkeevne burde innse hvilket overgrep og forbrytelse vi utsettes for.

Illusjonenes tid overfor nedstegningen som har holdt verden i et jerngrep i snart et helt år er over. Dette er en krigssituasjon. Myndigheter, politikere og massemedia er fienden. Dette er en kamp mot vår menneskelighet overfor en overmakt som historien viser til alt overmål skyr ingen midler av destruksjon, bestialitet og ødeleggelse. Dette stanser når nok ikke lenger underkaster seg, river av seg masken og står opp mot bedraget, løgnene og nekter å være slaver. Masker er for slaver, ikke for frie mennesker.

Innlegg skrevet av Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Astrid Stuckelberger | Global Corruption | Planet Lockdown

Dette intervjuet med WHO-varsleren Astrid Stuckelberger gir innsikt i organisasjonens indre arbeid. Hun jobbet med de internasjonale helseforskriftene i flere land som inngår i lovgivningen om hvordan pandemien ble erklært over hele verden. Lytt til hennes perspektiv på hvordan handlingene til WHO bryter med deres egne regler.…

World wide freedom rally Oslo 15 Mai 2021

Bli med på Taler, sang, intervjuv og stemningsglimt fra freedom rally i Oslo 15 Mai 2021. Fra Stortinget, Grunerløkka og Grønland i Oslo. Denne ettermiddagen og kvelden ble en festreise gjennom Oslo. Bortsett fra to episoder der enkelt personer ropte hatefult og kasta ting ut av vinduet i leiligheten sin så var det først og…

ERNA SOLBERG BØR AVSETTES OG STILLES FOR RIKSRETT – VI FÅR IKKE TILBAKE ET NORMALT LIV UTEN KAMP!

Folk spør: Når tar denne koronasituasjonen slutt? Det korte svaret på det er : Aldri!

I hvert fall hvis de som har innført unntakstilstand i de fleste land i verden får bestemme.

Etter vanlige definisjoner av epidemi var denne epidemien over i mai-juni i de fleste land i Europa. Men unntakstilstanden fortsetter. Og den vil ikke ta slutt hvis det ikke kommer et folkelig opprør mot det.

Myndighetene har satt uakseptable begrensinger i retten til fredelige forsamlinger og demonstrasjoner, slike begrensinger som vi kjenner fra diktaturer.

For første gang i fredstid har vi ikke feiret 17 mai, og førstemaidemonstrasjonen ble forbudt. De kommer ikke til å bli tillatt neste år heller, hvis Solberg & co får det som de vil.

For hvis de kan opprettholde møte- og forsamlingsforbudet nå når det knapt legges inn folk på sjukehus på grunn av koronaviruset og knapt noen dør «av koronarelatert sjukdom», så vil de alltid kunne gjøre det.

Når myndighetene i dag, i oktober 2020, snakker om smittede personer, så bruker de ikke Smittevernlovens definisjon. De som kalles smittede er det ikke etter lovens bokstav – for de aller flestes vedkommende. De fleste har ingen sjukdom og det er ikke gjort noen faglig vurdering som tilsier at de er sjuke.

Det kan heller ikke med noen saklig og helsefaglig vurdering lagt til grunn hevdes at vi per i dag har et alvorlig utbrudd. Det betyr at regjeringas tilsidesettelse av Grunnloven med henvisning til Smittevernloven, er ulovlig og grunnlovsstridig.

Erna Solberg burde dermed avsettes og stilles for riksrett.

Mange tror nok at «bare koronaen er over» får vi tilbake det normale livet vårt. Det er dessverre en illusjon.

De som har makta har ikke tenkt at vi skal få tilbake noe som likner et normalt liv. De har brukt epidemien til å gjennomføre et globalt kupp, og de sier i klare ord hva de tar sikte på å erstatte den normale livet med.

De «hellige kyrne» som skal slaktes, er demokrati, slik vi har kjent det, den personlige friheten, den nasjonale sjølråderetten. I stedet skal vi få korporasjonenes diktatur, det digitale overvåkingssamfunnet, «den fjerde industrielle revolusjonen» og så videre.

Den globale unntakstilstanden som er innført med covid-19 som påskudd har kastet til side alle normale demokratiske prosedyrer og mye av de normale mellommenneskelige relasjonene til fordel for diktatoriske fullmakter.

Disse fullmaktene vil være på plass til The Great Reset kan rulles ut.

De som virkelig er blitt tatt på senga av koronadiktaturet er den tradisjonelle venstresida og arbeiderbevegelsen. Koronadiktaturet er helt i strid med alle de verdiene vi har kjempet for i generasjoner, og likevel er man blitt helt paralysert av Erna Solberg og Bent Høie. Nå er det på tide å våkne.

I det minste burde venstresida, fagbevegelsen og de demokratiske organisasjonene slutte opp om Den store Barrington-deklarasjonen, der det heter:

De som ikke er sårbare, bør umiddelbart få lov til å gjenoppta livet som normalt. Enkle hygienetiltak, som håndvask og å være hjemme når man er syk, bør praktiseres av alle for å redusere terskelen for flokkimmunitet. Skoler og universiteter bør være åpne for personlig undervisning. Fritidsaktiviteter, som sport, bør gjenopptas. Unge voksne med lav risiko bør jobbe normalt, snarere enn hjemmefra. Restauranter og andre virksomheter bør åpne. Kunst, musikk, sport og andre kulturelle aktiviteter bør gjenopptas.

Vi må innse at vi står overfor den største klassekampen i manns minne og at våre fiender har vunnet de første omgangene på walkover.

Nå er det på tide å reise motstandskampen.

http://barnasrett.no/

Innlegg lånt ifra Margrethe Salvesen


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Journalister, – vår tids største landsforrædere!

Harde ord, – men dessverre den brutale sannhet. Fakta er at det er ingen pandemi. Hva vi opplever verden over er sesonginfluensa gitt et annet navn, og som myndigheter og media har ukritisk og hemningsløst blåst totalt ut av proporsjoner med uoverskuelige økonomiske, samfunnsmessige og menneskelige konsekvenser.

Dette er bare begynnelsen på å skyve hele samfunnet utfor stupet, med et snart forestående uunngåelig økonomisk sammenbrudd. Dette er en styrt utvikling og har aldri handlet om verken virus, helse eller om å redde liv, men er den totale dekonstruksjon av det samfunnet vi kjenner for innførelse av en ny verdensorden. Dette er åpent beskrevet i rapporter fra World Economic Forum, FN og andre og omtales som The Great Reset eller New World Order. Det er ingen konspirasjonsteori. Det er fakta hvem som helst kan undersøke.

Dette er en total krig mot alle våre demokratiske verdier og som ble avskaffet 11.mars i fjor. Det er en krig for dramatisk reduksjon av store deler av verdens befolkning. I tillegg til biologisk krigføring gjennom vaksinasjon og andre former for modifisering for overta hjernen, kontrollere biologiske funksjoner, gjøre oss stadig mer maskinlignende og fjerne vår menneskelighet til fordel for en syntetisk, patenterbar og programmerbar utgave i fremtidens «smart-samfunn».

Dette er det store bildet og det kan gjerne gås i detaljer om hvordan Covid-19 eller SARS-CoV-2 til dato aldri er blitt isolert og observert som er det medisinske kriteriet på at dette viruset overhodet finnes. I et over hundretalls obduksjoner av personer angivelig døde av Covid-19 er det ikke funnet noe virus av denne typen, men andre influensa-virus som er observerbare og klinisk forekommende. Videre kan ikke PCR-testen påvise virus og like lite såkalte muterte virus. De faller i samme kategori av uobserverbare virus og følgelig som Covid-19 er rene fantasifostre og løgner i skremselspropagandaen drevet fram av journalister og som fotsoldater i kriger flest bare følger ordre fra redaktører høyere oppe i maktpyramiden.

Journalister og media kaller seg Den fjerde statsmakt hvor en fri presse er ment å være demokratiets fremste forsvarer og beskytter. Aldri har vi sett et større forræderi mot dette samfunnsoppdraget i en presse hvor all ytringsfrihet når det gjelder pandemikritikk eller presentasjon av scenariet over, er ikke-eksisterende. Mediedekning av pandemien 24/7 er ikke journalistikk, men propaganda vi må tilbake til nazitiden for å finne tilsvarende.

Det må være ubehagelig å være journalist, vel vitende at å marsjere i utakt med den redaksjonelle hovedlinjen er ensbetydende med å være uten jobb og inntekt. Prestisjetapet fra myndigheter og media av å måtte innrømme at pandemien mangler et hvert grunnlag og er en ren løgn er uoverkommelig. Det er kanskje av sikkerhetsmessige hensyn at grunnlaget for regjeringens beslutning om lock-down er hemmelig i de neste 60 årene. Det norske folk bør få vite at landet for lengst blir styrt utenfra og har siden 2. verdenskrig vært en satellitt-stat av det amerikanske imperiet. Konsekvensene av i en slik sammenheng ikke å følge ordre er kanskje hva myndighetene vil beskytte oss mot?

I denne krigen mot det norske folk og mot verdens befolkning er journalister fotsoldatene og media denne krigsmaskinens fremste våpen. Dette er foreløpig en mediekrig og dem som kontrollerer media dikterer hva journalister skal skrive og formidle. En oppvåking skjer nå verden over. Leger, fagfolk, jurister og brede folkemasser mobiliserer fordi de forstår at vi er i krig. For øyeblikket står journalister på feil side. Det er ikke for sent å snu, skifte mening, stå på folkets side og kjempe for en ny og bedre verden og forhindre framtidens slavesamfunn hvis eneste mål er å bevare maurtuemodellen hvor en maktelite disponerer menneskeheten som en saueflokk. Dersom journalister ikke skifter kurs er de kontrollerte bjellesauer som fører resten av flokken utfor stupet. Avslør løgn og bedrag. Vær lojale overfor sannhet og frihet. Er ikke det journalisters oppgave?

PS. Send i mail til så mange journalister som mulig.

Innlegg lånt fra Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

KJÆRE DEG SOM ER SKEPTISK TIL RESTRIKSJONS-SKEPTIKERNE

Selvfølgelig vil du ikke at faren din skal dø! Eller bestemoren din, eller dø selv. Men det er jo ikke svart hvitt dette her. Det er ikke «følg regjeringens instruksjoner til fingerspissene eller dø». vi lever ikke enten i en «100% god verden hvor man kan ha tillitt til absolutt alle», eller en «100% ond verden hvor man ikke kan stole på noen i det hele tatt»! Det ikke sånn at folk enten er «konspirasjonsteoretikere eller sauer». Det er ikke sånn at tilgjengelig informasjon vi har omkring viruset og behanding av det nødvendigvis enten er «100% riktig» eller «100% fake news.»

Hvis vi ikke skal kræsje samfunnet, så mener jeg vi er kommet til et punkt hvor vi må tenke utenfor boksen. Connect the dots. Legge sammen informasjon fra flere hold for å se det større bildet. Og da mener jeg ikke informasjon fra Aftenposten, VG, Dagbladet, NRK og TV2.

Jeg mener at du må åpne sinnet ditt for muligheten for at det KAN være noe som ikke stemmer her. Du må se UTENFOR det som står i nyhetene.

Nedenfor kommer jeg med noen eksempler på mulige svake ledd, men det er ingen påstand om at de forekommer.
En dommer i en pedofilsak sa det så godt i retten: du ser det ikke før du tror det.

Polariseringen øker i samfunnet, noe jeg mener politikerne legger til rette for ved å bruke hersketeknikker og merkelapper som «konspirasjonsteoretiker» i feks debatter. Hvis våre ledende politikere var psykologisk bevisste og/eller ønsket å motvirke polariseringen i samfunnet ville de opptrådt annerledes.

Du vet at det finnes psykopater og sosiopater og narsissister og folk med andre personlighetsforstyrrelser som mangler empati, og at disse menneskene kan være svært manipulative, intelligente, sjarmerende og vanskelig å gjennomskue. Du vet også at de går over lik for å oppnå det de vil, og de finnes overalt i samfunnet, høyst sannsynlig også i ledende stillinger.

Legger du sammen data om investeringer i vaksine industrien og ledende skikkelser og organisasjoner rundt i verden kan du ane konturene av inhabilitet og interessekonflikter.

Er du kjent med resultatene som foreligger for ulike former for behandling for covid, blir du nødt til å spørre deg selv «Hvorfor er ikke dette kjent?» Og hvis du ikke har hørt om disse kan du spørre deg selv :»Finnes det behandling for covid?» (ja det gjør det) og «Hvorfor har jeg ikke hørt om dét?». Er det mulig å forestille deg at det ett eller flere steder i kjeden kan foreligge interessekonflikter?

Du har hørt om lobbyvirksomhet og vet hva det innebærer?

Enten så har du, eller så har du ikke, oppdaget at Norge har vært et helsediktatur allerede i mange år, og at ikke bare enkelte typer behandling, men også forskning, som har blitt undertrykket av skolemedisinen. Dette punktet er basert på artikler, personlig erfaring og samtaler med både pasienter og en rekke helsearbeidere.

Du kan lett finne informasjon om at farmasi-industrien er den mest saksøkte industrien i verden fordi de gjerne holder tilbake viktig informasjon om produktene sine.

Hvis du ikke vet at store tech- selskaper som Facebook, YouTube, Amazon, Google, Twitter osv driver med sensur, så er det mye informasjon tilgjengelig om dét nå. De som er villig til å tenke utenfor boksen oppdager fort at sensuren strekker seg til mainstream media også, selv om en ikke skulle tro det.
Tusenvis av leger og helsepersonell blir ikke hørt i media. Hvorfor er det slik?

Hvis du følger pengestrømmen er det veldig lett å se hvem som tjener penger på denne krisen. Jeg antyder ikke at de som tjener penger står bak krisen, men kan du se for deg muligheten for at enkelte elementer kan finne på å utnytte situasjonen for egen vinning?

Har du lest boken «Makten bak makten»?

Er det sunt at vi skal være så redde for å dø, at vi ikke kan leve?

Hvordan vil restriksjonen påvirke små barns nevrologisike utvikling?

Vær snill å veie opp sannsynligheten for å overleve sykdommen med effekten restriksjonene har i samfunnet, både sosialt, psykisk og økonomisk, og spør deg selv: er dette forsvarlig? Er jeg villig til å godta at vi som samfunn må kjempe med alvorlige langtidsvirkninger i etterkant?

Hvis du måler menneskerettighetene opp mot restriksjonene ser du fort at det glipper. Og legger du til %sjansen for å dø av corona inn i regnestykket kan du risikere å trekke konklusjonen at restriksjonene handler om politikk. Jeg kan godt forstå at dette er en ekstremt vanskelig konklusjon å trekke, fordi det bringer med seg en uendelig rekke spørsmål.

Det er vi; folket, som må finne en måte å bygge broer mellom de polariserte gruppene sånn at vi kan klare å samarbeide; politikerne gjør det ikke.

Polariseringen har blitt så kraftig at mange opplever brudd i nære relasjoner. Hvis disse relasjonene skal overleve, ser det nå ut til at begge parter enten må ha åpent sinn, begge må ha lukket sinn, eller temaet må fullstendig blokkeres ut når man er sammen.

Det er antakelig ikke et ideelt grunnlag for et velfungerende samfunn.

Skrevet av Hilde Serena Maxwell


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Så sant som det er postet.

Og jeg som trodde vi hadde et immunforsvar…

Går inn i butikken og unngår spriten. Rusler rundt og kjenner meg sliten. Ser lydige borgere med en meters avstand. Sørgelige øyne som slår blikket ned. Noen mumler noe bakom masken. Ikke et smil å se. Knebles med munnbind. Dugnad kalles det.

Skremsel, frykt og uendelig testing. Tester som viser falske svar. Trusler om bøter som skremmer fra samvær, glede og festing. Friske uten symptomer, overlatt og helt alene sendes de i karantene.

Hvor mange av oss blir psykisk skadet og med inntekt som forsvinner? Redningen sies å være trygg og bra; En eksperimentell vaksine fylt med nanopartikler og gener som endrer ditt DNA. For et virus de ikke finner.

Hva «eliten» ikke vil vite er hva ekspertene vet: Når en virus har mutert, er det et tegn på begynnende flokkimmunitet. Leger advarer, men «eliten» står på sitt. Helsa må ofres for makt og profitt. Har den makssyke stat lagt befolkningen for hat? Et planlagt drama, et pliktig maskorama?

Vi må samles i flokk! Vise at nok er nok!

Innlegg delt fra Liz Ravn

Flere innlegg

Gi slipp på frykten og bidra til en lysere verden

Koronasituasjonen: Fra Mørket til Lyset

Brått ble vår hverdag snudd helt på hodet.
Frykten den brukes som våpen og kode

Kontroll er visst målet og regjeringa bestemmer.
Din frihet berøves og eksisterer ikke lenger

Bedrifter de konker og mister sine penger

Mange er redde – hvor skal dette ende?

Har verden blitt gal? Hva er det som skjer?
Lag færre restriksjoner – vi trygler og ber

Mange eksperter med kunnskap og fartstid.
De blir ikke hørt – de skaper jo strid

Nei, sier makta som styrer og steller
De kan ikke ha eksperter som feller
den sannhet de selv proklamerer og selger

Mørket det skremmer slik at mange nå sover
De kjenner ikke til de ikke-fysiske lover
Som alltid har vært her som regler i et spill
De guider og viser oss hva som må til
For å snu dette grepet som mørket har fått
Ja, dette kan vi endre – for nå er det nok

De åndelige lover vil hjelpe oss å vinne
med hjertet i sentrum vil mørket forsvinne

La ikke pressen og staten bestemme
at frykten er ekte – du kan ei den temme

Våre indre lys er sammen så sterke
at frykten og mørket det begynner å verke

Til slutt gir det tapt – en ny verden blir dannet
og statlig kontroll – ja det vil bli lammet.

Det du må gjøre – gi slipp på din frykt
La ditt indre lys skinne som en strålende lykt

Først da vil vår verden snu til det bedre
Og igjen kan vi endelig friheten hedre.


GRATIS MINIKURS i Universets, ikke-fysiske, åndelige lover:
https://www.camilloloken.pro/UL-kurs-OI

10 spørsmål til en journalist

 1. Nå har media ropt ulv med krigstyper hver eneste dag i snart et år. Er dere ikke redd for at ingen tror på dere lenger?
 • Våre leser- og seertall viser at vi har monopol på å redigere nyhetsbildet. Vi vurderer nå situasjonen så alvorlig at vi stiller oss solidariske med myndighetene. Vi er til disposisjon for det offisielle synet fra regjeringen, helsedepartementet og folkehelseinstituttet. Når alle andre mediekanaler holder trykket oppe, gjør vår redaksjon det også.
 1. Så det finnes ingen selvstendig og fri presse, men alle formidler bare det samme fra et fåtall sentrale nyhetsbyråer?
 • Ja, du kan si det slik. Mediebransjen er nå så sentralisert at kun lokale nyheter har egne redaksjoner. Mediebransjen har gått gjennom en rasjonalisering som alt annet. Nyhetsbildet blir stadig mer sentralstyrt.
 1. Betyr det at andre syn enn det offisielle ikke slipper til i media?
 • Vi har en aktiv diskusjon om smitteverntiltakene er effektive nok, hva som kan gjøres for å redusere smitte, hvilke munnbind er best eller hvem skal få vaksinen først.
 1. Det er flott, men det forutsetter det grunnleggende premisset at det finnes en pandemi. Hva med dem som mener at det er ingen pandemi, men tallenes tydelige tale sier at dette er bare sesonginfluensa som har fått et annet navn i år? Dødeligheten flatet jo ut allerede i mai?
 • Det er en ikke-eksisterende problemstilling for oss. Et slikt syn har ingen plass i media. Alvorlig talt, følger du ikke med på dødstallene verden over og eksplosjonen av smittede etterhvert som stadig flere blir testet?
 1. Det er vel nettopp det kritikerne gjør. De hevder at dødeligheten er normal i Norge, Sverige og i verden over, men det skjer en systematisk overrapportering som er en grunn til at det er så store variasjoner i dødstallene i ulike land. Videre at PCR-testen er et totalt ugyldig diagnoseverktøy hvor resultatene er tilfeldige og fullstendig uvitenskapelige. Er ikke det noe å sette et kritisk søkelys på?
 • Vi forholder oss til myndighetene og de offisielle forklaringene. Og en slik diskusjon som denne er vi overhodet ikke interessert i.
 1. Så det du sier er at overfor Corona finnes det ingen fri presse og ingen ytringsfrihet for dem som vil bidra med et annet syn, selv om det kommer fra leger og fagfolk? De kan hevde sine kritiske meninger på nettet, inntil Facebook, Youtube og Twitter sensurerer og fjerner dem. Er ikke det bekymringsfullt med en slik begrensning av fri meningsytring?
 • Aviser og media har alltid redigert meninger fra publikum, og i en krise som denne er fakta-sjekking og sensur helt på sin plass. Vi er opptatt å drive saklig informasjon og ikke spre falske nyheter. Derfor er det viktig å holde fokus på myndighetenes anbefalinger og ikke skape tvil og spesielt viktig å få alle fullvaksinert slik at vi kan komme oss gjennom dette.
 1. Alle våre demokratiske rettigheter er nå fjernet. Det er ingen møte- og forsamlingsfrihet, begrenset reisefrihet, mange har ikke frihet til å drive næringsvirksomhet og nå den siste skansen av ytringsfrihet er også borte. Dette er vel teknisk sett et diktatur? Hvordan er det å være journalist under slike vilkår? Det er vel ikke journalistikk lenger, men propaganda?
 • Vel, dette er bare midlertidig. Snart vender alt tilbake til normalen igjen.
 1. Så midlertidig diktatur er greit?
 • Ja, i en krisetid ja.
 1. Men hva hvis det ikke er en pandemi, men snarere en krig mot menneskeheten for innførelse av diktatur på permanent basis også omtalt som The Great Reset eller en ny verdensorden? Hvordan er det å være de fremste pådriverne og ansvarlige for innførelse av diktatur og frihetsberøvelse?
 • Skulle jeg gi deg rett i dette, må jeg se meg om etter en annen jobb. Jeg følger bare ordre. Slike spørsmål har ikke plass i mitt hode. De fortrenger jeg og velger å betrakte som farlige konspirasjonsteorier og har ingen legitimitet i den offentlige debatten.
 1. Så hvis dette er en krig, som alle kriger, drevet av ukritiske ordrefølgere i media, helsevesenet og i alle ledd av maktapparatet, hvordan er det å være på diktaturets side i en krig mot ditt eget folk? Kalles ikke det å gå fiendens ærend og være en landsforræder? Kan du fortsatt se deg selv i speilet?
 • Jeg tenker vi slutter her. Ingen kommentar.

Innlegg lånt fra Christian Paaske


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Koronapanelet og deres forsøk på å leke Gud er mildt sagt frustrerende

«Seansene fra koronapanelet minner mer og mer om et reality show, der folket er deltagerne og hver uke får nye oppgaver de skjønner mindre og mindre av», skriver detbattforfatteren. Foto: Martin Solhaug Standal/ NTB

Det er ikke merkelig at folk blir svimle, apatiske og frustrerte av å styres av noen som minner om tåkefyrster, skriver Tom Greni. Åpne deleknapper for artikkelen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Gang på gang ser vi Høie og resten av «koronapanelet» på sin stand up-lignende pressekonferanse, der det virker som at de har spunnet hjulet og kommet opp med nye, vilkårlige tiltak.

Disse seansene minner mer og mer om et reality-show, der folket er deltagerne og hver uke får nye oppgaver de skjønner mindre og mindre av.

Hele opplegget har etter hvert blitt et skoleeksempel på hvordan krisehåndtering ikke skal gjøres. Tvetydig kommunikasjon, og uklare og vilkårlige forandringer uten logikk.

Informasjon og handlinger i kriser skal være slått fast, så lenge en ikke har en helt ny situasjon. Her fylles folks hoder av ordrer og informasjon som peker i alle himmelretninger.

Et skritt til venstre, neste uke til høyre. Hold avstand, ikke gå på kjøpesenter, men press dere gjerne sammen i små butikker.

Det er ikke merkelig at folk blir svimle, apatiske og frustrerte av å styres av noe som minner om tåkefyrster.

Kontrabeskjed på kontrabeskjed

Vi i kultur- og serveringsnæringen klarer ikke alle de plutselige forandringene. Vi får opplyst på onsdagen fra kommunen at vi får åpne igjen. Men, på fredagen kommer regjeringen med kontrabeskjed. Avkutting av skjenketid, forandring av antall gjester på teateret vårt og forbud mot gjester fra andre kommuner.

Håpløst.

Og jeg må fortelle til de ansatte som hadde gledet seg til å komme i jobb igjen at de må bli hjemme. Dette sliter på oss, både økonomisk og psykisk. Ikke minst irriterer de ulogiske forklaringene – som i sum blir absurde.

Kutt i skjenketiden for at barn og unge skal få konkurrere i idrett. Vi forstår det – vi er også foreldre. Men, logikken henger likevel ikke på greip.

Det blir ikke mer «mobilitet» om de gjestene som sitter på et utested klokken 22, blir sittende 2 timer lenger.

Leker gud

Jeg kjenner ikke igjen Norge.

Det er ikke smittevernloven og klare medisinsk faglige begrunnelser som gjelder lenger. Det er kun politikk og en økende kåthet på å leke Gud – ved å endre folk sine liv i hver pressekonferanse. Og politikken – den forskjellsbehandler så til de grader.

Noen bransjer er unntatt fra «dugnaden». Bygg og anlegg, industri, og oljebransjen er noen av disse. Disse bransjene har hatt såkalt «carte blanche» til å operere. Her har man kunnet reise fritt over grensene og ta med smitte uten å risikere verken innstramninger eller stopp i driften.

Resten av næringslivet vet ikke fra uke til uke – ja nærmest fra dag til dag – hva som gjelder.

Skremmende

Innimellom pressekonferansene kommer stadige små kommentarer fra helsetoppene. «Mars og april blir de verste månedene under pandemien». «Avstandsreglene må vi nok beholde til utpå høsten».

Slike uttalelser skremmer folk.

Dette er vel noe en umulig kan si på forhånd? Hvorfor ikke være litt positiv? Det er et faktum at smitten sank som en stein i løpet av april i fjor, i tråd med at det ble varmere i været.

Koronapanelet bør være forsiktige med å være for restriktive, negative og la enkelte grupper ta hele byrden. Det er ikke lenger enn i fjor sensommer at ungdommen ikke gadd å finne seg i det restriksjonsopplegget som var den gang.

Og om koronapanelet har glemt det, så gjorde ungdommen rundt 1980 opprør, natt til 1 mai, i flere år på rad.

Da hang tåregassen i luften i Oslo. En Fafo-rapport fra 1985 pekte på kjedsomhet og jakt på spenning som en av flere årsaker til at mange ungdom samlet seg i Oslo sentrum.

Tom Greni, daglig leder for Ricks teater og nattklubb. Foto: Privat

Urettferdighet splitter

Ungdommen er blitt skvist – både økonomisk og på alle andre måter under pandemien. Det samme har reiseliv, uteliv, kultur og treningsbransjen.

De som styrer, stenger og strammer inn har ikke klart å komme opp med en kompensasjonsordning som er tilpasset alle de vilkårlige forandringene som kommer på løpende bånd.

Denne urettferdige forskjellsbehandlingen er vi ikke vant med i Norge, og det gjør de berørte rasende.

Du får ikke med deg laget til seier, dersom halve laget heller vil gå til streik.

Et musikkproduksjonsselskap som har leaset alle driftsmidlene overlever, da selskapet får kompensasjon.

Et annet selskap i samme kategori har tatt lån og kjøp sine driftsmidler. Dette selskapet får ikke støtte og går konkurs.

En blomsterhandler som ligger i et kjøpesenter og må holde stengt, blir ikke særlig fornøyde når blomsterhandleren over gaten får holde åpen.

Urettferdighet splitter. Ulogiske beslutninger skaper ingen entusiasme.

En plan må favne hele laget

Nå har Guldvog kommet med en plan for gjenåpning. Hvilken plan? En plan uten innhold er ingen plan.

Ikke engang en tidsangivelse klarer han å komme med. Det må være rimelig kjent at et forkjølelsesvirus mister sin potens om våren og sommeren. Ingen bruk av moderne hjelpemidler som hurtigtesting. Ingen tanker om at det kan åpnes opp mer utendørs, der smittespredningen er minimal.

Det virker som om Høie og resten koronapanelet tror de har all verdens tid. Spør studentene om de er enige. Spør de 210 000 arbeidsledige om de er enige.

En plan må favne hele laget. Får ikke Høie og resten av koronapanelet med seg folket, kan hele innsatsen ryke på oppløpssiden.

I mellomtiden har de offentlige ansatte det trygt og greit på sine hjemmekontor. Kanskje har de litt dårlig sittestilling og litt utslett fra munnbindet. Ellers er de upåvirket.

Skrevet av: Tom Greni, daglig leder for Ricks teater og nattklubb.

Lånt fra Nettavisen.no


Takk for at du leste 🙂

Hvis du likte denne artikkelen, kunne du lagt igjen et bidrag som hjelper Liber Lysing med å utvikle seg?


Flere innlegg

Når våknet du?

Da John f. Kennedy ble skutt i 1963 påvirket politikk mitt liv for første gang. Et av ukens TV-høydepunkter, Detektimen ble dermed avlyst. 9 år gammel betød fraværet av Perry Mason den kvelden mer. …